14 Nisan 2021 - 2 Ramazan 1442 Çarşamba

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Secde Suresi 6. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Żâlike ‘âlimu-lġaybi ve-şşehâdeti-l’azîzu-rrahîm(u)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

İşte görülmeyeni (nurani ve ruhani görevlileri) de, görüneni (maddi cisimleri ve insanın açık amellerini) de bilen, İzzetli ve Merhametli olan O (Allah) tır.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

İşte budur gizliyi de bilen, açıktakini de bilen üstün ve hüküm ve hikmet sahibi mabut.

Abdullah Parlıyan Meali

İşte O Allah, yaratılmışların kavrayış alanı ötesindeki şeyleri de, duyuları ve akıllarıyla kavrayabildiklerini de bilir. O güçlüdür, O'nun gücüne hiçbir güç erişemez, O merhametlidir.

Ahmet Tekin Meali

İşte, duyu ve bilgi alanı ötesini, gayb âlemini, görülen âlemi bilen O'dur. Kudretli ve hükümrandır. Engin merhamet sahibidir.

Ahmet Varol Meali

İşte O, gizliyi de açığı da bilen, güçlü ve merhamet sahibi olandır.

Ali Bulaç Meali

İşte gaybı da, müşahede edilebileni de bilen, üstün ve güçlü olan, esirgeyen O'dur.

Ali Fikri Yavuz Meali

İşte budur, gaibi (insanların göremediklerini) ve hazırı (insanların gördüklerini) bilen Azîz, Rahîm...

Bahaeddin Sağlam Meali

O Allah, görünmeyen ve görünen âlemleri bilendir. O, izzet, kudret ve rahmet sahibidir. [Bu sıfatlar ise, ahiretin olmasını gerektirir.]

Bayraktar Bayraklı Meali

Allah, görülen ve görülmeyen her şeyi bilir; çok güçlüdür; çok merhametlidir.

Besim Atalay Meali (1962)

Hem göze görüneni, hem de görünmiyeni bilen odur, hem emredir, hem de yarlıgayıcı

Cemal Külünkoğlu Meali

O, yaratılmışların algı ve tasavvur alanının ötesindeki şeyleri de duyuları ve akıllarıyla kavrayabildiklerini de bilen, mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

O, görülmeyeni de görüleni de bilendir, güçlüdür, merhametlidir.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

İşte Allah, gaybı da görünen âlemi de bilendir, mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir.

Diyanet Vakfı Meali

İşte, görülmeyeni de görüleni de bilen, mutlak galip ve merhamet sahibi O'dur.

Edip Yüksel Meali

Gizliyi de açığı da bilen, Üstün ve Rahim işte böyledir.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

İşte görüleni de görülmeyeni de bilen, her şeye gücü yeten, çok merhametli olan O'dur.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Odur işte gaybi de şehadeti de bilen, azîz rahîm

Erhan Aktaş Meali

İşte O, görünmeyeni ve görüneni bilen Mutlak Üstün Olan'dır, Rahmeti Kesintisiz'dir.

Hasan Basri Çantay Meali

İşte görünmeyeni de, görüneni de bilen, yegâne gaalib olan, (ehl-i tâatini) çok esirgeyen (Haalik-ı müdebbir) budur.

Hayrat Neşriyat Meali

İşte O, gaybı ve şehâdeti (görünmeyeni ve görüneni) bilen, Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen)dir, Rahîm (çok merhametli olan)dır.

İlyas Yorulmaz Meali

İşte, gizli ve açıkta olanı bilen Allah, çok güçlü ve merhametli olandır.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

İşte böyle olan Zat, gaibi ve hazırı bilen, yegâne galip olan, bağışlayan Tanrı/dır.

Kadri Çelik Meali

İşte O; görülmeyeni de görüleni de bilendir, üstün güç sahibidir, merhametlidir.

Mahmut Kısa Meali

İşte budur, yaratılmışların algılama sınırları ötesinde bir âlem olangayb’ı da, duyularla kavranabilen şehâdet âlemini de eksiksiz bilen sonsuz kudret ve merhamet sahibi Allah!

Mehmet Türk Meali

İşte O (Allah) görülmeyeni de görüleni de bilen, çok şerefli (ve) pek merhametli olandır.

Muhammed Esed Meali

Yaratılmışların kavrayış alanının ötesindeki şeyleri de, duyuları ve akıllarıyla kavrayabildiklerini de 5 bilen O'dur; O, Kudret Sahibidir, Rahmet Kaynağıdır.

Mustafa Çavdar Meali

İşte o Allah ki görünen ve görünmeyen her şeyi bilendir. O, üstün kudret sahibidir, aynı zamanda eşsiz bir merhamet sahibidir. 39/46, 59/22

Mustafa İslamoğlu Meali

İşte idraki aşan hakikatleri de, idrak ve tecrübe edilebilen gerçekleri de bilen; (hem) her işinde mükemmel olan (hem de) merhamet kaynağı olan yalnızca O’dur.[3682]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

İşte O'dur, görünmeyeni de görüneni de bilen, izzetli, merhametli olan.

Suat Yıldırım Meali

İşte gaybı ve şehadeti, görünmeyen ve görünen âlemleri bilen, mutlak galebe ve kudret, mutlak rahmet sahibi O'dur.

Süleyman Ateş Meali

İşte görünmeyeni de, görüneni de bilen, güçlü ve esirgeyici olan O'dur.

Süleymaniye Vakfı Meali

İşte o, görülmeyeni de görüleni de bilen, güçlü ve ikramı bol olan Allah’tır.

Şaban Piriş Meali

İşte görülmeyeni de görüneni de bilen güçlü ve merhametli olan O'dur.

Ümit Şimşek Meali

İşte bu, görüneni de, görünmeyeni de bilen, kudreti herşeye üstün olan, rahmeti herşeyi kuşatan Allah'tır.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

İşte budur Allah! Gaybı da görüneni de bilen O'dur. Azîz'dir o, Rahîm'dir.

Eski Anadolu Türkçesi

şol bilürdür gaybı daħı ḥāżırı beñdeşsüz raḥmet ķılıcı.

Bunyadov-Memmedeliyev

O, qeybi də, aşkarı da biləndir, yenilməz qüvvət sahibi, mərhəmət sahibidir!

M. Pickthall (English)

Such is the Knower of the invisible and the visible, the Mighty, the Merciful,

Yusuf Ali (English)

Such is He, the Knower of all things, hidden and open, the Exalted (in power), the Merciful;-(3635)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.