29 Kasım 2022 - 5 Cemaziye'l-Evvel 1444 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Sebe’ Suresi 40. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Veyevme yahşuruhum cemî’an śümme yekûlu lilmelâ-iketi ehâulâ-i iyyâkum kânû ya’budûn(e)

Ve o gün, hepinizi toplar da sonra meleklere, bunlar mı der, size tapıyorlardı?

(İşte) O gün, (Allah) onların hepsini bir arada toplayıp (haşredecek), sonra meleklere diyecek ki: "Size tapanlar bunlar mıydı?"

Allah'ın, müşriklerin tümünü, öncekileri ve sonrakileri, hesap ve ceza için toplayacağı günü hatırla. O gün Allah meleklerine: “Bunlar size mi tapıyorlardı?” diyecek.

Allah, onların hepsini toplayacağı gün, meleklere:
“Şunlar size mi tapıyordu?” diyecek.

bk. Kur’an-ı Kerim, 5/116; 25/17.

O gün onların hepsini biraraya toplar sonra meleklere: "Bunlar size mi tapıyorlardı?" der.

O gün, onların hepsini bir arada toplayacak (haşredecek), sonra meleklere diyecek ki: 'Size tapanlar bunlar mıydı?'

(Allah) kıyamette o kâfirleri hep bir arada toplayacak, sonra meleklere: “-Şunlar (dünyada) size mi tapıyorlardı?” buyuracaktır.

O günü düşün ki; Allah onların hepsini toplayacak, sonra meleklere: “Bunlar mıydı size ibadet edenler?!” diye soracak.

Onların hepsini toplayacağı gün, Allah meleklere, “Bunlar mı size tapıyorlardı?” diye sorar.

Onların hepsini bir gün haşreyliyecek, meleklere diyecek ki: «Bunlar mıdır yalnız size tapanlar?»

(Allah) o gün (kıyamette), onların hepsini bir araya toplayacak, sonra da meleklere: “Bunlar mı size tapıyorlardı?” diyecek.

Bir gün müşriklerin hepsini cem’ idecek sonra meleklere: "Bunlar size mi tapıyorlardı?" diyecek.

Allah bir gün onların hepsini diriltip toplar, sonra meleklere: "Bunlar mı size tapıyordu?" der.

Allah’ın, onları hep birden toplayacağı, sonra da meleklere, “Bunlar mı size ibadet ediyorlardı?” diyeceği günü bir hatırla!

O gün Allah onların hepsini toplayacak ve meleklere soracak: “Bunlar mıydı size tapmakta olanlar?”

O gün Allah, onların hepsini toplayacak; sonra meleklere: Size tapanlar bunlar mıydı? diyecek.

Hepsini topladığı gün meleklere, "Şunlar mı size tapıyordu?" der.

O gün Allah, onları hep birlikte mahşere toplayacak, sonra meleklere: "Şunlar size mi tapıyorlardı?" diyecektir.

O gün ki hep onları birlikte mahşere toplıyacağız, sonra Melâikeye diyeceğiz: şunlar size mi tapıyorlardı?

Ve o gün O, onların hepsini bir araya toplayacak. Sonra meleklere: “Şunlar, size mi kulluk ediyorlardı?” diye soracak.

Hatırla o günü ki (Allah) onların hepsini mahşerde toplayacak, sonra meleklere: «Bunlar mı size tapıyorlardı»? diyecek.

Ve o gün (Allah), onları hep berâber bir araya toplar; sonra meleklere: “Bunlar, size mi tapıyorlardı?” der.

Allah o gün onları bir araya getirip toplar, sonra meleklere “Size kulluk edenler bunlar mıydı?” diye sorar.

O gün allah onların hepsini derliyecek, sonra meleklere: "Bunlar size mi tapıyorlardı?" diyecek.

O gün onları hep toplayacağız, sonra meleklere «— Size tapanlar bunlar mıdır?» diyeceğiz.

(Allah) bir gün onların hepsini bir araya toplar sonra da meleklere, “Bunlar size mi tapıyorlardı?” diye sorar.

O gün, onların hepsini bir araya toplayacak (haşredecek), sonra da meleklere diyecek ki: “Size tapmakta olanlar bunlar mıydı?”

