3 Mart 2021 - 19 Receb 1442 Çarşamba

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Rûm Suresi 7. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ya’lemûne zâhiran mine-lhayâti-ddunyâ vehum ‘ani-l-âḣirati hum ġâfilûn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Onlar dünya hayatının sadece dış (görünüşü) nü bilirler (gerçeğinden ve içyüzünden habersizdirler) . Ahiretten ise (daha da) gafildirler. *

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Dünya yaşayışının yalnız dış yüzünü bilirler ve onlar, ahiretten gafil olanlardır.

Abdullah Parlıyan Meali

Onlar bu dünya hayatının, yalnız görünen tarafını tanırlar, ahiretten ise tamamen habersizdirler.

Ahmet Tekin Meali

Onlar dünya hayatının görünen yüzünü bilirler. Âhiretten, ebedî yurttan ise, onlar hep gafildirler, habersizdirler.

Ahmet Varol Meali

Onlar dünya hayatından sadece dış görünüşü bilirler. Ahiretten ise habersizdirler.

Ali Bulaç Meali

Onlar, dünya hayatından (yalnızca) dışta olanı (zahiri) bilirler. Ahiretten ise gafil olanlardır.

Ali Fikri Yavuz Meali

(O Mekke halkı) dünya hayatından bir dış görünüşü bilirler, (geçimleri için çalışırlar). Ahiretten ise hep habersizdirler.

Bahaeddin Sağlam Meali

(Yalnızca) dünya hayatının dış görünüşünü bilirler. Ahiretten ise tamamıyla gaflet içindedirler.

Bayraktar Bayraklı Meali

Onlar, dünya hayatının sadece görünen kısmını bilirler. Oysa onlar, gerçekten âhiretten habersizdirler.

Besim Atalay Meali

Dünya dirliğinin dışın bilirler, ahrettense haberleri yok !

Cemal Külünkoğlu Meali

Onlar dünya hayatının yalnız görünen yüzünü tanırlar, ebedi ve nihai olandan ise tamamen habersizdirler.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Onlar, dünya hayatının görülen kısmını bilirler. Onlar, ahiretten habersizdirler.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Onlar dünya hayatının ancak dış yönünü bilirler. Ahiret konusunda ise tamamen gaflettedirler.

Diyanet Vakfı Meali

Onlar, dünya hayatının görünen yüzünü bilirler. Ahiretten ise, onlar tamamen gafildirler.

Edip Yüksel Meali

Onlar dünya hayatının dış yüzünü yanını bilirler. Ahiretten ise habersizdirler.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Onlar, sadece bu dünya hayatının dış yüzünü bilirler. Ahiretten ise onlar hep gafildirler.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Bir zâhir bilirler Dünya hayattan, Âhıretten ise hep gafildirler

Erhan Aktaş Meali

Onlar, dünya hayatının görünen yüzünü bilirler. Onlar, ahiret hayatının bilincinde değildirler.

Hasan Basri Çantay Meali

Onlar (bu) dünyâ hayâtından (yalınız) bir dış (taraf) ı bilirler. Ahiretden ise onlar gaafillerin ta kendileridir.

Hayrat Neşriyat Meali

(Onlar) dünya hayâtından (yalnız) görünüşte olanı bilirler;(1) çünki onlar, âhiretten gafil olanların ta kendileridir.*

İlyas Yorulmaz Meali

Onlar dünya hayatı içerisinde görünenleri biliyorlar. Ancak ahiret hayatı hakkında hiçbir bilgileri yok.

İsmail Hakkı İzmirli

Onlar dünya diriliğinde aşikâr olan ticaret ve ziraat hususlarım bilirler. Halbuki âhirette gafildirler.

Kadri Çelik Meali

Onlar, dünya hayatından (yalnızca) zahirde olanı bilirler. Ahiretten ise gafil olanlardır.

Mahmut Kısa Meali

Çünkü onlar, Allah’ı hiç hesaba katmadan kendilerince plânlar, projeler kurar, tüm olup bitenleri yalnızca sebep sonuç ilişkisi içinde değerlendirirler. Çünkü tek bildikleri, bu dünya hayatının dış görünüşüdür. Varlığın sadece maddî yönüyle ilgilenirler. Evrenin değişmez ilkelerini ve temel yasalarını kavrayamaz, eşya ve olayların ardında yatan hikmet ve hakîkatleri düşünemezler. Onun içindir ki, her şeyin dünyada başlayıp dünyada bittiğini sanırlar; asıl yaşanacak hayat olan âhiretten ise, tamamen habersiz ve ona karşı ilgisizdirler.

Mehmet Türk Meali

O (kâfirler) dünya hayatının (sadece) görünen kısmını bilirler ve (dünyanın) sonunun (ne olacağını ise) asla bilemezler.1*

Muhammed Esed Meali

Onlar bu dünya hayatının yalnız görünen yüzünü tanırlar, ebedî ve nihaî olandan 4 ise tamamen habersizdirler.

Mustafa Çavdar Meali

Onlar, dünya hayatının sadece görünen dış yüzünü bilirler ve onlar, ahiretteki hayattan büsbütün gafillerdir. 50/22, 57/20

Mustafa İslamoğlu Meali

onlar sadece bu dünya hayatının[3563] görünür yüzünü tanırlar, ama onlar (görünmeyen) öteki hayattan gafildirler.[3564]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Dünya hayatından bir âşikâre olanı bilirler. Ahiretten ise gafiIler olanlar onlardır, onlar.

Suat Yıldırım Meali

Bildikleri, sadece dünya hayatının dış görünüşüdür; ama âhiretten habersiz, gafildirler.

Süleyman Ateş Meali

Onlar, sadece şu yakın hayatın dış yüzünü bilirler; ahiretten ise onlar tamamen gafildirler.

Süleymaniye Vakfı Meali

Bütün bildikleri dünya hayatının görüntüsüdür. Onlar Ahireti dikkate almazlar. İlgi duymazlar.

Şaban Piriş Meali

Onlar, dünya hayatının görünüşünü bilirler. Onlar, ahiretten gafil kimselerdir.

Ümit Şimşek Meali

Onlar sadece dünya hayatının dış yüzünü bilirler; âhiretten ise habersizdirler.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Onlar basit ve iğreti hayattan, bir dış görünüşü bilirler. Ama âhiretten tam bir gaflet içindedirler onlar!

Eski Anadolu Türkçesi

bilürler görinüri yaķın dirlikden daħı anlar āħiretde anlar ġāfillerdür.

Bunyadov-Memmedeliyev

Onlar dünya həyatının zahirini (ticarət və əkinçilik işlərini, məişət məsələlərini) bilirlər, axirətdən isə xəbərsizdirlər.

M. Pickthall (English)

They know only some appearance of the life of the world, and are heedless of the Hereafter.

Yusuf Ali (English)

They know but the outer(3511) (things) in the life of this world: but of the End of things(3512) they are heedless.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.