25 Ocak 2022 - 22 Cemaziye'l-Ahir 1443 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Secde Suresi 7. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Elleżî ahsene kulle şey-in ḣalekah(u)(s) vebedee ḣalka-l-insâni min tîn(in)

Öylesine mabut ki her şeyin yaratılışını güzel ve tam yerinde yapmıştır da insanı da balçıktan yaratmaya koyulmuştur.

O, yarattığı her şeyi en güzel yapan ve insanı yaratmaya (süzme ve özlü) bir çamurdan (maddi bir hamurdan ve mayadan) başlayandır.

O Yarattığı herşeyi, en mükemmel şekilde yapandır. Nihayet insanın yaratılışını balçıktan başlatmıştır.

Allah, yarattığı her şeyi güzel, muhkem, bütün inceliklerine riayet ederek yaratan, insanı da çamurdan yaratmaya başlayandır.

O ki, her şeyin yaratılışını güzel yaptı ve insanı yaratmaya da çamurdan başladı. [1]

1.Yani insanı ilk olarak çamurdan yarattı.

Ki O, yarattığı her şeyi en güzel yapan ve insanı yaratmaya bir çamurdan başlayandır.

O'dur ki, yarattığı her şeyi güzel yarattı ve insanı yaratmağa bir çamurdan başladı.

O Allah ki yarattığı her şeyi güzelce yaptı ve çamurdan insanı yaratmaya başladı.

O, yarattığı her şeyi en güzel yaratmış ve insanın yaratılışına çamurdan başlamıştır.[431]

[431] İnsanın yaratılışı ve bazı özellikleri hakkında bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XV, 196-200; IV, 137-147; XIII, 194-198.... Devamı..

Yarattığı her şeyi güzel yaratır, insanı da yaratmaya, balçıktan başlamıştır

O, yarattığı her şeyi en güzel şekilde yaratan ve (ilk) insanı yaratmaya da çamurdan başlayandır.

7,8,9. Yaratdığı her şeye ahsen bir şekil virmişdir insânı evvelâ balçıkdan halk iylemiş sonra neslini bir damla, za’îf bir meni damlasıyla idâme itmiş sonra kalbini tanzîm idüb kendi rûhundan bir nefesini nefh iylemişdir. Size kuvve-i sâmi’a ve bâsırayı ve kalbi viren odur. Ne kadar az müteşekkirsiniz.

7,8,9. Yarattığı her şeyi güzel yaratan, insanı başlangıçta çamurdan yaratan, sonra onun soyunu, bayağı bir suyun özünden yapan, sonra onu şekillendirip ruhundan ona üfleyen Allah'tır. Size kulaklar, gözler, kalbler verilmiştir. Öyleyken, pek az şükrediyorsunuz.

O ki, yarattığı her şeyi güzel yaptı. İnsanı yaratmaya da çamurdan başladı.

O (Allah) ki, yarattığı her şeyi güzel yapmış ve ilk başta insanı çamurdan yaratmıştır.

O yarattığı her şeyi mükemmel hale soktu. İnsanın yaratılışına balçıktan başladı.

Bak 15:26-29. Ayrıca bak 4:119.

Yarattığı her şeyi güzel yaratan ve insanı yaratmaya bir çamurdan başlayan O'dur.

O ki yarattığı her şey'i güzel yarattı ve insanı yaratmağa bir çamurdan başladı

O ki yarattığı her şeyi en iyi şekilde yaratmıştır. İnsanı yaratmaya çamurdan¹ başladı.

1 – Çamur; toprak ve suyun karışımıdır. Kur\an yaratılışı bazen topraktan bazen de sudan ayrı ayrı olarak vurgulamakta bazen de çamur olarak iki madde... Devamı..

Ki O, yaratdığı her şey'i güzel yapan, insanı yaratmıya da çamurdan başlıyandır.

O (Allah) ki, yarattığı herşeyi güzel yaptı ve insanı yaratmaya çamurdan başladı.(3)

(3)“Herşeyde, hattâ en çirkin görünen şeylerde, hakīkī bir hüsün (güzellik) ciheti vardır. Evet, kâinâttaki herşey, her hâdise ya bizzat güzeldir, ona... Devamı..

