25 Ocak 2022 - 22 Cemaziye'l-Ahir 1443 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Ahzâb Suresi 61. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Mel’ûnîn(e)(s) eyne mâ śukifû uḣiżû vekuttilû taktîlâ(n)

Lanet edilmişler; nerede bulunurlarsa yakalanırlar ve boyuna öldürülüp dururlar.

(Ardından mutlaka) Lanete uğratılmış (ve hıyanetlerinin farkına varılmış)lar olarak nerede bulunsalar yakalanıp (tutuklanırlar, bunların halkı azdırıcı ve fesat çıkarıcı takımı da) elbette öldürülüp (kahru perişan edilirler.)

Bu tip kimseler Allah'ın rahmetinden yoksun olduklarından, görüldükleri yerde yakalanacaklar ve mutlak bir ölümle öldürüleceklerdir.

Hepsi lânete uğramıştır. Nerede ele geçirilirlerse, yakalanırlar ve mutlaka öldürülürler.

Lanetlenmiş olurlar. Nerede ele geçirilseler yakalanır ve kıyasıya öldürülürler.

Lanete uğratılmışlar olarak; nerede ele geçirilseler yakalanırlar ve öldürüldükçe (sürekli) öldürülürler.

Koğulmuş olarak nerede ele geçirilirlerse tutulurlar kıyasıya öldürülürler.

Onlar ne mel’undurlar! Nereye sokulurlarsa yakalanır ve öldürülürler.

Nerede bulunurlarsa, lanetlenmiş olarak yakalanır ve öldürülürler.

Bunlar lânetlidirler, nerde yakalanırlarsa, öldürülürler !

60-61. Andolsun ki, eğer münafıklar, kalplerinde (ahlaksızlıktan) bir hastalık olanlar ve şehirde dedikodu yapa(rak fesat çıkara)nlar, (bu tutumlarına) bir son vermeyecek olurlarsa, gerçekten seni onlara saldırtırız, sonra orada seninle pek az (bir süre) komşu kalabilirler. Onlar lanete uğramışlardır. Nerede ele geçirilirlerse yakalanırlar ve hemen öldürülürler. 

Bkz. 2/191, 9/5 ve dipnotu, 47/4

Nerede olsa la’nete mazhar olacaklarından yakalanacaklar ve katl olunacaklardır.

Lanetlenmiş olarak, nerede bulunurlarsa yakalanır ve hem de öldürülürler.

60,61. Andolsun, eğer münafıklar, kalplerinde bir hastalık bulunanlar ve Medine’de kötü haberler yayıp ortalığı karıştıranlar (tuttukları yoldan) vazgeçmezlerse, elbette seni onların üzerine gitmeye teşvik edeceğiz. Onlar da (bundan sonra) orada lânete uğramış kimseler olarak seninle pek az süre komşu kalacaklardır. Nerede bulunurlarsa, yakalanırlar ve yaman bir şekilde öldürülürler.

Hepsi de lânetlenmiş olarak nerede ele geçirilirlerse, yakalanır ve mutlaka öldürülürler.

Lanetlenirler; nerede rastlansalar, (saldırıdan vazgeçmezlerse) yakalanıp öldürülebilirler.

Melun olarak nerede bulunurlarsa yakalanırlar ve öldürülürler.

Mel'un mel'un: nerede ele geçirilirlerse tutulurlar ve öldürülürler de öldürülürler

Lanetlenmiş kimseler olarak, nerede rastlansalar yakalanıp, kıyasıya öldürülürler.¹

1- Müslümanların morallerini bozup, onları panikleterek bozguna uğramalarını sağlamak için Nebi\nin savaşta öldüğü türden ve benzeri yalan haberlerle ... Devamı..

Hepsi de Allahın rahmetinden koğulmuş olarak. Nerede ele geçirilirlerse yakalanırlar onlar ve öldürülürler de öldürülürler.

Lâ'netlenmiş kimseler olarak, nerede bulunurlarsa yakalanır ve mutlaka öldürülürler.

Onlar (Allah tarafından) lanetlenmiş olanlardır. Onları her nerede bulunursa yakalanırlar ve öldürülürler.

Onlar lanetlik kimselerdir. Nerede bulunurlarsa orada tutulacaklar, kıyasıya öldürüleceklerdir.

