3 Mart 2024 - 22 Şaban 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Âl-i İmrân Suresi 55. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

İż kâla(A)llâhu yâ ‘îsâ innî muteveffîke verâfi’uke ileyye vemutahhiruke mine-lleżîne keferû vecâ’ilu-lleżîne-ttebe’ûke fevka-lleżîne keferû ilâ yevmi-lkiyâme(ti)(s) śümme ileyye merci’ukum feahkumu beynekum fîmâ kuntum fîhi taḣtelifûn(e)

Hani o zaman Allah ya İsa demişti, seni öldürecek de benim, kendime yüceltecek de, kafirlerden kurtarıp arıtacak da. Sana uyanları kıyamete dek kafirlere üst edeceğim. Sonra, dönüp geleceğiniz yer, benim tapımdır, aranızda, aykırılığa düştüğünüz şeylerin hükmünü de ben vereceğim.

Bu âyete dayanarak İsa'nın, maneviyat bakımından diri olup, madde bakımından ölmüş bulunduğunu söyleyenler olmuştur ki Sımavna Kadısıoğlu Bedreddin bu... Devamı..

 Hani Allah, buyurmuştu ki: "Ey İsa, doğrusu Ben senin (dünya) hayatına (şimdilik) son vereceğim, seni (insanların erişemeyeceği şekilde onlardan uzaklaştırıp) Kendime yükselteceğim, seni kâfirlerin (ithamlarından) temizleyeceğim ve (yeniden yeryüzünde zuhur edip Deccalizm’le mücadelende) sana uyanları (zafere eriştireceğim ve) kıyamete kadar inkâra sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca Banadır, hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda Ben hükmedip (yargılayacağım).”

[Not: Ayetteki “müteveffike” kelimesi, öldürmek değil, Âl-i İmrân 153. ayetindeki “mafateküm=sizden uzaklaştırdığımız” kelimesiyle aynı anlamda kullan... Devamı..

O zaman Allah: “Ey İsa!” demişti. “Senin, şimdiki bu görevine son verip katıma yükselteceğim. Benden gelen gerçekleri örtbas edenlerin arasından seni çekip arındıracağım, sana uyanları, kıyamet günü gerçekleri örtbas edenlerin kat kat üstüne çıkaracağım. Sonra hepiniz bana döneceksiniz ve aranızda anlaşmazlığa düştüğünüz her konuda ben hüküm vereceğim.”

Hani Allah Îsâ'ya:
“- Ey Îsâ, ecelin gelince ruhunu alıp ölümünü ben gerçekleştireceğim. Sana yapılan iftiralarla ilgili muhakemeyi huzurumda alenî yapacağım. Seni inkârda ısrar edenlerin, kâfirlerin karalamalarından, iftiralarından arındırıp, temize çıkaracağım” buyurmuştu.
“- Ya Muhammed, kıyamete kadar, sa-na tâbi olan müslümanları, kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah'a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkârda ısrar edenlerin, kâfirlerin üstünde tutacağım.
Sonra hesap vermek üzere benim huzuruma getirileceksiniz. Kasıtlı farklı düşünmeye, farklı uygulamaya, çarpıtmaya devam ettiğiniz konularda, aranızda mahkeme görevini ben yapacağım, ben hüküm vereceğim.”

bk. Kur’ân-ı Kerim, 4/158; 19/56-57; el-Câmi’ li-Ahkâmi’l-Kur’ân, 4/101-102; el-Lübâb, fî ulûmi’l-kitâb, 5/268.

Hani Allah şöyle demişti: "Ey İsa! Ben seni eceline erdireceğim, kendime yükselteceğim ve seni inkarcılardan temizleyeceğim. Sana uyanları da kıyamet gününe kadar inkarcıların üstünde tutacağım. Sonra dönüşünüz banadır. Üzerinde ayrılığa düştüğünüz hususlarda aranızda ben hüküm veririm."

Hani Allah, İsa'ya demişti: 'Ey İsa, doğrusu senin hayatına Ben son vereceğim, seni Kendime yükselteceğim, seni inkâr edenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar inkâra sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca Banadır, hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda Ben hükmedeceğim.'

