24 Eylül 2023 - 9 Rebiü'l-Evvel 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Fâtır Suresi 21. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Velâ-zzillu velâ-lharûr(u)

Ve ne gölgeyle ısı.

 Gölge ile hararet (sıcaklık) da (aynı sayılamaz.)

ne serinletici gölge ile yakıcı sıcak

Cennet gölgeleriyle, cehennemin yakıcı sıcağı, sıcak rüzgârı bir olmaz.

Gölge ile sıcak da.

Gölge ile sıcaklık da.

Ne gölge ile sıcaklık müsavi olmaz. (Kâfir ile mümin, bâtıl ile hak, sevap ile azap bir olmaz.)

Güneş sıcaklığı ile gölge de bir olamazlar.

19,20,21,22. Görmeyen ile gören, karanlık ile aydınlık, gölge ile sıcak bir olmaz. Diriler ile ölüler de bir olmaz. Şüphesiz ki Allah dileyene işittirir. Sen kabirdekilere işittiremezsin.

Gölge ile sıcaklık

Gölge ile sıcaklık aynı değil.

19,20,21. A’mâ ile gören, zulumât ile nûr ve gölge ile harâret müsâvî olmaz.

19,20,21. Kör ile gören, karanlıklar ile ışık ve gölgelikle sıcaklık bir değildir.

Gölge ile sıcaklık bir olmaz.

19-21. Görmeyenle gören, karanlıklarla aydınlık, gölge ile sıcak bir olmaz.

19, 20, 21. Körle gören, karanlıkla aydınlık, gölge ile sıcak bir olmaz.

Ne gölge ile sıcaklık.

Ve ne de gölge ile sıcaklık.

Ne de zıll ile harûr

(Serinletici) gölge ile sıcaklık (da) bir olmaz.

Serinlik ve sıcaklık bir değildir.

19,20,21. Körle gören, karanlıklarla nuur, gölge ile sıcak bir olmaz.

19,20,21. Körle, gören (kâfir ile mü'min); karanlıklarla, nûr (bâtıl ile hak); gölge ile sıcaklık (Cennet ile Cehennem) bir olmaz.

Gölge ile sıcaklık da bir değildir.

Gölge ile sıcak da,

Gölge ile sıcak [²] bir değildir.

[2] Rahatla sıkıntı, Cennetle Cehennem, sevapla ikap.

Ne gölge ile sıcaklık.

Gölge ile sıcaklık da.

Ya da serinletici gölge ile kavurucu sıcak bir olmaz,

Ne Gölgelik, ne Sıcaklık!

serinlik ile sıcaklık,

Cennet gölgelerinin serinliğiyle cehennem ateşinin harareti bir olmaz.

19,20,21,22. Kör ile gören, karanlıklar ile aydınlık, (serinletici) gölge ile (kavurucu) sıcak ve diriler ile ölüler bir olamaz. [*] Şüphesiz ki Allah dileyene (layık gördüğüne) duyurur. Sen (aklı) mezarlarda olanlara (gerçeği) duyuramazsın. [*]

Benzer mesaj: Mü’min 40:58 Bu ayet ruhen ölülere duyurulamayacağını göstermektedir. Ölü ruha duyurulamayacağına göre, bedenen ölmüş kişilere de elbet... Devamı..

19,20,21. Körle gören, karanlıklarla aydınlık, serin gölge ile yakıcı sıcaklık asla bir değildir.¹

1 Bu âyet mecâzen; “kâfirle Müslüman, bâtıllarla hak, cennet ile cehennem asla bir değildir” anlamına gelebilir. Karanlığın çoğul olması bâtılın çok ç... Devamı..

ne [serinletici] gölge ile yakıcı sıcak;

Ne serinlik ile sıcak bir olur. 16/81, 25/45

Dahası, ne serinletici gölgeyle kavurucu sıcaklıklar,

Gölge ile sıcaklık -yakıcı güneş- (cennet ile cehennem)

Gölge ile ne de yakıcı sıcaklık bir olmaz.

Ve gölge ile sıcak da (müsavî bulunmaz).

19, 20, 21, 22. Görenle görmeyen (âma) bir olmaz. Karanlıklarla aydınlık, gölge ile sıcak, dirilerle ölüler de bir olmaz! (müminlerle kâfirler bir olmaz). Allah, dilediğine hakkı işittirir, Sen kabirde olanlara sesini elbette işittiremezsin. [11, 24]

Gölge ile sıcaklık da bir olmaz.

Gölge ile harâret,

Gölge ile güneşin sıcağı da aynı değildir[*].

[*] تهذيب اللغة - (1 / 434) والحرور الشمس

Soğuk ile sıcak...

Ne de gölge ile sıcak.

Gölge ile sıcaklık da aynı değildir.

19-21. daħı berāber degül gözsüz daħı görür ne daħı ķarañulıķlar ne daħı aydınlıķ ne daħı gölge ya'nį uçmaķ ne daħı od.

Gölge daḫı berāber olmaz issiler‐ile.

Kölgə (sərin) ilə isti (eyni olmaz).

Nor is the shadow equal with the sun's full heat;

Nor are the (chilly) shade and the (genial) heat of the sun:


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.