Onlar mel/undurlar. Her nerede bulunsalar tutulacaklar, yaman bir surette öldürüleceklerdir.

Lanete uğratılmışlar olarak nerede ele geçirilirlerse tutulurlar ve kökleri kurutasıya öldürülürler!

Onlar, hem Allah hem de müminler tarafından lânete uğramış bir hâldebu ülkeden sürülüp kovulacaklar! Bununla da kalmayacak, her görüldükleri yerde tutuklanacak ve gerekirse öldürülecekler.

Lanetlenmiş olarak;
Nerede bulunursa, yakalanırlar; çok fena öldürülürler.

Huzura alınmazlar, bulundukları yerde yakalanıp işleri bitirilir...

Onların hepsi yaptıkları işler yüzünden lanetlenir. Sonra onların peşine düşülür. Onlar nerede ele geçirilirse, yakalanır ve mutlaka öldürülür. Çünkü yaptıkları şeyler çok çirkindir.

60,61. Şüphesiz ki münafıklar, kalplerinde hastalık bulunanlar ve şehirde çirkin haber yayanlar [*] vazgeçmezlerse, seni onların üzerine salarız; sonra lanetlenmiş olarak, orada senin yanında ancak az bir zaman kalabilirler. Nerede ele geçirilirlerse yakalanır ve (şiddetli bir) ölümle öldürülürler. [*]

Ayetteki [el-murcifûne] kelimesi, “sarsıntı” gibi anlamlarda “Son Saat” için kullanılan [er-racfeh] kelimesiyle aynı kökten gelmekte ve “sosyal hayatt... Devamı..

(Hatta) görüldükleri yerde yakalanırlar ve lânetlenmiş olarak, teker teker öldürülürler.

ve onlar, Allah’ın rahmetinden yoksun olduklarından görüldükleri yerde yakalanacaklar ve teker teker ortadan kaldırılacaklardır. ⁸⁰

80 Lafzen, “[büyük] bir ölümle öldürüleceklerdir”. Bu bağlantı için bkz. 2:191, not 168. Mel‘ûnîne’yi “Allah’ın rahmetinden yoksun olan” şeklinde çevi... Devamı..

Lanetlenmiş kişiler olarak nerede bulunurlarsa yakalanıp oracıkta öldürülürler. 8/36...38, 17/76- 77

Allah’ın rahmetinden dışlanmış olarak[3789] göze kestirilen[3790] her yerde enselenip kesinkes öldürülürler:

[3789] La‘nete verdiğimiz bu anlam için bkz: 3:87, not 79. [3790] Sukifûyu çevirimiz ve gerekçesi için bkz: 2:191, not 367.

Nerede bulunurlarsa mel'unlar olarak tutulurlar ve öldürülmekle öldürülürler.

60, 61. Münafıklar, kalplerinde bir hastalık (iman zayıflığı) bulunanlar ve şehirde müminlerin kusurlarını arayarak kötü haber yayanlar, bu hallerinden vazgeçmezlerse, Biz onlara karşı sana emir ve hakimiyet veririz de sonra orada ancak az bir zaman sana komşuluk edebilirler. Lânetlenirler, nerede rastlanırlarsa yakalanıp öldürülürler.

La'netlenirler; nerede rastlansalar yakalanıp; öldürülürler.

Dışlanmış olurlar, nerede bulunurlarsa yakalanır ve öldürülürler.

Lanete uğrarlar ve nerede bulunurlarsa yakalanırlar ve oracıkta öldürülürler.

Lânetlenmiş olarak, nerede bulunsalar yakalanıp öldürülürler.

Lanetlenmiş hale gelirler. Rastlandıkları yerde enselenirler, öldürülür de öldürülürler.

sürilmislerken ķanda kim bulınalar dutılalar daħı depeleneler depelenmek.

Mel‘ūnlardur, her ḳanda bulunsalar dutulalar, daḫı öldürineler öl‐dürmek.

(Onlar) məl’unlar kimi (tezliklə şəhərdən qovular), harada ələ keçsələr, mütləq tutulub öldürülərlər.

Accursed, they will be seized wherever found and slain with a (fierce) slaughter.

They shall have a curse(3769) on them: whenever they are found, they shall be seized and slain (without mercy).

3769 They will be deprived of the blessing and guidance of Allah. They sought to cause disorder in Allah's world—moral as well as material, but they w... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.