O vakit Allah şöyle buyurdu: “- Ey İsâ! Şüphe yok ki seni, (ecelin bitince) öldüreceğim, seni bana yükselteceğim, seni küfredenlerin içinden tertemiz kurtaracağım ve sana bağlı olanları, kıyamet gününe kadar küfredenlerin üstünde tutacağım. Sonra dönüşünüz de yalnız banadır. O vakit ihtilâf ettiğiniz şeyler hakkında aranızdaki hükmü ben vereceğim.

O zaman ki, Allah İsa’ya şöyle dedi: “Seni vefat ettireceğim, seni yanıma yükselteceğim. Ve seni o kâfirlerden temizleyeceğim. Ve kıyamet gününe kadar sana tabi olanları o kâfirlerden üstün kılacağım. Sonra dönüşünüz bana olacak. İhtilaf ettiğiniz konularda sizi yargılayacağım.

Allah buyurmuştu ki: “Ey İsâ! Seni vefat ettireceğim, seni katıma yükselteceğim, seni inkâr edenlerden arındıracağım ve sana uyanları kıyamete kadar kâfirlerden üstün kılacağım. Sonra dönüşünüz bana olacak. İşte o zaman, ayrılığa düştüğünüz şeyler hakkında aranızda ben hükmedeceğim.”[54]

[54] Hz. İsâ’nın vefatı ve yükseltilmesi hakkında geniş bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, IV, 119-128; IV, 93-107; V, 430-437.

Hani Allah buyurdu ki: «Ey İsa! Seni dünya dirliğinden çekerim, katıma yüceltirim, kâfirlerden seni temizlerim, kıyamet gününe dek, sana uyan kimseleri, kâfirlere üstün kılarım, sonra sizin döneyiniz banadır, ayrışmış bulunduğunuz bir şeyde, aranızda hükmederim»

O vakit Allah şöyle buyurdu: “Ey İsa! (Korkma! Zalimlerin seni öldürmelerine asla izin vermeyeceğim) senin hayatına son verecek olan benim (onlar değil). Seni kendi katıma yükselteceğim. Seni küfredenlerden (kurtarıp) temizleyeceğim ve sana uyanları da kıyamete kadar küfredenlerin üstünde tutacağım. Sonra dönüşünüz yalnızca Bana olacak. İşte o zaman dünyada iken hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz her konuda aranızda nihai hükmü Ben vereceğim.”

Bkz. 4/157-158Âyette geçen: “Senin hayatına son verecek olan Benim” ifadesi, Hz. İsa’nın yaşamını sonlandırma yetkisinin sadece Allah’a ait olduğunu v... Devamı..

Allâh ’Îsâ’ya didi ki: "Seni ben öldürüyorum kâfirlerin elinden kurtararak nezdime çağırıyorum kıyâmet günine kadar seni kâfirlerin fevkine koyacağım hepiniz bana rücû’ ideceksiniz ben sizin ihtilâfâtınızı hal ideceğim."

55,56. Allah demişti ki: "Ey İsa! Ben seni eceline yetireceğim, seni kendime yükselteceğim, inkar edenlerden seni tertemiz ayıracağım; sana uyanları, kıyamet gününe kadar, inkar edenlerin üstünde tutacağım. Sonra dönüşünüz Banadır. Ayrılığa düştüğünüz hususlarda aranızda hükmedeceğim. İnkar edenleri de dünya ve ahirette şiddetli azaba uğratacağım. Onların hiç yardımcıları olmayacaktır."

Hani Allah şöyle buyurmuştu: “Ey İsa! Şüphesiz, senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni inkâr edenlerden kurtararak temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstünde tutacağım. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Ayrılığa düştüğünüz şeyler hakkında aranızda ben hükmedeceğim.”

