16 Temmuz 2024 - 9 Muharrem 1446 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Fâtır Suresi 15. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İhsan Aktaş Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satıraltı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Yâ eyyuhâ-nnâsu entumu-lfukarâu ila(A)llâh(i)(s) va(A)llâhu huve-lġaniyyu-lhamîd(u)

Ey insanlar, siz Allah'a karşı yoksulsunuz ve Allahsa, odur müstağni ve hamde layık.

Ey insanlar, siz Allah’a (karşı fakir olan) muhtaçlarsınız; Allah ise Ğaniy (hiçbir şeye ihtiyacı olmayan)dır, Hamîd (övülmeye layık)tır. (İnsanların, Allah’ın halifesi ve temsilcisi olacak adil bir devlet himayesine ihtiyaçları vardır, aksi halde ezilmekten ve esaretten kurtulamayacaklardır.)

Ey insanlar! Allah'a muhtaç olan sizsiniz, ama O hiç kimseye, hiçbir şeye muhtaç değildir ve O övülmeye çok layıktır.

Ey insanlar, siz Allah'a muhtaçsınız. Zengin olan, muhtaç olmayan, övgüye ve şükre lâyık olan O'dur, Allah'tır.

Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız. Allah ise hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, övgüye layık olandır.

Ey insanlar, siz Allah'a (karşı fakir olan) muhtaçlarsınız; Allah ise, Ğaniy (hiç bir şeye ihtiyacı olmayan)dır, Hamid (övülmeye layık)tır.

Ey İnsanlar! Siz Allah'a muhtaç olanlarsınız. Allah ise hiç bir şeye muhtaç değildir; Hamîd'dir= hamd olunmaya lâyıktır.

Ey insanlar! Hepiniz Allah’a muhtaçsınız. Allah ise, hiçbir şeye muhtaç değildir. Övülmeye sebep bütün mükemmellikler O’nundur.

Ey İnsanlar! Allah'a muhtaç olan sizsiniz. Zengin ve övülmeye lâyık olan ancak O'dur.

Ey insanlar! Siz Allaha karşı yoksulsunuz, O zengindir, öğülmüştür

Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız. Allah ise her bakımdan sınırsız zengindir (hiçbir şeye muhtaç değildir) ve övülmeye hakkıyla lâyık olandır.

Ey insânlar! Siz Allâh’a muhtâc fukarâsınız Allâh ise ganî ve hamîd (şânlı)dır.

Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız, Allah ise müstağnidir, övülmeğe layık olandır.

Ey insanlar! Siz Allah’a muhtaçsınız. Allah ise her bakımdan sınırsız zengin olandır, övülmeye hakkıyla lâyık olandır.

Ey insanlar! Allah’a muhtaç olan sizlersiniz. Allah ise hiçbir şeye muhtaç değildir ve mutlak kemaliyle hep övgüye lâyık olan O’dur.

Ey insanlar! Allah'a muhtaç olan sizsiniz. Zengin ve övülmeye lâyık olan ancak O'dur.

Ey insanlar, siz ALLAH'a muhtaçsınız, ALLAH ise hiç kimseye muhtaç değildir, Övülendir.

Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız. Allah ise zengin ve her hamde lâyıktır.

Ey insanlar! sizsiniz hep Allaha muhtac fukara, Allah ise zengin o, hamd ile öğülecek veliyye ni'met o

Ey insanlar! Sizler Allah’a muhtaçsınız. Allah ise hiçbir şeye muhtaç değildir. Hamd edilmeye ve yüceltilmeye, lâyık olan sadece O’dur.

Ey insanlar! Allah'a muhtaç olanlar sizlersiniz. Allah ise hiçbir şeye muhtaç değildir. Övgüye layık olandır.

Ey insanlar, siz Allaha muhtaçsınız. Allah ise, O, her şeyden müstağnidir, her hamde lâyıkdır.

Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaç kimselersiniz.(1) Hâlbuki Ganî (hiçbir şeye muhtaçolmayan), Hamîd (hamd edilmeye yegâne lâyık olan) ancak Allah'dır.

(1)“İnsandaki kusur sonsuz olduğu gibi, insanın aczine ve fakrına ve ihtiyâcına da nihâyet yoktur. İnsana tevdî‘ edilen (emânet olarak verilen) açlık ... Devamı..

Ey insanlar! (Her zaman) Allah’a muhtaç olan sizsiniz, ama O, hiçbir şeye muhtaç değildir (çünkü her şeyin yaratıcısı odur) ve hamd (bütün övgüler) O’na mahsustur.

Ey İnsanlar! Siz Allah’a muhtaçsınız. Allah ise hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, zengin ve övülmeye layık olandır.

Ey insanlar! Siz, hepiniz Allahın yoksullarısınız. Allah ise kendine yeticidir, övülücüdür.

Ey nâs! Sizler Allah/a muhtaçsınız. Allah ise her şeyden müstağnidir, övülmüştür.

