22 Eylül 2023 - 7 Rebiü'l-Evvel 1445 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Fâtır Suresi 33. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Cennâtu ‘adnin yedḣulûnehâ yuhallevne fîhâ min esâvira min żehebin velu/lu-â(en)(s) ve libâsuhum fîhâ harîr(un)

Ebedi olan Adn cennetlerine girerler, orada altın bilezikleri takınırlar, incilerle bezenirler ve elbiseleri de ipektir orada.

(Kitaba varis olanlar, Kur’an ahlâkına ve ahkâmına sahip çıkanlar için) Adn cennetleri (onlarındır); oraya (huzur ve mutlulukla) girerler, orada altından bileziklerle ve incilerle süslenirler. Ve orada onların elbiseleri(nin kumaşı en has) ipek(ten)dir.

Onların mükafatı, içine girecekleri Adn cennetleridir. Zira orada altın bilezikler takarlar ve incilerle süslenirler, orada giyecekleri elbiseleri de ipektir.

Onların mükâfatı Adn Cennetleridir. Oraya girecekler. Orada altın bilezikler ve incilerle süslenirler. Orada elbiseleri ipekli kumaşlardandır.

(Mükafatları) Adn cennetleridir. Oraya girerler. Orada altın bilezikler ve incilerle süslenirler. Oradaki giysileri de ipektir.

Adn cennetleri (onlarındır); oraya girerler, orada altından bileziklerle ve incilerle süslenirler. Ve orada onların elbiseleri ipek(ten)dir.

(O üç zümrenin mükâfatı olarak) Adn Cennetlerine girecekler. Orada altın bilezikler ve inci ile süslenecekler. Elbiseleri de orada ipektir.

İçlerinde kalınacak Cennetlere gireceklerdir. Onlara, altından bilezikler ve inciler takılacaktır. Ve orda elbiseleri de ipektir.

Onlar, ‘Adn cennetlerine girecekler. Orada altın bilezikler ve inciler takınacaklardır. Oradaki elbiseleri de ipekten olacaktır.

Onlar eğleşilen cennetlere girerler, orda altın bileziklerle, incilerle süslenirler, ipektir orada giyindikleri

(İşte) bunlar sonsuz mutluluk cennetlerine girerler, orada altın bilezikler ve inciler takınırlar ve ipekten elbiseler giyerler.

’Adn cennetleri müstehaklarına mahsûsdur. Oraya girenler altun ve inciden bilezikler takacaklar, elbiseleri ipekden olacakdır.

Bunlar, Adn cennetlerine girerler. Orada altın bilezikler ve incilerle süslenirler, oradaki elbiseleri de ipektir.

Onlar, Adn cennetlerine girerler. Orada altın bilezikler ve incilerle süslenirler. Oradaki elbiseleri de ipektir.

Onların gireceği yer adn cennetleridir. Orada altın bilezikler ve incilerle süsleneceklerdir. Orada onların giysileri de ipektir.

(Onların mükâfatı), içine girecekleri Adn cennetleridir. Orada altın bilezikler ve incilerle süslenirler. Orada giyecekleri elbiseleri de ipektir.

Sonsuzluğa dek süren cennetlere gireceklerdir. Orada altın bilezikler ve inciler takacaklardır, oradaki elbiseleri ise ipektendir.

Onlara Adn cennetleri vardır. Onlar oraya gireceklerdir. Orada altın bilezikler ve incilerle süsleneceklerdir. Orada elbiseleri de ipektir.

Adin Cennetleri: ona girecekler, orada altın bileziklerden, hem de inci süslenecekler, elbiseleri de orada ipektir

Onların mükâfatı, içine girecekleri Adn cennetleridir. Orada altın bilezikler ve incilerle bezenirler. Ve orada onların elbiseleri ipek (ten) dir.

Onların girecekleri yer Adn Cennetleridir. Orada, altından bilezik ve incilerle süslenecekler. Giysileri ise ipektendir.

(Mükâfatları da) Adn cennetleridir. Oraya girerler. Orada altın bileziklerden (nice zînetlerle) ve inci ile süslenirler. Orada elbiseleri de ipekdir.

(Onların mükâfâtı) Adn Cennetleridir; oraya girecekler; orada altından bilezikler ve inciler takınacaklar. Orada elbiseleri de ipektir.(2)

(2)“Ehl-i Cennet olan bir insan, Cennetin her nev‘inden her vakit istifâde etmek, elbette arzu eder. Cennetin gāyet muhtelif envâ-ı mehâsini (çok çeşi... Devamı..

Onlar kıyamet günü adn cennetlerine girerler ve orada, altından yapılmış bilezikler ve inciler takarlar. Giysileri de ipektendir.

Adin cennetleri! Oraya girecekler de orada bilezikler, inciler takacaklardır. Oradaki giyecekleri de ipekliden olacaktır.

Onlar [²] Aden cennetlerine girecekler, orada altından bilezikler ve incilerle süslenecekler, Elbiseleri de ipekten olacaktır.

[2] Her üç kısmı veya yalnız doğrudan doğruya üçüncü kısmı veya Kitap okuyanlar.

Onlar Adn cennetine girerler, orada altın bileziklerle incilerle süslenirler. Orada elbiseleri de ipektir.

