24 Eylül 2023 - 9 Rebiü'l-Evvel 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Âl-i İmrân Suresi 67. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Mâ kâne ibrâhîmu yehûdiyyen velâ nasrâniyyen velâkin kâne hanîfen muslimen vemâ kâne mine-lmuşrikîn(e)

İbrahim ne Yahudi'ydi, ne Nasrani. Dosdoğru Müslüman'dı ve müşriklerden değildi.

(Üstelik) İbrahim, ne Yahudi idi, ne Hristiyandı; ancak, o hanif (sapkın inanç ve ahlâktan beri-muvahhid) bir Müslümandı, ve asla (sizin gibi) müşriklerden olmuş da değildi.

İbrahim, ne bir Yahudi, ne de Hıristiyan idi, ama kendini Allah'a teslim ederek, her türlü batıldan yüz çevirmiş biriydi. Allah'la birlikte başka şeylerin ilahlığını tanıyanlardan da değildi.

İbrahim ne yahudi, ne hristiyandı. Fakat hakka ve tevhide yönelen İslâm'ı yaşayan bir müslümandı. Hiçbir zaman ilâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında Allah'a ortak koşan, gizli şirki yaşayan, başka otoriteler de kabul eden müşriklerden olmadı.

İbrahim ne bir yahudi ne de bir hıristiyandı. Ancak o dosdoğru çizgideki bir Müslümandı. O, müşriklerden de değildi.

İbrahim, ne yahudi idi, ne hıristiyandı: ancak, O hanif (muvahhid) bir müslümandı, müşriklerden de değildi.

İbrahim ne bir Yahudî, ne de bir Hristiyandı. Fakat Allah'ı bir tanıyan gerçek bir müslümandı; ve müşriklerden de değildi.

İbrahim ne Yahudi idi ne de Hıristiyan. O Müslüman bir hanif (muvahhid) idi. Ve müşriklerden de değildi.

İbrâhim, ne bir Yahûdi, ne de bir Hıristiyan idi; ama kendini Allah'a teslim ederek her türlü bâtıldan yüz çevirmiş bir Müslümandı. Müşriklerden de değildi.

İbrahim ne Yahudi, ne de Hıristiyandır, ancak özden Müslümandı, eş koşanlardan dahi değildi

İbrahim ne Yahudi idi ne de Hristiyan. Fakat o, Allah'ı tanıyan dosdoğru bir Müslümandı. Müşriklerden de değildi.

Bkz. 2/134Yahudiler, İbrahim Peygamber’in Yahudi olduğunu ve kendilerinin onun dinine bağlı bulunduğunu iddia ediyorlardı. Hristiyanlar da Yahudilerde... Devamı..

İbrâhîm ne yahûdî ne nasrânî idi; Allâh’a ’ibâdet ider ve müslim idi, müşrik değil idi.

İbrahim, yahudi de, hıristiyan da değildi, ama doğruya yönelen bir müslimdi; ortak koşanlardan değildi.

İbrahim, ne Yahudi idi, ne de Hıristiyan. Fakat o, hanif (Allah’ı bir tanıyan, hakka yönelen) bir müslümandı. Allah’a ortak koşanlardan da değildi.[94]

Yahudiler Hz.İbrahim’i yahudi, hıristiyanlar da onu hıristiyan kabul ediyor, hakkında tartışıyorlardı. Âyet, bu konuda onlara gerçeği ifade ediyor.... Devamı..

İbrâhim ne yahudi ne hıristiyan idi; bilâkis o, tek Allah’a inanıp boyun eğmiş birisiydi, müşriklerden de değildi.

İbrahim, ne yahudi, ne de hıristiyan idi; fakat o, Allah'ı bir tanıyan dosdoğru bir müslüman idi; müşriklerden de değildi.

İbrahim ne Yahudi idi ne de Hıristiyan; tektanrıcı bir müslümandı. Hiç bir zaman ortak koşanlardan olmadı.

