16 Temmuz 2024 - 9 Muharrem 1446 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Lokman Suresi 18. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İhsan Aktaş Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satıraltı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Velâ tusa’’ir ḣaddeke linnâsi velâ temşi fî-l-ardi merahâ(an)(s) inna(A)llâhe lâ yuhibbu kulle muḣtâlin feḣûr(in)

Ve ululanıp insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde, kendini beğenerek kibirle yürüme; şüphe yok ki Allah, ululanıp övünenlerin hiçbirini sevmez.

(Onları küçümseyerek ve önemsiz görerek) "İnsanlara yanağını şişirip (yüzünü çevirip büyüklenme) ve böbürlenmiş olarak yeryüzünde yürüme. Çünkü Allah, büyüklük taslayıp böbürleneni sevmez (ve onları alçaltır)."

Kibirlenerek halka surat asma ve yeryüzünde çalımlı çalımlı yürüme. Şüphe yok ki Allah, kibirlenip övünenlerin hiçbirini sevmez.

“- Küçümseyerek, surat asarak insanlardan yüz çevirme. Yeryüzünde bilgi ve becerilerini kötü kullanıp böbürlenerek, çalım satarak yürüme. Allah kendini beğenmiş, övünmek için iyiliklerini sayıp döken kimseleri sevmez.”

bk. Kur’ân-ı Kerim, 17/37.

İnsanlara yüzünü çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü Allah kendini beğenip böbürlenen hiçbir kimseyi sevmez.

'İnsanlara yanağını çevirip (büyüklenme) ve böbürlenmiş olarak yeryüzünde yürüme. Çünkü Allah, büyüklük taslayıp böbürleneni sevmez.'

(Kibirlilerin yaptığı gibi) insanlara yüzünün yanını çevirme ve yeryüzünde çalımla yürüme. Çünkü Allah, her büyüklük taslıyan öğüngeni sevmez.

Büyüklenerek insanlardan yüzünü çevirme, yerde şımararak yürüme! Zira Allah, kendini beğenmiş, övgüye meraklı insanları sevmez.

“Küçümseyerek insanlardan yüzçevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme! Zira Allah, kendini beğenmiş, övünüp duran kimseleri asla sevmez.”

«İnsanlara ekşi surat gösterme, yeryüzünde salınarak yürüme, Allah sevmez her kasalan, her öğünen kimseyi»

“Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme! Çünkü Allah, büyüklük taslayıp böbürlenen kimseleri sevmez!”

“Böbürlenerek yürüme!” Yani, kibirli olma, insanlar üzerinde sahte bir imaj oluşturmak için farklı markalar giyinerek gösteriş yapma, pahalı ve lüks a... Devamı..

17,18,19. Ey oğlum namâz kıl, insânları a’mâl-i haseneye sevk ve seyyiâtdan teb’îd it, sana gelecek musîbetlere sabır iyle! Bunlar vâcibât-ı umûrdandır. İnsanları istihkâr ile ağzını buruşdırma! Etvârın mütekebbirâne olmasun zîrâ Allâh mütekebbir olanları ve tefahhur idenleri sevmez. Yüridiğin vakit adımlarını i’tidâl ile atmağa ve sesini yükseltmemeğe çalış, çünki en çirkin sadâ eşek sadâsıdır" didi.

"İnsanları küçümseyip yüz çevirme, yeryüzünde böbürlenerek yürüme; Allah, kendini beğenip övünen hiç kimseyi şüphesiz ki sevmez."

“Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme! Çünkü Allah, hiçbir kibirleneni, övüngeni sevmez.”

“Gurura kapılarak insanlara burun kıvırma, ortalıkta çalım satarak yürüme; unutma ki Allah gurura kapılıp kendini beğenen hiç kimseyi sevmez.”

Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah, kendini beğenmiş övünüp duran kimseleri asla sevmez.

"Büyüklük taslayarak halkı küçümseme, yeryüzünde de böbürlenerek dolaşma. ALLAH kendini beğenip övüneni sevmez."

