20 Mayıs 2024 - 12 Zi'l-ka'de 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Fâtır Suresi 28. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Vemine-nnâsi ve-ddevâbbi vel-en’âmi muḣtelifun elvânuhu keżâlik(e)(k) innemâ yaḣşa(A)llâhe min ‘ibâdihi-l’ulemâ(u)(k) inna(A)llâhe ‘azîzun ġafûr(un)

Ve insanlardan da, havanlardan da, davarlardan da çeşitli renkte mahluklar yaratır tıpkı bunun gibi; Allah'tan, ancak kullarının bilgili olanları korkar, şüphe yok ki Allah, üstündür, rahimdir.

İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da renkleri (ve şekilleri) böyle değişik olanlar vardır. (O’nun) Kulları içinde ise, Allah’tan ancak âlim olanlar (yaratılış sırlarını ve sorumluluklarını çok iyi kavrayanlar) "içleri titreyerek hakkıyla ve hürmetle korkup bağlanırlar." Şüphesiz Allah, Üstün ve Güçlü olandır, Bağışlayandır.

İnsanlardan, sürüngenlerden ve davarlardan da, bunun gibi, ayrı ayrı renkte olanları var. Kulları arasından yalnızca, anlama ve kavrama yeteneğine yani geniş, kapsamlı vahiy bilgisine sahip olanlar, Allah'tan gereği biçimde korkarlar. Çünkü Allah güçlüdür, O'nun gücüne hiçbir güç erişemez ve O Allah çok bağışlayandır.

İnsanlar, canlı mahlûklar ve sağmal hayvanlar da çeşit çeşit renklere sahip. Bitkilerde ve tabiatta da bu çeşitlilik var. Kulları arasından ancak âlimler gereğince saygı duyarak Allah'tan korkarlar. Allah kudretli ve hükümrandır. Her şeyi koruma kalkanına alır, çok bağışlayıcıdır.

İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da böyle renkleri değişik olanlar vardır. Kulları içinde Allah'tan ancak alimler korkar. Allah yücedir, bağışlayandır.

İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da renkleri böyle değişik olanlar vardır. Kulları içinde ise Allah'tan ancak alim olanlar 'içleri titreyerek-korkar'. Şüphesiz Allah, üstün ve güçlü olandır, bağışlayandır.

İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da böyle çeşitli renkleri var. Allah'dan, kulları içinde, ancak (kudret ve azametimi bilen) âlimler korkar: Şüphe yok ki Allah Azîz'dir= her şeye gâlibdir, Gafûr'dur= çok bağışlayıcıdır.

İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da, onlar gibi değişik renkliler vardır. Artık gerçek bir şekilde Allah’tan ürperti duyanlar, ancak âlimlerdir. Şüphesiz Allah, izzet, kudret ve mağfiret sahibidir. (Sonsuz kudretine karşı insanların yaptığı hataları affeder.)

Aynı şekilde, insanlardan, diğer canlılardan ve evcil hayvanlardan da renkleri farklı olanlar vardır. Allah'a ancak bilgili kulları saygı duyar. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür; çok bağışlayıcıdır.

İnsanlardan da, hayvanlardan da, yılkılardan da, türlü türlü renkliler var, Allahın kullarından ancak bilgin olanlardır çekinen kişiler, Allah emre, Allah bağışlayıcı

İnsanlardan, (yeryüzünde) hareket eden (diğer) canlılardan ve hayvanlardan yine böyle çeşitli renklerde olanlar vardır. İşte (Allah'a karşı kulluk da farklılıkta) böyledir. Allah'a kulları içinde yalnızca (yaratılışın kulluğun amacını) bilenler hakkıyla saygı duyarlar. Hiç şüphe yok Allah, üstün güç sahibidir, bağışlayandır.

“Allah’a kulları içinde yalnızca (yaratılışın ve kulluğun amacını) bilenler hakkıyla saygı duyarlar.” cümlesi insanı Allah’ı anlamak ve tanımak konusu... Devamı..

27,28. Allâh’ın gökden su inzâl itdiğini görmüyor mısın? Bu su ile envâ’ı meyve husûle getirdik. Dağlarda muhtelif renkde ve beyaz ve kırmızı yollar peydâ itdirdik, siyah kargalar ve muhtelif cinsden hayvânât ve hayvânât-ı zâhife (yerde sürinen hayvânlar) yi insânlar meyânına yaratdık. Bunun içün Allâh’ın ’ibâdından en ’âlimleri en ziyâde Allâh’dan korkarlar. Allâh ’azîz ve gafûrdur.

İnsanlar, yerde yürüyenler ve davarlar da böyle türlü türlü renktedirler. Allah'ın kulları arasında O'ndan korkan, ancak bilginlerdir. Doğrusu Allah güçlüdür, bağışlayandır.

