13 Nisan 2021 - 30 Şaban 1442 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Fâtır Suresi 26. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Śumme eḣażtu-lleżîne keferû(s) fekeyfe kâne nekîr(i)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Sonra Ben de o (bile bile) küfürde (inat) edenleri yakalayıverdim. Beni tanımayıp inkâr etmek (ve elçilerime karşı hileli planlar üretmek) nasılmış! (Onlar görüp anlamışlardı, sizin de ibret almanız lazımdı!)

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Sonra o kafir olanları helak ettim ben, benim onları inkarım ve cezalandırmam nasılmış, gördüler.

Abdullah Parlıyan Meali

Sonra ben de, o küfre sapanları yakalayıverdim. Beni inkârları nasıl oldu, onlar gördüler.

Ahmet Tekin Meali

Sonra ben, kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah'a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek ört-bas edip inkârda ısrar edenlerin, küfre saplananların işlerini bitirdim. Beni tanımamak nasılmış, kendilerini gözden çıkarmam, gazabım nasılmış bir bak.

Ahmet Varol Meali

Sonra ben de inkar edenleri yakaladım. Benim inkarım nasıl oldu?

Ali Bulaç Meali

Sonra Ben de o inkâr edenleri yakalayıverdim. Beni inkarları nasıl oldu (onlar gördüler)?

Ali Fikri Yavuz Meali

Sonra (peygamberleri ve kitabları) inkâr edenleri yakalayıp cezalandırdım. (Bak, imansızlara) azap edişim nasıl oldu!...

Bahaeddin Sağlam Meali

Sonra o kâfir olanları yakalayıverdik. İşte bak, nasıl onları azaplandırdım!

Bayraktar Bayraklı Meali

Sonra ben, o inkâr edenleri yakaladım. Bak, cezam nasıl oldu!

Besim Atalay Meali (1962)

Sonra, ben de kâfirleri yakaladım, imdi azap nicedir?

Cemal Külünkoğlu Meali

Sonra ben o inkâr ede(rek zulmede)nleri tutup yakaladım. O zaman benim gözden çıkarmam/azabım nasıl oldu (gördüler)!

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Sonra Ben, inkar edenleri yakaladım. Beni inkar etmek nasıl olur?*

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Sonra ben inkâr edenleri yakaladım. Beni inkâr etmenin sonucu nasıl oldu!

Diyanet Vakfı Meali

Sonra ben, o inkâr edenleri yakaladım. (Bak ki) cezam nasıl oldu!

Edip Yüksel Meali

Sonra ben de inkar edenleri yakaladım. Beni inkar da nasılmış!

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Sonra ben o inkâr edenleri tutup yakaladım. O zaman beni inkâr etmek nasıl oldu?

Elmalılı Meali (Orijinal)

Sonra ben o küfredenleri tuttum alıverdim, o vakıt inkârım nasıl oldu?

Erhan Aktaş Meali

Sonra gerçeği yalanlayan nankörleri yakaladım. Benim inkârım nasıl oldu?¹*

Hasan Basri Çantay Meali

Sonra ben o küfredenleri tutub yakaladım. (Bak) benim inkârım da nice imiş!.

Hayrat Neşriyat Meali

Sonra inkâr edenleri yakalayıverdim; artık beni inkâr etmek nasıl imiş (gördüler)!

İlyas Yorulmaz Meali

Sonra, elçilerin getirdiklerini inkâr edenleri yakaladım. (Bakın bakalım) İnkâr etmek nasılmış?

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Sonra kâfirleri azaba çarptım. Benim ukubetim nasıl şiddetli oldu? Görüp ibret alsınlar.

Kadri Çelik Meali

Sonra ben de o küfre sapanları yakalayıverdim. Beni küfürleri (sebebiyle azabım) nasıl oldu (görmüş oldular)?

Mahmut Kısa Meali

Fakat sonunda, inkârcıları korkunç bir ceza ile apansız yakalayıverdim! Beni inkâr etmek ne demekmiş, işte o zaman gördüler.
Bunun için, hakîkati tüm insanlığa duyur:

Mehmet Türk Meali

Sonra Ben de o kâfirleri helâk ettim. (Böylece) Benim (onları) inkârım nasıl olurmuş? (gördüler).

Muhammed Esed Meali

[fakat] sonunda hakikati inkara şartlanmış olanların tümünün hesabını gördüm: Benim (birini) gözden çıkarmam ne korkunç olur!

Mustafa Çavdar Meali

Sonunda ben de gerçekleri örtbas eden kâfirleri öyle bir cezalandırdım ki bana inanmamak nasıl olurmuş gördüler. 7/40, 41/27-28

Mustafa İslamoğlu Meali

En sonunda inkârda ısrar edenleri yakaladım: Artık Beni inkâr nasılmış gördüler![3908]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Sonra Ben o küfredenleri tutup yakaladım, artık Benim (onlar hakkındaki) ukubetim nasıl oldu? (bir düşünülsün).

Suat Yıldırım Meali

Sonra da Beni inkâr edenleri tutup cezaya çarptırdım. Benim reddedişim nasıl olurmuş, görsünler bakalım!

Süleyman Ateş Meali

Sonra ben de o inkar edenleri yakaladım. Benim (onları) inkarım (cezalandırmam) nasıl oldu?

Süleymaniye Vakfı Meali

Sonunda görmezlik edenlerin yakasından tuttum. Nasıl oluyor da beni kabullenmiyorlar!

Şaban Piriş Meali

Sonra ben de inkar edenleri yakaladım. Benim cezalandırmam nasıl oldu, bir bak!

Ümit Şimşek Meali

Sonra Ben o kâfirleri yakalayıverdim. Nasıl oluyormuş inkâr?

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Sonra ben, inkâr edenleri yakaladım. Ama nasıl oldu benim azabım?!

Eski Anadolu Türkçesi

andan duttum anları kim kāfir oldılar pes nite oldı 'aźābum!

Bunyadov-Memmedeliyev

Sonra Mən o küfr edənləri (əzabla) yaxaladım. (Ya Peyğəmbər! Bir görəydin) Mənim onları inkar etməyim (ne’mətimi nifrətə çevirərək cəzalandırmağım) necə oldu!

M. Pickthall (English)

Then seized I those who disbelieved, and how intense was My abhorrence!

Yusuf Ali (English)

In the end did I punish those who rejected Faith: and how (terrible)(3909) was My rejection (of them)!*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.