20 Mayıs 2024 - 12 Zi'l-ka'de 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Ahzâb Suresi 30. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Yâ nisâe-nnebiyyi men ye/ti minkunne bifâhişetin mubeyyinetin yudâ’af lehâ-l’ażâbu di’feyn(i)(c) ve kâne żâlike ‘ala(A)llâhi yesîrâ(n)

Ey Peygamberin eşleri, içinizden kim, apaçık çirkin bir harekette bulunursa iki kat azap edilir ona ve bu, Allah'a pek kolaydır.

Ey Peygamberin hanımları, sizden kim açık bir çirkin-utanmazlıkta bulunursa, (Resulüllah’a hürmet ve edep konusunda şımarık davranırsa,) onun azabı iki kat olarak arttırılır. Bu da Allah’a göre pek kolaydır.

Ey peygamber hanımları! Sizden kim, açık bir hayasızlık ve ahlak dışı bir davranışta bulunursa, ona iki kat azap edilir ve bu da Allah'a pek kolaydır.

Ey peygamber hanımları, sizden kim delille, şahitle ispatlanmış apaçık bir edepsizlik yapar, bir günah işlerse ona iki kat ceza verilir. Bunu yapmak Allah'a kolaydır.

Ey Peygamberin hanımları! Sizden kim açık bir hayasızlık işlerse onun için azap iki kat artırılır. Bu, Allah'a göre kolaydır.

Ey peygamberin kadınları, sizden kim açık bir çirkin-utanmazlıkta bulunursa, onun azabı iki kat olarak arttırılır. Bu da Allah'a göre pek kolaydır.

Ey Peygamberin hanımları! İçinizden kim açık bir günah işlerse, onun azabı iki kat artırılır. Bu, Allah'a göre pek kolaydır.

Ey Peygamber’in hanımları! Sizden kim, apaçık fahiş bir suç yaparsa, ona iki kat fazla azap verilecektir. Ve bu da, Allah’a çok kolaydır.

Ey Peygamber hanımları! Sizden kim açık/kanıtlanmış bir edepsizlik yaparsa, onun azabı iki katına çıkarılır. Bu, Allah için kolaydır.

Ey peygamber kadınları! İçinizden biriniz, belli bir kötülükte bulunacak olursa, azabı iki kattır, bu Allaha kolaydır

Ey nebinin hanımları! Sizden kim açık bir edepsizlik yaparsa, onun cezası iki kat olur. Bu Allah için çok kolaydır.

Yani sizler hem peygamberin eşleri olmanız itibariyle sosyal statü bakımından farklısınız hem de mü’minlerin anneleri konumunda bulunmanız açısından ö... Devamı..

Ey Nebî’nin zevceleri! Eğer içinizden biri tebeyyün idecek fâhiş bir hatâda bulunur ise ânın ’azâbı iki kat olacakdır. Bunı yapmak Allâh içün kolaydır.

Ey Peygamber'in hanımları! Sizlerden biri açık bir hayasızlık yapacak olursa, onun azabı iki kat olur. Bu Allah'a kolaydır.

Ey Peygamber’in hanımları! İçinizden kim apaçık bir çirkinlik yaparsa, onun cezası iki kat verilir. Bu, Allah’a göre kolaydır.

Ey peygamber hanımları! Sizden kim açık bir hayasızlık yaparsa onun cezası ikiye katlanır, bu Allah için kolay bir şeydir.

Ey peygamber hanımları! Sizden kim açık bir hayâsızlık yaparsa, onun azabı iki katına çıkarılır. Bu, Allah'a göre kolaydır.

Ey peygamberin hanımları, sizden kim büyük ve açık bir günah işlerse onun cezası ikiye katlanır. ALLAH için elbette bu kolaydır.

Ey peygamberin hanımları! sizden her kim bir terbiyesizlik ederse ona azab iki kat katlanır. Bu Allah'a göre çok kolaydır.

Ey Peygamberin kadınları! sizden her kim açık bir terbiyesizlik ederse ona azâb iki kat katlanır ve Allaha o kolay bulunuyor

Ey Peygamber hanımları! Sizden, kim, (geçimsizlik yaparak, Peygamber’e karşı) açık bir kabahat işlerse, onun azabı, (âhirette) iki kat artırılır. *Bu (nu yapmak), Allah’a kolaydır.

