25 Şubat 2024 - 15 Şaban 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Âl-i İmrân Suresi 54. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Vemekerû vemekera(A)llâh(u)(s) va(A)llâhu ḣayru-lmâkirîn(e)

Düzene koyuldular, Allah da düzenlerine karşılık cezalarını verdi. Allah, düzencilere ceza verenlerin hayırlısıdır.

Onlar (Yahudilerden inanmayanlar, Hz. İsa’yı öldürmek üzere) bir düzen kurdular. Allah da (buna karşılık onlara) bir düzen kurdu (ve şeytani oyunlarını bozdu). Allah, düzen kurucuların (ve tuzak hazırlayanların) en hayırlısıdır.

Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden israiloğullarından bir gurup, İsa'yı öldürmek için tuzak kurdular. Allah da onların tuzaklarını boşa çıkardı. Çünkü Allah tuzak kuranların tümünün üstünde güç sahibidir.

Yahudiler Îsâ'yı öldürmek için sinsi planlar yaptılar. Allah da karşı plan yaparak uyguladı. Allah plan yapanların en hayırlısıdır.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 8/30; 13/42; 27/50; 86/16.

Onlar (İsrailoğulları) bir tuzak kurdular ve buna karşılık Allah da bir tuzak kurdu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. [8]

8.Burada, İsrailoğullarının Hz. İsa (a.s.)`yı öldürmek için kurdukları tuzağa işaret edilmektedir. Yüce Allah da, kendilerinden olan ve Hz. İsa (a.s.)... Devamı..

Onlar (inanmayanlar) bir düzen (hile ve tuzak) kurdular. Allah da (buna karşılık) bir düzen kurdu. Allah, düzen kurucuların en hayırlısıdır.

Yahudiler, (Îsâ'yı öldürmek için) hileye saptılar. Allah'da (Îsa'yı göğe kaldırıp kendilerinden, Îsa'ya benziyen birini hilekârlarına öldürtmekle onlara) hile yaptı, ceza verdi. Allah fenalığa karşı ceza verenlerin en kuvvetlisidir.

Onlar bir düzen kurdular, Allah da bir düzen kurdu. Allah düzen kuranların en iyisidir.

İnanmayanlar İsâ'ya tuzak kurdular; ama Allah onların tuzaklarını boşa çıkardı. Çünkü Allah, tuzak kuranların tümünün üstündedir.

Onlar al ettiler, Allah dahi al etti, Allah alcıların en iyisidir

(Şeytani düzenlerinin yıkılacağını gören inkârcılar Hz. İsa'yı öldürmek için) tuzak kurdular. Allah da onların tuzaklarını bozdu. Allah, tuzak kuranların karşılığını en iyi verendir.

Yahûdîler ’Îsâ ’aleyhine hud’a tertîb itdiler Allâh ânlara hud’a gösterdi Allâh hud’akârların en muktediri ve hayırlısıdır.

Fakat (inkarcılar) hile yaptılar. Allah da onları cezalandırdı. Allah, hile yapanların cezasını en iyi verendir.*

Onlar tuzak kurdular. Allah da tuzak kurdu. Allah, tuzak kuranların en hayırlısıdır.[90]

Âyette sözü edilen tuzak, İsrailoğullarının Hz.İsa’ya suikast düzenleme girişimidir. “Allah’ın tuzak kurması” kavramı ise, Allah’ın kurulan tuzağı boz... Devamı..

(Yahudiler) tuzak kurdular, Allah da onların tuzaklarını bozdu. Evet, Allah en iyi tuzak bozucudur.

(Yahudiler) tuzak kurdular; Allah da onların tuzaklarını bozdu. Allah, tuzak kuranların hayırlısıdır.

Tuzak kurdular, ALLAH da tuzak kurdu. ALLAH tuzak kuranların en iyisidir.

Onlar hileye başvurdular, Allah da onların tuzağını boşa çıkardı. Allah hileleri boşa çıkaranların en hayırlısıdır.

Bununla beraber mekrettiler Allah da mekirlerine mekretti, öyle ya, Allah hayrülmakirîndir

Ve (kavmi içerisindeki kâfirler, Îsâ’yı öldürmek üzere) tuzak kurdular. Allah da (o tuzak kuran kâfirlere) mukabele etti. Allah, tuzak kuranların cezasını en iyi verendir.