Allah buyurmuştu ki: “Ey Îsâ! Ben seni vefat ettireceğim, seni katıma yükselteceğim, seni o inkârcılardan arındıracağım ve sana tâbi olanları kıyamet gününe kadar inkâr edenlerden üstün kılacağım. Sonra dönüşünüz bana olacak. İşte, ayrılığa düşüp durduğunuz hususlarda aranızda hükmü o zaman ben vereceğim.”

Allah buyurmuştu ki: Ey İsa! Seni vefat ettireceğim, seni nezdime yükselteceğim, seni inkâr edenlerden arındıracağım ve sana uyanları kıyamete kadar kâfirlerden üstün kılacağım. Sonra dönüşünüz bana olacak. İşte o zaman ayrılığa düştüğünüz şeyler hakkında aranızda ben hükmedeceğim.

ALLAH İsa'ya şöyle demişti: "Senin dünyadaki hayatına son vereceğim ve kendime yükselteceğim. Seni inkar edenlerden kurtaracağım ve sana uyanları Diriliş Gününe kadar inkar edenlerin üzerinde tutacağım. Sonra, dönüşünüz banadır ve anlaşmazlığa düştüğünüz konularda aranızda ben hüküm vereceğim."

54-55 İsa'nın nefsi/bilinci vucuduna bir daha dönmemek üzere göğe çekildi, yeryüzündeki yaşamına son verildi. Düşmanları ise onun bilinci ayrılmış ama... Devamı..

O zaman Allah şöyle dedi: "Ey İsa, şüphesiz ki seni öldüreceğim, seni kendime yükselteceğim ve seni inkârcılardan temizleyeceğim. Hem sana uyanları, kıyamete kadar o küfredenlerin üstünde tutacağım. Sonra dönüşünüz banadır, ayrılığa düştüğünüz hususlarda aranızda hükmedeceğim".

o vakit ki Allah buyurdu: ya İsa! emin ol ben seni eceline yetireceğim ve seni bana ref'edeceğim ve seni o küfredenlerden pâkliyeceğim ve sana tabi' olanları o küfredenlerin kıyamet gününe kadar fevkında kılacağım, sonrada hep dönümünüz banadır, ıhtılâf edib durduğunuz şeyler hakkında o vakit aranızda hükmü ben vereceğim

Hani Allah buyurmuştu ki: “Ey Îsâ! Şüphesiz ki, (şu anda, sana tuzak kuranların hilesini boşa çıkaracağım ve kıyamet kopmadan önce, yeryüzüne gönderilmek üzere, meleklerim vasıtasıyla) seni (rûh ve bedeninle, canlı olarak) semâya yükselteceğim. (Tebliğ ettiğin İslâm dinini) inkâr eden (ve daha da ileri giderek seni öldürmek isteyen) kimselerden (kâfirlerden) seni koruyacağım ve sana (benim kulum ve peygamberim olarak îmân ederek, tebliğ ettiklerine) uyanları, kıyamete kadar inkâra sapan kimselerden üstün kılacağım. (Ölümünüzden) sonra (takdir ettiğimiz bir zamanda, hesap vermek üzere yeniden diriltilerek), dönüşünüz benim manevi huzuruma olacaktır. (İşte o vakit, Îsâ ile ilgili olarak) ayrılığa düştüğünüz şeyler hakkında aranızdaki hükmü ben vereceğim.

Hani, Allah, İsa'ya: “Ey İsa! Seni öldürecek olan Ben'im. Seni Bana yükselteceğim. Seni gerçeği yalanlayan nankörlerden arındıracağım. Sana tabi olanları da Kıyamet Günü'ne kadar küfredenlerden üstün tutacağım. Sonra dönüşünüz yalnız Bana olacak; anlaşmazlığa düştüğünüz konular hakkında hükmü Ben vereceğim.” dedi.

O zaman Allah şöyle de (miş) di: «Ey İsâ, şübhesiz ki seni öldürecek olan (onlar değil) benim, seni kendime yükseltib kaldıracak, seni küfredenlerin içinden tertemiz (kurtarıb) çıkaracak ve sana tâbi olanları kıyaamet gününe kadar küfredenlerin üstünde tutacak da (benim). Sonra dönüşünüz (de) yalınız bana (olacak) dır. İşte (o zaman) aranızda, hakkında ihtilâf etmekde olduğunuz şeylerin hükmünü ben vereceğim».

