7 Mayıs 2021 - 25 Ramazan 1442 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Lokman Suresi 13. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ve-iż kâle lukmânu libnihi vehuve ya’izuhu yâ buneyye lâ tuşrik bi(A)llâh(i)(s) inne-şşirke lezulmun ‘azîm(un)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Hani Lokman oğluna -öğüt vererek- demişti ki: “Ey oğlum (hiçbir şeyi ve hiçbir güç sahibini, sakın) Allah'a şirk koşma. Şüphesiz şirk, gerçekten büyük bir zulüm (sayılacaktır) .”

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

An o zamanı ki hani Lokman, oğluna öğüt verirken oğulcağızım demişti, Allah'a şirk koşma; şüphe yok ki şirk, elbette pek büyük bir zulümdür.

Abdullah Parlıyan Meali

Lokman oğluna öğüt vererek şöyle konuştu: “Ey benim sevgili oğlum! Allah'ın yanı sıra, başka güçlere ilahlık yakıştırma! Bil ki, böyle düzmece ortaklık yakıştırmalar gerçekten Allah'a karşı yapılan, çok büyük bir haksızlıktır.”

Ahmet Tekin Meali

Hani Lokman oğluna öğüt vererek, sorumluluklarını hatırlatarak:
“Oğulcuğum, ilâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında Allah'a ortak koşma, gizli şirke düşme, başka otoriteler kabul etme. Şirk büyük bir haksızlıktır, zulümdür.” demişti.
*

Ahmet Varol Meali

Lokman oğluna öğüt vererek şöyle demişti: "Ey oğulcağızım! Allah'a ortak koşma. Şüphesiz ortak koşmak (şirk) büyük bir zulümdür."

Ali Bulaç Meali

Hani Lukman oğluna -öğüt vererekdemişti ki; 'Ey oğlum, Allah'a şirk koşma. Şüphesiz şirk, gerçekten büyük bir zulümdür.'

Ali Fikri Yavuz Meali

Bir vakit Lokmân, oğluna öğüd vererek şöyle demişti: “Yavrum, Allah'a ortak koşma; çünkü Allah'a ortak koşmak (şirk) çok büyük bir zulümdür.”

Bahaeddin Sağlam Meali

Bir vakit Lokman, oğluna öğüt verirken ona: “Ey oğulcuğum! Sakın Allah’a hiçbir şeyi eş koşma! Çünkü Allah’a eş koşmak, büyük bir zulümdür” demişti.

Bayraktar Bayraklı Meali

Lokmân'ın oğluna öğüdünü hatırla! O şöyle öğüt veriyordu: “Yavrucuğum! Allah'a asla ortak koşma! Çünkü şirk, büyük bir zulümdür.”[426]*

Besim Atalay Meali (1962)

Hani, Lokman oğluna öğüt verip, demişti ki: «Oğlum! Allaha eş koşmayasın; eş koşmak büyük zulüm !»

Cemal Külünkoğlu Meali

Hani Lokman, oğluna öğüt vererek şöyle demişti: “Ey Yavrucuğum! Allah'a ortak koşma! Çünkü O'na ortak koşmak şüphesiz büyük bir zulümdür.”

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Lokman, oğluna öğüt vererek: "Ey oğulcuğum! Allah'a eş koşma, doğrusu eş koşmak büyük zulümdür" demişti.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Hani Lokmân, oğluna öğüt vererek şöyle demişti: “Yavrum! Allah’a ortak koşma! Çünkü ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür.”

Diyanet Vakfı Meali

Lokman, oğluna öğüt vererek: Yavrucuğum! Allah'a ortak koşma! Doğrusu şirk, büyük bir zulümdür, demişti.

Edip Yüksel Meali

Lokman oğluna öğüt verirken şunu demişti: "Sevgili oğlum, ALLAH'a ortak koşma, kuşkusuz şirk (Tanrı'ya ortak koşmak) büyük bir zulümdür."

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Hani bir zaman Lokman, oğluna öğüt vererek demişti ki: "Yavrucuğum! Allah'a ortak koşma, çünkü Allah'a ortak koşmak (şirk), elbette büyük bir zulümdür."

Elmalılı Meali (Orijinal)

Hani Lokman da oğluna demişti: ona va'zediyordu: yavrum, Allaha şirk koşma, çünkü şirk çok büyük bir zulümdür

Erhan Aktaş Meali

Vaktiyle Lokman oğluna öğüt vererek: “Ey yavrucuğum! Allah'a şirk koşma, kuşkusuz şirk koşmak çok büyük bir zulümdür.” demişti.

Hasan Basri Çantay Meali

Hani Lukman, oğluna — o ona öğüd verirken — (şöyle) demişdi: «Oğulcağızım, Allaha ortak koşma. Çünkü şirk elbette büyük bir zulümdür».

