25 Ocak 2022 - 22 Cemaziye'l-Ahir 1443 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Âl-i İmrân Suresi 50. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Vemusaddikan limâ beyne yedeyye mine-ttevrâti veli-uhille lekum ba’da-lleżî hurrime ‘aleykum(c) veci/tukum bi-âyetin min rabbikum fettekû(A)llâhe veatî’ûn(i)

Tevrat'ın gerçekliğini söylemekte, size haram edilen bazı şeyleri helal etmekteyim, Rabbinizden delillerle geldim. Sakının Tanrıdan da bana itaat edin.

(Hz. İsa dedi ki:) "Benden önceki Tevrat’ı doğrulamak ve (israf ve isyankârlığınızdan dolayı) size haram kılınan bazı şeyleri tekrar helâl kılmak üzere, size Rabbinizden bir ayetle (mucizelerle) geldim. Artık Allah’tan korkup bana itaat edin."

Ben, benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıp, size haram kılınan bazı şeyleri helal kılmak için gelerek, size Rabbinizden bir mucize getirdim. Öyleyse yolunuzu Allah ve O'nun kitabıyla bulun ve bana uyun.

“Önümdeki kitapta Tevrat'a ait olanları doğrulayıcı, tasdik edici olarak, size haram kılınan bazı şeyleri helâl ve meşrû kılmak için geldim. Rabbiniz tarafından, sizi Allah'a kulluğa götüren âyetler, mûcizeler getirdim. Allah'a sığının, emirlerine yapışın, günahlardan arınıp, azaptan korunun ve bana itaat edin.” dedi.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 43/63.

"Benden önce gönderilmiş olan Tevrat'ı doğrulayıcı olarak ve daha önce size haram kılınmış olanların bazılarını helal kılmak üzere gönderildim. Size Rabbinizden bir mucizeyle geldim. Artık Allah'tan sakının ve bana itaat edin."

'Benden önceki Tevrat'ı doğrulamak ve size haram kılınan bazı şeyleri helal kılmak üzere size Rabbinizden bir ayetle geldim. Artık Allah'tan korkup bana itaat edin.'

Hem önümdekini (Tevrat'ı) tasdik edici olarak, hem de size haram edilen içyağı ve deve eti gibi bazı şeyleri size helâl kılmak için geldim; ve size peygamberliğimi tasdik eden bir mûcize getirdim. Artık Allah'dan korkun ve bana itaat edin.

Bir de elimdeki Tevrat’ı doğrulayıcı olarak ve size daha önce haram kılınmış bazı şeyleri helal kılmak için, Rabbinizden bir mucize ile size geldim. Artık Allah’ın azabından çekinin ve bana itaat edin.

“Benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı olarak ve size haram kılınan bazı şeyleri helâl kılmak için gönderildim. Size Rabbinizden bir âyet getirdim. O halde Allah'tan sakının, bana da itaat edin.”

Yanımdaki Tevrat'ı gerçekliyerek, size haram olan şeylerden, bir nicesin helâl etmeye geldim; Tanrınızdan size belge getirdim, Allahtan sakınınız, bana da baş eğiniz

“(Ve Ben) benden önce indirilmiş olan Tevrat'tan (tahrif olan kısımlarını düzelterek) doğrulamak, (ve bir zamanlar) size haram kılınan (içyağı ve deve eti gibi) bazı şeyleri (tekrar) helal kılmak için geldim ve Rabbiniz tarafından size apaçık deliller ve mucizeler getirdim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana uyun!”

Benden evvel ahz iylediğiniz Tevrat’ı tasdîk içün geliyor, size harâm idilmiş olan ba’zı şeylerin helâl oldığını bildireceğim, ben rabbim tarafından âyât ile geliyorum, Allâh’dan korkınız ve âna itâ’at idiniz

50,51. "Benden önce gelen Tevrat'ı tasdik etmekle beraber size yasak edilenlerin bir kısmını helal kılmak üzere, Rabbinizden size bir ayet getirdim. Allah'tan sakının ve bana itaat edin; çünkü Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. O'na kulluk edin, bu doğru yoldur".