O vakit Allah şöyle buyurdu: “Ey Îsâ! Seni (kıyâmete yakın) vefât ettirecek olan ve seni kendime yükseltici(1) ve seni o inkâr edenlerden (onların iftirâlarından) temizleyici ve sana tâbi' olanları kıyâmet gününe kadar inkâr edenlerin üstünde tutacak olan, şübhesiz benim! Sonra dönüşünüz ancak banadır; artık hakkında ihtilâf etmekte olduğunuz şeyler husûsunda aranızda (ben) hüküm vereceğim!”

(1)Bakınız; (sahîfe 102, hâşiye 1)

Allah İsa ya dedi ki “Muhakkak seni öldüreceğim, senin değerini katımızda yücelteceğim, gerçekleri inkâr edenlerden seni çekip kurtaracağım ve sana tabi olanları, kıyamet gününe kadar gerçeği inkâr edenlerin üzerine çıkaracağım. Sonra dönüşünüz banadır, aranızda ihtilaf ettiğiniz konuların hükmünü ben vereceğim.”

O gün Allah buyurmuştu: « Ey İsa! Gerçekten seni ölüme eriştirecek olan yalnız Benim. Seni kendi katıma yükseltecek olan, seni Allah’ı tanımayanların elinden kurtaracak olan, sana uyanların kıyamet gününe değin Allah’ı tanımayanların üstünde tutacak olan da Benim. Sonunda hepiniz Bana döneceksiniz. O vakit aranızdaki bütün anlaşmazlıkları yargılayacak olan yine Benim.»

Hani Allah demişti: İsa! Ömrünü tamamlayacağım [⁴]; seni kendime [⁵] kaldıracağım seni kâfir olanlardan tathir ve halâs edeceğim, sana tâbi olanları kıyamet gününe kadar kâfir olanların üstünde tutacağım [⁶]. Sonra merciniz [⁷] yalnız banadır. İşte o zaman ihtilâf etmiş olduğunuz şeyler hakkında aranızda hükmedeceğim.

[4] Seni katilden kurtarırım, seni ömrünün sonuna kadar bırakırım — seni dünyadan çekerim — şehevattan temizlerim — semaya kaldırırken öldürürüm.[5] M... Devamı..

O zaman Allah dedi ki: “Ey İsa! Muhakkak ki Ben seni vefat ettiririm ve seni katıma yükseltirim¹⁶ ve seni inkâr edenlerden temizlerim. Sana uyanları da kıyamet gününe kadar inkâr edenlerin üstünde tutarım. Sonra da [summe] zaten dönüşünüz Banadır. İşte o zaman aranızda ayrılığa düştüğünüz şeyler hakkında hükmü Ben veririm.”

16 Refe’a fiili, yükseltmek anlamındadır. Peygamberler için bu fiil, “manevi bir derece” veya “üstün bir konum verme” anlamına gelir. Nitekim Meryem S... Devamı..

Hani Allah demişti ki: “Ey İsa! Ben seni tümüyle alacağım, seni kendime yükselteceğim, seni küfre sapanlardan arındıracağım, sana uyanları kıyamet gününe kadar kâfirlerin üstünde tutacağım. Sonra dönüşünüz banadır. Ayrılığa düştüğünüz hususlarda aranızda hükmedeceğim.”

Böylece,Allah İsa’ya demişti ki:
“Ey İsa, o zâlimlerin seni öldürmelerine asla izin vermeyeceğim! Onlar seni öldüremeyecekler, (4. Nisa: 157) aksine seni ben istediğim zaman vefât ettirecek ve şânını yüceltip onurlandırmak için kendi katıma yükselteceğim. Göndereceğim Son Elçi sayesinde, seni inkârcılarınkötülüklerinden ve çirkin iftiralarından koruyup tertemiz kılacağım. Senin izinden giden gerçek müminleri, ta Kıyâmet Günü’ne kadar inkârcılardan üstün kılacağım. Ve sonunda hepiniz dönüp Benim huzuruma geleceksiniz. İşte o zaman, dünyada iken anlaşmazlığa düştüğünüz her konuda, aranızda nihâî hükmü vereceğim.”

