14 Nisan 2021 - 2 Ramazan 1442 Çarşamba

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Fâtır Suresi 38. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

İnna(A)llâhe ‘âlimu ġaybi-ssemâvâti vel-ard(i)(c) innehu ‘alîmun biżâti-ssudûr(i)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Şüphesiz Allah, göklerin ve yerin gaybını Bilendir. Gerçek şu ki O, sinelerin özünde (saklı) olanı bilir.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Şüphe yok ki Allah göklerdeki gizli şeyleri de bilir, yeryüzündeki gizli şeyleri de; şüphe yok ki o, gönüllerde olanları da bilir.

Abdullah Parlıyan Meali

Şüphesiz Allah göklerin, yerin görünmeyenini ve bilinmeyenlerini bilendir. O elbette, kalplerde olanı da çok iyi bilir.

Ahmet Tekin Meali

Allah göklerdeki ve yerdeki görülmeyeni, bilinmeyeni bilir. O, gönüllerdeki, sırları bilir.

Ahmet Varol Meali

Şüphesiz Allah göklerin ve yerin gizliliklerini bilendir. O, göğüslerde olanı da bilmektedir.

Ali Bulaç Meali

Şüphesiz Allah, göklerin ve yerin gaybını bilendir. Gerçek şu ki O, sinelerin özünde (saklı) olanı bilir.

Ali Fikri Yavuz Meali

Şüphesiz ki Allah göklerin ve yerin gaybını (gizli olan her şeyini) bilendir. Elbette O, kalblerde gizlenenleri tamamiyle bilir.

Bahaeddin Sağlam Meali

Şüphesiz Allah, göklerin ve yerin gizliliklerini bilendir. O, gönüllerde saklı olan her şeyi de en iyi bilendir.

Bayraktar Bayraklı Meali

Allah, göklerin ve yerin gaybını/insanların bilemeyeceği şeyleri bilir. O, kalplerin içinde ne varsa onu da hakkı ile bilendir.

Besim Atalay Meali (1962)

Göklerde de, yerde de göze görünmiyeni Allah bilicidir, göğüslerde gizleneni O iyi bilir

Cemal Külünkoğlu Meali

Şüphesiz ki, Allah göklerin ve yerin bütün sırlarını, (insanların göremediklerini ve bilemediklerini) bilir (ve) doğrusu O, (insanların) kalplerindekini de tam bilendir.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Allah şüphesiz, göklerin ve yerin gaybını bilir. Doğrusu O kalplerde olanı bilendir.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Şüphesiz Allah, göklerin ve yerin gaybını bilendir. Şüphesiz O, göğüslerin özünü (kalplerde olanı) hakkıyla bilendir.

Diyanet Vakfı Meali

Allah, göklerin ve yerin gaybını bilir. O, kalplerin içinde ne varsa onu da hakkıyla bilendir.  *

Edip Yüksel Meali

ALLAH göklerin ve yerin geleceğini ve gizemlerini bilendir. O, göğüslerin gizlediğini Bilendir.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Şüphe yok ki Allah, göklerin ve yerin gaybını bilir. Elbette o, sinelerin içinde olanları da bilir.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Şübhe yok ki Allah, Göklerin ve Yerin gaybine âlimdir. Elbette o sînelerin künhünü bilir

Erhan Aktaş Meali

Kuşkusuz Allah, göklerin ve yerin gaybını¹ bilendir. Kuşkusuz O, göğüslerde olanı en iyi bilendir.²*

Hasan Basri Çantay Meali

Şübhesiz ki Allah göklerin ve yerin kaybını bilendir. Muhakkak O, göğüslerin özünde ne varsa onu da hakkıyle bilicidir.

Hayrat Neşriyat Meali

Muhakkak ki Allah, göklerin ve yerin gaybını (bütün gizliliklerini) bilendir. Doğrusu O, sînelerin içinde olanı (dahi) hakkıyla bilicidir.

İlyas Yorulmaz Meali

Göklerin ve yerin bütün bilinmeyenlerini Allah bilir. Allah göğüslerde olanları bilendir.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Muhakkak ki Allah göklerde ve yerdeki gaybı bilir. Çünkü O sinelerdeki gizlenenleri hakkıyle, bilir.

Kadri Çelik Meali

Hiç şüphesiz Allah, göklerin ve yerin gaybını bilendir. Şüphesiz O, sinelerin özünde (saklı) olanı bilir.

Mahmut Kısa Meali

Şüphesiz Allah, göklerin ve yerin gizliliklerini bilir ve elbette O, kalplerin içindeki bütün gizli niyet ve düşünceleri de bilmektedir.

Mehmet Türk Meali

Şüphesiz, göklerin ve yerin gizli bilgilerini, sadece Allah bilir. O, gönüllerin içerisinde ne varsa, onu da hakkıyla bilir.

Muhammed Esed Meali

ŞÜPHESİZ, Allah göklerin ve yerin gizli gerçekliğini bilir: [ve] doğrusu O, [insanların] kalplerindekini de tam bilendir.

Mustafa Çavdar Meali

Hiç şüphe yok ki Allah, göklerin ve yerin bütün gizliliklerini bilendir. Dolayısıyla O, göğüslerdeki en mahrem sırları da bilendir. 2/255, 59/22, 67/13

Mustafa İslamoğlu Meali

ŞÜPHE yok ki Allah göklerin ve yerin gaybî gerçeklerini bilendir; nitekim O, gönüllerde saklı en mahrem sırları da bilendir.

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Şüphe yok ki Allah, göklerin ve yerin gaybına alîmdir. Muhakkak ki O, sinelerde gizli olanları tamamıyla bilendir.

Suat Yıldırım Meali

Allah göklerin ve yerin gayplarını bilir. O insanların kalplerinde olanları da tamamen bilir.

Süleyman Ateş Meali

Allah göklerin ve yerin gaybını bilendir. O, göğüslerin özünü bilir.

Süleymaniye Vakfı Meali

Allah, göklerin ve yerin bilinmeyenlerini (gaybını) bilir. Kalplerde olanı bilen de odur.

Şaban Piriş Meali

Allah, göklerin ve yerin gaybını bilir. O, kalplerin özünü bilir.

Ümit Şimşek Meali

Allah göklerin ve yerin gizliliklerini bilir. O, gönüllerde saklı olanı da bilendir.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Allah, göklerin ve yerin gaybını bilendir/Alîm'dir. O, göğüslerin özündekini de çok iyi bilir.

Eski Anadolu Türkçesi

bayıķ Tañrı bilicidür gökler [234a] ġaybını daħı yirüñ bayıķ ol bilicidür gögüzlerdegiyi.

Bunyadov-Memmedeliyev

Şübhəsiz ki, Allah göylərin və yerin qeybini (gözə görünməyən sirlərini) bilir. O, ürəklərdə olanları da biləndir!

M. Pickthall (English)

Lo! Allah is the knower of the Unseen of the heavens and the earth. Lo! He is Aware of the secret of (men's) breasts.

Yusuf Ali (English)

Verily Allah knows (all) the hidden things of the heavens and the earth:(3929) verily He has full knowledge of all that is in (men´s) hearts.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.