24 Eylül 2023 - 9 Rebiü'l-Evvel 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Fâtır Suresi 4. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Ve-in yukeżżibûke fekad kużżibet rusulun min kablik(e)(c) ve-ila(A)llâhi turce’u-l-umûr(u)

Seni yalanlıyorlarsa senden önceki peygamberler de yalanlandı ve işler, dönüp Allah'a varır.

(Ey Nebim!) Eğer Seni yalanlıyorlarsa (sabret), gerçekten Senden önceki elçiler de yalanlanmıştı. (Unutma ki) Bütün işler Allah’a döndürülüp durmaktadır.

O kafalarını gerçeklerden çevrilenler, eğer seni yalanlarlarsa, aldırma ey peygamber! Unutma ki, senden önce öteki peygamberler de yalanlanmıştır. İşler eninde sonunda Allah'a döner.

Eğer seni yalanlarlarsa, senden önceki bütün peygamberler de yalanlanmış, inkâr edilmiş olur. Bütün planların, icra edilerek sonuçlandırıldığı, bütün icraatların, amellerin hesabının sorulduğu tek merci Allah'tır.

bk. Dirâsât li-üslûbi’l-Kur’âni’l-Kerîm, 3/313, 315; ayrıca bk. 3/184 nolu dipnot.

Eğer seni yalanladılarsa, senden önceki peygamberler de yalanlandı. Bütün işler Allah'a döndürülür.

Eğer seni yalanlıyorlarsa, senden önceki elçiler de yalanlandı. (Sonunda bütün) İşler Allah'a döndürülür.

(Ey Rasûlüm, Kureyş kavmi) seni tekzip ediyorlarsa (buna üzülme, sabret,) senden önceki peygamberler de tekzip edildi. Bütün işler Allah'a döndürülür, (kıyamette herkesin hesabı görülür).

Eğer seni yalanlarlarsa, şüphesiz senden önce de nice peygamberler yalanlandılar. Fakat bütün işler Allah’a dönecektir. [Her şey ahirette belli olacaktır.]

Eğer seni yalanlıyorlarsa, senden önceki peygamberler de yalanlanmıştır. Bütün işler Allah'a döndürülecektir.

Seni yalanlıyorlarsa, senden önce nice nice peygamberler yalanlandı, işler Allaha varır

(Ey Muhammed!) Eğer (Kur'an'a çağırdığın kimseler) seni yalanlıyorlarsa (ümitsizliğe kapılma ve) bil ki, senden önce de nice peygamberler yalanlanmıştı. (Fakat sonunda kazanan hep peygamberler olmuştu. Unutma ki) bütün işler Allah'a döndürülecektir.

Eğer seni tekzîb idiyorlar ise senden evvel gelen rasûllere dahî aynı mu’âmeleyi yapdılar lâkin her şey Allâh’a rücû’ idecekdir.

Seni yalanlıyorlarsa bil ki senden önce de nice peygamberler yalanlanmıştır. Bütün işler Allah' a döndürülür.

(Ey Muhammed!) Eğer seni yalancı sayıyorlarsa bil ki, senden önce de nice peygamberler yalancı sayılmıştır. Bütün işler ancak Allah’a döndürülür.

Sana yalancı diyorlarsa (bilesin ki) senden önceki peygamberler de yalancılıkla itham edilmişlerdir. Bütün işler sonunda Allah’a döndürülecektir.

Eğer seni yalanlıyorlarsa (üzülme); senden önceki peygamberler de yalanlanmıştır. Bütün işler yalnızca Allah'a döndürülecektir.

Seni yalanlarlarsa, senden önceki elçiler de yalanlandı. Tüm işlerin kontrolü ALLAH'a aittir.

Eğer onlar seni yalanlıyorlarsa, senden önce birçok peygamberler de yalanlandılar. Bütün işler Allah'a döndürülür.

Ve eğer seni tekzib ediyorlarsa bundan evvel bir çok Resuller de tekzib olundu, bütün işler Allaha irca' olunur

(Habibim!) Eğer (kavmin içerisindeki inkârcılar) seni yalanlıyorlarsa (üzülme ve aldırma), senden önceki peygamberler de (kavimleri tarafından) yalanlanmıştı. Bütün işler (diriliş gününde) herkesin hesabının görüleceği) Allah’ (ın manevi huzurun) a döndürülecektir.

Eğer seni yalanlıyorlarsa, bil ki senden önceki resûller de yalanlanmışlardı. Bütün işler Allah'a döndürülür.

(Habîbim) eğer seni tekzîb ediyorlarsa senden önceki peygamberler de tekzîb edilmişdir. (Bütün) işler ancak Allaha döndürülür.

(Habîbim, yâ Muhammed!) Eğer seni yalanlıyorlarsa, şübhesiz ki senden önceki peygamberler de yalanlanmıştı. Hâlbuki (bütün) işler ancak Allah'a döndürülür.

Eğer seni yalanlarlarsa, senden önceki elçilerde yalanlanmıştı. Bütün işler Allah’a döndürülür.

Seni yalancı sayıyorlarsa bil ki senden önceki elçileri de böyle yalancı saymışlardı. Her işin sonu Allah’a varır.

Eğer onlar seni yalana sayarlarsa üzülme. Çünkü senden evvel peygamberler de yalana sayılmışlardı. İşler yalnız Allah/a döner.

(Ey Peygamber!) Eğer seni yalanlıyorlarsa bil ki, senden önce de nice elçiler yalanlanmıştı. Bütün işler ancak Allah’a döndürülür.

Eğer seni yalanlıyorlarsa, senden önceki peygamberler de yalanlandı. (En sonunda bütün) İşler Allah'a döndürülür.