Hani, Allah dedi:
-“Ey İsa! Ben, seni vefat ettireceğim, seni benim katıma kaldıracağım.
İnkâr edenlerden seni tertemiz arındıracağım.
Sana tâbi’ olanları, Kıyamet günü’ne kadar, inkâr edenlerin üstünde tutacağım.
Yine dönüşünüz banadır; ihtilaf ediyor olduğunuz şeylerde aranızda hüküm veririm”.

Allah: " İsa! dedi. Ben seni öldürüp yanıma alacağım. Seni, inkarcıların elinden kurtaracağım. Sana tabi olanları ise kıyamete kadar inkarcıların üstünde tutacağım. Bir gün nasıl olsa bana döneceksiniz. Ben de aranızda tartıştığınız konularla ilgili kararımı o gün vereceğim.

Hani Allah şöyle buyurmuştu: "Ey İsa! Şüphesiz senin hayatına ben son vererek kendime yükselteceğim! Seni inkâr edenlerden kurtararak temizleyeceğim! Sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstünde tutacağım! Sonra dönüşünüz yalnızca banadır! Ayrılığa düştüğünüz şeyler hakkında aranızda hükmü ben vereceğim!"

Hani Allah şöyle demişti: “Ey İsa! Şüphesiz ki seni ben vefat ettireceğim; [*] seni bana (katıma) yükselteceğim; [*] seni kâfir olanlardan arındıracağım ve sana uyanları kâfir olanlardan kıyamet gününe kadar üstün kılacağım. Sonunda dönüşünüz sadece banadır ve ayrılığa düştüğünüz şeyler hakkında aranızda ben hüküm vereceğim.”

Bu mesaj Nisâ 4:158 ve Mâide 5:116-117. ayetlerle birlikte okunmalıdır.,Bu ayet Hz. İsa’nın ölümünden sonra Yüce Allah’ın katına yükseltildiğinin deli... Devamı..

Bunun üzerine Allah: “Ey İsa, şüphesiz seni Ben, vefat ettireceğim,¹ kendi katıma yükselteceğim² ve seni kâfirlerin iftiralarından arındıracağım.³ Sana uyanları ise, kıyamete kadar o kâfirlere üstün kılacağım. Sonra dönüşünüz bana olacak ve anlaşmazlığa düştüğünüz şeyler hakkında, aranızda (gerçek) hükmümü vereceğim.” buyurdu.

1 Buna göre; Hz. İsa, Yahûdîler tarafından öldürülmeyip, Allah tarafından vefat ettirilerek kendi katına yükseltilmiştir. Yani Hz. İsa, ölmüştür ve gö... Devamı..

O zaman Allah: “Ey İsa!” demişti, “Seni ölüme yollayacağım ve Katıma yücelteceğim ve seni hakikati inkara şartlanmış olanlar[ın arasın]dan çekip arındıracağım; sana tâbi olanları, Kıyamet Günü, hakikati inkara şartlanmış olanların (kat kat) üstüne çıkaracağım. Sonunda hepiniz Bana döneceksiniz ve aranızda anlaşmazlığa düştüğünüz her konuda Ben hüküm vereceğim.” ⁴⁵

45 Bu, Hz. İsa’ya saygı gösterenlere (yani, o’nu “Allah’ın oğlu” olarak gören Hristiyanlar ile bir peygamber olarak kabul eden Müslümanlara) olduğu ka... Devamı..

