5 Mart 2021 - 21 Receb 1442 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Âl-i İmrân Suresi 80. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Velâ ye/murakum en tetteḣiżû-lmelâ-ikete ve-nnebiyyîne erbâbâ(en)(k) eye/murukum bilkufri ba’de iż entum muslimûn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

O (Elçi) size; melekleri ve peygamberleri rabler edinmenizi de (asla) emretmez. Siz, Müslüman olduktan sonra, size küfrü mü emredecek? (Allah’ın elçileri şirkten ve kullarını şirke sevk etmekten münezzehtir.)

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Meleklerle peygamberleri Tanrı tanıyın diye de emretmez. Artık siz Müslüman olduktan sonra küfrü emreder mi size?

Abdullah Parlıyan Meali

O peygamber, sizin melekleri ve peygamberleri ilâh edinmenizi de emretmez, siz müslüman olduktan sonra size inkâr etmeyi mi emredecek?

Ahmet Tekin Meali

Hiçbir peygamber size:
“Melekleri ve peygamberleri helâller ve haramlar ortaya koyan itaati zaruri otoriteler kabul edip ilâh haline getirin” diye emrederek rehberlik etmez. Siz İslâm'ı yaşamaya devam eden müslümanlar olduktan sonra, size hiç kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah'a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek ört-bas edip inkârı, küfrü emrederek rehberlik eder mi?

Ahmet Varol Meali

Onun melekleri ve peygamberleri kendinize Rabb edinmenizi emretmesi de sözkonusu olamaz. Siz Müslüman olduktan sonra o size küfrü emreder mi?

Ali Bulaç Meali

O, melekleri ve peygamberleri Rabler edinmenizi emretmez. Siz, müslüman olduktan sonra, size küfrü mü emredecek?

Ali Fikri Yavuz Meali

Ve Meleklerle peygamberleri tanrılar edinmenizi de size asla emretmez. Artık siz müslüman olduktan sonra, size küfrü emreder mi?

Bahaeddin Sağlam Meali

“Melekleri, peygamberleri ilahlar edinin,” diye de emretmez. Siz Allah’a teslim olmuş olduktan sonra size şirk ve küfrü mü emreder?

Bayraktar Bayraklı Meali

O, melekleri ve peygamberleri tanrı edinmenizi emretmez. Zaten, kendinizi Allah'a teslim ettikten sonra, hiç sizi hakikati inkâra davet eder mi?

Besim Atalay Meali

Sizlere: «Melekleri, peygamberleri Tanrılar edinin» diye buyurmaz, «İslâm olduktan sonra, kâfir olun!» diye size emir mi eder?

Cemal Külünkoğlu Meali

Onun size: “Melekleri ve nebileri ilâhlar edinin.” diye emretmesi de düşünülemez. Siz Müslüman olduktan sonra, o size hiç inkârı emreder mi?

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Size melekleri, peygamberleri Rab olarak benimsemenizi emretmesi de yaraşmaz. Siz müslüman olduktan sonra, size inkar etmeyi mi emredecek?*

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Onun size, “Melekleri ve peygamberleri ilâhlar edinin.” diye emretmesi de düşünülemez. Siz müslüman olduktan sonra, o size hiç inkârı emreder mi?

Diyanet Vakfı Meali

Ve size: Melekleri ve peygamberleri ilâhlar edinin, diye de emretmez. Siz müslüman olduktan sonra hiç size kâfirliği emreder mi?

Edip Yüksel Meali

Ve size, melekleri ve peygamberleri rabler edinmenizi de emretmez. Siz müslüman olduktan sonra, size hiç inkarı emreder mi?*

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Ve O size: "Melekleri ve peygamberleri tanrılar edinin." diye de emretmez. Siz müslüman olduktan sonra, size hiç inkârı emreder mi?

Elmalılı Meali (Orijinal)

Ve hiç bir zaman size Melâikeyi ve Peygamberleri rablar ittihaz etmenizi de emredemez, ya siz Müsliman olduktan sonra size küfrü emredebilir mi?

Erhan Aktaş Meali

O, sizden melekleri ve nebileri Rabb'ler edinmenizi istemez. Siz, Müslüman olduktan sonra, sizden kâfir olmanızı mı isteyecek?

Hasan Basri Çantay Meali

Sizin, melekleri ve peygamberleri Tanrılar edinmenizi de emretmez O. Ya size, siz müslümanlar oldukdan sonra, hiç kâfirliği emreder mi?