İnsanların tuzak kurması kötülük ve aldatmadır. Allah Teâlâ’nın mukabelesi ise kâfirlerin yapmış oldukları tuzak ve hilelere karşı, mü’minlere yardım ... Devamı..

Onlar, plân yaptılar. Allah da plân yaptı. Allah, en iyi plân yapandır.

(Yahudiler gizli) hıyleye sapdılar, (İsâyı ansızın öldürmiye adam ta'yîn etdiler), Allah da onların o hıylekârlıklarına (öldürmek isteyeni İsâye benzetmek, kendilerine onu öldürtmek, İsâyı yukarıya kaldırmak suretiyle) mukabele etdi. Allah, bütün hıylekârları hakkıyle bilendir.

Ve (o yahudiler, Îsâ'ya) tuzak kurdular, Allah da (onlara) tuzak kurdu (karşılık verdi). Allah ise, tuzak kuranların en hayırlısıdır.

(Havariler) Hile yaptılar, Allah da onların hilelerine karşılık verdi. Allah hile yapanların en hayırlısıdır.

Onlar dolana başvurdular. Allah da onların dolanlarını önledi. Allah dolanları en iyi önleyendir.

Onlar mekir ve gizlice katle teşebbüs ettiler. Allah da Mekirlerine mukabelede bulundu [²]. Allah mekir muamelesinde bulunanların hayırlısıdır. [³]

[2] Katli için onlara fırsat vermedi.[3] Başkasına zarar isâl edenlerin en kuvvetlisidir.

Onlar tuzak kurdular, Allah da (karşı) tuzak kurdu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır.¹⁵

15 Allah’ın tuzak kurması, bizim anladığımız manada kurulan tuzaklar değildir. Bir deyim olarak tuzak kuranların tuzaklarını boşa çıkaran veya karşı t... Devamı..

Düzen kurdular, Allah da onlara düzen kurdu. Allah, düzen kuranların en hayırlısıdır.

Derken, sömürüye dayalı şeytânî düzenlerinin sarsıldığını gören zamanın kâfirleri, Elçiyi ve izinden gidenleri yok ederek Allah’ın nurunu söndürmek için nice hesaplar yaptılar, gizli gizli tuzaklar ve plânlar kurdular. Fakat Allah’ın da bir plânı vardı. Hem de, hiçbir gücün karşı koyamayacağı ve dâimâ en güzel sonuçlara ulaştıran müthiş bir plân... Öyle ya, Allah, plân kuranların en hayırlısıdır.

Mekir / Tuzak kurdular; Allah da tuzak kurdu.
Allah Tuzak Kuranlar’ın hayırlısıdır.

Tuzak kurdular, Allah da karşı tuzağını kurdu. Çünkü en iyi tuzağı Allah kurardı:

İnkâr edenler tuzak kurdular. Allah da onların tuzağına karşılık tuzak kurdu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır.

Onlar (yahudiler) tuzak kurdu. Allah da (buna karşı) tuzak kurdu. [*] Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. [*]

Bu cümle “Allah onların tuzaklarını boşa çıkaracaktır” şeklinde anlaşılmalıdır. Bu tür ayetlerde geçen fiiller insanlar için kullanıldığında olumsuz b... Devamı..

(Yahûdîler ise, İsa’ya) bir tuzak¹ kurdular. Allah da onlara bir tuzak kurdu.² Zîrâ Allah, tuzak kuranların en hayırlısıdır.

1 Mekr: Karanlık, gizli, hissedilmeyecek hile ile başkasına zarar vermeye çalışmak demektir. Mekr kelimesinin Allah’a atfen hile, tuzak şeklindeki kul... Devamı..

İnanmayanlar İsa’ya tuzak kurdular; ⁴⁴ ama Allah onların tuzaklarını boşa çıkardı: çünkü Allah, tuzak kuranların tümünün üstündedir.

44 Lafzen, “entrika çevirdiler” -burada Yahudiler arasında Hz. İsa’yı bir peygamber olarak kabul etmeyi reddeden ve o’nu yok etmeye çalışan kimselere ... Devamı..

Onlar tuzak kurdular, Allah da onların tuzaklarını başlarına geçirdi. Zira Allah, tuzakları bozanların en iyisidir. 8/30, 14/46

(Yahudiler İsa’ya) tuzak kurdular; Allah da onların tuzağını başlarına geçirdi: Allah tuzakları bozanların en hayırlısıdır.[⁵⁹⁷]

[597] Zımnen: İsa’ya tuzak kuranlar kendi kurdukları tuzağa düştüler (Krş: 4:157). Bu âyetler ve Mâide 117 Hz. İsa’nın eceliyle öldüğüne delâlet eder.... Devamı..