O, her şeyi en güzel bir biçimde var etmiş olan ve insanın ilk yaratılışını topraktan yaratandır.

Her yarattığını güzel yaratan, ademoğlunu yaratmıya da balçıkla başlıyan Odur.

O Tanrı, yarattığı her şeyi güzel bir tarzda yaratmış, insanın yaratmasına da çamurdan başlamıştır.

O, her şeyin yaratılışını güzel yapmış ve insanı yaratmaya çamurdan başlamıştır.

O, yarattığı her şeyi en güzel şekilde yaratandır. Örneğin, ilk insanın yaratılışına balçıktan başlar,

O ki herşeyin en güzelini yarattı.
İnsan’ın yaratımına çamurdan başladı.

Tanrı yarattığı her şeyi güzel yaptı, insanı yaratma işine topraktan başladı,

Rabbin yarattığı her şeyi güzel yaptı. İnsanı yaratmaya da çamurdan başladı.

O ki yarattığı her şeyi güzel yapmış ve insanı yaratmaya çamurdan başlamıştır. [*]

Bu ayet ‘Ankebût 29:19-20, Zümer 39:6 ve İnsân 76:1. ayetlerle birlikte okunmalıdır.

O her şeyi en güzel¹ şekilde yaratan ve insanı yaratmaya çamurdan başlayandır.

1 Buradaki güzellik, Allah’ın hikmetine uygun olmaktır. Mesela; gül güzel olduğu gibi, dikeni de güzeldir. Çünkü Allah, öyle uygun görmüştür.... Devamı..

O, yarattığı her şeyi en mükemmel şekilde yapandır. ⁶ Nitekim Allah, insanın yaratılışını balçıktan başlatır; ⁷

6 Yani, yarattığı evrenin her türlü ayrıntısını onun için öngörülen fonksiyonlara uygun biçimde ve bizim bu fonksiyonları anlayıp anlamadığımıza ve ka... Devamı..

Zira O, yarattığı her şeyi en güzel şekilde yaratmıştır. İnsanı da ilk önce balçıktan yaratmaya başlamıştır. 22/5, 40/64

O her şeye yaratılış amacıyla en uyumlu olma ve kemalini bulma (yeteneğini) bahşetmiştir.[3683] Öyle ki, insan türünü yaratmaya (basit) bir balçıktan başlamıştır.

[3683] Ahsene filî sadece estetik “güzelliği” değil, aynı zamanda fıtrî “amaçlılığı” ve o şeyin “amacıyla uyumluluğunu” da ifade eder. Türkçede güzel ... Devamı..

O ki, yarattığı herşeyi güzel kıldı ve insanın yaradılışına çamurdan başladı.

Yarattığı her şeyi güzel ve muhkem yapıp insanı ilkin çamurdan yarattı.

O'dur ki, yarattığı herşeyi güzel yaptı ve insanı yaratmağa çamurdan başladı.

Yarattığı her şeyi güzel yaratan ve o insanı ( dem’i) yaratmaya çamurdan başlayan O’dur.

Yarattığı her şeyi güzel yaratandır. İnsanı da yaratmaya çamurdan başladı.

O Allah ki, yarattığı herşeyi güzel yarattı, insanı yaratmaya da çamurdan başladı.

O, odur ki, yarattığı her şeyi güzel yarattı. Ve insanın yaratılışına çamurdan başladı.

ol kim görklü eyledi her neseneyi yaratmaġını daħı başladı yaratmaġını ādeminüñ balçıķdan

Ol kim her nesneyi yaḫşı yaratdı. Daḫı başladı ādem yaratmaġını balçıḳdan.

O, yaratdığı hər şeyi gözəl yaratdı, insanı (Adəmi) yaratmağa palçıqdan başladı.

Who made all things good which He created, and He began the creation of man from clay;

He Who has made everything which He has created(3636) most good: He began the creation of man with (nothing more than) clay,(3637)

3636 Allah's creation in itself is good; it is beautiful in proper proportions, and adapted for the functions it has to perform. There is no evil or d... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.