* “Bu (nu yapmak), Allah’a kolaydır”; Allah Teâlâ için zor, kolay, çok zor ya da daha kolay gibi mahlûkata ait hâller söz konusu değildir. Kolaylık ve... Devamı..

Ey Nebi'nin hanımları! Sizden kim açık bir fuhuş¹ yaparsa, onun azabı iki kat arttırılır. Ve bu Allah'a göre pek kolaydır.

1- İsyankârlık, aşırılık. Fuhuş, sözcük olarak aşırılık demektir. Hangi konu ve alanda olursa olsun, yapılan her aşırılığı kapsamaktadır. ... Devamı..

Ey peygamber zevceleri, içinizden kim açık bir terbiyesizlik ederse onun azâbı iki kat artırılır. Bu, Allaha göre kolaydır.

Ey Peygamber hanımları! İçinizden kim apaçık bir çirkinlik yaparsa, ona azab iki kat artırılır. Bu ise, Allah'a göre pek kolaydır.

Ey Haberci (Nebi)’nin eşleri! Sizden kim açık bir edepsizlik (hayâsızlık) yaparsa, ona iki misli azapla muamele edilir. Bu Allah için çok kolaydır.

Ey peygamberin kadınları! İçinizden her kim açıktan açığa bir çirkin iş işliyecek olursa onun azabı iki kat olur. Bu, Allah’a göre kolay olacaktır.

Ey peygamber kadınları! İçinizden her kim açık bir hayasızlık [⁵] yaparsa onun azabı iki kat olur. Bu da Allah/a göre kolaydır.

[5] Peygambere eza vermek veya büyük bir günah işlemek.

Ey Peygamber hanımları! İçinizden kim apaçık bir iffetsizlikle [fâhişetin] gelirse, onun azabı iki kat verilir. Bu Allah’a göre kolaydır.

Ey peygamberin eşleri! Sizden kim açık bir çirkin hayâsızlıkta bulunursa, onun azabı iki kat olarak arttırılır. Bu da Allah'a göre pek kolaydır.

Ey Peygamber hanımları! Sizler, müminlerin anneleri konumunda bulunan örnek insanlarsınız. Bu yüzden, içinizden her kim açık bir edepsizlik yapacak olursa, âhirette ona diğer kadınlara göre iki kat azap edilecektir! Şüphesiz bu, Allah için çok kolaydır.

-Ey Nebiyy Hanımları!
Sizden kim açıkça bir kötü iş yaparsa, onun için Azap ikiye katlanır.
Bu, Allah’a çok kolaydır.

Peygamber hanımları! Eğer sizden biriniz ispatlı kanıtlı bir ahlâksızlık yaparsa, cezası ikiye katlanır. Allah'a göre bu, çok kolaydır.

Ey Nebi’nin hanımları! İçinizden kim apaçık bir çirkinlik yaparsa onun cezası iki kat verilir. Çünkü sizler diğer Mümin kadınlar gibi değilsiniz. Nebi’nin eşleri olarak Mümin kadınlara Allah’ın resulünü temsil ediyorsunuz. Mümin kadınlar sizleri örnek alıyor. Size iki kat ceza vermek Allah’a kolaydır.

Ey Peygamber’in kadınları (hanımları)! Sizden kim açık bir çirkinlik yaparsa, ona iki kat azap uygulanır. [*] Bu, Allah’a çok kolaydır.

Bu ve bir sonraki ayette, Hz. Muhammed’in eşlerinin ayrıcalığına dikkat çekilmekte, ödüllerinde olduğu gibi cezalandırılmalarında da diğer hanımlara o... Devamı..

Ey Peygamber hanımları! Sizden kim (Peygamber’e karşı) açık bir kabahat işlerse, onun azabı, (âhirette) iki kat artırılır. Bu ise Allah’a göre pek kolaydır.

Ey Peygamber eşleri! Sizden kim açık bir hayasızlıkta ³³ bulunmuş olursa, onun [öteki dünyadaki] azabı, [başka günahkarların azabının] iki katı olur: bu Allah için kolaydır.

