3 Mart 2024 - 22 Şaban 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Ahzâb Suresi 40. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Mâ kâne muhammedun ebâ ehadin min ricâlikum velâkin rasûla(A)llâhi veḣâteme-nnebiyyîn(e)(k) vekâna(A)llâhu bikulli şey-in ‘alîmâ(n)

Muhammed, sizden birisinin babası değildir ve fakat Allah'ın resulüdür ve peygamberlerin sonuncusu ve Allah, her şeyi bilir.

Hârise oğlu Zeyd'in, Hz. Muhammed (s.a.a)'in belinden gelen oğlu olmadığını bildiriyor.

 (Şunu biliniz ki) Muhammed (AS), sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir; (O’nun erkek evlatları ölmüşlerdir ve cahiliye dönemindeki evlatlık müessesesine de son verilmiştir.) Ancak O (Hz. Muhammed AS) Allah’ın Resulü ve Peygamberlerin sonuncusudur. (Hâtemen-Nebiyydir. Nübüvvet ve rehberliği kıyamete kadar süreklidir.) Allah (geçmiş, gelecek, gerekli ve geçerli olan) her şeyi (ayrıntılarıyla) Bilendir (ve bir kısmını Resulüne bildirendir. Evlatlık edinmenin sakıncaları, Yusuf Suresi 23. ayetinde de belirtilmiştir).

Muhammed, sizden birisinin babası değildir. Fakat Allah'ın rasûlüdür ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah herşeyi en iyi şekilde bilendir.

Muhammed gerçekte sizin yetişkin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat Allah'ın, ilâhî hükümleri icraya, ülkeyi imara, dünya düzenini kurmaya, sağlamaya memur tek yetkili Rasulü, ve bütün peygamberleri tasdik eden, belgeleyen, peygamberlerin sonuncusudur. Her şey, Allah'ın ilmi, planı, iradesi dâhilinde gerçekleşmektedir.

Bu âyetteki birbirini tamamlayan iki mana Âsım kıraatine ve diğer kıraat imamlarının “hâtim” şeklinde okuyuşlarına göredir.

Muhammed sizin adamlarınızdan birinin babası değildir. Ancak Allah'ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi bilendir.

Muhammed, sizin erkeklerinizden hiç birinin babası değildir; ancak o, Allah'ın Resûlü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi bilendir.

Muhammed (Aleyhisselâtü vesselâm, sizden olma Zeyd gibi) erkeklerinizden hiç birinin babası değildir; fakat O, Allah'ın Rasûlü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi bilendir.

Muhammed, erkeklerinizden (sizden) hiç birinin babası değildir ki (boşanmış veya dul kalmış karılarınızla evlenmesi caiz olmasın.) Fakat O, Allah’ın elçisi, peygamberlerin sonuncusu ve tasdikleyicisidir. Şüphesiz Allah, her şeyi çok iyi bilendir.

Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat Muhammed, Allah'ın peygamberi ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi bilmektedir.

Muhammed, sizlerden hiçbirinizin babası değil, şu var ki, Allahın hem peygamberi, hem de sonuncusu peygamberlerin; Allah her şeyi bilir

Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o, Allah'ın Resulü ve nebilerin sonuncusudur. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.

Muhammed ismi bu ayetle beraber Kur’an’da dört yerde geçmektedir. (Ali İmran 3/144, Muhammed 47/2, Fetih 48/29) Ayrıca bu ayetle Hz. Peygamberin nebil... Devamı..

Muhammed hiç birinizin pederi değildir. O Allâh’ın rasûli ve hâtemu’l enbiyâ (son peygamberdir) Allâh her şeyi bilür.

Muhammed içinizden herhangi bir adamın babası değil, Allah'ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi bilendir.*

Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o, Allah’ın Resûlü ve nebîlerin sonuncusudur. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.

Muhammed sizin adamlarınızdan hiçbirinin babası değildir, fakat o Allah’ın elçisidir ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi bilmektedir.

Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o, Allah'ın Resûlü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.

Muhammed, adamlarınızdan herhangi birisinin babası olmadı. Ancak o ALLAH'ın elçisi (rasulü) ve son peygamber (nebi) oldu. ALLAH her şeyi iyi bilir.

Muhammed, sizin adamlarınızdan hiçbirinin babası değildir. Ama Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkiyle bilendir.