Adn cennetleri (onlarındır), oraya girerler. Orada altından bileziklerle ve incilerle süslenirler ve orada onların elbiseleri de ipektir.

İşte bu müminlerin mükâfâtı, ebedî huzur ve mutluluk diyarı olan Adn cennetleri olacaktır. Onlar oraya girecek ve altın bileziklerle, incilerle süsleneceklerdir. Elbiseleri de hâlis ipekten olacaktır.

Girecekleri Adn cennetleri ki orada inci ve altın bileziklerden takınırlar; orada giysileri de ipektir.

Bu onura sahip olan toplumlar, altın bilezikler inciler, ipekli giysileriyle Adin bahçelerinde ağırlanırken

Orta yolu tutup iyi, güzel, hayırlı işlere önder olanların mükâfatı Adn cennetleridir. Onlar oraya girerler. Orada altın bileziklerle incilerle süslenirler. Orada giyecekleri elbiseleri ipektir.

(Büyük lütuf) orada altın bilezikler ve incilerle bezenip (süslenip) ipekten elbiseleri olacak şekilde [*] girecekleri durmaya değer cennetlerdir. [*]

Benzer mesajlar: Kehf 18:31; Hacc 22:23; İnsân 76:21.,“Durulmaya değer cennetler” anlamı verdiğimiz “‘Adn cennetleri” ifadesi Kur’an’da 11 kez yer alm... Devamı..

(Onların mükâfatı) içerisine girecekleri Adn cennetleridir. Onlar orada altın bilezikler ve inciler takınırlar, onların oradaki elbiseleri de ipektir.¹

1 Her ne kadar Müslümanlara cennette “ipekten elbiseleri” çok görüp (حَر۪يرٌ) kelimesine başka başka (mesela hürriyet gibi) anlamlar bulmaya çalışan i... Devamı..

[İşte] bunlar sonsuz mutluluk bahçelerine girerler, orada altın bilezikler ve inciler takınırlar ve ipekten elbiseler giyerler; ²³

23 Cennetteki bu “takınıp süslenme” sembolü konusunda bkz. 18:31 ile ilgili not 41.

Onların mükâfatı Adn cennetleridir ki onlar oraya girecekler ve orada altından bilezikler ve inciden takılar takınacaklar. Orada elbiseleri ise ipekten olacak. 7/42-43, 18/30-31, 39/73.75

Onlar kalıcı mutluluk ve güzelliğin merkezi olan cennetlere girecekler;[³⁹¹⁵] altın künyeleri-bilezikleri, inci takıları orada takınacaklar ve elbiseleri orada tarifsiz bir özgürlüğün göstergesi olacak.[³⁹¹⁶]

[3915] Gerekçesi için bkz: 13:23, not 32. [3916] Harîri “sonsuz özgürlük” olarak çevirimizin dilsel gerekçesi için bkz: 76:12, not 16. Altın ve o g... Devamı..

(Onların mükâfatı) Adn cennetleridir ki, oraya girerler, orada altın bilezikler ve incilerle süslenirler, giysileri de ipektendir.

Adn cennetleri... Oraya girerler; orada altın bilezikler ve incilerle bezenirler. Orada giysileri de ipektir.

Adn cennetleridir ki, onlara giriverirler. Orada altundan bilezikler ile ve inciler ile süsleneceklerdir. Orada libasları da ipektir.

(Onların mükâfatları) Adn cennetleridir. Oraya girerler, orada altın bilezikler, incilerle süslenirler, elbiseleri de ipektendir.

Adn cennetleri... Oraya girerler; orada altın bilezikler ve inci(ler) takınırlar. Orada giysileri de ipektir.

Bunlar 'adn cennetlerine girerler, orada altun ve inci bileziklerle süslenürler ve libâsları ipekdir.

Onların girecekleri yer, Adn cennetleridir. Orada altın bilezikler ve incilerle süslenirler, elbiseleri de ipektendir.

Adn Cennetlerine girerler ve orada altın bilezikler ve inciler takarlar. Orada elbiseleri ise ipektir.

Onların girecekleri yer Adn Cennetleridir. Orada altından bileziklerle ve incilerle süslenirler; elbiseleri ise ipektir.

Adn cennetlerine girerler onlar, orada altından bilezikler ve inci takınırlar. Orada giysileri ise ipektir.

'adn uçmaķları gireler anlara. bezenileler anuñ içinde bilezükler altundan daħı incüden daħı ŧonları anuñ içinde ebrişümdendür.

‘Adn uçmaḳlarına girerler. Bezenürler anlar içinde bilezükler‐ile altundanve incüden muraṣṣa‘ ve ḳumāşları anda ibrişümdür.

Onlar Ədn cənnətlərinə daxil olacaq, orada altun bilərziklər və incilərlə bəzənəcəklər. Libasları da ipəkdən olacaqdır.

Gardens of Eden! They enter them wearing armlets of gold and pearl and their raiment therein is silk.

Gardens of Eternity will they enter: therein will they(3921) be adorned with bracelets(3922) of gold and pearls; and their garments there will be of silk.

3921 "The Garden" signifies their environment: all they see about them will give them comfort, rest, and satisfaction, and a feeling of beauty and dig... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.