Ey insanlar! Allah’a muhtaç olan sizsiniz. Allah ise, Ganîy’dir, Hamîd’dir.

Ey insanlar! Siz Allah'a (oranla muhtaç olan) fakirlersiniz; Allah ise, hiç bir şeye ihtiyacı olmayandır, övülmeye layıktır.

Çünkü ey insanlar; hepiniz var olmak ve varlığınızı devam ettirmek için Allah’a muhtaçsınız! Oysa Allah, hiçbir şeye muhtaç değildir, gerçek anlamda yüceltilmeye, şükredilmeye ve övülmeye lâyık olan sadece O’dur.

Ey İnsanlar! Siz Allah’a Muhtaç’sınız. Allah gerçekten Övülecek Zengin’dir.

Ey insanlar! Siz Allah’a muhtaçsınız. Allah ise, saygın ve kusursuz bir zenginliğe sahiptir.

Unutmayın ki Rabbiniz size muhtaç değil, sizler Rabbinize muhtaçsınız. Rabbiniz her açıdan zengin, övülmeye ve yüceltilmeye layıktır.

Ey insanlar! Siz Allah’a muhtaçsınız. [*] Gerçek zengin ve övülmeye layık olan Allah’tır.

Benzer mesajlar: Muhammed 47:38; Teğâbun 64:6.

Ey insanlar! Siz, Allah’a muhtaçsınız, Allah ise hiç bir şeye ihtiyacı olmayan, övülmeye layık olandır.

Ey İnsanlar! Allah’a muhtaç olan sizsiniz, ama O, hiçbir şeye muhtaç değildir ve hamd O’na mahsustur.

Ey İnsanlar, hepiniz tüm ihtiyaçlarla Allah’a muhtaçsınız. Allah ise hiç bir şeye ihtiyacı olmayan ve övgülerin tamamına layık olandır. 10/31...31, 39/7-8, 112/ihlâs suresi

Ey insanlık![³⁸⁹⁹] Allah’a muhtaç olanlar sizlersiniz! Allah’a gelince: O kendi kendine yeten sonsuz zenginlik sahibidir,[³⁹⁰⁰] (bilakis) her şey O’na hamd ile memurdur.

[3899] Nida ile ilgili bir açıklama için bkz: 2:21, not 28. [3900] el-Ğanî: muhtemelen Kur’an’ın iniş sürecinde ilk geçtiği yer burasıdır. Ğına, ih... Devamı..

Ey insanlar, sizler Allah’a muhtaçsınız, Allah ise ganî’dir. (Hiçbir şeye muhtaç değildir) ve hamîd'dir (övülmeye layık olan ancak O’dur)

Ey insanlar, siz Allah’a muhtaçsınız, Allâh ise, işte zengin ve övülmeye lâyık olandır.

Ey insanlar! Sizler Allah'a muhtaç fakirlersiniz. Allah ise O ganîdir, hamîddir.

Ey insanlar! Siz hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, her türlü övgülere ve hamdlere lâyık olan ise ancak Allah'dır.

İnsanın nazik bir yaratılışı olduğundan (4, 28) hangi mertebede olursa olsun Allah’a muhtaç olmaktan kurtulamaz. Emaneti taşıyan insan ruhunun duyduğu... Devamı..

Ey insanlar, siz Allah'a muhtaçsınız, Allah ise, işte zengin ve hamde layık olan O'dur.

Ey Nâs! Siz Allâh'a fakîrler ve muhtâclarsınız, ganî ve bizâtihi müstehak-ı hamd olan Allâh'dır.

Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız. Yaptığını güzel yapan ve kimseye ihtiyacı olmayan Allah’tır.

-Ey İnsanlar, siz Allah'a muhtaçsınız. Allah'ın hiç bir şeye ihtiyacı yoktur, hamde layık olan O' dur.

Ey insanlar, hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve her türlü övgüye lâyık olan birisi varsa, o da Allah'tır.

Ey insanlar, siz Allah'a yönelmiş yoksullarsınız! Allah ise mutlak Ganî, mutlak Hamîd'dir.

iy ādemįler! siz ḥācetlülersiz Tañrı’ya daħı Tañrı ol baydur ḥācetsuzdur ögilmişdür.

İy ādemīler, siz faḳīr ve muḫtācsız Tañrı Ta‘ālāya. Daḫı o Allāh ġanīdür,ef‘ālinde meşkūrdur.

Ey insanlar! Siz Allaha möhtacsınız. Allah isə (heç nəyə, o cümlədən sizin ibadətinizə) möhtac deyildir. O (hər cür) şükrə (tə’rifə) layiqdir! (Onun bütün işləri bəyəniləndir!)

O mankind! Ye are the poor in your relation to Allah. And Allah! He is the Absolute, the Owner of Praise.

O ye men! It is ye that have need of Allah. but Allah is(3898) the One Free of all wants, worthy of all praise.

3898 What is man that Allah should care for him, instruct him, and send him special messengers to warn him of danger and harm? It is man that depends ... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.