Allah, İsa’ya dedi ki; “Ey İsa, seni vefat ettireceğim ve seni katıma öyle yücelteceğim. İnanmayanlardan seni arındıracağım. Sana tabi olanları, kıyamet gününe kadar inanmayanlara üstün tutacağım. Sonra bana döneceksiniz. Aranızda hakkında ihtilaf ettiğiniz konularda ben hüküm vereceğim.” 4/157, 5/116-117, 42/10

O zaman Allah “Ey İsa!” demişti, “Seni Ben ölüme yollayacağım[⁵⁹⁸] ve katıma yücelteceğim[⁵⁹⁹] ve seni küfreden kimselerden arındıracağım; sana uyanları, Kıyamet Gününe kadar (ve o günde) inkâr edenlere üstün kılacağım: Sonra hepinizin dönüşü Bana olacak. İşte o zaman anlaşmazlığa düştüğünüz konularda aranızda Ben hüküm vereceğim.

[598] Zımnen: Seni öldürdüğünü iddia eden Yahudiler değil, Ben alacağım senin canını. Bu âyet Mâide 117 ile birlikte okunduğunda, teveffanın anlamının... Devamı..

O zaman Allah "Ey İsa; şüphe yok seni vefat ettirecek olan (onlar değil) benim. Seni nezdime yükseltip kaldıracak, küfredenlerden arındıracağım (kurtaracağım) ve sana tabi olanları kıyamete dek o kafirlere üstün kılacağım. Sonunda dönüşünüz bana olacak; işte o zaman -ayrılığa düştüğünüz hususlarda- aranızda ben hükmedeceğim! buyurdu.

Allâh demişti ki: "Ey Îsâ, ben seni vefat ettireceğim, seni bana yükselteceğim, seni inkâr edenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyâmet gününe kadar inkâr edenlerin üstünde tutacağım. Sonra dönüşünüz bana olacaktır. Ayrılığa düştüğünüz şeyler hakkında aranızda ben hükmedeceğim. "

O vakit ki, Allah Teâlâ buyurdu: «Ya İsâ! Muhakkak seni vefat ettirecek olan Ben'im ve seni Bana yükselteceğim ve seni küfredenlerden tertemiz kılacağım ve sana tâbi olanları kıyamete kadar seni inkâr edenlerin fevkinde bulunduracağım. Sonra dönüşünüz Bana olacaktır. İşte o zaman, kendisinde ihtilâf etmiş olduğunuz şeyler hakkında Ben hükmedeceğim.»

O zaman Allah şöyle buyurmuştu: “Îsâ! seni öldürecek olan, onlar değil Ben'im. Seni Kendi nezdime yükseltecek, seni inkârcıların içinden kurtarıp temize çıkaracak ve sana tâbi olanları ta kıyamete kadar kâfirlere üstün kılacak olan da Ben'im. Sonra hepinizin dönüşü Bana olacak. Ben de aranızda ihtilâf ettiğiniz konularda hükmümü vereceğim. [4, 158; 19, 56-57]

Allah demişti ki: "Ey Îsa, ben senin canını alacağım, seni bana yükselteceğim, seni inkar edenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamet gününe kadar inkar edenlerin üstünde tutacağım. Sonra dönüşünüz bana olacaktır. Ayrılığa düştüğünüz şeyler hakkında aranızda ben hükmedeceğim."

Şunı da yâd iyle ki Allâh Te'âlâ 'Îsâ'ya: Yâ 'Îsâ ben seni vefât itdireceğim ve nezd-i ilâhiyeme kaldıracağım, kâfirlerden (aralarından çıkarub şerlerinden ve 'isyânları pisliğinden) seni temiz ideceğim ve sana tâbi' olanları kıyâmet gününe kadar küfür iyleyenlerin üstünde kılacağım. Sonra (kıyâmet gününden sonra) merci'iniz banadır (cümleniz bana rücû' idersiniz) emr-i dînde aralarında ihtilâf iylediğiniz şeyleri ben hüküm ve fasl iylerim.

Bir gün Allah şöyle dedi: “Ey İsa! Senin ruhunu alacağım[1] ve katıma yükselteceğim[2]. Ayetlerimi görmezlikten gelen şu insanlardan seni arındıracağım. Sana uyanları, kıyamet gününe kadar kâfirlerden üstün kılacağım[3]. Sonunda yeniden hayata döndürülüp bana geleceksiniz[4]. Aranızda anlaşmazlığa düştüğünüz konuları, o zaman karara bağlayacağım.”

