3 Aralık 2023 - 20 Cemaziye'l-Evvel 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Lokman Suresi 19. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Vaksid fî meşyike vaġdud min savtik(e)(c) inne enkera-l-asvâti lesavtu-lhamîr(i)

Ululanarak değil, miskince de değil, vakarla yürümeye bak, sesini fazla çıkarma; şüphe yok ki seslerin en çirkini, eşek anırmasıdır.

(Bütün hal ve hareketlerinde ve) “Yürüyüşünde (dengeli) orta bir yol tut, (ağırbaşlı ol; konuşurken) sesinden de (yüksek perdeleri) eksilt. Çünkü, seslerin en çirkin olanı gerçekten eşeklerin anırmasıdır.”

Yeryüzünde kibirlenerek ya da miskince değil de ağırbaşlılıkla yürümeye bak, sesini de fazla yükseltme. Şüphe yok ki, seslerin en çirkini eşek anırmasıdır.”

“Davranışlarında ölçülü ve dengeli ol, tabii bir şekilde yürü. Sesini alçaltarak zarif ve nazik bir şekilde konuş. Unutma ki seslerin en çirkini eşeklerin sesidir.”

Yürüyüşünde dengeli ol [2] ve sesini alçalt. Doğrusu seslerin en çirkini eşeklerin sesidir.

2.Yani vakarlı ve şahsiyetli bir şekilde yürü. Bitkin bir şekilde yavaş yavaş veya şahsiyetini zedeleyecek derecede hızlı yürüme.

'Yürüyüşünde orta bir yol tut, sesinden de (yüksek perdeleri) eksilt. Çünkü, seslerin en çirkin olanı gerçekten eşeklerin sesidir.'

Yürüyüşünde mütevazi ol, (pek yavaş ve pek süratli yürüme, sükunet ve vakarını muhfaza et). Sesini alçalt (bağırıb çağırarak konuşma), çünkü seslerin en çirkini, elbette ki eşeklerin sesidir.”

Orta bir halde yürü, sesini bir miktar kıs! Çünkü seslerin en iğrenci, eşeklerin sesidir.

“Yürüyüşünde ölçülü ve dengeli ol, sesini alçalt! Unutma ki, seslerin en çirkini eşek sesidir.”

«Ortadan ayrılma yürüyüşünde, sesini kıs, seslerin en kötüsü eşeklerin sesidir !»

“Yürüyüşünde mütevazı ol, sesini yükseltme! Unutma ki, seslerin en çirkini eşeğin anırmasıdır.”

Ayetteki üslup çok manidardır. Allah, “sesinizi eşeklerin sesi gibi yükseltmeyin” demiyor. Sadece “sesinizi yükseltmeyin” buyuruyor. Ve “seslerin en ç... Devamı..

17,18,19. Ey oğlum namâz kıl, insânları a’mâl-i haseneye sevk ve seyyiâtdan teb’îd it, sana gelecek musîbetlere sabır iyle! Bunlar vâcibât-ı umûrdandır. İnsanları istihkâr ile ağzını buruşdırma! Etvârın mütekebbirâne olmasun zîrâ Allâh mütekebbir olanları ve tefahhur idenleri sevmez. Yüridiğin vakit adımlarını i’tidâl ile atmağa ve sesini yükseltmemeğe çalış, çünki en çirkin sadâ eşek sadâsıdır" didi.

"Yürüyüşünde tabii ol; sesini kıs. Seslerin en çirkini şüphesiz merkeblerin sesidir."*

“Yürüyüşünde tabiî ol. Sesini alçalt. Çünkü seslerin en çirkini, şüphesiz eşeklerin sesidir!”

“Yürüyüşünde ölçülü ol, sesini yükseltme; çünkü seslerin en çirkini eşeğin ¬anırmasıdır.”

Yürüyüşünde tabiî ol, sesini alçalt. Unutma ki, seslerin en çirkini merkeplerin sesidir.

"Yürüyüşünde gösterişten kaçın ve sesini de kıs. En çirkin ses eşeklerin sesidir."

Yürüyüşünde tabii ol, sesini alçalt, çünkü seslerin en çirkini elbette eşeklerin sesidir.

Gidişinde mu'tedil ol, sesini pesden al, çünkü seslerin en beti her halde eşekler sesidir

(Büyüklenerek, çalım satarak değil, miskince de değil) yürüyüşünde dengeli (vakarlı) ol. Sesini alçalt. Şüphesiz ki seslerin en çirkini, merkeplerin sesidir.”

“Yürüyüşünde ölçülü ol; sesini alçalt. Seslerin en çirkini, eşeklerin sesidir.”

«Yürüyüşünde mu'tedil ol. Sesini alçalt. Seslerin en çirkini, hakıykat, eşeklerin anırışıdır»!

“O hâlde yürüyüşünde mu'tedil ol; sesini de alçalt! Çünki seslerin en çirkini, elbette eşeklerin sesidir!”

Yürüyüşünde tabi ol ve sesini alçalt (yükseltme). Sesin en çok hoşlanılmayanı (en çirkini) eşek sesidir.

Ağır başlı yürü, sesini alçalt, çünkü seslerin en çirkini besbelli ki eşeğin sesidir.

Yürüyüşünde mutedil davran, sesini yavaş çıkar. Çünkü en çirkin ses eşek sesidir.

“Yürüyüşünde tabii ol. Sesini alçalt. Muhakkak ki seslerin en çirkini elbette eşek sesidir.”

“Yürüyüşünde orta bir yol tut, sesini kıs. Çünkü seslerin en çirkin olanı gerçekten eşeklerin sesidir.”

