23 Ocak 2021 - 9 Cemaziye'l-Ahir 1442 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Âl-i İmrân Suresi 62. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

İnne hâżâ lehuve-lkasasu-lhakk(u)(c) vemâ min ilâhin illa(A)llâh(u)(c) ve-inna(A)llâhe lehuve-l’azîzu-lhakîm(u)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Şüphesiz Bu (Kur’an), gerçek bir olayın (İsa’nın gelişinin, İslami dirilişin, kıyamet ve ahiretin) haberidir. Allah'tan başka ilah yoktur. Ve şüphesiz Allah, Üstün, Galip ve Güçlü olandır, Hüküm ve Hikmet sahibidir.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

İşte budur gerçek söz: Allah'tan başka yoktur tapacak ve şüphe yok ki Allah, üstündür, hikmet sahibidir.

Abdullah Parlıyan Meali

İşte İsa hakkında işin gerçeği budur. Allah'tan başka gerçek ilah yoktur. Şüphe yok ki, Allah her zaman üstün gelen ve herşeyi yerli yerince yapandır.

Ahmet Tekin Meali

İşte Îsâ ile ilgili gerçek kıssa budur. Hak ilâh yalnızca Allah'tır. Allah, işte O, kudretli, hikmet sahibi ve hükümrandır.

Ahmet Varol Meali

Şüphesiz bu anlatılanlar gerçek şeylerdir. Allah'tan başka da ilah yoktur. Şüphesiz ki Allah azizdir, hakimdir.

Ali Bulaç Meali

Şüphesiz bu, gerçek bir olayın haberidir. Allah'tan başka ilah yoktur. Şüphesiz Allah, üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.

Ali Fikri Yavuz Meali

Bu anlatılanlar, muhakkak ki doğru ve hak olan haberlerdir; ve Allah'dan başka hiç bir ilâh yoktur. Şüphesiz o Allah, her şeye gâliptir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Bahaeddin Sağlam Meali

Bu gerçek bir anlatımdır. (İsa, Allah’ın oğlu değildir.) Allah’tan başka mabud yoktur. Allah, gerçekten Aziz ve Hakîmdir. (Gücü ve hikmeti, ortak edinmekten münezzehtir.)

Bayraktar Bayraklı Meali

İşte bu, elbette en doğru haberin beyanıdır ve Allah'tan başka bir tanrı yoktur. Muhakkak ki, Allah çok güçlüdür; hikmet sahibidir.

Besim Atalay Meali

İşte sözün doğrusu bu, Allahtan özge Tanrı yok, Allah azizdir, Allah bilgedir

Cemal Külünkoğlu Meali

İşte (İsa'nın da diğer insanlar gibi öldüğü konusundaki), işin hakikati budur. (İsa ne Allah'tır ne de Allah'ın oğlu). Çünkü Allah'tan başka ilah yoktur, sonsuz kudret ve hikmet sahibi yalnız O'dur.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Şüphesiz bu anlatılanlar gerçek olaylardır. Allah'tan başka tanrı yoktur. Doğrusu Allah güçlüdür, Hakim'dir.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Şüphesiz bu (İsa hakkındaki) gerçek kıssadır. Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur. Şüphesiz Allah, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Diyanet Vakfı Meali

Şüphesiz bu (İsa hakkında söylenenler), doğru haberlerdir. Allah'tan başka ilâh yoktur. Muhakkak ki Allah, evet O, mutlak güç ve hikmet sahibidir.

Edip Yüksel Meali

İşte, söylentilerin gerçeği bu. ALLAH'tan başka hiç bir tanrı yoktur ve elbette ALLAH Güçlüdür, Bilgedir.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

İşte (İsa hakkında söylenen) gerçek kıssa budur. Allah'tan başka hiçbir tanrı yoktur. Muhakkak ki Allah çok güçlüdür ve hikmet sahibidir.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Doğrusu işte budur o kıssanın hak ifadesi, yoksa Allahdan başka bir İlâh yoktur ve hakikat Allah o, öyle azîz öyle hakîmdir

Erhan Aktaş Meali

Bunlar, gerçeğin haberleridir. Allah'tan başka ilah yoktur. Kuşkusuz, Allah, Mutlak Üstün Olan'dır, En İyi Hüküm Veren'dir.

Hasan Basri Çantay Meali

İşte (İsâya dâîr sana anlatılan) bu (haber) elbette en doğru bir haberin beyânıdır. Allahdan başka hiç bir Tanrı yokdur. Allah hiç şübhesiz yegâne gaalibdir. Mutlak hüküm ve hikmet saahibidir O.

