16 Temmuz 2024 - 9 Muharrem 1446 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Fâtır Suresi 26. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İhsan Aktaş Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satıraltı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Śumme eḣażtu-lleżîne keferû(s) fekeyfe kâne nekîr(i)

Sonra o kafir olanları helak ettim ben, benim onları inkarım ve cezalandırmam nasılmış, gördüler.

Sonra Ben de o (bile bile) küfürde (inat) edenleri (kahrımla) yakalayıverdim. Beni tanımayıp inkâr etmek (ve elçilerime karşı hileli planlar üretmek) nasılmış! (Onlar görüp anlamışlardı, sizin de ibret almanız lazımdı!)

Sonra ben de, o küfre sapanları yakalayıverdim. Beni inkârları nasıl oldu, onlar gördüler.

Sonra ben, kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah'a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek ört-bas edip inkârda ısrar edenlerin, küfre saplananların işlerini bitirdim. Beni tanımamak nasılmış, kendilerini gözden çıkarmam, gazabım nasılmış bir bak.

Sonra ben de inkar edenleri yakaladım. Benim inkarım nasıl oldu?

Sonra Ben de o inkâr edenleri yakalayıverdim. Beni inkarları nasıl oldu (onlar gördüler)?

Sonra (peygamberleri ve kitabları) inkâr edenleri yakalayıp cezalandırdım. (Bak, imansızlara) azap edişim nasıl oldu!...

Sonra o kâfir olanları yakalayıverdik. İşte bak, nasıl onları azaplandırdım!

Sonra ben, o inkâr edenleri yakaladım. Bak, cezam nasıl oldu!

Sonra, ben de kâfirleri yakaladım, imdi azap nicedir?

Sonra ben o inkâr ede(rek zulmede)nleri tutup yakaladım. O zaman benim gözden çıkarmam/azabım nasıl oldu (gördüler)!

Küfür idenleri tecziye itdim ve hem de ne kadar şedîd ’azâb ile teczite itdim.

Sonra Ben, inkar edenleri yakaladım. Beni inkar etmek nasıl olur?*

Sonra ben inkâr edenleri yakaladım. Beni inkâr etmenin sonucu nasıl oldu!

Sonra ben o inkârcıları yakalayıverdim; bilsen nasıl bir cezalandırıştı o!

Sonra ben, o inkâr edenleri yakaladım. (Bak ki) cezam nasıl oldu!

Sonra ben de inkar edenleri yakaladım. Beni inkar da nasılmış!

Sonra ben o inkâr edenleri tutup yakaladım. O zaman beni inkâr etmek nasıl oldu?

Sonra ben o küfredenleri tuttum alıverdim, o vakıt inkârım nasıl oldu?

Sonra ben, (inatla hakkı) inkâr edenleri (azabım ile) yakaladım. (Ve neticede, yapmış oldukları küfür ve isyana karşılık olarak) cezalandırmamın nasıl olduğunu gördüler.

Sonra gerçeği yalanlayan nankörleri yakaladım. Benim inkârım nasıl oldu?¹

1- İnkâr etmek neymiş gördüler.

Sonra ben o küfredenleri tutub yakaladım. (Bak) benim inkârım da nice imiş!.

Sonra inkâr edenleri yakalayıverdim; artık beni inkâr etmek nasıl imiş (gördüler)!

Sonra ben (gerçeği reddedip) inkâr etmiş olanları yakalayıvermiştim. Benim (ısrarla gerçeği inkâr etmiş olanları) reddedişim (bak) nasıl olmuştu!

Sonra, elçilerin getirdiklerini inkâr edenleri yakaladım. (Bakın bakalım) İnkâr etmek nasılmış?

Sonra Ben o tanımazları azaba çarptım. Görsünler, onları cezalandırmam nasıl olurmuş.

Sonra kâfirleri azaba çarptım. Benim ukubetim nasıl şiddetli oldu? Görüp ibret alsınlar.

Sonra ben inkâr edenleri yakaladım. Beni inkâr etmek nasılmış (bir görsünler)!

Sonra ben de o küfre sapanları yakalayıverdim. Beni küfürleri (sebebiyle azabım) nasıl oldu (görmüş oldular)?

Fakat sonunda, inkârcıları korkunç bir ceza ile apansız yakalayıverdim! Beni inkâr etmek ne demekmiş, işte o zaman gördüler.
Bunun için, hakîkati tüm insanlığa duyur:

Sonrasında inkâr etmiş olanları yakaladım. Beni inkâr etmek nasılmış?

Ama ben, inkar edenleri kıskıvrak yakaladım, beni inkar nasıl olurmuş gördüler...

Sonra biz ayetlerimizi inkâr edip yasalarımıza karşı çıkanları kıskıvrak yakalarız. Yeryüzünden sileriz. O zaman cezamızın nasıl olduğunu görürler.

Sonra ben de o kâfir olanları yakalamıştım. Cezalandırmam (bak) nasıl olmuştu!

Sonra Ben de o kâfirleri helâk ettim. (Böylece) Benim (onları) inkârım nasıl olurmuş? (gördüler).

[fakat] sonunda hakikati inkara şartlanmış olanların tümünün hesabını gördüm: Benim (birini) gözden çıkarmam ne korkunç olur!

Sonunda ben de gerçekleri örtbas eden kâfirleri öyle bir cezalandırdım ki bana inanmamak nasıl olurmuş gördüler. 7/40, 41/27-28

En sonunda inkârda ısrar edenleri yakaladım: Artık Beni inkâr nasılmış gördüler![³⁹⁰⁸]

[3908] İnkârın mahiyeti için bkz: 22:44, not 65.

Sonra da ben onları -azap ile- yakaladım. Onları cezalandırmam nasılmış? (Kavmin bilsin de bundan ibret alıp imana gelsinler)

Sonra ben de o inkâr edenleri yakaladım. Beni inkâr nasılmış?

Sonra Ben o küfredenleri tutup yakaladım, artık Benim (onlar hakkındaki) ukubetim nasıl oldu? (bir düşünülsün).

Sonra da Beni inkâr edenleri tutup cezaya çarptırdım. Benim reddedişim nasıl olurmuş, görsünler bakalım!

Sonra ben de o inkar edenleri yakaladım. Benim (onları) inkarım (cezalandırmam) nasıl oldu?

Sonra küfür idenleri ahz ve helâk itdim. Görsünler ki onlara 'ikâbım nasıl oldı.

Sonunda görmezlik edenlerin yakasından tuttum. Nasıl oluyor da beni kabullenmiyorlar!

Sonra ben de inkar edenleri yakaladım. Benim cezalandırmam nasıl oldu, bir bak!

Sonra Ben o kâfirleri yakalayıverdim. Nasıl oluyormuş inkâr?

Sonra ben, inkâr edenleri yakaladım. Ama nasıl oldu benim azabım?!

andan duttum anları kim kāfir oldılar pes nite oldı 'aźābum!

Andan ṣoñra helāk itdüm kāfir olanları. Pes gör nice oldı benümintiḳāmum.

Sonra Mən o küfr edənləri (əzabla) yaxaladım. (Ya Peyğəmbər! Bir görəydin) Mənim onları inkar etməyim (ne’mətimi nifrətə çevirərək cəzalandırmağım) necə oldu!

Then seized I those who disbelieved, and how intense was My abhorrence!

In the end did I punish those who rejected Faith: and how (terrible)(3909) was My rejection (of them)!

3909 Cf. 22:44 and 34:45. The rejecters of Allah hardly realise the terrible consequences to them individually and collectively, if Allah's grace is w... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.