20 Mayıs 2024 - 12 Zi'l-ka'de 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Fâtır Suresi 13. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Yûlicu-lleyle fî-nnehâri veyûlicu-nnehâra fî-lleyli veseḣḣara-şşemse velkamera kullun yecrî li-ecelin musemmâ(en)(c) żâlikumu(A)llâhu rabbukum lehu-lmulk(u)(c) velleżîne ted’ûne min dûnihi mâ yemlikûne min kitmîr(in)

Ve geceyi kısaltır, bir kısmı gündüz olur, gündüzü kısaltır, bir kısmı gece olur ve ram etmiştir güneşi ve ayı; hepsi de mukadder bir zamana kadar yollarında akardurur; işte budur Rabbiniz Allah ve onundur saltanat ve tasarruf; onlar ki onu bırakıp da putlara taparlar, o putlar, çekirdeğin içindeki tek bir kıla bile sahip değildirler.

(Allah) Geceyi gündüze bağlayıp-katmakta, gündüzü de geceye bağlayıp-katmaktadır, (Dünya’nın dönüşünü şaşmaz bir düzene bağlamıştır;) Güneş’i ve Ay’ı emre âmade kılmıştır, her biri adı konulmuş bir süreye kadar (böyle uzayda) akıp durmaktadır. İşte bunları (yaratıp düzene koyan) Allah sizin Rabbinizdir; mülk O’nundur. O’ndan başka taptıklarınız ise, ’bir çekirdeğin incecik zarına’ bile malik olmayan (zavallılardır).

[Not: İnsan beyninin yapısı, her biri ayrı bir beyin gibi çalışan 100 milyarlarca NÖRON’un kendi aralarındaki irtibatı, yaşanan ve öğrenilmiş olan her... Devamı..

O geceyi kısaltarak, gündüzü uzatır, gündüzü kısaltarak, geceyi uzatır. O güneşi ve ayı, kendi kanunlarına tabi kılıp hizmetinize vermiştir. Herbiri O'nun belirlediği bir zaman içinde akıp gider. İşte Rabbiniz Allah budur. Mülk ve saltanat O'nundur. O'ndan başka yalvarıp durduklarınız ise, bir hurma çekirdeğinin zarı kadar bile bir şeye sahip değillerdir.

Allah, geceyi gündüzün içine sokarak uzatır, gündüzü de gecenin içine sokarak uzatır. Güneş ve ayı da kurduğu düzene boyun eğdirmiştir. Her biri belirlenmiş bir vakte kadar akıp gider, hareketine devam eder. İşte, bütün bunları yapan Rabbiniz Allah'tır. Mülk ve hükümranlık O'nundur. O'nu bırakıp, kulları durumundakilerden taptıklarınız, yalvardıklarınız ise, bir çekirdek kabuğuna bile sahip değildir.

(Allah) geceyi gündüzün içine sokuyor, gündüzü de gecenin içine sokuyor; güneşi ve ayı da buyruk altına almıştır. Her biri belli bir süreye kadar hareket eder. İşte bunları yapan Allah sizin Rabbinizdir. Mülk O'nundur. O'ndan başka taptıklarınız ise bir çekirdek zarına bile sahip değildirler.

(Allah) Geceyi gündüze bağlayıp-katar, gündüzü de geceye bağlayıp-katar; güneşi ve ayı emre amade kılmıştır, her biri adı konulmuş bir süreye kadar akıp gitmektedir. İşte bunları (yaratıp düzene koyan) Allah sizin Rabbinizdir; mülk O'nundur. O'ndan başka taptıklarınız ise, 'bir çekirdeğin incecik zarına' bile malik olamazlar.

Geceyi gündüze sokuyor, gündüzü de geceye sokuyor, (gece ve gündüzü azaltıp çoğaltıyor). Güneşi ve ayı (ziyaları ile insanoğlunun istifadesine) tâbi ve bağlı kılmıştır. Bunlardan her biri muayyen bir vakta (kıyamete) kadar dolaşıp duruyor. İşte bunları yapan Allah'dır, Rabbinizdir. Bütün mülk O'nundur. O'ndan başka ibadet ettikleriniz, bir çekirdek zarına güç yetiremezler.

