8 Mayıs 2021 - 26 Ramazan 1442 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Lokman Suresi 11. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Hâżâ ḣalku(A)llâhi feerûnî mâżâ ḣaleka-lleżîne min dûnih(i)(c) beli-zzâlimûne fî dalâlin mubîn(in)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Bu, Allah'ın yaratmasıdır. Şu halde, O'nun dışında (ilahlaştırılmış) olanların (en basit bir şey bile) yarattıklarını bana gösterin. Hayır, zulmedenler açıkça bir sapkınlık içindedirler.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

İşte bunlar, Allah'ın yarattıklarıdır, ondan başkasının ne yarattığını gösterin bana; hayır, zulmedenler, apaçık bir sapıklık içindedir.

Abdullah Parlıyan Meali

İşte Allah'ın yarattıkları bunlardır. Gösterin bana O'ndan başkalarının ne yarattığını? Hayır, doğrusu o yaratılış gayesi dışında yaşayanlar, apaçık bir sapıklık içindedirler.

Ahmet Tekin Meali

İşte bunlar Allah'ın yarattıklarıdır. Onun dışında kulları durumundakilerin ne yarattığını bana gösterin. Doğrusu isyan ile, inkâr ile, şirk ile, baskı, zulüm ve işkence ile temel hak ve hürriyetleri, Allah yolunu, Allah yolundaki faaliyetleri engelleyerek, birbirlerine, kendilerine zulmedenler, tamamen başlarına buyruk bir hayat, büsbütün bir ahmaklık, dalâlet ve bozuk düzen içindeler.

Ahmet Varol Meali

İşte bu Allah'ın yaratmasıdır. O'ndan başkasının ne yarattığını bana gösterin bakalım! Hayır. Zalimler açık bir sapıklık içindedirler.

Ali Bulaç Meali

Bu, Allah'ın yaratmasıdır. Şu halde, O'nun dışında olanların yarattıklarını bana gösterin. Hayır, zulmedenler, açıkca bir sapıklık içindedirler.

Ali Fikri Yavuz Meali

İşte bu gördükleriniz, Allah'ın yarattıklarıdır. Haydi gösterin bana, Allah'dan başkası ne yaratmış? Hayır, o zalimler (müşrikler) apaçık bir sapıklık içindeler.

Bahaeddin Sağlam Meali

İşte bunlar, Allah’ın yarattıklarıdır. Gösterin bakalım: O’nun dışında olanlar ne yaratmışlardır? Hayır, zalimler apaçık bir sapıklık içindedirler. [Onun için cevap veremiyorlar.]

Bayraktar Bayraklı Meali

Bunların hepsi Allah'ın yarattığıdır. O'ndan başkasının ne yarattığını bana gösteriniz. Hayır; zâlimler apaçık sapıklık içindedirler.

Besim Atalay Meali (1962)

İşte bu, Allahın yarattığıdır, siz bana gösteriniz, başkasının yarattığı bir şeyi; hayır, zalim olanlar, açık sapkınlıktalar

Cemal Külünkoğlu Meali

İşte (bunlar) Allah'ın yarattığıdır. Haydi, gösterin bana Allah'ın dışındakiler ne yaratmıştır? Doğrusu zalimler apaçık bir sapıklık içindedir.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

İşte bu Allah'ın yaratışıdır. Ondan başkasının ne yarattığını Bana gösterin. Hayır; gösteremezler, zalimler apaçık sapıklık içindedir.*

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

İşte Allah’ın yarattıkları! Haydi, Allah’ı bırakıp da taptıklarınızın yarattığını bana gösterin! Hayır, zalimler açık bir sapıklık içindedirler.

Diyanet Vakfı Meali

İşte bunlar Allah'ın yarattıklarıdır. Şimdi (ey kâfirler!) O'ndan başkasının ne yarattığını bana gösterin! Hayır (gösteremezler)! Zalimler açık bir sapıklık içindedirler.

Edip Yüksel Meali

Bu ALLAH'ın yaratışıdır. O'ndan başkasının neler yarattığını bana gösterin. Zalimler, gerçekten apaçık bir sapıklık içindedirler.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

İşte bu, Allah'ın yarattığıdır. Haydi gösterin bana O'ndan başkaları ne yaratmıştır? Fakat o zalimler, apaçık bir sapıklık içindedirler.

Elmalılı Meali (Orijinal)

İşte bu Allahın yarattığı, haydi gösterin bana ondan berikiler ne yaratmış? Fakat o zalimler apaçık dalâl içindeler

Erhan Aktaş Meali

Bu Allah'ın yaratmasıdır. Haydi, bana O'ndan başkasının ne yarattığını gösterin. Hayır! Zalimler apaçık bir sapkınlık içindedirler.

Hasan Basri Çantay Meali

İşte bu (nlar) Allahın yaratığıdır. Ondan başkasının ne yaratdığını haydi gösterin bana! Hayır, o zaalimler apaçık bir sapıklık içindedirler.

Hayrat Neşriyat Meali

(İşte) bu(nlar) Allah'ın yarattığıdır; şimdi gösterin bana, O'ndan başkaları ne yaratmış? Hayır! O zâlimler apaçık bir dalâlet içindedirler!

