25 Ocak 2021 - 11 Cemaziye'l-Ahir 1442 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Ahzâb Suresi 54. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

İn tubdû şey-en ev tuḣfûhu fe-inna(A)llâhe kâne bikulli şey-in ‘alîmâ(n)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Bir şeyi açığa vursanız da, saklı tutsanız da; şüphesiz Allah, her şeyi bilici olandır. (Bu nedenle kalplerinize ve niyetlerinize dikkat etmeniz lazımdır.)

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Birşeyi açığa vursanız da, gizleseniz de hiç şüphe yok ki Allah, her şeyi bilir.

Abdullah Parlıyan Meali

Herhangi birşeyi açığa vursanız da, kalplerinizde gizleseniz de, şüphesiz Allah herşeyi gayet iyi bilmektedir.

Ahmet Tekin Meali

Peygamberi üzen, inciten şeyleri açıktan yapsanız da, içinizde gizleseniz de, şüphe yok ki, Allah bunlara göre sizi cezalandıracaktır. Her şey, Allah'ın ilmi, iradesi, planı dâhilindedir.*

Ahmet Varol Meali

Bir şeyi açığa vursanız da gizleseniz de muhakkak ki Allah her şeyi bilendir.

Ali Bulaç Meali

Bir şeyi açığa vursanız da, saklı tutsanız da; şüphesiz Allah, her şeyi bilici olandır.

Ali Fikri Yavuz Meali

Bir şeyi açıklasanız da, veya gizleseniz de (fark etmez), muhakkak ki Allah her şeyi biliyor.

Bahaeddin Sağlam Meali

Eğer siz bir şeyi açıklar veya gizlerseniz, biliniz ki Allah, her şeyi çok iyi bilendir.

Bayraktar Bayraklı Meali

Bir şeyi açığa vursanız da, gizleseniz de, şüphe yok ki Allah, her şeyi gayet iyi bilmektedir.

Besim Atalay Meali

Açsanız da bir şeyi, gizleseniz de Allah bilir her şeyi

Cemal Külünkoğlu Meali

(Yaptığınız herhangi) bir şeyi açığa vursanız da gizleseniz de (unutmayın ki Allah onun hesabını soracaktır). Çünkü) Allah her şeyi hakkıyla bilendir.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Bir şeyi açıklasanız de gizleseniz de Allah şüphesiz hepsini bilir.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Siz bir şeyi açığa vursanız da gizleseniz de, biliniz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir.

Diyanet Vakfı Meali

Bir şeyi açığa vursanız da, gizleseniz de şüphe yok ki Allah, her şeyi gayet iyi bilmektedir.  *

Edip Yüksel Meali

Bir şeyi açığa vursanız da, gizleseniz de ALLAH her şeyi iyi bilir.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Siz bir şeyi açıklasanız da gizleseniz de şüphe yok ki Allah her şeyi bilmektedir.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Eğer bir şey açıklar veya gizlerseniz şübhe yok ki Allah her şeye alîm bulunuyor

Erhan Aktaş Meali

Bir şeyi açığa vursanız da gizleseniz de şunu bilin ki; kuşkusuz Allah, Her Şeyi En İyi Bilen'dir.

Hasan Basri Çantay Meali

Eğer bir şey'i açıklar veya onu gizlerseniz şüphe yok ki Allah her şey'i hakkıyle bilicidir.

Hayrat Neşriyat Meali

Eğer bir şeyi açıklasanız da o nu gizleseniz de (fark etmez); hiç şüb hesiz ki Allah, herşeyi hak kıyla bilendir.

İlyas Yorulmaz Meali

Bir şeyi (peygamber eşleriyle evlenmeyi) açığa vursanız da veya o şeyi gizleseniz de, şüphesiz Allah her şeyi bilendir.

İsmail Hakkı İzmirli

Bir şeyi aşikâr edin, gizli tutun, herhalde ceza görürsünüz. Çünkü Allah her şeyi hakkıyle bilir.

Kadri Çelik Meali

Bir şeyi açığa vursanız da saklı tutsanız da; hiç şüphesiz Allah her şeyi bilendir.

Mahmut Kısa Meali

Unutmayın, yaptığınız herhangi bir şeyi açığa vursanız da, gizleseniz de Allah onun hesabını soracaktır. Çünkü Allah, her şeyi hakkıyla bilmektedir.
Peygamber hanımlarıyla perde arkasından konuşma emri, onların yakın akrabaları için geçerli değildir:

Mehmet Türk Meali

Bir şeyi açığa vursanız da saklı tutsanız da (fark etmez.) Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilir.

Muhammed Esed Meali

Bir şeyi açıktan da, gizli de yapsanız, [unutmayın ki,] Allah her şeyi hakkıyla bilir.

Mustafa Çavdar Meali

Siz bir şeyi ister açığa vurun, ister gizleyin unutmayın ki Allah, her şeyi çok iyi bilmektedir. 2/284, 100/9...11

Mustafa İslamoğlu Meali

Bir şeyi açıklasanız da gizleseniz de (fark etmez): unutmayın ki Allah her şeyi en ince ayrıntısına kadar zaten bilmektedir.

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Eğer birşeyi açıklar veya onu saklar iseniz, şüphe yok ki Allah, herşeyi bihakkın bilici bulunmaktadır.

Suat Yıldırım Meali

Herhangi bir şeyi açığa vursanız da, gizleseniz de bilin ki Allah her şeyi pek iyi bilir. [40, 19]

Süleyman Ateş Meali

Bir şeyi açığa vursanız da, yahut onu gizleseniz de (fark etmez), Allah her şeyi gayet iyi bilmektedir.

Süleymaniye Vakfı Meali

Bir şeyi açıklasanız da gizleseniz de Allah hepsini bilir.

Şaban Piriş Meali

Bir şeyi açığa vursanız da gizleseniz de şüphesiz Allah, herşeyi bilir.

Ümit Şimşek Meali

Siz birşeyi ister açığa vurun, ister gizleyin; muhakkak ki Allah herşeyi bilir.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Siz bir şeyi açıklasanız da gizleseniz de Allah bunların tümünü bilmektedir.

Eski Anadolu Türkçesi

eger eşikere eyleyesiz neseneyi yā gizleyesiz anı bayıķ Tañrı oldı her neseneyi bilici.

Bunyadov-Memmedeliyev

Əgər bir şeyi (Peyğəmbərin zövcələri ilə evlənmək arzusunu) açıq bildirsəniz, yaxud onu (qəlbinizdə) gizli saxlasanız, (fərqi yoxdur) Allah hər şeyi biləndir! (Sizin bütün aşkar və gizli əməlləriniz, hətta ürəyinizdən keçən ani fikir və duyğular belə Allaha mə’lumdur!)

M. Pickthall (English)

Whether ye divulge a thing or keep it hidden, lo! Allah is ever Knower of all things.

Yusuf Ali (English)

Whether ye reveal anything(3759) or conceal it, verily Allah has full knowledge of all things.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.