5 Mart 2021 - 21 Receb 1442 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Ahzâb Suresi 40. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Mâ kâne muhammedun ebâ ehadin min ricâlikum velâkin rasûla(A)llâhi veḣâteme-nnebiyyîn(e)(k) vekâna(A)llâhu bikulli şey-in ‘alîmâ(n)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

(Şunu biliniz ki) Muhammed (A.S), sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir; (O’nun erkek evlatları ölmüşlerdir ve cahiliye dönemindeki evlatlık müessesesine son verilmiştir.) Ancak O (Hz. Muhammed A.S) Allah’ın Resulü ve Peygamberlerin sonuncusudur. (Hâtemen-Nebiyydir. Nübüvvet ve rehberliği kıyamete kadar süreklidir.) Allah (geçmiş, gelecek, gerekli ve geçerli olan) her şeyi (ayrıntılarıyla) Bilen (ve Resulüne bildirendir).

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Muhammed, sizden birisinin babası değildir ve fakat Allah'ın resulüdür ve peygamberlerin sonuncusu ve Allah, her şeyi bilir.*

Abdullah Parlıyan Meali

Muhammed, sizden birisinin babası değildir. Fakat Allah'ın rasûlüdür ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah herşeyi en iyi şekilde bilendir.

Ahmet Tekin Meali

Muhammed gerçekte sizin yetişkin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat Allah'ın, ilâhî hükümleri icraya, ülkeyi imara, dünya düzenini kurmaya, sağlamaya memur tek yetkili Rasulü, ve bütün peygamberleri tasdik eden, belgeleyen, peygamberlerin sonuncusudur. Her şey, Allah'ın ilmi, planı, iradesi dâhilinde gerçekleşmektedir.*

Ahmet Varol Meali

Muhammed sizin adamlarınızdan birinin babası değildir. Ancak Allah'ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi bilendir.

Ali Bulaç Meali

Muhammed, sizin erkeklerinizden hiç birinin babası değildir; ancak o, Allah'ın Resûlü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi bilendir.

Ali Fikri Yavuz Meali

Muhammed (Aleyhisselâtü vesselâm, sizden olma Zeyd gibi) erkeklerinizden hiç birinin babası değildir; fakat O, Allah'ın Rasûlü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi bilendir.

Bahaeddin Sağlam Meali

Muhammed, erkeklerinizden (sizden) hiç birinin babası değildir ki (boşanmış veya dul kalmış karılarınızla evlenmesi caiz olmasın.) Fakat O, Allah’ın elçisi, peygamberlerin sonuncusu ve tasdikleyicisidir. Şüphesiz Allah, her şeyi çok iyi bilendir.

Bayraktar Bayraklı Meali

Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat Muhammed, Allah'ın peygamberi ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi bilmektedir.

Besim Atalay Meali

Muhammed, sizlerden hiçbirinizin babası değil, şu var ki, Allahın hem peygamberi, hem de sonuncusu peygamberlerin; Allah her şeyi bilir

Cemal Külünkoğlu Meali

Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o, Allah'ın Resulü ve nebilerin sonuncusudur. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.*

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Muhammed içinizden herhangi bir adamın babası değil, Allah'ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi bilendir.*

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o, Allah’ın Resûlü ve nebîlerin sonuncusudur. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.

Diyanet Vakfı Meali

Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o, Allah'ın Resûlü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.

Edip Yüksel Meali

Muhammed, adamlarınızdan herhangi birisinin babası olmadı. Ancak o ALLAH'ın elçisi (rasulü) ve son peygamber (nebi) oldu. ALLAH her şeyi iyi bilir.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Muhammed, sizin adamlarınızdan hiçbirinin babası değildir. Ama Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkiyle bilendir.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Muhammed sizin ricalınızdan hiç birinin babası değil, ve lâkin Allahın Resulü ve Peygamberin hatemidir, Allah, her şeye alîm bulunuyor

Erhan Aktaş Meali

Muhammed içinizden hiç birinizin babası değildir; fakat Allah'ın resûl'ü¹ ve nebilerin¹ sonuncusudur. Allah, her şeyi en iyi bilendir.

Hasan Basri Çantay Meali

Muhammed, adamlarınızdan hiç birinin babası değildir. Fakat Allahın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şey'i hakkıyle bilendir.

Hayrat Neşriyat Meali

Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirisinin babası değildir; fakat Allah'ın Resûlü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah ise, herşeyi hakkıyla bilendir.

İlyas Yorulmaz Meali

Muhammed, sizden herhangi birisinin babası değildir. O, yalnızca Allahın elçisi ve habercilerin (peygamberlerin) sonuncusudur. Allah her şeyi bilendir.

İsmail Hakkı İzmirli

Muhammed âdemlerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat Allah/ın peygamberi, peygamberlerin de sonudur. Allah her şeyi hakkıyle bilir.

Kadri Çelik Meali

Muhammed şahıslarınızdan hiç birinin babası değildir; ancak o, Allah'ın resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah, her şeyi bilendir.