Ey Peygamber ve ey Müslüman! Eğer Kur’an’a çağırdığın kimseler seni yalanlıyorlarsa, bundan dolayı üzülme, ümitsizliğe kapılma! Unutma ki,senden önce de nice dâvetçiler ve hattâ nice Peygamberler yalanlanmıştı. Fakat sonunda, kazanan hep onlar olmuştu. Unutma; her işin sonucu Allah’a varır. Bunun için, hakîkati tüm insanlığa duyur:

Seni yalanlıyorlarsa, gerçekten, senden önceki rasûller de yalanlandı.
Hâlbuki İşler Allah’a döndürülüyor.

Resulüm! Eğer seni inkar ederlerse, bil ki senden önceki elçiler de inkar edildiler. Her iş, mutlaka Allah'ın onayına sunulur...

Onlara ayetlerimizi okuyorsun diye seni yalanlıyorlarsa üzülme, senden önceki elçiler de yalanlandı. Onların yalanlamalarını üzerine alma! Çünkü onlar seni değil, ayetlerimizi, dolayısıyla bizi yalanlıyorlar. Elbette Rabbinin onlara dünyada verdiği süre bitecek. Yaptıkları saygısızlığın cezasını çekmek üzere huzurumuza gelecekler.

Seni yalanlarlarsa (üzülme); elbette senden önceki elçiler de yalanlanmıştı. Bütün işler yalnızca Allah’a döndürülecektir.

(Ey Muhammed!) Eğer onlar seni yalanlıyorlarsa senden önceki Peygamberler de yalanlanmıştı. (Üzülme, sonunda) bütün işler Allah’a döndürülür.¹

1 Bu ayet Peygamber Efendimizi teselli ve ona moral vermek için indirilmiştir.

Ama eğer onlar, [zihinleri bu apaçık hakikatten sapanlar,] seni yalanlarlarsa [aldırma, ey Muhammed!] [Unutma ki] senden önce [öteki] peygamberler de yalanlanmıştır: Çünkü [inanmayanlar], her şeyin, sonunda [asıl kaynağı olan] Allah’a döneceğ[ini asla kabul etmezler].

Eğer seni yalanlarlarsa, bil ki senden önceki elçiler de yalanlanmıştı. Bütün işler döner dolaşır sonunda Allah’a varır. 22/42...44, 38/12...14, 39/71

Eğer seni yalanlıyorlarsa, unutma ki senden önce de birçok Rasul yalanlanmıştı: nihayet bütün işler (hesabı görülmek üzere) Allah’a döndürülür.

(Ey Muhammed, o kâfirler) Seni yalanlıyorlarsa (aldırma, sabret) senden önceki peygamberler de yalancı sayılmışlardı. (Birçok eziyetlere uğramışlardı, fakat sabrederek selamete erdiler) Bütün işler ancak Allah'a döndürülür. (Allah onların cezalarını muhakkak verir.)

Eğer seni yalanlıyorlarsa, senden önceki elçiler de yalanlanmıştır. Bütün işler Allah’a döndürülecektir.

Ve eğer seni tekzîp ediyorlarsa, muhakkak ki senden evvel de peygamberler tekzîp edilmişlerdi. Ve bütün işler Allah'a döndürülecektir.

Eğer seni yalancı sayarlarsa buna üzülme. Senden önceki peygamberler de yalanlandı. Bütün işler nihaî hüküm için Allah'a götürülür.

Eğer seni yalanlıyorlarsa, senden önceki elçiler de yalanlanmıştır. Bütün işler Allah'a döndürülecek(ve Allah, herkesi yaptığıyle cezalandıracak)tır.

Yâ Muhammed! Ekser müşrikler seni tekzîb iderlerse (bunun içün müteessir olma). Senden evvel geçen rasûller de tekzîb olundılar. Umûrun kâffesi Allâh Te'âlâ'ya râci' olur.

Seni yalanlarlarsa bil ki senden önce de nice elçiler yalancı yerine kondu. Bütün işler Allah' a döndürülür.

Eğer seni yalanlıyorlarsa, senden önceki peygamberler de yalanlanmıştı. Bütün işlerin dönüşü Allah'adır.

Eğer seni yalanlıyorlarsa, senden önceki peygamberler de yalanlanmıştı. Sonunda bütün işler Allah'a döner.

Eğer seni yalanlıyorlarsa, senden önceki resuller de yalanlanmıştır. Bütün işler ve oluşlar Allah'a döndürülür.

daħı eger yalan dutarlar-ise seni bayıķ yalan dutıldı yalavaçlar senden ilerü. daħı Tañrı’dın yaña döndürilür işler.

Eger seni yalanlasalar yā Muḥammed, pes yalanlandı niçe peyġambersenden burun, daḫı Tañrı Ta‘ālāya rücū‘ eyler barça nesneler.

Əgər (bu müşriklər) səni təkzib etsələr (heç ürəyini sıxma). Səndən əvvəl də peyğəmbərlər təkzib olunmuşdu. Bütün işlər (axırda) ancaq Allaha qayıdacaqdır (qaytarılacaqdır)! (Təkzib edənlərə cəza veriləcək, təkzib olunanlara isə yardım göstəriləcəkdir!)

And if they deny thee, (O Muhammad), messengers (of Allah) were denied before thee. Unto Allah all things are brought back.

And if they reject thee, so were messengers rejected(3875) before thee: to Allah back for decision all affairs.

3875 And yet there will be human perversity which will reject the True and accept the False. The Prophet of Allah is not discouraged by this, as every... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.