(Yahudiler ise İsa a.s.’yı tasdik etmediler) Hilelere baş vurdular! (Hz. İsa’yı öldürmeye yeltendiler) Allah da, onların hilelerini -kurduğu tuzaklarını- boşa çıkardı. (Onu öldüremediler.. nitekim Nisa suresinin ¹⁵⁷. ayetinde "Onu öldürmediler ve asmadılar, fakat öldürdükleri kişi, kendilerine İsa'ya benzer gösterildi" buyurulmuştur) Allah hileleri boşa çıkaranların en hayırlısıdır!

(Bu ceza da onlar için hayır sayılır, onlara bu şekilde hilenin fenalığını, cezasını anlatır da, uyanmalarına, tevbe etmelerine sebep olur, kalpleri t... Devamı..

Onlar tuzak kurdular. Allah da tuzak kurdu. Allah, tuzak kuranların en hayırlısıdır.

Ve hilekarlık yaptılar, Allah Teâlâ da hilelerine mukabelede bulundu ve Allah Teâlâ hile ya-anların en hayırlısıdır.

Öbürleri ise hileler yaptılar. Allah da onların hilelerini boşa çıkardı. Allah, hileleri boşa çıkarmakta pek güçlüdür. [8, 30; 13, 42; 27, 50; 86, 16]

Tuzak kurdular, Allah da onların tuzaklarına karşılık verdi; çünkü Allah, en iyi tuzak kurandır.

Lafzan tam mânâ böyledir. Fakat Allah'a tuzak kurmak isnâdedilemez. O, kendisine hîle yapanların hîlelerini boşa çıkaran, onlara istediği takdirde zar... Devamı..

('Îsâ'nın küfürlerini his iylediği kavim) Mekr ve hîle itdiler [¹] Cenâb-ı Hak da (onların mekr ve hîlelerine karşı) mekr itdi [²] Allâh mekr idenlerin en kavîsi ve îsâl-i zarar ve 'azâbda en kâdirdir.

[1] Yahûdîler Cenâb-ı Mesîh'i katl itmek içün dürlü dürlü hîleye tevessül iylediler. Tutmak ve firârına meydân virmemek içün kendilerinden birini ona ... Devamı..

Onlar (kâfirler), bir oyun kurmuşlardı; Allah da oyun kurdu[*]. En iyi oyun kuran Allah’tır.

[*] "Bir şeyi oluşturmanız, Allah'ın da o şeyi oluşturmasıyla mümkün olur." (Tekvîr 81/29)

Onlar hile yaptılar, Allah da onlara hile yaptı. Allah, düzen kurucuların en hayırlısıdır ..

Diğerleri ise tuzak kurdular;(12) Allah da onları kendi tuzaklarına düşürdü. Allah, hileyi hile ile cezalandıranların en hayırlısıdır.

(12) Hz. İsa’yı öldürmek üzere.

Onlar tuzak kurdular, Allah da tuzak kurdu. Ve Allah, tuzak kuranların en hayırlısıdır.

daħı yavuz śandılar; daħı yavuz śandı Tañrı. daħı Tañrı yavuz śanıcılaruñ yigregidür gey bilürdür.

Anlar mekr eylediler ‘Īsāyı öldürmege. Tañrı Ta‘ālā mekr eyledi cezālarınvirdi. Daḫı Tañrı Ta‘ālā yigregidür mekr idicilerüñ.

Onlar (İsaya inanmayanlar) hiyləyə əl atdılar. Allah da onların hiyləsinə (İsanı göyə qaldırıb münafiqlərdən birini isə İsa surətdində onlara öldürtməklə) əvəz verdi. Allah (bütün) hiyləgərlərdən tədbirlidir (hiyləgərlərə ən yaxşı cəza verəndir).

And they (the disbelievers) schemed, and Allah schemed (against them): and Allah is the best of schemers.

And (the unbelievers) plotted and planned(393), and Allah too planned, and the best of planners is Allah.

393 The Arabic makara has both a bad and a good meaning, that of making an intricate plan to carry out some secret purpose. The enemies of Allah are c... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.