İbrahim, ne yahudi, ne de hıristiyandı; fakat o, Allah'ı bir tanıyan dosdoğru bir müslümandı, müşriklerden de değildi.

İbrahim ne Yehudi idi ne Nasrânî ve lâkin müslim bir hanif (lekesiz bir muvahhid) idi ve müşriklerden olmamıştı

İbrâhîm, (sizin iddiâ ettiğiniz gibi) ne yahûdî ne de hıristiyandı. O, hanîf/muvahhid (her daim tevhid inancı üzere bulunan) bir müslümandı. O, Allah’a ortak koşanlardan değildi.

İbrahim ne Yahudi ne de Hıristiyan'dı. O, Allah'ı birleyen ve O'na teslim olandı. O, müşriklerden değildi.

İbrahim ne bir Yahudi, ne de bir Hıristiyandır. Fakat o, Allahı bir tanıyan dosdoğru bir müslümandı. Müşriklerden de değildi o.

İbrâhîm, ne bir yahudi ne de bir hristiyandı; fakat (o, Allah'a) teslim olmuş bir Hanîf (hakka yönelmiş bir mü'min) idi. Ve (o, sizin gibi) müşriklerden değildi.

İbrahim ne Yahudi idi, nede Hıristiyan, yalnızca o Allah’ı samimi olarak arayan bir müslümandı. Kesinlikle o, şirk koşanlardan değildi.

İbrahim ne yahudidir, ne de hırıstiyandır, ancak Allah’ı birleyicidir, kendini Allah’a vericidir. İbrahim, Allah’a eş koşanlardan da değildir.

İbrahim, ne Yahudidir, ne de Nasrani. Lâkin müvahhid-i pâk bir müslimdir. O, müşriklerden de değildir.

İbrahim, ne Yahudi idi ne de Hristiyandı. Fakat o, tam olarak Hakk’a yönelmiş [hanîfen] bir Müslüman’dı. O, asla Allah’a şirk koşanlardan olmadı.

İbrahim, ne Yahudi ve ne de Hıristiyan idi; ama Allah'ı bir tanıyan ve (Allah'a) teslim olan biriydi ve şirk koşanlardan değildi.

İbrahim ne bir Yahudi idi, ne de Hıristiyan; o ancakher türlü yanlış inanç ve davranışlardan yüz çevirerek bir tek Allah’a boyun eğen dosdoğru bir Müslümandı. Bir çok Yahudi ve Hıristiyan’ın; Peygamberleri, azizleri ve melekleri tanrı gibi yüceltmelerine karşın, o hiçbir zaman Allah’a ortak koşmamıştı.

İbrahim bir yahudî değildi, hristiyan da değildi; ama o müslim bir hanîf idi.
Müşrikler’den olmadı.

Şunu bilin ki İbrahim, ne Yahudi ne de Hristiyandı. Bilakis o, doğa kadar saf bir Müslüman’dı. hiçbir zaman aratanrıcı olmadı.

İbrahim ne Yahudi idi ne de Hıristiyan! Fakat O Hanif olarak özüne, yaratılışına uygun davranan, Allah’a inanarak teslim olan bir Müslümandı! Kimseye yasama, yürütme, yargılama, cezalandırma yetkisi vermedi! Çünkü o sizin gibi insanlara yasama, yürütme, yargılama, cezalandırma yetkisi vererek Allah’a ortak yapanlardan değildi.

İbrahim ne yahudi ne de hristiyandı fakat o, [hanîf] (Allah’ı birleyen) bir müslümandı ve müşriklerden değildi.

İbrahim, Yahûdî olmadığı gibi Hıristiyan da olmadı. Şüphesiz o, sadece Allah’a yönelen¹ bir Müslüman idi ve o, asla müşriklerden² değildi.