Hayrat Neşriyat Meali

(Bir peygamber) size, melekleri ve peygamberleri rabler edinmenizi de emretmez. Siz Müslüman kimseler olduktan sonra, (hiç) size küfr(e girmey)i emreder mi?

İlyas Yorulmaz Meali

Peygamber size, melekleri ve peygamberleri rabler edinin diye asla emretmez. Müslüman olduktan sonra, inkâr edin diye size emir verir mi?

İsmail Hakkı İzmirli

O, size «melekleri, peygamberleri Rab edinin» diye de emretmez [⁵]. Siz Müslüman olduktan sonra hiç size küfürü emreder mi?*

Kadri Çelik Meali

Allah size melekleri ve peygamberleri rabler olarak benimsemenizi emretmez. Siz Müslüman olduktan sonra, size küfre sapmayı mı emredecek?

Mahmut Kısa Meali

Melekleri ve Peygamberleri tanrı edinmenizi de size asla emretmez. Siz Allah’ın irâdesine boyun eğip teslim olduktan sonra, o size hiç inkâra sapmanızı emreder mi?
Elbette etmez! Demek ki, Allah’tan başkasına ibâdeti öngören ve Allah’ın bir kulunu ilâhlık makâmına yücelten hiçbir öğreti, Allah’ın dini olamaz. Nitekim Allah, her bir Peygambere elçilik görevini verirken, bakın onları nasıl uyarmıştı:

Mehmet Türk Meali

Ve yine onun size, “melekleri ve Peygamberleri rab edinmenizi” emretmesi de yaraşmaz.1 O, size Müslüman olduktan sonra, kâfir olmanızı hiç emreder mi?*

Muhammed Esed Meali

O, melekleri ve peygamberleri tanrı edinmenizi emretmez: 63 [zaten] kendinizi Allah'a tam teslim ettikten sonra hiç O sizi hakikati inkara davet eder mi?

Mustafa Çavdar Meali

Ve yine o, size melekleri ve nebileri dinde kural koyucu Rabler edinmenizi de emretmez. Zira o, size Müslüman olduktan sonra, hiç kâfir olmayı emreder mi? 9/31, 41/33, 22/78, 42/21

Mustafa İslamoğlu Meali

Yine o, melekleri ve nebileri rabler edinmenizi emretmez; siz Allah’a kayıtsız şartsız teslim olduktan sonra, o size inkârı emreder mi hiç?

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ve size, «Melekleri, peygamberleri rabler ittihaz ediniz,» diye emretmez. Siz müslüman olduktan sonra size küfr ile hiç emreder mi?

Suat Yıldırım Meali

Ve o size: “Melekleri ve peygamberleri rab edinin. ” diye bir emir de vermez. Siz Allah'a boyun eğen Müslüman olduktan sonra, Hiç kalkıp sizin küfre sapmanızı emreder mi?

Süleyman Ateş Meali

Ve size: "Melekleri ve peygamberleri tanrılar edinin!" diye de emretmez. Siz müslüman olduktan sonra, size inkarı emreder mi?

Süleymaniye Vakfı Meali

Melekleri ve nebileri rabler edinmenizi de isteyemez. Siz Allah’a teslim olduktan sonra, âyetleri görmemenizi mi isteyecek?

Şaban Piriş Meali

O size melekleri ve Peygamberleri Rabler edinmenizi emretmez. Size Müslüman olduktan sonra, hiç kafir olmayı emreder mi?!

Ümit Şimşek Meali

O, size melekleri yahut peygamberleri rab edinmenizi de emretmez. Siz Müslüman olmuşken, onun size tekrar inkâra sapmayı emretmesi olacak iş midir?

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Ve size melekleri ve peygamberleri rabler edinmenizi de emretmez. Siz, müslümanlar haline geldikten sonra inkârı mı emreder size?

Eski Anadolu Türkçesi

daħı buyurmaz size kim dutasız firişteleri daħı peyġamberleri, çalabılar. buyurur mı size kāfirliġi, andan śoñra kim siz müsülmānlarsiz?

Bunyadov-Memmedeliyev

O sizə mələkləri və peyğəmbərləri özünüzə Rəbb qəbul etməyi əmr etməz. O sizə müsəlman olduqdan (özünüzü Allaha təslim etdikdən) sonra kafir olmağı heç əmr edərmi?!

M. Pickthall (English)

And he commanded you not that ye should take the angels and the Prophets for lords. Would he command you to disbelieve after ye had surrendered (to Allah)?

Yusuf Ali (English)

Nor would he instruct you to take angels and prophets(415) for Lords and patrons. What! would he bid you to unbelief after ye have bowed your will (To Allah in Islam)?*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.