Allah, geceyi gündüze sokar, gündüzü de geceye sokar. Güneşi ve ayı musahhar kılmıştır. Her birisi belli bir süreye kadar akıp yüzmektedir. İşte sahibiniz Allah budur, mülk tamamen O’nundur. O’nun dışında yalvardığınız şeyler ise, onlar çekirdeklerin embriyolarına bile sahip olamıyorlar.(*)

(*) Muhtarussihah (kıtmir kelimesi.)

Allah, geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar. Güneşi ve ayı insanların hizmetine sunmuştur. Her birisi, belirlenmiş bir süreye kadar yörüngesinde akar gider. İşte, Rabbiniz olan Allah budur. Mülk O'nundur. O'ndan başka taptıklarınız, bir çekirdek zarına bile sahip değillerdir.

Geceyi gündüze, gündüzü de geceye girdirmededir, buyrumunda güneş de, ay da; hepsi de adanan bir güne dek yürürler, Tanrınız olan Allah bu, mülk O'nundur, O'ndan özge, tapmış olduğunuz, bir çekirdek zarına da sahip değildir!

O, gündüzü kısaltarak geceyi uzatır ve geceyi kısaltarak gündüzü uzatır. O, güneşi ve ayı (kendi kanunlarına) tabi kılmıştır, her biri (O'nun) belirlediği bir zaman içinde akıp gider. İşte (bunların hepsini yapan) Rabbiniz Allah'tır. Mülk O'nundur. O'ndan başka yalvarıp durduklarınız ise bir hurma çekirdeğinin zarı kadar bile bir şeye sahip değillerdir.

Allâh giceyi gündüz içerisine idhâl idiyor. Sizin içün güneşi ve kameri teshîr iyledi, bu iki seyyâre vakt-i mî’âdına kadar deverân iderler. İşte iktidâr rabbinizdedir. Âna koşdığınız şerîklerin hurma çekirdeğinin zarına bile hükümleri geçmez.

Allah, geceyi gündüze katar, gündüzü geceye katar; belirli bir süre içinde hareket eden güneş ve ayı buyruk altına almıştır. İşte bu, Rabbiniz olan Allah'tır, hükümranlık O'nundur. O'nu bırakıp taptıklarınız, bir çekirdek kabuğuna bile sahip değillerdir.

Allah, geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Güneşi ve Ay’ı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Her biri belirli bir vakte kadar akıp gitmektedir. İşte bu, Allah’tır, Rabbinizdir. Mülk yalnızca O’nundur. Allah’ı bırakıp da ibadet ettikleriniz, bir çekirdek zarına bile hükmedemezler.

Allah, geceyi gündüze, gündüzü de geceye katıyor. O güneşi ve ayı da buyruğu altına almıştır; her biri belirlenmiş bir vadeye kadar kendi yolunu izler. İşte rabbiniz Allah budur, mülk O’nundur. O’ndan başka yalvarıp durduklarınız ise bir çekirdek zarına bile hâkim olamazlar.

Allah, geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar; güneş ve ayı emri altına almıştır. Her biri belirtilmiş bir süreye kadar akıp gider. İşte (bütün bunları yapan) Rabbiniz Allah'tır. Mülk O'nundur. O'nu bırakıp da kendilerine taptıklarınız ise, bir çekirdek kabuğuna bile sahip değillerdir.  

 Gecenin gündüze, gündüzün geceye sokulması, gecenin gündüzün yerini, gündüzün de gecenin yerini almasıdır. Başka bir ifadeyle, birinin kısalmasıyla d... Devamı..

Geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Belirlenmiş bir süreye kadar akıp giden güneşi ve ayı emri altına almıştır. Rabbiniz ALLAH işte böyledir; egemenlik O'na aittir. O'nun dışında çağırdıklarınız ise bir çekirdek zarını bile yönetemezler.

O, geceyi gündüze sokuyor, gündüzü de geceye sokuyor. Güneşi ve ayı emrine âmâde kılmıştır. Her biri mukadder bir gayeye akıp gidiyor. İşte bu gördüklerinizi yapan Allah sizin Rabbinizdir. Mülk (hükümranlık) O'nundur. O'ndan başka taptıklarınız ise, bir çekirdek zarını bile idare edemezler.

