27 Şubat 2021 - 15 Receb 1442 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Sebe’ Suresi 44. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Vemâ âteynâhum min kutubin yedrusûnehâ(s) vemâ erselnâ ileyhim kableke min neżîr(in)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Oysa Biz onlara okuyup ders alacakları (ve doğruyu bulacakları) kitaplar vermemiştik ve kendilerine Senden önce bir uyarıcı da göndermemiştik. (O halde kâfirler ve münafık kimseler bu cesareti nereden almaktadır?)

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Ve halbuki biz, onlara okuyup ders alacakları kitaplar vermediğimiz gibi senden önce bir kokutucu da göndermemiştik.

Abdullah Parlıyan Meali

Halbuki ey Muhammed! Biz senin uyardığın o Mekke'lilere daha önce okuyacakları bir kitabı vermemiştik ve senden önce onlara bir uyarıcı da göndermemiştik.

Ahmet Tekin Meali

Halbuki biz onlara, okuduklarında, içinde Kur'ân'ın ve senin aleyhine deliller bulabilecekleri kitaplar vermedik. Senden önce, onları putlara tapmaya, ilahlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında Allah'a ortak koşmaya davet eden; bunun sorumluluğunu, hesabını ve cezasını hatırlatan bir uyarıcı da göndermedik.

Ahmet Varol Meali

Oysa biz onlara inceleyecekleri kitaplar vermemiştik ve kendilerine senden önce bir uyarıcı göndermemiştik.

Ali Bulaç Meali

Oysa biz onlara ders alacakları kitaplar vermemiştik ve kendilerine senden önce bir uyarıcı göndermemiştik.

Ali Fikri Yavuz Meali

Halbuki biz, onlara, (Allah'a ortak koşmanın doğruluğuna delil olacak) öyle ders alacakları kitaplar vermedik ve kendilerine senden evvel azap ile korkutucu bir peygamber de göndermedik.

Bahaeddin Sağlam Meali

Hâlbuki Biz, (Kur’andan önce) onlara öğrenecekleri kitaplar vermiş değiliz. Senden önce de onlara uyarıcı peygamber göndermedik. (Ki senin mesajlarına karşılık müstağni kalıyorlar.)

Bayraktar Bayraklı Meali

Oysa biz, onlara okuyacakları kitaplar vermemiştik. Senden önce de onlara herhangi bir uyarıcı göndermemiştik.

Besim Atalay Meali

Biz onlara okuyacakları hiçbir kitap göndermedik, senden önce onlara kocunduran da yollamamıştık

Cemal Külünkoğlu Meali

Oysa biz onlara (Kur'an'dan önce), okuyup mütalâa ettikleri bir kitap vermedik (ki, Kitabın ne olduğunu bilip, Kur'an hakkında ileri geri konuşsunlar). Ayrıca senden önce onları uyarmakla görevli bir uyarıcı da göndermedik (ki, seni bir yalancı olmakla suçlayabilsinler).

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Oysa Biz, onlara okuyacakları bir kitap vermemiş ve senden önce de onlara bir uyarıcı göndermemiştik.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Oysa biz onlara okuyup inceleyecekleri kitaplar vermedik. Onlara senden önce hiçbir uyarıcı da göndermedik.

Diyanet Vakfı Meali

Halbuki biz onlara okuyacakları kitaplar vermediğimiz gibi senden önce onlara bir uyarıcı (peygamber) de göndermemiştik.

Edip Yüksel Meali

Onlara, inceleyecekleri bir Kitap vermemiş ve senden önce onlara bir uyarıcı göndermemiştik.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Halbuki biz onlara öyle ders alacakları kitaplar göndermedik. Kendilerine senden önce bir uyarıcı da göndermedik.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Halbuki biz onlara öyle ders alacakları kitablar vermedik ve kendilerine senden evvel bir nezîr de göndermedik

Erhan Aktaş Meali

Biz, onlara bilgilenecekleri kitaplardan¹ vermedik. Ve senden önce onlara bir uyarıcı da göndermedik. *

Hasan Basri Çantay Meali

Halbuki biz onlara öyle ders alacakları kitablar vermediğimiz gibi onlara senden evvel azâb ile korkutucu bir (peygamber) de göndermedik.