"Hem insanlara karşı avurdunu şişirme (kibirlenme) ve yeryüzünde çalımla yürüme. Çünkü Allah övünen ve kuruntu edenlerin hiçbirini sevmez.

Hem nâsa avurdunu şişirme ve Yer yüzünde çalımla yürüme, çünkü Allah, öğüngen kurulganın hiç birini sevmez

(Kibirli bir tavırla, hor görüp küçümseyerek) insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah, kendini beğenip övünen kimseyi sevmez.

“Kibirli bir tavırla insanları küçümseyerek onlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Kuşkusuz Allah, kendisini beğenen ve övünüp duranları sevmez.”

«İnsanlardan (kibirlenib) yüzünü çevirme. Yer (yüzün) de şımarık yürüme. Zîrâ Allah her kibir taslayanı, kendini beğenib öğüneni sevmez».

“Hem insanlara karşı (kibirlenerek) yüzünü yan çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme! Çünki Allah, kendini beğenip çokça övünen kimselerin hiçbirini sevmez.”

“Kibirlenip de insanlardan yüzünü çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme (daima saygılı ve alçakgönüllü ol!). Şüphe yok ki Allah, gurura kapılıp başkalarına karşı büyüklük taslayan (kendini beğenmiş övünüp duran) hiç kimseyi sevmez. *

(*) Böbürlenerek yürüme!” Yani, kibirli olma, böbürlenme, insanları küçümseme, herkesin hak ve hukukuna saygılı ol. İnsanlar üzerinde sahte bir imaj o... Devamı..

“İnsanlara yüzünü çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Elbette ki Allah böbürlenip övünenleri sevmez.

İnsanlardan yüz çevirme. Yerin üzerinde çalımlı çalımlı yürüme. Çünkü Allah büyüklük taslıyanları, övünenleri sevmez.

Kibir edip halka çehreni asma. Yeryüzünde de sallana sahana yürüme. Çünkü Allah bütün mütekebbirane sallanan, övüngen olan kimseleri sevmez.

“İnsanlara karşı, küçümseyip boynunu/yanağını çevirme [tusa’ir] ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Muhakkak ki Allah, kendini beğenmiş kibirli hiçbir kimseyi sevmez.”

“İnsanlara yanağını çevirip (büyüklenme) ve böbürlenmiş olarak yeryüzünde yürüme. Çünkü Allah, büyüklük taslayıp böbürleneni hiç kimseyi sevmez.”

Sakın gurura kapılıp da, insanları küçümseyerek onlardan yüzünü çevirme ve yeryüzünde çalımlı çalımlı yürüme, dâimâ saygılı ve alçakgönüllü ol! Çünkü Allah, gurura kapılıp başkalarına karşı büyüklük taslayan hiç kimseyi sevmez.

“İnsanlar’a avurdunu şişirme / böbürlenme! Yeryüzü’nde çalımlı yürüme! Allah, hiçbir övüngen kasıntıyı sevmez”.

" İnsanlara surat asma. Çalımlı yürüme. Çünkü Allah hava atan övüngenleri sevmez. "

"İnsanlara davranışlarına dikkat et! Onlardan bazılarını küçük görerek yüzünü onlardan çevirme! İyiliksever ve alçak gönüllü ol. Yeryüzünde yürürken böbürlenerek yürüme! Zira Allah kendini beğenip kibirlenen, bencillikle övünen kimseyi sevmez!"

İnsanlara yanağını bükme (kibirli olma) ve yeryüzünde kibirlenerek yürüme! [*]Şüphesiz ki Allah kendini beğenip övünenleri sevmez. [*]

Benzer mesaj: İsrâ 17:37.,Benzer mesajlar: Nisâ 4:36; Hadîd 57:23.

“İnsanlara karşı büyüklük taslama¹ ve yeryüzünde kasılarak yürüme. Çünkü Allah, kendini beğenip övünenlerin hiçbirisini sevmez.”