Geceyi gündüze sokuyor, Şems-ü Kameri ram etmiş her biri (müsemmâ bir ecele) mukadder bir gayeye akıp gidiyor, işte bu gördüklerinizi yapan Allah, rabbınız, mülk onun, ondan beride çağırdıklarınız bir kıtmîr idare edemezler

Allah, geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Güneşi ve ayı da (emrine) boyun eğdirmiştir. Her biri belirli bir vakte kadar (yörüngelerinde) akıp gitmektedir. İşte, bunları yaratıp düzene koyan Allah, sizin Rabbinizdir, mülk O’nundur. O’ndan başka taptıklarınız ise, bir çekirdeğin zarına bile sahip değildirler.

O, geceyi gündüze, gündüzü de geceye çevirir. Güneş'i ve Ay'ı yararınıza sunmuştur. Hepsi de belirlenmiş bir zamana kadar yörüngesinde akar gider. İşte bu, Allah'tır, Rabb'inizdir. Egemenlik O'nundur. O'nun yanı sıra çağırdığınız kimseler, bir çekirdeğin zarına bile sahip değiller.

O, geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü gecenin içerisine sokar. Güneşi, ayı teshıyr etmişdir. Her biri muayyen bir müddet için akıb gidiyor. İşte bunlar (ı yapan) Allahdır, sizin Rabbinizdir. Mülk Onundur. Onu bırakıb tapdıklarınız ise bir hurma çekirdeğinin zarına bile mâlik olmazlar.

(O,) geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar; hem güneşi ve ayı (emrine)boyun eğdirmiştir. Herbiri belirli bir vakte kadar (yörüngesinde) akar gider. İşte Rabbiniz olan Allah, bu (ni'metleri veren)dir. Mülk O'nundur. O'ndan başka (kendisine) yalvarmakta olduklarınız ise, bir çekirdek zarına bile sâhib olamazlar!

Geceyi gündüzün içine, gündüzü de gecenin içine sokan, güneşin ve ayın belli bir vakte kadar yörüngesini değiştirmeden akıp gitmesini sağlayan O dur. İşte Rabbiniz Allah böyledir ve varlığın tümünün sahibi de O dur. O’ndan başka kulluk etmek için dua ettikleriniz ise, en ufak bir şeye dahi sahip değillerdir.

Geceyi gündüze, gündüzü de geceye katar, güneşi de ayı da buyruğu altına almıştır. Herbiri belli bir sona kadar yürür gider. İşte sizin çalabınız böyle bir Allah’tır. Hakanlık ancak Onundur. Ondan başka tapmakta olduklarınızın elinde hurma çekirdeğinin zarı bile yoktur.

O, geceyi gündüze katar. Gündüzü de geceye katar [²] ve O, güneşi, ay/ı da müsahhar kılmıştır: Her biri muayyen bir müddete kadar seyr ve cereyan eder. İşte Rabbiniz böyle bir Allah/tır. Mülk ve tasarruf O/na mahsustur. O/ndan başkasına taptıklarınız hurma çekirdeğinin zarı kadar bir şeye mâlik değildir.

[2] Kâh gece, kâh gündüz ziyade olur. Geceyi de gündüzü de uzaltır, kısaltır.

O, geceyi gündüze, gündüzü de geceye katar.¹⁰ Her biri belirlenmiş bir süreye kadar akıp giden güneş ve ayı emri altına almıştır. İşte bunları yapan Rabbiniz Allah’tır. Hükümranlık/mülk O’nundur. O’nun dışında çağırdıklarınıza gelince, bir hurma çekirdeğinin zarına [kıtmîr] bile sahip değildirler.

10 Krş. Âl-i İmrân, 3/27; Hac, 22/61; Lokmân, 31/29; Hadîd, 57/6

Allah, geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Güneş ve ayı da emri altına almıştır. Her biri belirtilmiş bir süreye kadar akıp gider. İşte (bütün bunları yapan) Rabbiniz Allah'tır. Mülk O'nundur. O'nu bırakıp da kendilerine taptıklarınız ise, bir çekirdeğin incecik zarına bile sahip olamazlar.

