9 Mayıs 2021 - 27 Ramazan 1442 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Lokman Suresi 9. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ḣâlidîne fîhâ(s) va’da(A)llâhi hakkâ(an)(c) vehuve-l’azîzu-lhakîm(u)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Orada ebedi olarak kalıcıdırlar. Allah'ın va'adi Hakk’tır. O, Üstün ve Güçlü olandır, Hüküm ve Hikmet sahibidir.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Ebedi kalırlar orada; Allah'ın vaadi gerçektir ve odur üstün, hüküm ve hikmet sahibi.

Abdullah Parlıyan Meali

Orada ebedi olarak kalacaklardır; bu Allah'ın gerçek va'didir. O üstündür, güçlüdür, yaptığı herşeyi yerli yerince yapar.

Ahmet Tekin Meali

Orada ebedî yaşarlar. Bu Allah'ın kesinlikle gerçekleştireceği bir va'didir. Kudretli, hikmet sahibi ve hükümran olan O'dur.

Ahmet Varol Meali

Orada sonsuza kadar kalacaklardır. (Bu) Allah'ın hak olan vaadidir. O güçlüdür, hikmet sahibidir.

Ali Bulaç Meali

Orada ebedi olarak kalıcıdırlar. Allah'ın va'di haktır. O, üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.

Ali Fikri Yavuz Meali

O cennetlerde, onlar ebedî olarak kalmak üzere...Allah'ın (müminlere bu cennet) vaadi hakdır. O, Azîz'dir= her şeye galibdir, Hakîm'dir= hükmünde hikmet sahibidir.

Bahaeddin Sağlam Meali

8, 9. İman edip de yararlı işler yapanlar için ise, içlerinde ebedî kalacakları, nimetleri bol Cennetler vardır. Bu, Allah’ın vermiş olduğu bir sözdür. O, izzet, kudret ve hikmet sahibidir. [İzzet ve hikmeti, Ahiretin olmasını gerektirir.]

Bayraktar Bayraklı Meali

8,9. İnanıp yararlı iş yapanları ise nimetlerle dolu, süreli olarak kalacakları cennetler bekliyor. Bu, Allah'ın gerçek bir vaadidir. O'nun gücü her şeye yeter; her işinde hikmet vardır.

Besim Atalay Meali (1962)

Orda sonsuz kalırlar, Allah doğru söz verir, O emredir, O bilge

Cemal Külünkoğlu Meali

Orada Allah'ın şaşmaz vaadine uygun olarak kalacaklar. O, mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

8,9. İnanıp yararlı iş işleyenler için, Allah'ın vadi gereğince temelli kalacakları nimet cennetleri vardır. O; güçlüdür, hakim'dir.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

8,9. Şüphesiz, iman edip salih amel işleyenler için içlerinde ebedî kalacakları Naîm cennetleri vardır. Allah, (bu konuda) gerçek bir vaadde bulunmuştur. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Diyanet Vakfı Meali

8, 9. Şüphesiz, iman edip de güzel davranışlarda bulunanlar için, içinde devamlı kalacakları ve nimetleri bol cennetler vardır. Bu, Allah'ın verdiği gerçek sözdür. O, mutlak güç ve hikmet sahibidir.

Edip Yüksel Meali

Orada ebedi kalırlar. ALLAH'ın sözü gerçektir. O Üstündür, Bilgedir.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Onlar orada ebedî olarak kalacaklardır. Bu, Allah'ın gerçek bir vaadidir. O, çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Elmalılı Meali (Orijinal)

İçlerinde muhalled olmak üzere onlar, hakkâ Allahın va'di bu, ve azîz odur hakîm o

Erhan Aktaş Meali

Orada sürekli kalırlar. Allah'ın vaadi gerçektir. O, Mutlak Üstün Olan'dır, En İyi Hüküm Veren'dir.

Hasan Basri Çantay Meali

8,9. Hakıykat, îman edib de güzel güzel amel (ve hareket) lerde bulunanlar (yok mu?) Naıym cennetleri — kendileri içlerinde ebedî kalıcı olmak üzere — onlarındır. Bu, Allahın gerçek va'didir. O, yegâne gaalib, yegâne hüküm ve hikmet saahibidir.