“Benden önce gelen Tevrat’ı doğrulayıcı olarak ve size haram kılınan bazı şeyleri helâl kılmak için gönderildim ve Rabbiniz tarafından size bir mucize de getirdim. Artık Allah’a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.”

Benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı olarak ve size haram kılınan bazı şeyleri de helâl kılmam için gönderildim. Size Rabbinizden bir mucize getirdim. O halde Allah'tan korkun, bana da itaat edin.  

 Nisâ sûresinin 160., En’âm sûresinin 146. ve Nahl sûresinin 118. âyetlerinde ifade edildiği üzere yahudilere, zulüm ve isyanları yüzünden bazı şeyler... Devamı..

" 'Benden önceki Tevrat'ı doğrulamak ve size haram edilen bazı şeyleri helal etmek için gönderildim. Size Rabbinizden bir kanıt getirdim. ALLAH'ı dinleyin ve beni izleyin.

"Önümdeki Tevrat'ı doğrulayıcı olarak ve size haram kılınan bazı şeyleri helal kılmak için (geldim) ve Rabbiniz tarafından size bir mucize getirdim. Artık Allah'tan korkun da bana uyun".

hem Tevrattan önümde bulunanı bir tasdıkcı olarak ve hem size haram edilenin ba'zısını halâl kılayım diye ve Rabbınızdan bir âyet ile size geldim, artık, Allahdan korkun da bana itaat edin

Ben, size Rabb'inizden, elinizin altında bulunan Tevrat'ı tasdik edici olarak ve daha önce size haram kılınmış bazı şeyleri helal kılmak için bir ayetle¹ geldim. Allah'a karşı takvalı² olun ve bana itaat edin.

1. Bir kanıtla. 2. Korunma; Allah\ın buyruklarına içtenlikle uyarak, o buyruklarla kötü ve zararlı şeylere karşı kendisini korumaya, güvenceye almak. ... Devamı..

«Önümüzdeki Tevrâtı tasdıyk edici olarak ve aleyhinize haram edilen ba'zı şeyleri fâidenize halâl kılmaklığım için (geldim). Size Rabbinizden (peygamberliğimi isbât eder) âyet (alâmet, mu'cize) getirdim. Artık Allahdan korkun, bana da itaat edin».

“Hem benden önce gelen Tevrât'ı tasdîk edici olarak ve size haram kılınan bazı şeyleri size helâl kılayım diye (geldim)(3) ve size Rabbinizden bir delil (bir mu'cize) getirdim; artık Allahdan sakının ve bana itâat edin!”

(3)İsrâiloğulları, zulüm ve günah işlemede haddi aştıklarından, sığır ve koyunların içyağı ve deve eti gibi bazı şeylerde İlâhî yasaklarla karşı karşı... Devamı..

“Benden önce gelmiş Tevrat’dan bir kısmını tasdik eden, size önceden haram edilmiş şeylerin bazısını helal kılan Rabbinizden ayetler getirdim. Allah’dan sakının ve bana itaat edin.”

« Ben, benden önce gelen Tevrat’ı doğrulamak, size haram kılınmış olan bir nice nesneyi helal kılmak için geldim. Size çalabınızdan bir belge de getirdim. Artık siz de Allah’tan sakının, bana da boyun eğin.»

48, 50. Allah ona Kitap [³] ve Hikmeti [⁴] Tevrat ve İncil-i öğretir, onu İsrail oğullarına peygamber gönderir o, onlara diyecek ki «size Rabbiniz tarafından mucize getirdim. Size çamurdan kuş şekli gibi bir şey yaparım, ona üfürürüm, o da Allah/ın izniyle kuş olur. Anadan doğma körü abraşı iyi ederim. Allah/ın izniyle ölüleri diriltirim. Evlerinizde yediğiniz, biriktirdiğiniz şeyleri size haber veririm. Bunlar da sizin için peygamberliğime dair alâmet vardır. Mü/min iseniz onu anlarsınız. Önümüzdeki Tevrat-ı tasdik ettiğim halde size haram kılınan bâzı şeyleri helâl kılmak için geldim ve Rabbiniz tarafından size başka bir mucize de getirdim. Artık Allah/tan sakının, bana da itaat edin».

