3 Mart 2021 - 19 Receb 1442 Çarşamba

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Rûm Suresi 11. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

(A)llâhu yebdeu-lḣalka śümme yu’îduhu śümme ileyhi turce’ûn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Allah, (mahlûkatı) yaratmayı (hiç yoktan) başlatır, sonra da onu iade edip tekrarlar (yani her şeyi ve herkesi sürekli yaratır), sonra da (öldürülüp) siz O'na döndürülürsünüz (çünkü hepinizden hesap sorulacaktır).

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Allah, önce yaratır da sonra öldürerek tekrar halkeder ve yaratılışı yeniler, sonra da hepiniz döndürülür, onun tapısına götürülürsünüz.

Abdullah Parlıyan Meali

İnsanı yoktan var eden Allah, sonra onun ölümünün ardından diriltip, tekrar yaratır. Nihayet hepiniz O'na döndürülüp götürüleceksiniz.

Ahmet Tekin Meali

Allah mahlûkatı başlangıçta yaratıyor, yaratmaya aralıksız devam ediyor, ölümden sonra yeniden diriltecek. Sonra O'nun huzuruna götürülerek hesaba çekileceksiniz.

Ahmet Varol Meali

Allah yaratmayı ilk olarak başlatır, sonra onu yeniden gerçekleştirir. Sonra O'na döndürülürsünüz.

Ali Bulaç Meali

Allah, yaratmayı başlatır, sonra onu iade eder, sonra da siz O'na döndürülürsünüz.

Ali Fikri Yavuz Meali

Allah, ilkin (nufteden) mahlûkatı yaratır, (ölümden) sonra onları (kıyamette) diriltir. Sonra da (amellerinizin karşılığını görmek üzere) ancak ve yalnız O'na döndürülüb götürüleceksiniz.

Bahaeddin Sağlam Meali

Allah yaratmaya başlar, sonra onu tekrar eder. Sonra O’na döneceksiniz. (Yani kıyamet ve ahiret haktır, olan sebepler de ahirette kalkacaktır. Her şeyin Allah’ın işi olduğu orada net olarak görünecektir.)

Bayraktar Bayraklı Meali

Allah, ilkin varlıkları yaratır, sonra da bunu tekrarlar/tekrar diriltir; sonunda hep O'na döndürüleceksiniz.

Besim Atalay Meali

Allah yaratığı, önce yaratır, sonra onu yine döndürür, sonra siz kendisine döndürülürsünüz

Cemal Külünkoğlu Meali

Allah, varlıkları ilkin yarattığı gibi, sonra bu (yaratışı) tekrarlayacak (dirilişi gerçekleştirecek). En sonunda hepiniz O'na döndürüleceksiniz.*

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Allah önce yaratır, ölümünden sonra tekrar diriltir. Sonunda O'na döneceksiniz.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Allah, başlangıçta yaratmayı yapar, sonra onu tekrar eder. Sonra da yalnız O’na döndürüleceksiniz.

Diyanet Vakfı Meali

Allah, ilkin mahlûkunu yaratır, (ölümden) sonra da bunu (yaratmayı), tekrarlar. Sonunda hep O'na döndürüleceksiniz.

Edip Yüksel Meali

Yaratılışı başlatan, sonra onu tekrarlayan ALLAH'tır. Ve sonunda siz O'na döndürüleceksiniz.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Allah yaratmayı ilkin yapar, sonra da çevirir, onu yeniden yapar. Sonra hep döndürülüp O'na götürüleceksiniz.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Allah halkı ilkin yapar, sonra da çevirir onu yeniden yapar, sonra hep döndürülüb ona götürüleceksiniz

Erhan Aktaş Meali

Allah, önce yaratmaya başlar, sonra onu iade¹ eder. Sonra da O'na döndürülürsünüz.*

Hasan Basri Çantay Meali

Allah ilkin mahlûkunu yaratır, sonra onu (ölümünün ardından diriltib) alır. Nihayet hepiniz ancak Ona döndürül (üb götürül) e ceksiniz.