[*] ( مُتَوَفِّيكَ) Vefat, ruhu alma anlamındadır... Ruhun, geri gönderilmemek üzere alınması kişinin ölmesi demektir. vefat kelimesi şu ayette geçmek... Devamı..

Allah, İsa'ya şöyle buyurmuştu:-Ey İsa, seni vefat ettireceğim ve seni katıma yükselteceğim. İnkar edenlerden seni tertemiz ayıracağım. Sana tabi olanları kıyamet gününe kadar inkar edenlerin üstünde tutacağım. Sonra bana döneceksiniz. Sizin aranızda, hakkında ihtilaf ettiğiniz konularda hüküm vereceğim.

O vakit Allah şöyle buyurdu: Ey İsa, seni öldürecek olan Benim. Seni kendi nezdime yükseltecek ve inkâr edenlerin elinden kurtarıp temize çıkaracağım ve sana uyanları da kıyamete kadar kâfirlere üstün kılacağım. Sonra hepinizin dönüşü Banadır; Ben de anlaşmazlığa düştüğünüz şey hakkında hükmümü veririm.(13)

(13) Bu iki âyet ile ilgili ayrıntı 4:157-158’de gelecektir.

Allah şunu da demişti: "Ey İsa, senin canını alacağım, seni kendime yükselteceğim; seni, inkâr edenlerden uzaklaştırıp arındıracağım. Ve sana uyanları, inkâr edenlerin, kıyamete kadar üstünde tutacağım. Sonra bana olacak dönüşünüz; tartışıp durduğunuz şeyler hakkında aranızda ben hüküm vereceğim."

ol vaķt kim eyitti Tañrı: “iy 'įsā! bayıķ ben tamām alıcıvan seni yā öldüriciven seni daħı götüriciven seni benüm yaña daħı arıdıcıvan seni anlardan kim kāfir oldılar daħı ķılıcıvan anları kim uydılar saña üzerine anlaruñ kim kāfir oldılar ķıyāmet günine degin. andan benüm yañadur dönecek yirüñüz pes hükm eyleyem arañuzda anuñ içinde kim olduñuz anuñ içinde dartışursız.

Ẕikr eyle ol vaḳtı ki Tañrı Ta‘ālā eyitdi ‘Īsāya: Ben seni ḳabż eyler‐men,daḫı göge çıḳarur‐men benüm ḥażretüme, daḫı arıdur‐men seni ol kişilerdenkim kāfir oldılar, daḫı saña tābi‘ olanları ḳılur‐men kāfirler üstine ḳahr ey‐leyiciler ḳıyāmet günine degin. Andan ṣoñra dönmeñüz bañadur. Pesḥükm eyler sizüñ ortañuzda ol nesnede ki siz çekişürsiz.

O vaxt Allah buyurdu: “Ya İsa, həqiqətən, Mən sənin ömrünü tamam edib Öz dərgahıma qaldırıram, səni kafirlərdən pak edərəm (tərtəmiz ayıraram). Sənə iman gətirənləri qiyamət gününə qədər kafirlərə qalib edərəm. Sonra isə Mənim hüzuruma qayıdacaqsınız. O zaman ixtilaf etdiyiniz məsələlər barəsində aranızda Mən hökm verəcəyəm!

(And remember) when Allah said: O Jesus! Lo! I am gathering thee and causing thee to ascend unto Me, and am cleansing thee of those who disbelieve and am setting those who follow thee above those who disbelieve until the Day of Resurrection. Then unto Me ye will (all) return, and I shall judge between you as to that wherein ye used to differ.

Behold! Allah said: "O Jesus! I will take thee and raise thee(394) to Myself and clear thee (of the falsehoods)(395)of those who blaspheme; I will make those who follow thee superior(396) to those who reject faith, to the Day of Resurrection: Then shall ye all return unto me, and I will judge between you of the matters wherein ye dispute(397).

394 Read this with 4:157-158, where it is said that "whereas they slew him not nor they crucified him but it was made dubious unto". The guilt of the ... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.