Hayrat Neşriyat Meali

Orada ebedî olarak kalıcıdırlar. (Bu,) Allah'ın hak bir va'didir. Çünki O, Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen)dir, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır.

İlyas Yorulmaz Meali

İçinde sürekli kalacakları cennetler, Allahın kesinlikle gerçekleşecek sözüdür. Allah güçlü ve her şeyin hükmünü verendir.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Onlar orada daim kalacaklardır, Allah/ın bu vaadi doğru bir vaattir. O, yegâne galiptir, hakimdir.

Kadri Çelik Meali

Onda temelli kalıcılardır. Allah'ın vaadi haktır. O üstün güç sahibidir, hikmet sahibidir.

Mahmut Kısa Meali

Hem de, sonsuza dek orada yaşamak üzere. Bu, Allah’ın gerçek vaadidir. Hiç kuşkusuz O, sonsuz kudret ve hikmet sahibidir. Öyle ki:

Mehmet Okuyan Meali

Allahın vaadi olarak orada [ebedî] kalacaklardır. O güçlüdür, doğru hüküm verendir.

Mehmet Türk Meali

Onlar orada, Allah’ın verdiği söz gereğince ebedî olarak kalacaklardır. Çünkü O çok güçlü ve mükemmel hüküm sahibidir.

Muhammed Esed Meali

orada Allah'ın şaşmaz vaadine uygun olarak temelli kalacaklar: çünkü O, kudret ve hikmet Sahibidir. 6

Mustafa Çavdar Meali

Üstelik bunlar orada kalacaklardır. Bu, Allah’ın hak/gerçek vaadidir. Zira O, mutlak üstün olan ve her hükmü doğru olandır. 3/194, 30/6

Mustafa İslamoğlu Meali

Onlar orada Allah’ın mutlaka gerçekleşecek olan vaadi uyarınca ebedî kalacak.[3637] Zira O her işinde mükemmel olandır, her hükmünde tam isabet edendir.*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Oralarda ebedîyyen kalıcılardır. Allah bihakkın vaad buyurmuştur. Ve O azîzdir, hakîmdir.

Suat Yıldırım Meali

Ebedî kalmak üzere oralara girerler; Allah'ın vâdi haktır, gerçektir. O, azîz ve hakîmdir (mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir).

Süleyman Ateş Meali

Orada ebedi kalacaklardır. (Bu,) Allah'ın gerçek va'didir. O üstündür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Süleymaniye Vakfı Meali

Allah’ın gerçekleşecek sözü gereği orada ölümsüzleşirler. O; güçlüdür ,doğru karar verir.

Şaban Piriş Meali

Orada ebedi kalacaklardır. Bu, Allah'ın gerçek vaadidir. O, güçlüdür, hakimdir.

Ümit Şimşek Meali

Orada ebediyen kalırlar. Bu Allah'ın gerçek vaadidir. O herşeyin mutlak galibi ve sonsuz hikmet sahibidir.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Sürekli kalacaklardır orada. Allah'ın hak vaadidir bu. Azîz'dir, Hakîm'dir O.

Eski Anadolu Türkçesi

8-9. bayıķ anlar kim įmān getürdiler daħı işlediler eyü işler; anlaruñdur diñlenmek uçmaķları ebed ķalıcılarken anuñ içinde. Tañrı va'desi ḥaķ daħı ol beñdeşsüz dürüst işlüdür.

Bunyadov-Memmedeliyev

Onlar orada əbədi qalacaqlar. Allahın (mö’minlərə verdiyi cənnət) və’di haqdır. O, yenilməz qüvvət, hikmət sahibidir!

M. Pickthall (English)

Wherein they will abide. It is a promise of Allah in truth. He is the Mighty, the Wise.

Yusuf Ali (English)

To dwell therein. The promise of Allah is true: and He is Exalted in power,(3586) Wise.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.