16 Temmuz 2024 - 9 Muharrem 1446 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Fâtır Suresi 2. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İhsan Aktaş Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satıraltı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Mâ yeftehi(A)llâhu linnâsi min rahmetin felâ mumsike lehâ(s) vemâ yumsik felâ mursile lehu min ba’dih(i)(c) vehuve-l’azîzu-lhakîm(u)

Allah'ın, kullarına rahmet ve ihsanına dair lutfedeceği şeye mani olan bulunamaz ve eğer kısar da vermezse ondan başka gönderecek de olamaz ve odur üstün, hüküm ve hikmet sahibi.

Allah, insanlar için rahmetinden her neyi (hangi nimet, fazilet ve başarı kapısını) açacak olsa, artık onu kısıp-tutacak (ve Rabbin takdirine engel olacak) yoktur; her neyi de kısıp tutarsa (her kime bir devlet ve nimet kapısını takdir buyurmamışsa), artık onu O’ndan salacak (ve zorla alacak) da yoktur. O, Üstün ve Güçlü olandır, Hüküm ve Hikmet sahibidir.

Allah'ın insanlar için açacağı rahmet kapısını, kimse kapatamaz ve O'nun kapattığını da, kimse açamaz. Çünkü O güçlüdür, O'nun gücüne hiçbir güç erişemez ve yaptığı herşeyi yerli yerince yapar.

Allah'ın, insanların iyiliği, kurtuluşu için açmaya devam ettiği rahmet ve merhamet kapılarını, hayır, yağmur, rızık, vahiy, hidayet, dua, yardım, sağlık ve tevbe kapılarını kimse tutup, kapatamaz. Onun tutup engellediği rahmet ve merhamet kapılarını da, onun dışında, kimse açıp, rahmet ve merhamet yağdıramaz. Kudretli, hikmet sahibi ve hükümran olan O'dur.

Allah'ın insanlara açtığı bir rahmeti tutacak yoktur. O'nun tuttuğunu da ondan sonra salacak yoktur. O güçlüdür, hakimdir.

Allah, insanlar için rahmetinden her neyi açacak olsa, artık onu kısıp-tutacak yoktur; her neyi kısar-tutarsa, artık onu da ondan sonra salıverecek yoktur. O, üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.

Allah'ın insanlara göndereceği herhangi bir rahmet ve nimeti engelleyip tutacak yoktur. Her neyi de tutarsa, onu da ondan sonra salacak yoktur. O, Azîz'dir= her şeye galibdir. Hakîm'dir= hükmünde hikmet sahibidir.

Allah, insanlara bir rahmet (kapısını) açtı mı, o rahmeti engelleyen olamaz. Engellediği bir şey olursa da, O’ndan sonra o şeyi gönderen olamaz. O, izzet, kudret ve hikmet sahibidir.

(*) Sebe’ suresi, ahiret aleminin izahı ve ispatı iken, bu Fatır suresi de, ikinci dirilişin olacağının ispatı ve izahıdır.. Allah, istediği şeyi iste... Devamı..

Allah'ın insanlara verdiği rahmeti önleyebilecek yoktur. O'nun önlediğini de ardından salıverecek yoktur. O çok güçlüdür; bilgedir.

Allah insanlara, rahmetini açınca, onu kimse durduramaz, bir şeyi de kısarsa, onu salıveren bulunmaz, o emredir, o bilge

Allah'ın insanlar için açacağı rahmet kapısını kimse kapatamaz ve O'nun kapattığını da kimse açamaz. O, mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

Allâh’ın insânlara mebzûlen ihsân iylediği rahmeti kimse diriğ idemez, Allâh imsâk itdiği vakit de kimse ihsân iyleyemez. Allâh ’azîz ve hakîmdir.

Allah'ın insanlara verdiği rahmeti önleyebilecek yoktur. O'nun önlediğini de ardından salıverecek yoktur. O, güçlü'dür, Hakim'dir.

Allah, insanlar için ne rahmet açarsa, artık onu tutacak (engelleyecek) yoktur. Neyi de tutarsa, bundan sonra onu gönderecek yoktur. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Allah’ın insanlar için açtığı rahmeti kısabilecek yoktur, O’nun kıstığını da O’ndan başkası açamaz. O mutlak izzet ve derin hikmet sahibidir.

Allah'ın insanlara açacağı herhangi bir rahmeti tutup hapseden olamaz. O'nun tuttuğunu O'ndan sonra salıverecek de yoktur. O, üstündür, hikmet sahibidir.  

 Allah’ın açacağı rahmet; nimet, emniyet, sıhhat, ilim, nübüvvet, rızık, yağmur ve benzeri lütuflardır.

ALLAH'ın insanlara bağışladığı bir rahmeti engelleyebilecek yoktur. Onun alıkoyduğunu da O'ndan başka gönderebilecek yoktur. O Üstündür, Bilgedir.