Muhammed sizin ricalınızdan hiç birinin babası değil, ve lâkin Allahın Resulü ve Peygamberin hatemidir, Allah, her şeye alîm bulunuyor

(Şunu iyi bilin ki,) Muhammed, içinizden hiçbir erkeğin babası değildir (ki, baba-evlat arasında sabit olan hak ve hükümler, onunla bir başkası arasında geçerli olsun) fakat o, Allah’ın resûlü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.

Muhammed içinizden hiç birinizin babası değildir; fakat Allah'ın resûl'ü¹ ve nebilerin¹ sonuncusudur. Allah, her şeyi en iyi bilendir.

Muhammed, adamlarınızdan hiç birinin babası değildir. Fakat Allahın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şey'i hakkıyle bilendir.

Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirisinin babası değildir; fakat Allah'ın Resûlü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah ise, herşeyi hakkıyla bilendir.

Muhammed, sizden herhangi birisinin babası değildir. O, yalnızca Allah’ın elçisi ve habercilerin (peygamberlerin) sonuncusudur. Allah her şeyi bilendir.

Muhammet sizlerden hiç birinin babası değildir. Ancak o, Allah’ın elçisi, peygamberlerin sonuncusudur. Allah her nesneyi bilici olandır.

Muhammed âdemlerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat Allah/ın peygamberi, peygamberlerin de sonudur. Allah her şeyi hakkıyle bilir.

(Ey inananlar!) Muhammed, erkeklerinizden hiç kimsenin babası değildir. Fakat o, Allah’ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur. Zira Allah, her şeyi en iyi bilendir.

Muhammed şahıslarınızdan hiç birinin babası değildir; ancak o, Allah'ın resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah, her şeyi bilendir.

Şunu iyi bilin ki, Muhammed içinizden hiç kimsenin babası değildir fakat o, Allah’ın Elçisi ve bütün Peygamberlerin sonuncusudur.
Öyleyse, ne Zeyd Muhammed’in oğludur ve ne de Zeyneb gelinidir. Dolayısıyla, Zeyd’in boşadığı kadınla evlenmesi kesinlikle haram değildir. Tam tersine, helâli haram kılan gelenekleri yıkmak üzere Allah’ın görevlendirdiği bir Peygamber olması hasebiyle, Allah’ın emri olan bu evliliği yapmak ona farzdır. O bunu yapmadığı takdirde, bu gelenek kıyâmete kadar şöyle veya böyle sürüp gidecektir. Çünkü o Son Elçidir, kendisinden sonra yeni bir kitap, yeni bir Peygamber gelmeyecektir.
Ayrıca, bir kişinin hasbelkader onun soyundan gelmiş olması ona Allah katında herhangi bir ayrıcalık veya üstünlük kazandırmaz. Çünkü Peygamberin ailesi, diğer bir deyişle Ehli Beyt’i, onun soyundan gelenler değil, ona iman eden ve izinden yürüyen müminlerdir. Bu bakımdan o, bütün müminlerin babası hükmündedir. Nitekim onun hanımları, müminlerin anneleridir (33. Ahzab: 6).
Hiç kuşkusuzAllah, her şeyi en mükemmel şekilde bilmektedir.
İslâm düşmanlarının yıkıcı propagandaları karşısında ne yapmak gerektiğine gelince:

Muhammed, sizin adamlarınızdan birinin babası değildir; ama Allah’ın rasûlüdür; Nebiyyler’in hâtemidir / bitimidir.
Allah her şeyi bilendir.

Muhammed, sizden kimsenin babası değildir, O bir Tanrı elçisi, elçilerin de sonuncusudur. Her şeyin en bileni Allah'tır

Ey Müminler! Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah’ın Resulü ve şu an Nebi’lerin sonuncusudur. Şu anda yeryüzünde görevlendirilmiş herhangi bir başka Nebi yoktur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Onun için sanki başka bir Nebi’den hüküm okuyormuş gibi hareket etmeyin!

Muhammed, sizin (yetişkin) erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. [*] Fakat o, Allah’ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi bilendir.

Buradaki mesaj, Hz. Muhammed’in hiçbir erkek çocuğun babası olmadığı değil, azatlı kölesi ve evlatlığı olan Hz. Zeyd’in “Hz. Muhammed’in oğlu” olmadığ... Devamı..

(Ey îman edenler!) Muhammed, sizin erkeklerinizden hiç birisinin (gerçek) babası değildir;¹ O sadece, Allah’ın elçisi ve Peygamberlerin sonuncusudur.² Ve Allah her şeyi hakkıyla bilendir.