Hayrat Neşriyat Meali

Allah, (ilk olarak mahlûkatı) yaratmaya başlar; sonra onu (o yaratmayı âhirettetekrar) iâde eder; sonra ancak O'na döndürüleceksiniz.

İlyas Yorulmaz Meali

İlk yaratmayı yapan Allahdır. Sonra kendisine döndürür. Sizin dönüşünüz O
adır.

İsmail Hakkı İzmirli

Allah, halkı iptidadan vücude getirir, sonra tekrar onu iade edip diriltir. Sonra O/na döneceksiniz.

Kadri Çelik Meali

Allah yaratmayı başlatır, sonra onu yineler, sonra da siz O'na döndürülürsünüz.

Mahmut Kısa Meali

Allah,evreni ve hayatı yoktan var ederek ilk yaratmayı gerçekleştirir, sonra, her biri başlı başına birer mûcize olan bu yaratılış olgusunusürekli tekrarlayarak, her an yeniden ve yeniden yaratır ve en sonunda, sizi âhiret âlemi denilen yepyeni bir hayat için yeniden diriltir ve böylece hepiniz, yaptıklarınızın hesabını vermek üzere O’nun huzuruna çıkarılırsınız.
Öyle ki:

Mehmet Türk Meali

Yaratılışı ilk defa başlatan, sonra da onu aralıksız devam ettiren Allah’tır ve en sonunda hepiniz Ona döndürüleceksiniz.

Muhammed Esed Meali

[İNSANI] yoktan var eden Allah sonra ona yeniden can verecektir 9 ve sonunda hepiniz yine O'na döndürüleceksiniz.

Mustafa Çavdar Meali

Allah, insan neslini ilk yaratmaya başladığı gibi sonra bunu tekrarlayacak ve en sonunda da O’na döndürüleceksiniz. 22/5-6, 29/19-20, 56/61

Mustafa İslamoğlu Meali

ALLAH insan neslini yoktan var ettiği gibi,[3569] sonra bu (yaratışı) tekrarlayacaktır: en sonunda hepiniz O’na döndürüleceksiniz.*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Allah halkı evvela yaratır, sonra onu geri çevirir, nihâyet ona döndürüleceksinizdir.

Suat Yıldırım Meali

Allah, kâinatı yaratmaya ilkin başlayan, sonra onu tekrar yapan, öldürdükten sonra diriltendir. İşin sonunda da hesap vermek üzere O'nun huzuruna götürüleceksiniz.

Süleyman Ateş Meali

Allah, yaratmağa başlar, sonra onu çevirip yeniden yapar; sonra O'na döndürülürsünüz.

Süleymaniye Vakfı Meali

İlk yaratan ve yaratmayı tekrarlayan Allah’tır. Sonra onun huzuruna çıkarılacaksınız.

Şaban Piriş Meali

Allah, yaratmayı başlatır, sonra onu yeniler, sonra da ona döndürülürsünüz.

Ümit Şimşek Meali

Allah halkı önce yaratır, sonra tekrar diriltir. Sonra da Onun huzuruna dönersiniz.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Allah yaratışa başlar, sonra onu varlık alanından çekip tekrar yaratır. En sonunda O'na döndürülürsünüz.

Eski Anadolu Türkçesi

Tañrı başlar yaratmaġı andan girü döndürür anı. andan, andın yaña döndürilesiz.

Bunyadov-Memmedeliyev

Allah məxluqatı əvvəlcə (yoxdan) yaradır, (öləndən) sonra yenidən dirildir. Sonra da siz (qiyamət günü) Onun hüzuruna qaytarılacaqsınız.

M. Pickthall (English)

Allah produceth creation, then He reproduceth it, then unto Him ye will be returned.

Yusuf Ali (English)

It is Allah Who begins (the process of) creation;(3517) then repeats it; then shall ye be brought back to Him.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.