Hayrat Neşriyat Meali

Ve bir zaman Lokmân oğluna, kendisi ona nasîhat ederken şöyle demişti: “Ey oğulcuğum! Allah'a şirk koşma! Muhakkak ki şirk, gerçekten (pek) büyük bir zulümdür!”(1)*

İlyas Yorulmaz Meali

Lokman, oğluna “Ey oğulcuğum! Sakın ola ki Allaha ortaklar koşma. Allaha ortak koşmak en büyük zulümdür” diye öğüt vermişti.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Hani Lokman oğluna öğüt verirken şöyle demişti: Oğlum! Tanrı/ya şerik koşma, çünkü şirk büyük bir zulümdür.

Kadri Çelik Meali

Hani Lokman oğluna öğüt vererek demişti ki: “Ey oğlum! Allah'a şirk koşma. Hiç şüphesiz şirk, gerçekten büyük bir zulümdür.”

Mahmut Kısa Meali

Hani bir zamanlar Lokman, oğluna öğüt vererek “Sevgili yavrucuğum!” demişti, “Hiç kimseyi ve hiçbir şeyi Allah’a ortak koşma! O’ndan başka hiçbir varlığa —kim olursa olsun— asla kayıtsız şartsız itaat etme! Çünkü Allah’a ortak koşmak, gerçekten de O’na karşı yapılabilecek en büyük haksızlık, affedilmesi mümkün olmayan bir adâletsizlik ve pek büyük bir zulümdür! Sevgili çocuğum, Rabbimiz buyuruyor ki:

Mehmet Okuyan Meali

Hani Lokman, oğluna öğüt vererek “Ey yavrucuğum! Allaha ortak koşma! Şüphesiz ki şirk büyük bir [zulüm]dür.” demişti.**

Mehmet Türk Meali

Bir zamanlar Lokman oğluna: “Ey yavrucuğum! Sakın Allah’a ortak koşma! Doğrusu şirk, çok büyük bir zulümdür.”1 diye öğüt vermişti.*

Muhammed Esed Meali

Lokman, oğluna öğüt verirken şöyle konuştu: “Ey Benim sevgili oğlum! 13 Allah'tan başkasına ilahî sıfatlar yakıştırma! Bil ki, böyle [düzmece] ortaklık yakıştırmalar, gerçekten büyük bir zulümdür!

Mustafa Çavdar Meali

Lokman da, oğluna bu hikmetle öğüt vererek demişti ki: – Yavrucuğum, sakın Allah’a şirk koşma, şirk çok korkunç bir zulümdür. 6/82, 22/31, 43/76

Mustafa İslamoğlu Meali

Hani Lokman oğluna öğüt verirken şöyle diyordu: “Yavrucuğum![3640] Allah’tan başkasına ilâhlık yakıştırma! Çünkü her tür ilâhlık yakıştırma gerçekten de korkunç bir zulümdür.”[3641]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ve yâd et o vakti ki, Lokman, oğluna nasihat ederek ona demişti ki: «Allah'a şerik koşma, şüphe yok ki, şirk elbette pek büyük bir zulümdür.»

Suat Yıldırım Meali

Lokman oğluna nasihat ederken: “Evladım! dedi, sakın Allah'a eş, ortak uydurma! Çünkü şirk pek büyük bir zulümdür. ” [17, 23]

Süleyman Ateş Meali

Lokman oğluna öğüt vererek demişti ki: "Yavrum, Allah'a ortak koşma, çünkü ortak koşmak, büyük bir zulümdür."*

Süleymaniye Vakfı Meali

Lokman, oğluna öğüt verirken şöyle demişti: "Oğulcuğum! Allah'a şirk koşma; şirk büyük bir yanlıştır".

Şaban Piriş Meali

Lokman, oğluna öğüt vererek demişki ki:-Yavrucuğum, Allah'a şirk koşma, çünkü şirk çok büyük bir zulümdür.

Ümit Şimşek Meali

Lokman oğluna öğüt verirken dedi ki: “Oğlum, Allah'a ortak koşma. Çünkü şirk büyük bir zulümdür.”

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Hani, Lukman, oğluna öğüt vererek şöyle demişti: "Oğulcuğum, Allah'a ortak koşma! Çünkü Allah'a ortak koşmak, gerçekten büyük bir zulümdür."

Eski Anadolu Türkçesi

daħı ol vaķt kim eyitti luķman oġlına ol ögüt virür-iken aña “iy oġlancuġum! bayıķ şirk eylemek žulumdur ulu.”

Bunyadov-Memmedeliyev

(Ya Rəsulum!) Yadında olsun ki, bir zaman Loğman öz oğluna nəsihət edərək belə demişdi: “Oğlum! Allaha şərik qoşma. Doğrudan da, Allaha şərik qoşmaq böyük zülmdür! (Ağır günahdır!)”

M. Pickthall (English)

And (remember) when Luqman said unto his son, when he was exhorting him: O my dear son! Ascribe no partners unto Allah. Lo! to ascribe partners (unto Him) is a tremendous wrong

Yusuf Ali (English)

Behold, Luqman said(3595) to his son by way of instruction: "O my son! join not in worship (others) with Allah. for false worship is indeed the highest wrong-doing."*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.