Ortaya koyduğu mükemmel ölçü uyarınca, bazen geceyi kısaltıp gündüze katan, bazen de gündüzü kısaltıp geceye ekleyen ve her biri ezelden belirlenmiş bir vakte kadar kendi yörüngelerinde akıp gitmekte olan Güneş’i ve Ay’ı koyduğu kanunlara boyun eğdiren O’dur. Ey insanlar! İşte budur, sizin gerçek sahibiniz, efendiniz ve Rabb’iniz olan Allah! Göklerde ve yerde mutlak egemenlik ve hükümranlıkyalnızca O’nundur! Oysa ey müşrikler, O’ndan başka yalvardığınızputlar, putlaştırılmış varlıklar bir incir çekirdeğine bile hükmedemezler. Öyle ki:

Gece’yi Gündüz’e ekliyor; Gündüz’ü de Gece’ye ekliyor.
Güneş’i ve Ay’ı hizmete tahsis etti / boyun eğdirdi.
Her biri belli bir süre için akıp gidiyor.
İşte bu, Yönetim / İktidar / Mülk kendisine ait olan rabbiniz Allah’tır.
O’ndan başka dua ettikleriniz, çekirdek zarına bile mâlik olmuyor.

Geceyi gündüze; gündüzü geceye devreden, güneşi ve ayı hizmete sunan da Allah’tır. Hepsi de belli bir sona doğru akıp gidiyorlar. Tüm evrenin yönetimi, sizin de sahibiniz olan Allah’ın elindedir. Onun ötesinde el açıp yalvardığınız tanrılar, bir tek kıymık çöpüne bile sahip değildir.

Geceyi gündüzü birbirinin arkasından getiriyoruz. Güneşi ayı emrimizle sizlere nimet olacak şekilde düzenledik. Bunların her biri yasamızla belirlenmiş sürelere göre gökyüzünde dolaşır. Bütün bunlarda sizin yararlanacağınız nimetler vardır. Bunların hepsini yapan Allah’tır. Allah’ın her şeye gücü yeter. Allah yarattıklarının sahibi, hâkimi ve hükümranıdır. Allah yarattıklarını dilediği şekilde yönetir. Böyleyken Allah’ı bırakıp başkalarının emrine mi giriyorsunuz? Allah’ın yasalarına karşı çıkıp insanların yasalarına mı uyuyorsunuz? Andolsun! Yasalarına uyarak taptığınız insanlar yaratıcı değildir. İnsanlar hiçbir şey yaratmamıştır. Onlar sadece yaratılanları çıkarlarına alet eder. Sizlere haksız olarak yöneticilik yaparlar. Sizleri yasalarıyla kendilerine köle yaparlar. Onlara bir bakın yaratmaya güçleri var mı? Onlar bir çekirdek kabuğunu bile yaratamaz. Onlar bir çekirdeğe bile sahip olamazlar. Görmüyor musunuz? Yasalarına uyarak taptıklarınız sizin gibi insanlardır. Onlardan ne farkınız var? Onların sizden ne farkı var? Ölüm gelip onları da sizin gibi mezara koymuyor mu?

(Allah) geceyi gündüzün içine koyuyor, gündüzü de gecenin içine koyuyor. [*] Güneşi ve ayı emri altına almıştır. [*] (Bunların) her biri belirlenmiş bir süreye kadar akıp gitmektedir. İşte otorite sadece kendisine ait olan Rabbiniz Allah’tır. O’nun peşi sıra yalvardıklarınız ise bir çekirdek zarına bile sahip değillerdir.

Benzer mesajlar: Âl-i İmrân 3:27; Hacc 22:61; Lokmân 31:29; Hadîd 57:6 Benzer mesajlar: Ra‘d 13:2; Lokmân 31:29; Zümer 39:5.