İnsanlardan, (yeryüzünde) hareket eden (diğer) canlılardan ve hayvanlardan yine böyle çeşitli renklerde olanlar vardır. Allah’a karşı ancak; kulları içinden âlim olanlar derin saygı duyarlar. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır.

Aynı şekilde, insanlardan, binek hayvanlarından ve eti yenen hayvanlardan da farklı tür ve renklerde olanlar var. Kulları içinden ancak bilenler, Allah’ın büyüklüğü karşısında heyecan duyarlar. Şüphesiz Allah üstündür, çokça bağışlayıcıdır.

İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da yine böyle türlü renkte olanlar var. Kulları içinden ancak âlimler, Allah'tan (gereğince) korkar. Şüphesiz Allah, daima üstündür, çok bağışlayandır.  

 Âlimler, Allah’ı bilen ve O’na tazimde bulunarak saygı besleyenlerdir. Bir hadiste «Rütbelerin en yükseği ilim rütbesidir» denilir. Âyette bahsi geçe... Devamı..

Aynı şekilde, insanlar, hayvanlar, çiftlik hayvanları da çeşitli renklerdedir. Bundan dolayıdır ki kulları arasında ALLAH'ı gereği gibi sayanlar bilim adamlarıdır. ALLAH Üstündür, Bağışlayandır.

Yine insanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da türlü renklileri vardır. Kulları içinde Allah'tan ancak âlimler korkar. Şüphe yok ki Allah çok güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibidir.

İnsanlardan: hayvanlardan, davarlardan da kezâlik türlü renklileri var, ancak Allah saygısını kullarından bilenler duyar, haberiniz olsun ki Allah azîz bir gafûrdur

İnsanlardan, hayvanlardan, (yeryüzünde hareket eden diğer canlılardan) ve davarlardan da böyle renkleri değişik olanlar vardır. Kulları içinde ancak *âlimler, gereğince saygı duyarak Allah’tan korkarlar. Şüphesiz Allah her işinde mutlak galip olandır, çok bağışlayandır.

* Âlim kimdir? Ehl-i Sünnet ve’l-Cemâat itikâdına sahip, şer‘î ilimleri çok iyi bilen, ilmi ile amel eden ve takva ehli olandır. Bu sıfatlara sahip ol... Devamı..

İnsanlardan, hayvanlardan ve diğer canlılardan da çeşitli renkte olanları vardır. Allah'ın kullarından yalnız ilim sahibi¹ olanlar haşyet² ederler. Kuşkusuz ki Allah, Mutlak Üstün Olan'dır, Çok Bağışlayıcı'dır.

1- Gerçeği idrak etmiş olanlar. Gerçeğin vahiy olduğuna inananlar. Kur\an\da yer alan ilim ve âlim sözcükleri; büyük çoğunlukla Allah\ın, nasıl bir Al... Devamı..

(Gerek) insanlardan, (gerek) yerde yürür hayvanlardan, (gerek) davarlardan da yine böyle renkleri (nevileri) muhtelif olanlar vardır. Allahdan, kulları içinde, ancak âlimler korkar. Şübhe yok ki Allah mutlak gaalibdir, çok yarlığayıcıdır.

İnsanlardan, (yeryüzündeki) hareketli canlılardan ve sağmal hayvanlardan da böyle renkleri muhtelif olanlar vardır. Kulları içinde Allah'dan ancak âlimler korkar. Muhakkak kiAllah, Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen)dir, Gafûr (çok bağışlayan)dır.

İnsanlardan, canlılardan ve hayvanlardan çok çeşitli renkte olanlar var. İşte böylece Allah’dan (en çok bunları) bilenler korkar. Allah çok güçlü ve bağışlayıcı olandır.

İnsanların, yerde yürüyen hayvanların, davarların da böyle türlü renkte olanları vardır. Kulları arasında Allah’tan ürkenler, yalnız gerçeği iyice bilenlerdir. Çünkü Allah erklidir, yarlıgayıcıdır.

İnsanları da, yerde yürür hayvanları da, davarları da böyle çeşit çeşit renkte yaptık. Allah/tan, kulları içinde yalnız âlimler korkarlar. Çünkü Allah yegâne galiptir, yarlıgayandır.

İnsanlardan, yerde hareket eden canlılar ile büyük ve küçükbaş hayvanlardan [en’âm] da renkleri farklı farklı olanlar vardır. Kulları arasında Allah’tan en çok saygıyla ürperen/O’na derin saygı duyan ancak bilginlerdir. Muhakkak ki Allah, Azîz’dir, Gafûr’dur.

İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da renkleri böyle değişik olanlar vardır. Kulları içinde ise, Allah'tan ancak ilim sahibi olanlar içleri titreyerek korkar. Hiç şüphe yok Allah, üstün güç sahibidir, bağışlayandır.

Aynı şekilde hem insanlar, hem de yabani ve evcil havanlar türlü türlü renkler taşıyor. Dünyanın her yerindeki siyah, beyaz, kızıl, sarı renklerde insan ırkları; hayranlık veren şekil ve renkleriyle insanı büyüleyen kuşlar, kelebekler, vahşî ve evcil hayvanlar, Allah’ın renkeriyle sanatının mükemmel bir örnek olarak karşınızda duruyor. Dikkat edin; Allah’ın kulları arasından, ancak Kur’an’ın dile getirdiği bu gerçekleri bilenler O’na yürekten saygı duyarlar! Hiç kuşkusuz Allah, sonsuz kudret sahibidir, çok bağışlayıcıdır. Peki, kimdir bu ilim sahipleri?

İnsanlar’dan, Dâbbeler’den / Hareketliler’den ve Ehil Hayvanlar’dan da böyle çeşitli renkliler vardır.
Doğrusu O’nun kullarından Âlimler / Bilginler, sadece Allah’tan çekinir.
Allah, gafûr azîzdir.

İnsanlara bak, güre ve evcil hayvanlara bak. Bak, aynı şekilde onlar da rengarenk. Allah'tan hakkıyla korkanlar, bilim adamlarıdır. Allah engin güç ve hoşgörünün öz kaynağıdır.

İnsanlardan, hayvanlardan, davarlardan değişik renkte olanlar var. Bütün bunların hikmetlerini ancak akıl sahipleri düşünür. İyi bilin ki ayetlerimize uyanlar Rabbinin hesabında mahcup olmaktan korkarlar. Şüphesiz Rabbin daima üstün, çok bağışlayandır. İnsanlar Rabbinin üstünlüğüne inanır, yaptıkları hatalardan dolayı af diler, bir daha yapmazlarsa Rabbin onlara bağışlanma sözü verir. Ancak hatalarında ısrar edenler bağışlanma hakkından yararlanamazlar.

İnsanlardan, adım atan canlılardan ve dört bacaklı hayvanlardan da renkleri farklı olanlar var. Kulları içinden sadece (gerçeği) bilenler Allah’a saygı duyarlar. [*]Şüphesiz ki Allah güçlüdür, çok bağışlayandır.

Bu ayetler gerçek âlimlerin, evren kitabının ayetlerini tanıyan, onlardaki sanatı fark edebilen, doğru bir yol/din olan tevhid çizgisinde bir hayat sü... Devamı..

(Aynen) bunlar gibi, insanları, hayvanları ve davarları da renk renk (yarattık.) Allah’tan ancak âlim kulları, (hakkıyla) korkar.¹ Şüphesiz Allah, çok şerefli bir affedicidir.²

1 Çünkü bir şeye saygı ve hürmet, ancak onu bilmekle olur ve saygının derecesi, o bilginin derecesiyle orantılıdır. Yani bir kulun, Allah’ını tanıması... Devamı..

ve [nasıl ki] insanlar, sürüngenler ve hayvanlar türlü türlü renkler taşıyor! ¹⁹ Kulları arasından yalnız anlama ve kavrama yeteneğine ²⁰ sahip olanlar Allah’tan [hakkıyla] korkarlar: [çünkü yalnız onlar bilir ki] Allah kudret Sahibidir, çok bağışlayıcıdır.

19 Karş. tabiatın ihtişamını (“çeşit çeşit renklerin güzelliği”) Allah’ın yaratıcılığının bir kanıtı olarak gösteren 16:13.20 Yani, manevî bilgiye. Bu... Devamı..

Aynı şekilde çeşitli renklerde insanlar, canlılar ve hayvanlar yarattık. Ancak kullarından bu konuda bilgili olanlar Allah’a derin bir saygı duyarlar. Zira Allah, üstün bir güç sahibi ve eşsiz bir bağışlayıcıdır. 30/22, 49/13

Dahası insanlar, (vahşi) canlılar ve evcil hayvanlar da (uyumlu) bir farklılığın renklerini taşıyorlar. İşte (kullar da farklılıkta) böyledir[³⁹⁰⁹] ve Allah’a kulları içinde yalnızca (bunun hikmet ve amacını) bilenler hakkıyla saygı duyarlar: çünkü Allah çok üstün ve yücedir, tarifsiz bir bağışlayıcıdır.

[3909] Kezalike her iki cümleye de dahil olabilir.

İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da, böyle renkleri çeşit çeşit olanları var. (Bütün bunlar, Rabbinin eşsiz yaratma gücüne sahip olduğunun delilleri değil mi?) Allah'tan -tam anlamıyla- ancak bilgin kulları korkar. (Çünkü, Allah Teala'nın kudretinin azameti, ne kadar derin bilgiyle bilinirse, O'ndan korkup ürperme de, o kadar fazla olur) Şüphe yok ki Allah, her şeye gücü yetendir ve çok bağışlayandır.

İnsanlardan, canlılardan ve davarlardan da yine böyle türlü renkte olanlar var. Kulları içinden ancak bilginler, Allah’tan (gereğince) korkar. Şüphesiz Allâh dâimâ üstündür, çok bağışlayandır.

Ve insanlardan ve yürür hayvanlardan ve davarlardan da böylece renkleri muhtelif olanlar (vardır) ve Allah'tan kulları arasında da ancak ilim sahipleri olanlar korkar. Şüphe yok ki, Allah galiptir, yarlığayıcıdır.

İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan yine böyle türlü renklerde olanlar vardır. Kulları içinde ancak âlimler, Allah'ı gerektiği tarzda tazim ederler. Muhakkak ki Allah, azîz ve gafurdur (mutlak galiptir, çok affedicidir).

Kur’ân, Allah’ı tanıtırken kalbe hitab ettiği gibi birçok defa da akla hitab eder. İçinde yaşadığımız âlemin fizik yapısının iyice incelenmesini ister... Devamı..

İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da yine böyle türlü renkte olanlar var. Kulları içinden ancak bilginler, Allah'tan (gereğince) korkar. Şüphesiz Allah daima üstündür, çok bağışlayandır.

Çünkü O'nun yaptıklarındaki incelikleri öğrendikçe onların Allah'a karşı saygıları artar.

Kezâlik insânlardan, hayvânlardan ve en'âmdan (deve, öküz ve koyun ve keçi) renkleri ve cinsleri muhtelif yaratdık. Tahkîk Allâh'dan hakkıyla korkan kulları 'ulemâdır. (Hakâyık-ı eşyâya ve masnû'ât-ı mevlâya vâkıf olanlar). Allâh Te'âlâ gâlib ve kâdir, tevbe idenleri mağfiret idicidir.

İnsanların, hayvanların ve malın-davarın da farklı renklerde olanları vardır. Allah’tan korkanlar, sadece onu bilen kullardır. Allah güçlüdür, çok bağışlayıcıdır.

İnsanların, canlıların ve hayvanların da böyle çeşit çeşit renkleri vardır. Ancak kullarından bilgili olanlar Allah'tan korkar. Allah, güçlüdür, bağışlayıcıdır.

İnsanlardan, hayvanlardan, davarlardan da böyle türlü renklerde olanlar vardır. Kulları içinde ancak bilginler Allah'tan korkar. Şüphesiz ki Allah'ın kudreti herşeye üstündür ve O çok bağışlayıcıdır.

Aynı şekilde, insanlardan, hayvanlardan, davarlardan da çeşitli renklerde olanlar var. Kulları içinde Allah'tan ancak bilginler ürperir. Allah Azîz'dir, Gafûr'dur.

daħı ādemįlerden daħı cānaverlerden daħı develer śıġırlar ķoyunlar dürlü renkleri ancılayın. bayıķ ķorķmaz Tañrı’dan ķullarından illā 'ālimlar. bayıķ Tañrı beñdeşsüzdür yarlıġayıcıdur.

Ādemīlerden daḫı, cānverlerden daḫı, davarlardan daḫı dürlü dürlürenglüler anuñ gibi. Ḳorḳmaz Allāhdan kendü ḳullarından, illā ‘ālimler. Tañrı Ta‘ālā ‘azīzdür, günāhlar baġışlayıcıdur.

İnsanların, (yer üzündə gəzən) heyvanların və davarların da bu cür müxtəlif rəngləri vardır. Allahdan Öz bəndələri içərisində ancaq alimlər qorxar. (Onlar elm sahibi olduqları üçün Allahın vəhdaniyyətini, heybət və əzəmətini daha yaxşı başa düşür və Ondan daha çox qorxurlar). Həqiqətən, Allah yenilməz qüvvət sahibidir, (mö’minləri) bağışlayandır!

And of men and beasts and cattle, in like manner, divers hues? The erudite among His bondsmen fear Allah alone. Lo! Allah is Mighty, Forgiving.

And so amongst men and crawling creatures and cattle, are they of various colours.(3912) Those truly fear Allah, among His Servants, who have knowledge:(3913) for Allah is Exalted in Might, Oft- Forgiving.

3912 In the physical shapes of human and animal life, also, we see variations in shades and gradations of colours of all kinds. But these variations a... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.