1 Zeyd’in de babası değildir ve aralarında hukûkî olarak akrabalık hükümlerinin uygulanması imkânsızdır. Her ne kadar her Peygamber, “ümmetinin babası... Devamı..

[Ve bilin ki, ey müminler,] Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir, ⁵⁰ fakat o, Allah’ın Elçisi ve bütün Peygamberler’in Sonuncusu’dur. ⁵¹ Ve Allah her şeyi hakkıyla bilendir.

50 Yani, o bütün toplumun manevî “baba”sıdır (karş. bu surenin 6. ayeti ile ilgili not 8), yoksa yalnız bir kişinin veya belli kişilerin değil: böylec... Devamı..

Unutmayın ki Muhammed sizin erkeklerinizden herhangi birinin babası değildir. Fakat Allah’ın elçisi ve nebilerin sonuncusudur. Allah, zaten her şeyi hakkıyla bilmektedir. 2/159- 160, 9/124, 22/75

(Ey mü’minler!) Muhammed sizin erkeklerinizden herhangi birinin babası değildir; fakat o Allah’ın Rasulü ve nebîlerin sonuncusudur:[³⁷⁶²] Ve zaten Allah her şeyi en ince ayrıntısına kadar bilmektedir.

[3762] Veya hâtem okunuşuna göre: “nebîlerin mührüdür”. Tercihimiz kelimenin hâtim okunuşuna dayanmaktadır. Esasen iki okunuş da aynı sonucu verir. Çü... Devamı..

Muhammed, sizin erkeklerinizden herhangi birinin (bu arada Zeyd’in de) babası değildir. O ancak Allah’ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah, her şeyi hakkıyle bilendir.

Muhammed, sizin erkeklerinizden birinin babası değil fakat Allâh’ın Elçisi ve Nebilerin sonuncusudur. Allâh her şeyi bilendir.

Muhammed (aleyhisselâm) sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir, velâkin Allah'ın resûlüdür ve peygamberlerin hatemidir ve Allah her şeyi tamamen bilendir.

Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir, lâkin Allah'ın resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilir.

Muhammed, sizin erkeklerinizden birinin babası değil, fakat Allah'ın Elçisi ve peygamberlerin hatemidir. Allah her şeyi bilendir.

Muhammed ricâlinizden birinin babası değildir. Lâkin Allâh'ın rasûli ve enbiyânın hâtemi (sonuncusı)dır. Allâh Te'âlâ her şeyi bilici oldı.

Muhammed içinizden her hangi bir erkeğin babası değildir, ama Allah'ın elçisi ve nebîlerin sonuncusudur. Allah her şeyi bilir.

Muhammed sizin evlatlarınızın hiç birinin babası değildir. Fakat Allah'ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah, herşeyi hakkıyla bilir.

Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir.(15) O Allah'ın elçisidir ve peygamberlerin sonuncusudur.(16) Allah ise herşeyi hakkıyla bilmektedir.

(15) Bu da Kur’ân’ın geleceğe ait haberlerinden bir mucizedir. Peygamberimizin sağ olduğu bir zamanda inen bu âyet, onun arkasında bir erkek evlât bır... Devamı..

Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir; O, Allah'ın resulü ve nebilerin sonuncusudur. Allah her şeyi gereğince biliyor.

olmadı muḥammed biregü atası erenlerüñüzden velįkin Tañrı yalavacı daħı peygāmberlik śoñrası. daħı oldı Tañrı her neseneyi bilci.

Muḥammed kimsenüñ atası degüldür sizüñ erenlerüñüzden. Lākin TañrıTa‘ālā peyġamberidür, daḫı nebīlerüñ ḫatemidür. Tañrı Ta‘ālā her nesneyi bili‐cidür.

Muhəmməd aranızdakı kişilərdən heç birinin atası deyildir. (Oğul odur ki, kişinin öz belindən əmələ gələ!) Lakin o, Allahın Rəsulu (elçisi) və peyğəmbərlərin sonuncusudur. Allah hər şeyi biləndir!

Muhammad is not the father of any man among you, but he is the messenger of Allah and the Seal of the Prophets; and Allah is Aware of all things.

Muhammad is not the father of any of your men, but (he is) the Messenger of Allah, and the Seal of the Prophets:(3731) and Allah has full knowledge of all things.

3731 When a document is sealed, it is complete, and there can be no further addition. The Prophet Muhammad closed the long line of Messengers. Allah's... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.