Gerçekten Allah, her an geceyi gündüze, gündüzü de geceye sokup duruyor. Her biri belirlenmiş bir süreye kadar dönen güneşi de ayı da (kendisine) boyun eğdirmiştir. İşte sizin Rabbiniz bütün kâinatın sahibi olan bu Allah’tır. Onu bırakıp da kendilerine taptıklarınız ise, bir çekirdek zarı¹ kadar basit şeylere bile sahip değildirler.

1 Kıtmîr: Hurma ile çekirdeğinin arasındaki ince zar veya çekirdeğin arkasındaki ince çıkıntı demektir. Mecâzen hakir ve basit şeyler için kullanılır.... Devamı..

O, gündüzü kısaltarak geceyi uzatır ve geceyi kısaltarak gündüzü uzatır. O, güneşi ve ayı [kendi kanunlarına] tâbi kılmıştır, her biri [O’nun] belirlediği bir zaman içinde akıp gider. ¹² İşte Rabbiniz Allah budur: mülk O’nundur; O’ndan başka yalvarıp durduklarınız ise bir hurma çekirdeğinin zarı kadar bile bir şeye sahip değillerdir!

12 Bkz. sure 13, not 5.

Geceyi kısaltarak gündüze katan, gündüzü de kısaltarak geceye katan O’dur. Her biri belirli bir süreye kadar kendi yörüngelerinde akıp giden güneşi ve ayı sizin istifadenize sunan da O’dur. İşte bütün hâkimiyet kendisinin olan bu Allah’tır sizin Rabbiniz. Oysa Allah ile aranıza koyup dua ile yalvarıp yakardıklarınız, bir çekirdeğin zarına bile sahip değillerdir. 22/60...62

O, geceyi uzatarak gündüzü kısaltıyor ve gündüzü uzatarak geceyi kısaltıyor; yine O güneşi ve Ay’ı emre âmâde kılmıştır:[³⁸⁹⁶] her biri belirli bir süre için deveranını sürdürüyor. İşte sizin Rabbiniz, mülkün tamamı kendisine ait olan Allah’tır: O’ndan başka yalvarıp yakardıklarınız hurma çekirdeğinin zarı kadar bile bir şeye sahip değildir.[³⁸⁹⁷]

[3896] Teshîr için ilk kullanıldığı 38:18 not 12’ye bkz. [3897] Kıtmîr, hurma çekirdeğinin üzerindeki tartıya gelmeyecek hafiflikteki ince zara ver... Devamı..

O, geceyi gündüzün içine ve gündüzü de gecenin içine sokar. (Her birinin saatlerini diğerine katar) Güneşi ve ayı buyruğu altına almıştır; her biri belirlenmiş bir süreye dek akıp gider.. İşte bunları yapan, Rabbiniz olan Allah'tır. Mülk (ve hükümranlık) O'nundur. O'nu bırakıp da taptıklarınız ise, bir hurma çekirdeğinin zarına bile, sahip değildirler.

(Allâh) Geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar; güneşi ve ayı buyruğu altına almıştır. Her biri belirtilmiş bir süreye kadar akıp gider. İşte Rabbiniz Allâh budur, mülk O’nundur. O’ndan başka yalvardığınız şeyler ise bir çekirdek zarına bile sâhip değillerdir.

Geceyi gündüzün içine girdirir, gündüzü de gecenin içine girdirir ve güneşi ve ay'ı ita-atkar kılmıştır. Her biri muayyen bir müddete kadar akar gider. İşte bunları (böyle yaratan) Rabbiniz olan Allah'tır ki, mülk O'na mahsustur. O'ndan başka kendlerine ibadet ettikleriniz ise bir hurma çekirdeğinin zarına bile malik olamazlar.

O gâh gündüzü kısaltarak geceyi uzatır, gâh geceyi kısaltarak gündüzü uzatır. Güneş ve ayı emri altında hizmete koşturan da O'dur. Bunlardan her biri belirlenmiş bir vâdeye kadar akıp gider. İşte bütün bunları yapan, Rabbiniz olan Allah'tır. Hakimiyet O'nundur. Ey müşrikler Sizin O'ndan başka yalvardığınız putlar ise bir çekirdek zarına bile hükmedemezler.

