3 Mart 2021 - 19 Receb 1442 Çarşamba

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Sebe’ Suresi 48. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Kul inne rabbî yakżifu bilhakki ‘allâmu-lġuyûb(i)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

De ki: "Şüphesiz Benim Rabbim Hakkı (ortaya) koyar. (İmanı mü’minlerin kalbine sokar, sonra bâtıl’ın tepesine atıp onu parçalar) . O, gaybleri Bilendir. (Tüm gizlilikleri, görünmezleri, özel ve sinsi proje ve şifreleri, geçmişi ve geleceği en küçük ayrıntılarına kadar bilen yalnız Allah’tır.)

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

De ki: Şüphe yok ki Rabbim, gerçeği yerine getirir, gizli şeyleri de en iyi ve adamakıllı bilir.

Abdullah Parlıyan Meali

De ki: “Rabbim şüphesiz, değersiz, geçersiz, yalan ve sahte olana karşı değişmez olan gerçeği ortaya koyacaktır. O, yaratılmışların kavramaktan aciz oldukları herşeyi hakkıyla bilir.”

Ahmet Tekin Meali

“Benim Rabbim, gerekçeli hikmete dayalı, toplumda hakça düzeni gerçekleştirecek, bâtılı ortadan kaldıracak hak kitabı, Kur'ân'ı ortaya koyuyor. Gayb âlemini, sizin bilmediklerinizi, bilemiyeceklerinizi, yalnız o bilir.” de.

Ahmet Varol Meali

De ki: "Şüphesiz Rabbim hakkı yerine koyar. O, bütün gizlilikleri bilendir? "

Ali Bulaç Meali

De ki: 'Şüphesiz Rabbim hakkı (batılın yerine veya dilediği kimsenin kalbine) koyar. O, gaybleri bilendir.

Ali Fikri Yavuz Meali

De ki: “-Gerçekten benim Rabbim, hakkı yerli yerine kor. O, bütün gaybları tamamıyla bilendir.”

Bahaeddin Sağlam Meali

De ki: “Şüphesiz Rabbim, hakkı ortaya koyandır. O, bütün gizlilikleri bilendir.”

Bayraktar Bayraklı Meali

De ki: “Rabbim elbette gerçeği ortaya koyar. Çünkü O, gaybı en iyi bilendir.”

Besim Atalay Meali

De ki: «Tanrım hakkı söyler, iyi bilir göze görünmiyeni»

Cemal Külünkoğlu Meali

De ki: “Rabbim, kuşkusuz, (yalan ve sahte olana karşı) değişmez gerçeği ortaya koyacaktır. O, yaratılmışların bilmediği her şeyi hakkıyla bilendir.”

Diyanet İşleri Meali (Eski)

De ki: "Görünmeyenleri en iyi bilen Rabbim, batılı hak ile ortadan kaldırır."

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

De ki: “Şüphesiz Rabbim gerçeği ortaya koyar. O, gaybleri hakkıyla bilendir.”

Diyanet Vakfı Meali

De ki: Kuşkusuz, Rabbim gerçeği ortaya koyar. Çünkü O, gaybı çok iyi bilendir.

Edip Yüksel Meali

De ki, "Benim Rabbim gerçeği etkili kılar. O tüm gizemleri Bilendir."

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

De ki: "Gerçekten Rabbim, hakkı yerli yerine koyar. O, gaybları hakkıyla bilendir."

Elmalılı Meali (Orijinal)

De ki hakıkaten rabbım hakkı fırlatır allâmül'guyubdur

Erhan Aktaş Meali

De ki “Benim Rabb'im gerçeği ortaya koyar. O, bütün gaybı¹ en iyi bilendir.”*

Hasan Basri Çantay Meali

De ki: «Benim Rabbim hiç şübhesiz hakkı (yerine) koyar. (O), ğaybları kemâliyle bilendir».

Hayrat Neşriyat Meali

De ki: “Şübhesiz Rabbim, hakkı (ortaya) atar (peygamberlerine hakkı indirir). (O,)gaybları (bütün gizlilikleri) çok iyi bilendir.”

İlyas Yorulmaz Meali

Deki “Benim Rabbim bilinmeyenleri (gaybın) tek bileni olduğu için, gerçek doğruları ortaya koyan (belirleyen) yalnızca O dur.

İsmail Hakkı İzmirli

De ki Rabbim hak sözü peygamberlerine ilka eder [⁷]. O, bütün gayıpları gayet iyi bilen Zat/tır.*

Kadri Çelik Meali

De ki: “Şüphesiz Rabbim, hakkı (Kur'an'ı) ilka edip indirir. O, gaypleri çok iyi bilendir.

Mahmut Kısa Meali

Yine onlara de ki: “Siz gerçekler karşısında ne kadar direnseniz de, hem herkesin bildiği hem de hiç kimsenin bilemeyeceği bütün bilinmezleri bilen Rabb’im, eninde sonunda nurunu tamamlayacak ve hakîkati tüm açıklığıyla ortaya koyacaktır!”

Mehmet Türk Meali

“Şüphesiz benim Rabbim hakkı (bâtılın yerine) koyar.1 Çünkü O kimsenin kavrayamadığı şeyleri en iyi bilendir.*

Muhammed Esed Meali

De ki: “Rabbim, kuşkusuz, [yalan ve sahte olana karşı] değişmez gerçeği ortaya koyacaktır; 59 O, yaratılmışların kavramaktan aciz oldukları her şeyi hakkıyla bilir!”

Mustafa Çavdar Meali

De ki: – Hiç şüphe yok ki benim Rabbim, batılı hak ile ortadan kaldıracaktır. Çünkü O, bütün gizlilikleri bilendir. 2/185, 13/19, 21/18, 47/2- 3

Mustafa İslamoğlu Meali

De ki: “Rabbim (bâtılın başına) ebedî hakikati öyle bir geçirir ki...[3866] O kimsenin bilmediği (geleceğin, nelere gebe olduğunu) çok iyi bilir.”[3867]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

De ki: «Muhakkak Rabbim hakkı ilkâ eder, bütün gaybleri tamamıyla bilendir.»

Suat Yıldırım Meali

De ki: “Rabbim hakkı, gerçeği, yerli yerine kor. O bütün gaybları, bütün gizlileri bilir. ”[21, 18]

Süleyman Ateş Meali

De ki: "Rabbim gerçeği, (dilediği kulunun kalbine) atar. (O) gaybleri bilendir."

Süleymaniye Vakfı Meali

De ki: "SahiRabbim, bütünüyle gerçeği ortaya koyar. O bütün gaybı[*] bilir."*

Şaban Piriş Meali

De ki:-Rabbim, gerçeği hiç çekinmeden söyler, gizli şeyleri en iyi bilen O'dur.

Ümit Şimşek Meali

De ki: Hiç şüphesiz, Rabbim hakkı ortaya çıkaracaktır. Çünkü O bütün gizlilikleri bilir.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

De ki: "Benim Rabbim, gerçeği ortaya koyar. Gaybları en iyi bilen O'dur."

Eski Anadolu Türkçesi

eyit “bayıķ çalabum bıraġur ḥaķķı ġayblar bilici.”

Bunyadov-Memmedeliyev

De: “Rəbbim haqqı (vəhyi və risaləti Öz peyğəmbərlərinə) nazil edər. O, qeybi ən yaxşı biləndir!”

M. Pickthall (English)

Say: Lo! my Lord hurleth the truth. (He is) the Knower of Things Hidden.

Yusuf Ali (English)

Say: "Verily my Lord doth cast the (mantle of) Truth (over His servants),-(3860) He that has full knowledge of (all) that is hidden."*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.