Allah, insanlara rahmetinden neyi açarsa artık onu tutacak, kısacak olan yoktur. Her neyi de tutar kısarsa, onu da, ondan sonra salacak yoktur. O, çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Allah, insanlara rahmetinden her neyi açarsa onu tutacak, kısacak yoktur, her neyi de tutar kısarsa onu da ondan sonra salacak yoktur, öyle azîz, hakîm odur

Allah’ın, insanlara vermeyi dilediği bir rahmeti (nimeti), hiç kimse (ve hiçbir güç) engelleyemez. O’nun engellediğini de O’ndan başka hiç kimse gönderemez/veremez. O, her işinde mutlak galip olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.

Allah, insanlar için rahmetinden neyi açarsa artık onu tutacak biri olamaz. Her neyi tutarsa da artık O'ndan sonra onu gönderecek de yoktur. Ve O, Mutlak Üstün Olan'dır, En İyi Hüküm Veren'dir.

Allahın insanlara açacağı herhangi bir rahmeti tutacak (habsedecek hiçbir kuvvet) yokdur. Tutacağı şey'i de ondan sonra salıverecek yokdur. O, mutlak gaalib, hukûm ve hikmet saahibidir.

Allah insanlara rahmetten ne açarsa, artık onu tutacak kimse yoktur. Ve neyi tutarsa, ondan sonra da onu salıverecek kimse yoktur. Çünki O, Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen)dir, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır.

Allah insanlara rahmetten ne açarsa (bağışlarsa), artık onu tutacak (engelleyecek) yoktur. Ve neyi tutarsa (engellerse), ondan sonra da onu salıverecek yoktur. O, mutlak galiptir, doğru hüküm verendir.

Allah, insanlar için rahmetinden ne açarsa, O’nun rahmetini engelleyecek kimse yoktur. Eğer rahmetini tutmayı dilerse, rahmetini kendisinden başka insanlara ulaştıracak da yoktur. O çok güçlü olan ve her şeyin hükmünü verendir.

Allah’ın insanlara sunduğu esirgemeyi geri bırakacak sonra da geri bıraktığını alıp salacak hiçbir kimse yoktur. O erklidir, doğruyu bildiricidir.

Allah/ın nâs/a açtığı rahmetini tutacak, onu tutunca da tuttuğunu salıverecek hiçbir fert yoktur. O, yegâne galiptir, hakimdir.

Allah’ın insanlar için açtığı bir rahmet (kapısını), kapatacak/engelleyecek yoktur. O’nun kapattığını/engellediğini da kimse sonradan açamaz. Zira O, Azîz’dir, Hakîm’dir.

Allah insanlar için rahmetinden her neyi açacak olsa, artık onu kısıp tutacak olan yoktur. Her neyi de kısar tutarsa, artık onu da ondan sonra salıverecek olan yoktur. O, üstün güç sahibi olandır, hikmet sahibidir.

Allah’ın insanlara vermek istediği bir nîmeti hiç kimse ve hiçbir güç engelleyemez; onun engellediğini de, O’ndan başka hiç kimse getiremez. Çünkü O, sonsuz kudret ve hikmet sahibidir.

Allah İnsanlar için rahmetten ne açarsa, bunu tutacak yoktur. Ne tutarsa, bunun ardından onu salacak da yoktur. Hakîm Azîz de O’dur.

Allah, kullarına sevgi kapısını aralamak isterse, hiç kimse buna engel olamaz. Onun tuttuğunu da kimse salamaz. O, her şeye gücüyle egemendir...

“Allah insanlara rahmet olarak iyilik, bolluk, bereket, sağlık, mal, evlatlar verirse rahmetini kimse engelleyemez. Kimden rahmetini kısarsa kimse Allah’ın kıstığı rahmeti bollaştıramaz. Onun için ey insanlar! Nimetlerinizi sadece Rabbinizden bekleyiniz. Allah’tan başka hiç bir varlığın insanlara rahmet ulaştırma veya kısma gücü yoktur. Bu nedenle tüm beklentileriniz tüm dualarınız Allah’a olmalıdır. Allah insanlarla arasına hiçbir aracı koymaz. Onun için Rabbinizden bir şey isteyeceğiniz zaman Allah ile aranıza Resulleri, imamları, şeyhleri, gavsları, erenleri, evliyaları, putları sokmayın! Unutmayın ki Allah ile aranıza koyduğunuz her varlık Allah’a muhtaçtır. Allah ile aranıza aracı koyduğunuz her varlık Allah’ın rahmetine muhtaçtır. Onun için kendilerine bile yararı olamayanları, Allah’a muhtaç olanları, Allah ile aranıza sokup, onların aracılığıyla Allah’tan bir şey istemek akıl kârı değildir.”

Allah insanlara herhangi bir merhamet açarsa onu tutabilecek kimse yoktur. O’nun tuttuğunu da kendisinden sonra gönderebilecek kimse yoktur. [*] O güçlüdür, doğru hüküm verendir.