33 Fâhişe teriminin bu yorumu için bkz. sure 4, not 14. Bu ayet ile ilgili yorumunda Zemahşerî, bu terimin “büyük günah” (kebîre) olarak tanımlanabile... Devamı..

– Ey nebinin hanımları, içinizden her kim apaçık bir hayâsızlık işlerse onun için malum ceza ikiye katlanacaktır. Zira bu, Allah için çok kolaydır. 4/25, 33/32

Ey Nebî hanımları![³⁷⁴²] İçinizden her kim açık bir hayasızlık yaparsa,[³⁷⁴³] onun azabı ikiye katlanır:[³⁷⁴⁴] zira bu Allah için çok kolaydır.

[3742] Nebî hanımları için kullanılan nisa’ burada ve 32. âyette doğrudan Allah Rasûlü’nün nebîlik vasfına nisbet edilirken (nisae’n-nebî), ezvac hep ... Devamı..

Ey Peygamber hanımları sizden kim açık bir hayâsızlık yaparsa, onun azabı iki kat artırılır. Bu ise, Allah'a göre kolaydır. (Yaptıklarınızdan haberdardır, cezasını verir)

Ey Nebi hanımları! İçinizden kim apaçık bir çirkinlik yaparsa, onun cezası iki kat verilir. Bu, Allah’a göre kolaydır.

Ey Peygamberin refikaları! Sizden hangi biri haddizatında zahir bir kötülüğü vücuda getirirse onun için azap, iki katlanır. Ve bu, Allah'a kolay olmuştur.

Ey peygamber hanımları! İçinizden kim çirkinliği aşikâr bir günah işlerse, onun cezası, iki kat olur. Bu, Allah'a göre kolaydır.

Ey peygamber kadınları! Sizden kim açık bir fuhuş (edepsizlik) yaparsa onun için azab iki kat yapılır. Bu, Allah'a göre kolaydır.

Ey Nebi'nin zevceleri! Sizden her kim ki âşikâr bir fenâlık işler ise ona 'azâb iki kat olur. Bu, iki kat 'azâb Allâh Te'âlâ'ya kolaydır.

Ey Nebi’nin hanımları! Sizden kim ispatlanabilir bir fuhuşla gelirse o suçun cezası iki kat olur. Bu Allah'a kolaydır[*].

[*] Nebinin eşine cezayı iki kat vermekte bir sakınca görmez.

-Ey peygamber kadınları, sizden kim apaçık bir edepsizlik yaparsa, onun azabı iki kat olacaktır. Bu, Allah için çok kolaydır.

Ey Peygamber hanımları! Sizden kim çirkinliği açık bir günah ile huzurumuza gelirse, onun azabı iki kat olur. Bu ise Allah için pek kolaydır.

Ey peygamber hanımları! Sizden kim açık/kanıtlanmış bir edepsizlik yaparsa, kendisi için azap iki katına çıkarılır. Ve bu, Allah için çok kolaydır.

iy peyġamber 'avratları! her kim getürür-ise sizden bir ma'śiyet bellü ikilene aña 'aźāb iki anca daħı oldı ol Tañrı’ya geñez.

İy peyġamber ‘avratları, kim ki sizden bir bellü yamanlıḳ işlese iki özgekişi ‘aẕābı gibi ‘aẕāb olur size. Daḫı ol Tañrı Ta‘ālāya geñezdür.

Siz ey Peyğəmbərin zövcələri! Sizdən hansı biriniz açıq-aşkar bir çirkin (günah) iş görsə, onun əzabı ikiqat olar. Bu, Allah üçün asandır!

O ye wives of the Prophet! Whosoever of you committeth manifest lewdness, the punishment for her will be doubled, and that is easy for Allah.

O Consorts of the Prophet! If any of you were guilty of evident unseemly conduct,(3708) the Punishment would be doubled to her, and that is easy for Allah.(3709)

3708 Evident unseemly conduct: i.e., proved misconduct, as opposed to false slanders from enemies. Such slanders were of no account, but if any of the... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.