5 Mart 2021 - 21 Receb 1442 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Lokman Suresi 24. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Numetti’uhum kalîlen śümme nadtarruhum ilâ ‘ażâbin ġalîz(in)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Biz onları (belli bir süre ve) az bir nimetle yararlandırıveririz. Sonra onları ağır bir azaba sevkederiz.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Onları az bir müddet geçindiririz de sonra istemedikleri halde onları ağır bir azaba atarız.

Abdullah Parlıyan Meali

Onlara kısa bir süre dünyada, hayatın zevkini yaşatır, geçindirir, ama sonunda şiddetli bir azaba sürükleriz.

Ahmet Tekin Meali

Onlara biraz zevku safa sürdürürüz. Sonra kendilerini ağır bir azâba sürükleriz.

Ahmet Varol Meali

Onları kısa bir süre geçindirir sonra katı bir azaba atarız.

Ali Bulaç Meali

Biz onları az (bir şey ve zaman) olarak yararlandırırız, sonra onları ağır bir azaba katlandırırız.

Ali Fikri Yavuz Meali

Biz, o kâfirlere (dünyada) biraz zevk ettiririz de, sonra kendilerini ağır bir azaba mecbur tutarız.

Bahaeddin Sağlam Meali

Biz, onları az bir şey yaşatırız. Sonra onları ağır bir azaba zorlarız.

Bayraktar Bayraklı Meali

Onları az bir süre faydalandırırız, sonra da kendilerini ağır bir azaba sürükleriz.

Besim Atalay Meali

Biz onları az geçindiririz, sonra katı azaba sürükleriz onları

Cemal Külünkoğlu Meali

Onlara kısa bir süre hayatın zevkini yaşatırız ama sonunda (yaptıkları yüzünden) onları şiddetli bir azaba sürükleriz. *

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Onları az bir süre geçindiririz, sonra da ağır bir azaba sürükleriz.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Biz, onları (dünyada) biraz yararlandırırız. Sonra da onları ağır bir azaba sürükleriz.

Diyanet Vakfı Meali

Onları biraz faydalandırır, sonra kendilerini ağır bir azaba sürükleriz.

Edip Yüksel Meali

Onları biraz yaşatırız, sonra da ağır bir cezaya süreriz.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Biz onlara biraz zevk ettiririz de sonra kendilerini ağır bir azaba zorlarız.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Biz onlara biraz zevk ettiririz de sonra kendilerini galîz bir azâba muztarr kılarız

Erhan Aktaş Meali

Onları biraz yararlandırırız.¹ Sonra ağır bir azaba maruz bırakırız.*

Hasan Basri Çantay Meali

Biz onları (dünyâda) biraz geçindirib sonra kendilerini ağır bir azaba (katlanmıya) mecbur edeceğiz.

Hayrat Neşriyat Meali

(Biz) onları azıcık (bir müddet dünyada) faydalandırırız; sonra onları ağır bir azâba(girmeye) mecbur kılarız.

İlyas Yorulmaz Meali

Bu inkârları ile onları bir müddet yaşatırız, sonra onları azabın en şiddetlisine atarız.

İsmail Hakkı İzmirli

Onları dünyada biraz geçindiririz, sonra onları âhirette ağır bir azaba nâçar kılarız.

Kadri Çelik Meali

Biz onları oldukça az (bir süre) olarak faydalandırıp yararlandırırız, sonra da onları ağır bir azaba sürükleriz.

Mahmut Kısa Meali

Onların bu dünyada kısa bir süre istedikleri gibi yiyip içipyaşamalarına izin vereceğim fakat göz açıp kapayıncaya kadar geçen bir ömür sonunda, hepsini cehennemdeki o korkunç azâba mahkûm edeceğim!

Mehmet Türk Meali

Biz onlara hayatın zevkini biraz yaşatır, sonra da onları ağır bir azaba sürükleriz.

Muhammed Esed Meali

Onlara kısa bir süre hayatın zevkini yaşatır, ama sonunda şiddetli bir azaba sürükleriz.

Mustafa Çavdar Meali

Biz o nankörleri dünya nimetlerinden biraz faydalandırır sonra da onları çok ağır bir azaba uğratırız. 2/126, 45/22, 46/20

Mustafa İslamoğlu Meali

Tadımlık bir hazzı kısa vâdede tüketmelerini sağlarız; ardından onları altında ezilecekleri ağır bir azaba mahkûm ederiz.

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Onları biraz mütena'im kılarız. Sonra onları en şiddetli bir azaba muztar kılacağızdır.

Suat Yıldırım Meali

Biz onlara kısa bir süre ömür sürme imkânı veririz, ondan sonra da şiddetli bir azaba mahkûm ederiz.

Süleyman Ateş Meali

Onları biraz yaşatırız, sonra kaba bir azaba süreriz.

Süleymaniye Vakfı Meali

Onları, önce biraz nimetlendirir sonra da kaba bir azabı çekmek zorunda bırakırız.

Şaban Piriş Meali

Onları biraz geçindiririz. Sonra da onları şiddetli bir azaba uğratırız.

Ümit Şimşek Meali

Onları biraz nasiplendirir, sonra da ağır bir azaba sürükleriz.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Onları birazcık nimetlendiriyoruz. Sonunda hepsini şiddetli bir azaba süreceğiz.

Eski Anadolu Türkçesi

gönendürevüz anları az andan gensüz eyleyevüz anları ķatı 'aźābdın yaña.

Bunyadov-Memmedeliyev

Biz onlara bir qədər gün-güzəran (bir az dünya malı) verəcək, sonra da (axirətdə) ağır bir əzaba düçar edəcəyik!

M. Pickthall (English)

We give them comfort for a little, and then We drive them to a heavy doom.

Yusuf Ali (English)

We grant them their pleasure for a little while:(3612) in the end shall We drive them to a chastisement unrelenting.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.