Benzer mesajlar: Enbiyâ 21:42; Ahzâb 33:17; Zümer 39:38; Mülk 67:20-21, 28.

Allah insanlara rahmetinden neyi açarsa, onu tutacak olmadığı gibi neyi de kısarsa, onu Ondan sonra salıverecek de yoktur. O, çok güçlüdür, hüküm (ve hikmet) sahibidir.

Allah’ın insanlar için açacağı rahmet kapısını kimse kapatamaz ve O’nun kapattığını da kimse açamaz: Çünkü O, kudret ve hikmet Sahibidir.

Allah’ın insanlar için açtığı rahmet kapısını hiç bir güç kapatamaz. O’nun kapattığı kapıyı da hiç bir güç açamaz. Zira O’dur mutlak üstün ve yüce olan ve her hükmü doğru olan. 10/107, 39/38

Allah’ın insanlar için açacağı rahmet kapısını kimse kapatamaz; O kapattıktan sonra da onu kimse açamaz:[³⁸⁷⁶] zira O her işinde mükemmeldir, her hükmünde tam isabet kaydedendir.[³⁸⁷⁷]

[3876] Veya bu ifadenin ilk muhatabı Allah Rasûlü özelinde: “Allah rahmetiyle birinin önünü açarsa onu kimse kapatamaz; o birinin önünü kapatırsa kims... Devamı..

Allah'ın insanlara açtığı herhangi bir rahmeti tutacak (engelleyecek hiçbir kuvvet) yoktur. Tutup göndermediği rahmeti de hiçbir güç salıveremez. Her şeye gücü yeten,, hüküm ve hikmet sahibidir O.

Allah, insanlar için ne rahmet açarsa, artık onu tutacak yoktur. Neyi de tutarsa, bundan sonra onu gönderecek yoktur. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Allah, nâsa rahmetten neyi açarsa, sonra onun için tutacak yoktur ve neyi tutarsa artık bundan sonra onu salıverecek yoktur. Ve azîz, hakîm olan O'dur.

Allah'ın insanlara göndereceği herhangi bir nimeti engelleyip tutacak güç bulunmaz. Onun vermediğini ise gönderecek kuvvet yoktur. O, öyle azîz ve hakîmdir (mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir). {KM, Eyub 12, 14; İşaya 22, 22}

Allah, insanlara bir rahmet açtı mı onu tutan olamaz, O'nun tuttuğunu da O'ndan sonra salacak yoktur. O, üstündür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Allâh'ın nâsa açdığı rahmetini tutub men' idecek, tutub men' iylediğini de O'ndan başka irsâl ve i'tâ iyleyecek kimse yokdur. O, emir ve hükmünde gâlib, hakîm-i mutlakdır.

Allah insanlara bir ikram kapısı açarsa ona kimse engel olamaz. Allah’ın engellediğini de serbest bırakacak biri yoktur. O, güçlüdür, doğru karar verir.

Allah'ın insanlar için rahmetinden açtığı şeyi artık tutan olamaz. Tuttuğu şeyi de, O'ndan sonra gönderen olamaz güçlü ve hakim O'dur.

Allah insanlar için bir rahmet nasip ettiğinde onu alıkoyacak kimse yoktur. Onun alıkoyduğu şeyi de Ondan başka gönderecek kimse olmaz. Onun kudreti herşeye üstündür, her işi de hikmet iledir.

Allah'ın insanlar için açıp yaydığı rahmeti hiç kimse tutup kısamaz. O'nun tutup kıstığını ise O'ndan sonra salıp açacak yoktur. Azîz'dir O, Hakîm'dir.

her ne kim viribir Tañrı ādemįlere raḥmetden dutıcı yoķdur anı daħı her ne kim dutar pes viribiyici yoķdur anı andan śoñra. daħı ol beñdeşsüzdür dürüst işlü.

Her ne virse Tañrı Ta‘ālā raḥmetden ḫalḳa aña dutıcı yoḳdur ve her ne kimdutsa aña gönderici yoḳdur andan ṣoñra. Daḫı ol ‘azīzdür, ḥikmetler issi‐dür.

Allahın insanlara əta etdiyi mərhəmətə (verdiyi ne’mətə, ruziyə) heç kəs mane ola bilməz. Onun vermədiyi bir şeyi də Özündən başqa heç kəs göndərə (verə) bilməz. O, yenilməz qüvvət sahibi, hikmət sahibidir!

That which Allah openeth unto mankind of mercy none can withhold it; and that which He withholdeth none can release thereafter. He is the Mighty, the Wise.

What Allah out of his Mercy doth bestow on mankind there is none can withhold: what He doth withhold, there is none can grant,(3873) apart from Him: and He is the Exalted in Power, full of Wisdom.

3873 As Allah is the Creator and Sustainer of all beings and things, so does His Kindness extend to all Creatures. No one can intercept Allah's mercie... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.