O Gün Allah onların hepsini huzurunda toplayacak ve meleklere, Bana kulluk etmeleri gerekirken, size tapanlar bunlar mıydı? Bunu onlara siz mi emrettiniz?” diye soracak.

Onları topluca bir araya getireceği, sonra Melekler’e:
-“Bunlar mı sadece size kulluk ediyorlardı?” diyeceği gün:

Kıyamet gününde Allah, herkesi bir araya topladığında, meleklere: " Size tapanlar bunlar mıydı? " diye soracak.

Onlardan bazıları melekleri kendilerine ilah ediniyorlar. Onları hesap günü toplarız. Meleklere sorarız: "Bunlar mı size ibadet ediyorlardı?"

O gün (Allah) onların hepsini toplayacak; sonra meleklere “Size tapanlar bunlar mıydı?” diye (sora)caktır.

Allah o (mahşer) günü onların hepsini bir araya toplayacak, sonra da meleklere: “Size tapmakta olanlar bunlar mıydı?” diye soracak.¹

1 Bu soru temsili bir sorudur. Zâten onların meleklere tapıp tapmadıklarını en iyi bilen Allah’tır. Bir de Allah, meleklere bu tapma işinden haberleri... Devamı..

[Hakikati inkara şartlanmış olanlara gelince,] Allah bir gün onların hepsini toplayacak ve meleklere soracaktır: “Bunların ibadet ettikleri siz miydiniz?” ⁵⁰

50 Bu temsîlî “soru” -temsîlî, çünkü Allah her şeyi bilendir ve bir şey “sormasına” gerek yoktur- Allah’ın mesajlarının “doğruluğunu inkar edenler”den... Devamı..

Mahşer günü Allah onların hepsini huzurunda bir araya toplayacak ve meleklere: – Size kulluk eden bunlar mıydı? Diye soracak. 4/117, 14/21-22

Ama (o haddini bilmezlere gelince); bir gün onların tümünü bir araya getirecek ve ardından meleklere soracağız: “Bunlar size mi tapınıyorlardı?”[³⁸⁵⁹]

[3859] Metin, “Size tapınanlar bunlar mıydı?” şeklindeki bir çeviriye de izin verir. Fakat 41. âyette verilen cevap bu alternatifi devre dışı bırakmak... Devamı..

Ve o gün ki, onları hep toplanılmış oldukları halde haşredecektir, sonra meleklere der ki: «Ya şunlar, size mi tapar olmuşlardı?»

Gün gelecek, hepsini mahşerde toplayacak, sonra da melaikeye: “Şunlar size mi tapıyorlardı? ” diye soracaktır. [5, 116; 25, 17]

O gün, onların hepsini bir araya toplar, sonra meleklere: "Bunlar size mi tapıyorlardı?" der.

Allâh Te'âlâ müşriklerin kâffesini haşr idüb topladığı günde melâikeye: "Size 'ibâdet iden bunlar mı idiler?" buyurır.

Onların hepsini bir araya getirdiği gün Allah, meleklere diyecek ki: "Bunlar size mi kulluk ediyorlardı?"

O gün, Allah onların hepsini bir araya toplar. Sonra meleklere der ki:-Bunlar size mi kulluk ediyorlardı?

O gün Allah herkesi huzurunda toplar, sonra da meleklere, “Bunlar size mi tapıyordu?” diye sorar.

Gün olur, onların hepsini bir yere toplar, sonra meleklere sorar: "Şunlar, sadece size mi kulluk/ibadet ediyorlardı?"

daħı ol gün kim ķoparavuz anları dükelini andan eyidevüz firiştelere “ay uşbunlar size ŧaparlar mı dı?”

Ol gün ki anlaruñ barçasını ḥaşr idevüz. Andan ṣoñra eyidevüz feriştehle‐re: Bunlar size mi ṭaparlardı? diyevüz. |

O gün (qiyamət günü Allah) onları (müşrikləri, kafirləri) bir yerə yığacaq, sonra da mələklərə belə deyəcək: “Bunlar sizəmi ibadət edirdilər?”

And on the day when He will gather them all together, He will say Unto the angels: Did these worship you?

One Day He will gather them all together, and say to the angels,(3850) "Was it you that these men used to worship?"

3850 Here we have the case of the worship of angels or supposed Powers of Allah, or supposed beneficent spirits that men turn to instead of worshippin... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.