Yürüyüşünde, davranışlarında ölçülü ve dengeli ol; kibirli davranma, fakat onurunun ayaklar altında çiğnenmesine de izin verme! Konuşma üslûbun ve ses tonun, içinde bulunduğun ortama ve muhataplarının durumuna uygun olsun. Dâimâ edepli ve terbiyeli ol, başkalarını rahatsız edecek şekilde, lüzumsuz yere konuşma. Şeytan gibi kibre kapılarak ‘ben bilirim’ iddasıyla büyüklük taslayarak sesini yükseltme! Böyle kimseler anırıp duran eşeklere benzer. Çünkü, Hz. Peygamber’in dediği gibi eşekler şeytan görünce anırırlar. Onun için hiç kuşkusuz, seslerin en çirkini şeytan sebebiyle, onun emriyle söylenen, şeytan kaynaklı seslerdir, eşeklerin sesleridir!”

“Yürüyüşünde ölçülü-dengeli ol!
Sesini alçalt!
Sesler’in en nekresi / bilinmezi / çirkini, Eşekler’in sesidir”.

" Yürürken tabii ol. Sesini biraz kıs. Çünkü en kötü ses, eşek sesidir..."

"Yürüyüşünde orta halli ol. Her şeyin en iyisi orta halli olandır. Konuşurken sesini yükseltme! Duyabilecekleri kadar yükselt! Yavaş yavaş, tane tane söyleyeceklerini söyle! Yüksek sesle bağırarak konuşmak iyi bir şey değildir. Biliyorsun! İnsanlara göre seslerin en çirkini eşeklerin sesidir. Çünkü ölçüsüz olarak yüksek sesle anırır. Onun için sen de ölçüsüz bir şekilde sesini yükselterek sesini eşeklerin sesine benzetme!"

Yürüyüşünde orta hâlli ol, sesini de alçalt! [*] Şüphesiz ki seslerin en çirkini [*]eşeklerin sesidir.”

Benzer mesajlar: A‘râf 7:56, 205; İsrâ 17:110.,Burada eşeğin “ses tonu” değil “yüksek sesle” anırdığı zamanki sesi çirkin olarak nitelendirilmektedir.... Devamı..

“Yürüyüşünde ölçülü ol, sesini yükseltme. Çünkü seslerin en çirkini kesinlikle eşeklerin sesidir.” (dedi.)

“Davranışlarında ölçülü ve dengeli ol, sesini yükseltme: çünkü, unutma ki, seslerin en çirkini eşeğin anırmasıdır...”

– Yürüyüşünde mütevazı, davranışlarında hep ölçülü ol. Konuşurken de sesini yükseltme! Çünkü seslerin en çirkini eşeğin sesidir. 17/53, 25/63

(Hayat) yürüyüşünde dengeli ol ve sesini yükseltme![³⁶⁵¹] Unutma ki seslerin en itici olanı eşeklerin sesidir.”[³⁶⁵²]

[3651] “Sesini yükseltme!” Zımnen: Sözünün kalitesini yükselt! Söz etkisini sesin yüksekliğinden değil, taşıdığı hakikatin gücünden alır. Gücün sözüne... Devamı..

"Yürümende ve konuşmanda orta yolu tut; (bağırıp çağırma) şüphe yok ki seslerin en çirkini, merkeplerin sesidir." diyerek tamamladı!.

Yürüyüşünde mutedil ol, sesini de kıs. Çünkü seslerin en çirkini eşeklerin sesidir.

Ve yürüyüşünde mutedil ol ve sesini indir. Muhakkaktır ki, seslerin en çirkini, elbette ki eşeklerin sesidir.

Yürürken ölçülü, mûtedil yürü! Konuşurken sesini ayarla, bağırarak konuşma! Unutma ki seslerin en çirkini, avazı çıktığınca bağıran eşeklerin sesidir.

Yürüyüşünde tutumlu ol, (orta yürü, ne çabuk ne de çok yavaş git, ölçülü hareket et), sesini de kıs. Çünkü seslerin en çirkini eşeklerin sesidir.

"Yürüdüğün vakit ne 'acele ve ne de kibir ile ağır ağır yürüme, söylediğin vakit bağırma, çünki en müstekreh ses eşeklerin sesidir."

"Yürüyüşünde tabii ol ve sesini yükseltme; seslerin en çirkini şüphesiz eşek sesidir.*

Yürüyüşünde tabii ol.. Sesini kıs, çünkü seslerin en çirkini eşeğin anırmasıdır.

“Yürüyüşünde ılımlı ol; sesini alçalt. Zira seslerin en çirkini eşeklerin sesidir.”

"Yürüyüşünde doğal ol, sesini alçalt. Şu bir gerçek ki, seslerin en çirkini eşeklerin sesidir."

“daħı orta ol yürimegüñ içinde daħı eks ünüñden bayıķ zıştırāġı āvāzlaruñ eşekler ünidür.”

Ḳaṣd eyle orta yürümek yüri, āvāzuñı daḫı eksük. Taḥḳīḳ āvāzlaruñ yama‐nı işekler āvāzıdur.

Yerişində müvazinət gözlə (nə çox yeyin, nə də çox asta get) və (danışında) səsini qaldırma. Çünki ən çirkin səs uzunqulaq səsidir!

Be modest in thy bearing and subdue thy voice. Lo! in harshest of all voices is the voice of the ass.

"And be moderate in thy pace, and lower(3604) thy voice; for the harshest of sounds without doubt is the braying of the ass."

3604 The "Golden Mean" is the pivot of the philosophy of Luqman as it is the philosophy of Aristotle and indeed of Islam. And it flows naturally from ... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.