1 Sa’r: Esasen kelime olarak, develerin boynunu büken bir hastalık çeşididir. Burada mecazen, “boynu dertli deve gibi başını yana bükerek kibirli olma... Devamı..

“[Yersiz] bir gurura kapılarak insanlara üstünlük taslama ve yeryüzünde küstahça gezip durma: unutma ki Allah, böbürlenerek küstahlık yapanları sevmez.

– İnsanlara karşı kibirlenip onlardan yüz çevirme, yeryüzünde çalım satarak yürüme! Çünkü Allah, kendini beğenmiş kibirlileri sevmez. 17/37, 18/34

“Kasıntılık yapıp insanlara karşı böbürlenme ve yeryüzünde çalım satarak dolaşma! Zira unutma ki, kendini beğenmiş kibirli hiç kimseyi Allah sevmez.[³⁶⁵⁰]

[3650] Muhtâl, “Kendinde olağanüstü fazilet vehmederek kurumlanma” anlamına gelen ihtiyalden türetilmiştir (Krş: 57:23).

"İnsanlara karşı kibirlenip, onlardan yüz çevirme. Yeryüzünde büyüklük taslayarak yürüme. Çünkü Allah, kendini beğenen ve övünenleri sevmez."

İnsanlara kibirle yanağını bükme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allâh, kendini kendini metheden düzenbaz kimseyi sevmez.

Ve nâs için avurdunu şişirme ve yeryüzünde çalımla yürüme. Şüphe yok ki, Allah hiçbir böbürleneni, övüneni sevmez.

Kibirli davranarak insanlara yüzünü dönme, yerde çalımlı çalımlı yürüme! Çünkü Allah kibirle kasılan, kendini beğenmiş, övünüp duran kimseleri asla sevmez. [17, 37]

İnsanlara yanağını bükme (kibirlenerek boynunu bir yana büküp yüzünü insanlardan öte çevirme) ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah, kendini beğenip övünen kimseyi sevmez.

"Tekebbür iderek nâsdan yüzüni çevirme ve yeryüzünde mağrûrâne ve iki tarafına salınarak yürüme. Allâh Te'âlâ fahr ve gurûr ile salınarak yürüyenleri sevmez"

"İnsanlara dudak bükme, yeryüzünde böbürlenerek yürüme; Allah, kendini beğenip övünenlerin hiçbirini sevmez."

Halktan yüz çevirme, yeryüzünde böbürlenerek çalımlı yürüme! Çünkü Allah, övünen ve büyükleneni sevmez.

“Kibirlenip de insanlardan yüzünü çevirme; yeryüzünde kasılarak yürüme. Çünkü Allah büyüklük taslayan ve böbürlenenlerin hiçbirini sevmez.

"Kibirlenerek insanlardan yüzünü çevirme, yeryüzünde kasılarak yürüme. Çünkü Allah, kurula kurula kendini övenlerin hiçbirini sevmez."

“daħı döndürme yaraaġunı ādemįler içün daħı yürime yirde göçeglenür bayıķ Tañrı sevmez her göçegleniciyi faḥr eyleyici.”

Daḫı dönderme kibr‐ile yüzüñi kişilerden. Daḫı yürüme yir yüzinde se‐vinmeg‐ile. Tañrı Ta‘ālā sevmez her sevinen ve faḫr idenleri.

Adamlardan təkəbbürlə üz çevirmə, yer üzündə lovğa-lovğa gəzib dolanma. Həqiqətən, Allah heç bir özündən razını, lovğalanıb fəxr edəni sevməz!

Turn not thy cheek in scorn toward folk, nor walk with pertness the land. Lo! Allah loveth not each braggart boaster.

"And swell not thy cheek(3603) (for pride) at men, nor walk in insolence through the earth; for Allah loveth not any arrogant boaster.

3603 The word "cheek" in English, too, means arrogance or effrontery, with a slightly different shade added, viz.: effrontery from one in an inferior ... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.