(Allah) Geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar; güneşi ve ayı buyruğu altına almıştır. Her biri belirtilmiş bir süreye kadar akıp gider. İşte Rabbiniz Allah budur, mülk O'nundur. O'ndan başka yalvardığınız şeyler ise bir çekirdek zarına bile sahip değillerdir.

Giceyi gündüze ve gündüzi giceye sokar (birini uzadub diğerini kısaldır). Güneş ve ayı size müsahhar kıldı. Bunlar vakt-i mu'ayyene kadar cereyân iderler. İşte rabbiniz böyledir. Mülk O'nundur. O'ndan gayrı olarak 'ibâdet ve du'â iylediğiniz şeyler bir hurma çekirdeğinin zarına bile mâlik değillerdir. (Onı bile yaradamazlar.)

Allah, geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Güneşi ve ayı da hizmete koymuştur. Bunların her biri[*] belli bir süreye kadar, yörüngesinde akar gider. İşte bunları yapan Rabbiniz Allah'tır. Yetki ondadır. Onunla aranıza koyup yardıma çağırdıklarınız, bir çekirdek zarına bile hükmedemezler.

[*] Gece, gündüz, güneş ve ay, belli bir süreye kadar kendi yörüngelerinde akar gider.

Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar. Güneşi ve ayı hizmetinize sunmuştur. Her biri belirli bir süreye kadar akıp giderler. İşte sizin Rabbi'niz Allah'tır. Hakimiyet O'nundur. O'ndan başka dua ettikleriniz, bir çekirdeğin zarına bile sahip değillerdir.

O geceyi gündüze, gündüzü geceye katar. Güneşi ve Ayı da emrine boyun eğdirmiştir. Onların hepsi belirlenmiş bir vakte kadar akıp gider. Rabbiniz olan Allah işte budur. Egemenlik tümüyle Ona aittir. Sizin Ondan başka yakardıklarınız ise, bir çekirdeğin zarına bile söz geçiremezler.

Allah, geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Güneş'i ve Ay'ı buyruk altına almıştır. Her biri belirlenen bir süreye kadar akıp gidiyor. İşte Rabbiniz Allah bu; mülk ve yönetim O'nundur. O'nun berisinden yakardıklarınız ise bir çekirdek zarına bile hükmedemezler.

givürür giceyi gündüze daħı givürür gündüzi giceye. daħı musaḥḥar eyledi güneşi daħı ayı her biri yürir adanılmış müddete degin. şol Tañrı çalabuñuzdur anuñdur pādişāhlıķ. daħı anlar kim ŧaparsız Tañrı’dan ayruġa mālik olmazlar ħurma çekürdegi ķabına.

Givürür giceyi gündüz içine ve givürür gündüzi giçe içine. Daḫı musaḫḫareyledi ay‐ıla güneşi, her birisi yügürür bilinmiş vaḳta degin. Oldursizi yaradan Tañrı, dünyā ve āḫiret mülki anuñdur. Ol kimseler ki ṭaparsızandan özge, mālik olmazlar hīç nesne.

(Allah) gecəni gündüzə, güzdüzü də gecəyə qatar. O, günəşi və ayı ram (öz əmrinə, sizin mənafeyinizə tabe) etmişdir. Onların hər biri (öz hədəqəsində, öz dairəsində) müəyyən müddətədək (qiyamət gününə qədər) dövr (hərəkət) edər. Bu sizin Rəbbiniz olan Allahdır, hökm Onundur. Sizin Ondan qeyri ibadət etdikləriniz bir çəyirdək qabığına belə sahib deyillər.

He maketh the night to pass into the day and He maketh the day to pass into the night. He hath subdued the sun and moon to service. Each runneth unto an appointed term. Such is Allah, your lord; His is the Sovereignty; and those unto whom ye pray instead of Him own not so much as the white spot on a date stone.

He merges Night into Day,(3891) and he merges Day into Night, and he has subjected the sun and the moon (to His Law):(3892) each one runs its course for a term appointed. Such is Allah your Lord:(3893) to Him belongs all Dominion. And those whom ye invoke besides Him have not the least power.(3894)

3891 Cf. 22:61. The phases of Light in nature may have other uses. But for man they mark periods of rest and activity, and-have great influence on his... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.