1 Hanif: Lügatte sapıklıktan hak yola, çarpıklıktan doğruluğa, eğriyi bırakıp doğruya giden demektir. Bu anlam İbrahim (a.s.)’ın dinine isim olmuştur ... Devamı..

İbrahim, ne bir “Yahudi”, ne de “Hristiyan” idi, ama kendini Allah’a teslim ederek her türlü bâtıldan yüz çevirmiş biriydi; ve O’ndan başka bir şeye ilahlık yakıştıranlardan değildi.

İbrahim ne Yahudi’ydi ne de Hıristiyan. Fakat o hanif bir Müslüman’dı. Zira O, Allah’tan başkasına ilahlık yakıştıran müşriklerden değildi. 2/135, 2278

İbrahim ne Yahudi ne de Hıristiyandı, fakat tam anlamıyla Hakka yönelmiş bir müslümandı; Allah’a şirk koşanlardan da değildi.[⁶¹⁰]

[610] İbrahimî akideye çağrı, öze dönüş çağrısıdır, İslâm çağrısıdır. Zira Hz. İbrahim teslimiyetin sembolüdür ve İslâm teslimiyettir.... Devamı..

İbrahim ne yahudi idi, ne de hıristiyan idi, o ancak Allah'ı bir tanıyan dosdoğru bir müslüman idi, müşriklerden değildi o!

İbrahim, ne Yahudi idi, ne de Hıristiyan. Fakat o, Hanif bir müslümandı. Allah’a ortak koşanlardan da değildi.

Şüphe yok ki İbrahim ne Yahudi idi, ne de Nasranî idi. Fakat o Hanîf idi, müslim idi; müşriklerden de olmamıştı.

İşte bu konudaki gerçek şudur: İbrâhim Yahudi de değildi, Hıristiyan da değildi, Lâkin o batıl dinlerden uzaklaşmış, tertemiz halis bir Müslüman idi, Ve asla müşriklerden olmamıştı.

İbrahim ne yahudi, ne de hıristiyandı; dosdoğru bir müslümandı. Müşriklerden de değildi.

İbrâhîm yahûdî ve nasrânî değildi ve lâkin bâtıl i'tikâdlardan berî, hakka mâyil ve Allâh'a tamamıyla teslîm olmuşdı. Ve müşriklerden de değildi.

İbrahim Yahudi veya Hristiyan değildi. O, doğruya yönelmiş, Allah’a teslim olmuştu. Müşriklerden (Allah’ı ikinci sıraya koyanlardan) değildi.

İbrahim Yahudi de Hıristiyan da değildi fakat, hanif bir müslümandı. Müşriklerden de değildi.

İbrahim ne Yahudi idi, ne de Hıristiyan. O bütün bâtıl inanışlardan uzak, dosdoğru bir Müslümandı ve asla müşriklerden değildi.

İbrahim ne bir Yahudi idi ne de bir Hıristiyan. O, sadece Hanîf bir müslümandı/Allah'a teslim olandı. O müşriklerden değildi.

olmadı ibrāhįm cuḥūd, naśrānį; velįkin oldı ayruķ dinlerden müsülmān daħı olmadı müşriķlerden.

Degül‐idi İbrāhīm peyġamber Yehūdi degül‐idi, Naṣrānī daḫı degül‐idi. Līkin aru i‘tiḳād‐ıla Müselmān‐idi, daḫı degül‐idi müşriklerden.

İbrahim nə yəhudi, nə də xaçpərəst idi. O ancaq hənif (batildən haqqa tapınan, haqqa yönəlmiş olan) müsəlman (Allaha təslim olan) idi və (Allaha) şərik qoşanlardan deyildi.

Abraham was not a Jew, nor yet a Christian; but he was an upright man who had surrendered (to Allah), and he was not of the idolaters.

Abraham was not a Jew nor yet a Christian; but he was true in Faith, and bowed his will to Allah.s (Which is Islam), and he joined not gods with Allah(404).

404 Cf. 2:135 and the whole argument in that passage.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.