4 Mart 2021 - 20 Receb 1442 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Rûm Suresi 2. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ġulibeti-rrûm(u)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

(Asr-ı Saadet’te ve Mekke Döneminde yapılan bir savaşta) Rum (orduları İranlılar karşısında) yenilgiye uğradı (mağlup edildi).

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Rum mağlub edildi.

Abdullah Parlıyan Meali

Bizanslı Rûmlar yenilgiye uğradılar.

Ahmet Tekin Meali

Rumlar (Romalılar) yenildiler.

Ahmet Varol Meali

Rumlar yenildiler.

Ali Bulaç Meali

Rum (orduları) yenilgiye uğradı.

Ali Fikri Yavuz Meali

Rum'lar (Doğu Roma'lılar, İran'lılara) mağlub oldu,

Bahaeddin Sağlam Meali

2, 3, 4, 5. Rumlar, (Araplara) en yakın bir bölgede yenildiler. Onlar bu mağlubiyetlerinden sonra birkaç yıl içinde galip gelecekler. Bundan önce de, bundan sonra da bütün emir ve yetki, Allah’a mahsustur. İşte o gün müminler, Allah’ın (onlara) verdiği yardım ile(*) sevineceklerdir. Allah istediğine yardım eder. O, izzet, kudret ve rahmet sahibidir.*

Bayraktar Bayraklı Meali

2,3,4,5. Rumlar, en yakın yerde yenildiler. Onlar, bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde yeneceklerdir. İş, eninde sonunda Allah'a aittir. İşte o gün, inananlar, isteyene yardım eden Allah'ın yardımına sevineceklerdir. Allah, güçlüdür; merhamet sahibidir.[419]*

Besim Atalay Meali

2,3. Rumlar yenildiler yakın bir yerde; yenildikten sonra — birkaç yıl içinde — yeneceklerdir

Cemal Külünkoğlu Meali

Rumlar (Doğu Romalılar/Bizanslılar, İranlılara/Pers İmparatorluğuna) yenildiler.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

2,3,4,5. Rumlar en yakın bir yerde yenildiler. Onlar bu yenilgilerinden bir kaç yıl sonra galip geleceklerdir. İş, eninde sonunda Allah'a aittir. İşte o gün, inananlar, istediğine yardım eden Allah'ın yardımına sevineceklerdir. O güçlüdür, merhametlidir.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

2,3,4,5. Rumlar, yakın bir yerde yenilgiye uğratıldılar. Onlar yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip geleceklerdir. Önce de, sonra da emir Allah’ındır. O gün Allah’ın (Rumlara) zafer vermesiyle mü’minler sevinecektir. Allah, dilediğine yardım eder. O, mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir.[422]*

Diyanet Vakfı Meali

2, 3, 4, 5. Rumlar, (Arapların bulunduğu bölgeye) en yakın bir yerde yenilgiye uğradılar. Halbuki onlar, bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip geleceklerdir. Eninde sonunda emir Allah'ındır. O gün müminler de Allah'ın yardımıyla sevineceklerdir. Allah, dilediğine yardım eder. O, mutlak güç sahibidir, çok esirgeyicidir.  *

Edip Yüksel Meali

Romalılar yenildiler,

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Rumlar yenildi.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Rum mağlûb oldu

Erhan Aktaş Meali

Rum yenilgiye uğradı.

Hasan Basri Çantay Meali

Rum (lar) mağlub oldu.

Hayrat Neşriyat Meali

2,3,4,5. Rum'lar (Arab'ların bulunduğu bölgeye) pek yakın bir yerde (müşrik olan Îranlılara) mağlûb oldu; fakat onlar bu mağlûbiyetlerinden sonra, birkaç sene içinde (üç ile dokuz yıl arasında, Îranlılara) galib geleceklerdir.(3) Önünde de sonunda da emir Allah'ındır; o gün mü'minler de Allah'ın yardımıyla sevinecektir. (O,) dilediğine yardım eder. Çünki O, Azîz (kudreti herşeye üstün gelen)dir, Rahîm (çok merhamet eden)dir.*

İlyas Yorulmaz Meali

Rumlar yenildi.

İsmail Hakkı İzmirli

Rumlar en yakın bir yerde [²] mağlûp oldular.*

Kadri Çelik Meali

Rum (orduları) yenilgiye uğradı.

Mahmut Kısa Meali

Allah’a, Peygamberlere ve kutsal kitaplara inanan Doğu Roma imparatorluğu, yani Bizanslılar, 615 yılında putperest İranlı Sâsâni İmparatorluğu karşısında ağır bir yenilgiye uğradı. Bu olay, İranlılar gibi putperest olan Mekkeli müşrikleri sevindirirken, Bizanslıları kendi inançlarına yakın gören müminleri üzüntüye sevk etti.

Mehmet Türk Meali

2,3,4,5. Rumlar (Mekke’ye) en yakın bir yerde1 yenilgiye uğradılar.2 Ama onlar bu yenilgilerinden birkaç yıl sonra galip gelecekler. Eninde sonunda emir Allah’ındır. Ve o gün mü’minler de Allah’ın yardımından dolayı sevinecekler. Zîrâ O (Allah) dilediğine yardım eder ve O, çok şereflidir, pek merhametlidir.3*

Muhammed Esed Meali

BİZANSLILAR yenilgiye uğradı,

Mustafa Çavdar Meali

Rumlar yenilgiye uğradılar. 3/12

Mustafa İslamoğlu Meali

RUMLAR yenilgiye uğradılar,[3557]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Rûm mağlûp oldu.

Suat Yıldırım Meali

2, 3. Rumlar yakın bir yerde mağlub oldular. Ama bu yenilgilerinden sonra galip gelecekler. *

Süleyman Ateş Meali

Rum(lar), yenildi:

Süleymaniye Vakfı Meali

Romalılar yenildiler,

Şaban Piriş Meali

Rumlar pek yakın yerde yenilgiye uğradılar.

Ümit Şimşek Meali

Rumlar mağlûp düştüler:(1)*

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Yenilgiye uğratıldı Rûm.

Eski Anadolu Türkçesi

2-3. yiñildi rūmiler yaķınıraķ yirde ya'nį 'arab iline daħı rūmiler andan śoñra yiñdi rūmileri ya'nį farsiler tįz yiñeler rūmiler

Bunyadov-Memmedeliyev

Rumlular (bizanslılar iranlılarla) məğlub oldular.

M. Pickthall (English)

The Romans have been defeated

Yusuf Ali (English)

The Roman Empire(3505) has been defeated-*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.