Hayrat Neşriyat Meali

Hâlbuki onlara ders alacakları kitablardan vermemiştik ve senden önce kendilerine hiçbir korkutucu göndermemiştik.

İlyas Yorulmaz Meali

O inkâr edenlere çalışıp öğrensinler diye ne kitaplardan birisini verdik ve nede onlara senden öncede bir uyarıcı gönderdik.

İsmail Hakkı İzmirli

Halbuki biz, bunlara okuyup Kur/an/ın bâtıl olduğunu açıklayacakları kitaplar vermemiş, senden evvel de bunlara Allah azabıyle korkutur bir peygamber göndermemiştik. [²].*

Kadri Çelik Meali

Oysa biz onlara (Kur'an'ın sihir olduğunu) ders alacakları kitaplar vermedik ve kendilerine, senden önce bir uyarıp korkutucu da göndermedik.

Mahmut Kısa Meali

Oysa Biz onlara, bu Kur’an’dan önce, okuyup inceleyecekleri bir kitap vermediğimiz gibi, senden önce kendilerine bir uyarıcı da göndermemiştik.

Mehmet Türk Meali

Hâlbuki Biz, onlara (bu konuda) başvuracakları kitaplar vermediğimiz gibi senden (hemen) önce1 bir uyarıcı da göndermedik.2*

Muhammed Esed Meali

Oysa [ey Muhammed,] Biz onlara ne başvuracakları 54 vahiyler göndermişizdir, ne de senden önce bir uyarıcı.

Mustafa Çavdar Meali

Hâlbuki biz onlara da ders alacakları kitap vermiş ve senden önce de onlara bir uyarıcı göndermiştik. 16/36, 35/24, 67/6...12

Mustafa İslamoğlu Meali

Halbuki Biz onlara okuyup öğrenecekleri kitaplar vermedik, senden önce bir uyarıcı göndermiş de değildik.

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Halbuki, onlara ders alacakları kitaplardan vermemiştik ve onlara senden evvel (azap ile) bir korkutucu göndermemiştik.

Suat Yıldırım Meali

Biz onlara Kur'ân'dan önce, okuyacakları kitaplar vermedik, keza senden önce onları uyarmakla görevli bir peygamber de göndermedik.

Süleyman Ateş Meali

Halbuki biz onlara okuyacakları bir Kitap vermemiştik ve senden önce onlara bir uyarıcı göndermemiştik.

Süleymaniye Vakfı Meali

Oysa senden önce onlara, ne ders alacakları kitaplar vermiş, ne de uyarıcı bir elçi göndermiştik.

Şaban Piriş Meali

Halbuki biz onlara, senden önce ders alacakları, bir kitap vermemiş ve bir uyarıcı da göndermemiştik.

Ümit Şimşek Meali

Oysa Biz onlara ne daha önce ders alacakları bir kitap vermiş, ne de senden önce bir uyarıcı göndermiştik.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Oysaki biz onlara, araştırıp ders alacakları kitaplar vermemiştik; daha önce kendilerine bir uyarıcı da göndermemiştik.

Eski Anadolu Türkçesi

daħı virmedük anlara [231a] kitāblar kim oķırlar anı daħı viribimedük anlardın yaña senden ilerü hįç ķorķıdıcı.

Bunyadov-Memmedeliyev

Halbuki (Ya Rəsulum!) Biz onlara oxuyacaqları bir kitab verməmiş və səndən əvvəl də özlərinə (Allahın əzabı ilə) qorxudan bir peyğəmbər göndərməmişdik.

M. Pickthall (English)

And We have given them no Scriptures which they study, nor sent We unto them, before thee, any warner.

Yusuf Ali (English)

But We had not given them Books which they could study, nor sent messengers(3855) to them before thee as Warners.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.