Hayrat Neşriyat Meali

Doğrusu bu, (Îsâ hakkında anlatılan) elbette gerçek kıssadır. Ve Allah'dan başka hiçbir ilâh yoktur! Muhakkak ki Azîz (kudreti dâimâ galib gelen), Hakîm (her işi hikmetli olan) ise, ancak Allah'dır.

İlyas Yorulmaz Meali

Bu en doğru olan anlatımdır (kıssa). Allahdan başka ilah yoktur. Elbetteki Allah gücü her şeye yeten ve her şeyin hükmünü verendir.

İsmail Hakkı İzmirli

İşte bunlar şüphesiz doğra kıssalardır [¹]. Allah/tan başka tapacak yoktur. Allah galib-i yektadır, hakimdir.*

Kadri Çelik Meali

Şüphesiz bu anlatılanlar gerçek kıssalardır. Allah'tan başka ilah yoktur. Doğrusu Allah üstün güç sahibidir, hikmet sahibidir.

Mahmut Kısa Meali

Ey insanlar! İsa’nın gerçek hayat hikâyesi, işte budur. O ne Allah’tır, ne de Allah’ın oğlu! Çünkü Allah’tan başka tanrı yoktur; sonsuz kudret ve hikmet sahibi yalnızca O’dur!

Mehmet Türk Meali

İşte (İsa hakkında) anlatılanların en doğrusu kesinlikle budur. Allah’tan başka ilâh yoktur. Ve Allah, çok güçlü, hüküm (ve hikmet) sahibidir.

Muhammed Esed Meali

İşte işin hakikati budur ve Allah'tan başka bir ilah yoktur; şüphe yok ki Allah -yalnızca O- kudret ve gerçek hikmet sahibidir.

Mustafa Çavdar Meali

İşte İsa olayının gerçek hikâyesi budur. Asla Allah’tan başka ilah yoktur. Allah, mutlak üstün. Her hükmü doğru olandır. 2/255, 3/2

Mustafa İslamoğlu Meali

İşte olayın hakikati budur; Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur:[606] Hiç kuşku yok ki Allah, evet, yalnızca O’dur her işinde mükemmel, her hükmünde tam isabet sahibi olan.*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Şüphe yok ki, Hak olan haber, işte budur. Ve Allah Teâlâ'dan başka hiçbir ilâh yoktur ve muhakkak ki, azîz, hakîm olan ancak Allah Teâlâ'dır.

Suat Yıldırım Meali

İşte işin gerçeği budur. Doğrusu Allah'tan başka hiçbir ilâh yoktur. Allah hiç şüphesiz azîzdir, hakîmdir (mutlak galip, tam hüküm ve hikmet sahibidir).

Süleyman Ateş Meali

İşte (Îsa hakkındaki) gerçek kıssa (öykü) budur. Allah'tan başka tanrı yoktur. Allah, elbette aziz (kesin galib), hüküm ve hikmet sahibidir.

Süleymaniye Vakfı Meali

Bu olay tümüyle gerçektir. Allah'tan başka ilah yoktur. Üstün olan ve doğru kararlar veren Allah’tır.

Şaban Piriş Meali

Şüphesiz bu anlatılanlar gerçek hikayelerdir. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah, elbette azizdir, hakimdir.

Ümit Şimşek Meali

İşte bunlar dosdoğru kıssalardır. Allah'tan başka hiçbir tanrı yoktur; ve Allah, herşeyin mutlak galibi ve sonsuz hikmet sahibidir.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

İşte, gerçek kıssanın ta kendisi budur. Allah'tan başka ilah yoktur. Ve Allah, elbette Azîz'dir, elbette Hakîm'dir.

Eski Anadolu Türkçesi

bayıķ uşbu, ħaber virmekdür ḥaķ. daħı yoķdur hįç Tañrı illā Tañrı. daħı bayıķ Tañrı beñdeşsüzdür dürüst işlü.

Bunyadov-Memmedeliyev

Əlbəttə, doğru olan xəbər budur. Allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur. Şübhəsiz ki, Allah yenilməz qüvvət, hikmət sahibidir!

M. Pickthall (English)

Lo! This verily is the true narrative. There is no God save Allah, and lo! Allah is the Mighty,, the Wise.

Yusuf Ali (English)

This is the true account(401): There is no god except Allah. and Allah.He is indeed the Exalted in Power, the Wise.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.