İlyas Yorulmaz Meali

Bunlar Allahın yaratmasıdır. Şimdi bana gösterin bakalım “Allahdan başka ilah edindiklerinizin yarattığı ne var?” Hayır, zalimler apaçık bir sapıklık içerisindeler.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

İşte bunlar Tanrı/nın yarattıklarıdır. Tanrı/dan başkalarının ne yarattığını bana gösterin. Hayır, zalimler açık sapıklık içindedir.

Kadri Çelik Meali

İşte bu Allah'ın yarattığıdır. O halde, O'nun dışında olanların yarattıklarını bana gösterin. Hayır, zulmetmekte olanlar, açıkça bir sapıklık içindedirler.

Mahmut Kısa Meali

İşte bunlar, Allah’ın yarattığı ve hizmetinize sunduğu varlıklardır. Peki, gösterin bana; O’ndan başka hükmüne boyun eğdikleri sözde ilâhları ve taptıkları putları ne yaratabilmiş! Hayır; hiçbir şey yaratamazlar, çünkü kendileri yaratılmışlardır. Aslında her insan, bu hakîkati bilip anlamaya hazır yaratılmıştır fakat gel gör ki bu zâlimler, bile bile hakkı inkâr ederler ve bu yüzden de apaçık bir sapıklık içindedirler.
O hâlde, bu tür yanılgılara düşmemek için güzel bir örnek olan Lokman Peygambere kulak verin:

Mehmet Okuyan Meali

İşte bu(nlar) Allahın yarattıklarıdır. O
dan başkasının ne yarattığını bana gösterin! Hayır! Zalimler apaçık bir sapkınlık içindedir.

Mehmet Türk Meali

İşte bunlar, Allah’ın yaratmasıdır. Haydi, siz de Ondan başkasının ne yarattığını bana gösterin bakalım! Hayır, (gösteremezler.) Çünkü o zâlimler apaçık bir sapkınlık içerisindedir.

Muhammed Esed Meali

Bunlar[ın tümü] Allah'ın hilkatidir: Peki, gösterin bana, O'ndan başkası ne yaratabilmiş! Hayır, [gösteremezsiniz,] zalimler 11 açık bir sapıklık içindedirler!

Mustafa Çavdar Meali

İşte bu, Allah’ın yaratmasıdır. Allah ile aralarına koydukları neler yaratmışlar bana gösterin! Hayır! Gösteremezler yanlışta ısrar eden zalimler apaçık bir sapkınlık içindeler. 13/16, 46/4...6

Mustafa İslamoğlu Meali

Bu Allah’ın yaratışıdır: Haydi, gösterin bakayım O’nun dışındakiler neyi yaratmışlar? Hayır, zulme gömülüp gitmiş olanlar apaçık bir sapıklık içindedirler.

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

İşte bu, Allah'ın yarattığıdır. İmdi bana gösteriniz ki, ondan başkaları ne şey yaratmıştır? Hayır. O zalimler apaçık bir sapıklık içindedirler.

Suat Yıldırım Meali

İşte bunlar Allah'ın yarattıklarıdır. Peki, gösterin bakalım O'ndan başkası ne yaratmış! Doğrusu, o zalimler besbelli bir sapıklık içindedirler.

Süleyman Ateş Meali

İşte bunlar, Allah'ın yarattıklarıdır. Gösterin bana, O'ndan başka(tanrı dedik)leri(niz) ne yarattı? Doğrusu o zalimler, açık bir sapıklık içindedirler.

Süleymaniye Vakfı Meali

Bu, Allah'ın yarattığıdır. Gösterin bakalım; araya koyduklarınız ne yaratmışlardır? Aslında o zalimler açık sapıklık içindedirler.

Şaban Piriş Meali

-Bu, Allah'ın yaratmasıdır. Ondan başkasının ne yarattığını bana gösterin!- Hayır! (gösteremezler) Zalimler, açık bir sapıklık içindedirler.

Ümit Şimşek Meali

İşte Allah'ın yarattığı budur. Ondan başkaları ne yarattıysa gösterin bana! Doğrusu o zalimler apaçık bir aldanış içindeler.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

İşte Allah'ın yaratışı/yarattıkları! Hadi, gösterin bana onun dışındakiler ne yaratmıştır? Hayır, hayır, zalimler açık bir sapıklık içindedirler.

Eski Anadolu Türkçesi

uşbu Tañrı yaratmasıdur pes gösterim baña ne nesene yarattı anlar kim andan ayruķdur? belki žālimler azġunlıķ içindedür bellü.

Bunyadov-Memmedeliyev

Bu (gördükləriniz) Allahın yaratdıqlarıdır. İndi siz də Mənə (Allahdan) başqalarının nə yaratdığını göstərin. Xeyr, zalımlar (müşriklər) açıq-aşkar əyri yoldadırlar (haqq yoldan azmışlar).

M. Pickthall (English)

This is the Creation of Allah. Now show me that which those (ye worship) beside Him have created. Nay, but the wrong doers are in error manifest!

Yusuf Ali (English)

Such is the Creation of Allah. now show Me(3592) what is there that others besides Him have created: nay, but the Transgressors are in manifest error.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.