Mahmut Kısa Meali

Şunu iyi bilin ki, Muhammed içinizden hiç kimsenin babası değildir fakat o, Allah’ın Elçisi ve bütün Peygamberlerin sonuncusudur.
Öyleyse, ne Zeyd Muhammed’in oğludur ve ne de Zeyneb gelinidir. Dolayısıyla, Zeyd’in boşadığı kadınla evlenmesi kesinlikle haram değildir. Tam tersine, helâli haram kılan gelenekleri yıkmak üzere Allah’ın görevlendirdiği bir Peygamber olması hasebiyle, Allah’ın emri olan bu evliliği yapmak ona farzdır. O bunu yapmadığı takdirde, bu gelenek kıyâmete kadar şöyle veya böyle sürüp gidecektir. Çünkü o Son Elçidir, kendisinden sonra yeni bir kitap, yeni bir Peygamber gelmeyecektir.
Ayrıca, bir kişinin hasbelkader onun soyundan gelmiş olması ona Allah katında herhangi bir ayrıcalık veya üstünlük kazandırmaz. Çünkü Peygamberin ailesi, diğer bir deyişle Ehli Beyt’i, onun soyundan gelenler değil, ona iman eden ve izinden yürüyen müminlerdir. Bu bakımdan o, bütün müminlerin babası hükmündedir. Nitekim onun hanımları, müminlerin anneleridir (33. Ahzab: 6).
Hiç kuşkusuzAllah, her şeyi en mükemmel şekilde bilmektedir.
İslâm düşmanlarının yıkıcı propagandaları karşısında ne yapmak gerektiğine gelince:

Mehmet Türk Meali

(Ey îman edenler!) Muhammed, sizin erkeklerinizden hiç birisinin (gerçek) babası değildir;1 O sadece, Allah’ın elçisi ve Peygamberlerin sonuncusudur.2 Ve Allah her şeyi hakkıyla bilendir. *

Muhammed Esed Meali

[Ve bilin ki, ey müminler,] Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir, 50 fakat o, Allah'ın Elçisi ve bütün Peygamberler'in Sonuncusu'dur. 51 Ve Allah her şeyi hakkıyla bilendir.

Mustafa Çavdar Meali

Unutmayın ki Muhammed sizin erkeklerinizden herhangi birinin babası değildir. Fakat Allah’ın elçisi ve nebilerin sonuncusudur. Allah, zaten her şeyi hakkıyla bilmektedir. 2/159- 160, 9/124, 22/75

Mustafa İslamoğlu Meali

(Ey mü’minler!) Muhammed sizin erkeklerinizden herhangi birinin babası değildir; fakat o Allah’ın Rasulü ve nebîlerin sonuncusudur:[3762] Ve zaten Allah her şeyi en ince ayrıntısına kadar bilmektedir.*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Muhammed (aleyhisselâm) sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir, velâkin Allah'ın resûlüdür ve peygamberlerin hatemidir ve Allah her şeyi tamamen bilendir.

Suat Yıldırım Meali

Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir, lâkin Allah'ın resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilir.

Süleyman Ateş Meali

Muhammed, sizin erkeklerinizden birinin babası değil, fakat Allah'ın Elçisi ve peygamberlerin hatemidir. Allah her şeyi bilendir.

Süleymaniye Vakfı Meali

Muhammed içinizden her hangi bir erkeğin babası değildir, ama Allah'ın elçisi ve nebîlerin sonuncusudur. Allah her şeyi bilir.

Şaban Piriş Meali

Muhammed sizin evlatlarınızın hiç birinin babası değildir. Fakat Allah'ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah, herşeyi hakkıyla bilir.

Ümit Şimşek Meali

Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir.(15) O Allah'ın elçisidir ve peygamberlerin sonuncusudur.(16) Allah ise herşeyi hakkıyla bilmektedir.*

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir; O, Allah'ın resulü ve nebilerin sonuncusudur. Allah her şeyi gereğince biliyor.

Eski Anadolu Türkçesi

olmadı muḥammed biregü atası erenlerüñüzden velįkin Tañrı yalavacı daħı peygāmberlik śoñrası. daħı oldı Tañrı her neseneyi bilci.

Bunyadov-Memmedeliyev

Muhəmməd aranızdakı kişilərdən heç birinin atası deyildir. (Oğul odur ki, kişinin öz belindən əmələ gələ!) Lakin o, Allahın Rəsulu (elçisi) və peyğəmbərlərin sonuncusudur. Allah hər şeyi biləndir!

M. Pickthall (English)

Muhammad is not the father of any man among you, but he is the messenger of Allah and the Seal of the Prophets; and Allah is Aware of all things.

Yusuf Ali (English)

Muhammad is not the father of any of your men, but (he is) the Messenger of Allah, and the Seal of the Prophets:(3731) and Allah has full knowledge of all things.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.