[3] Allah'ın Kitaplarını, veya yazı yazmağı.[4] Ulûmu ve tehzib-i ahlâkı.

“Benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı olarak ve (günahlarınız sebebiyle) size haram kılınan bazı şeyleri de helâl kılmam için (gönderildim). Size Rabbinizden bir ayet (İncil) getirdim. O halde Allah'tan korkun, bana da itaat edin.”

“Ve benden önce indirilmiş olan Tevrat’ı —zamanla değiştirilmiş olan kısımlarını düzelterek— doğrulamak ve bir zamanlar size yasak edilenlerin bir kısmını —onlar Kıyâmete kadar sürecek evrensel hükümler olmadıklarından— helâl kılmak amacıyla gönderildim. İşte, Peygamberliğimi ispatlamak üzere size Rabb’inizden apaçık deliller ve mûcizeler getirdim, o hâlde Allah’a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin!”

-“Hem Tevrat’tan elimde bulunanları tasdik edici olarak, hem size haram edilenlerin bir kısmını halâl kılmam için size rabbinizden âyet getirdim.
Allah’tan sakınıp korunun, bana itaat edin!”.

Aynı zamanda ben, elimde mevcut Tevrat’ı da onaylayan bir elçi olarak, size konan bazı yasakları kaldırmak üzere geldim. Üstelik size Rabb’inizden bir mucize de getirdim. Eğer Allah'a karşı kendinizi sağlama almak isterseniz bana itaat etmelisiniz.

"Benden önce gelen Tevrat’ı doğrulayıcı olarak size haram kılınan bazı şeyleri helâl kılmak için gönderildim. Rabbiniz tarafından size gönderilen ayetleri getirdim. Artık Allah’a karşı gelmekten sakının! Rabbimin bana ve size emrettiği yasalara uyma konusunda bana itaat edin! Hepimiz birlikte Allah’tan sakınarak, Allah’ın yasalarına uyalım! Bana bu konuda yardım edin!"

Önümdeki Tevrat’ı(n aslını) doğrulayıcı olarak ve size haram kılınan bazı şeyleri de helal kılmam için (gönderildim). [*] Size Rabbinizden bir delil getirdim. Allah’a karşı [takvâ]lı (duyarlı) olun ve bana itaat edin!

Bu mesaj İsrailoğulları’nın azgınlığı nedeniyle onlara özel bir ceza olarak haram kılınan bazı yiyeceklerin aslına döndürülmesi, yani helal kılınmasıy... Devamı..

(Ve devamla): “Ben, benden önce gönderilen Tevrât’ın doğrusunu söylemek, size haram kılınan bazı şeyleri helal kılmak için (gönderildim) ve size Rabbinizden âyetler¹ getirdim. Allah’tan hakkıyla sakının ve bana itaat edin.”

1 “Âyet” kelimesi, cins isim olduğu için çoğul olarak tercüme edilmiştir.

“[Ben], Tevrat’tan günümüze kalanın ⁴⁰ doğruluğunu tasdik etmek ve [önceden] size yasak edilen şeylerin bazısını helal kılmak için [geldim]. Ve size Rabbinizden bir mesaj getirdim; öyleyse Allah’a karşı sorumluluğunuzun bilincine varın ve bana tâbi olun.”

40 Lafzen “...elimde kalan her şeyin”: bir açıklama için bkz. bu surenin 3. ayetiyle ilgili not 3.

“Benden önce gelen Tevrat’ı tasdik etmekle beraber size haram edilen şeylerin bir kısmını helal kılmak üzere, Rabbinizden bir ayetle geldim. Allah’a karşı sorumlu olun ve bana itaat edin!” 4/171, 5/48-49, 61/6

Tevrat’tan bana kadar ulaşanın doğruluğunu tasdik etmek[592] ve size (gelenek yoluyla) yasak edilmiş olan şeyler içerisinden bazılarını helâl kılmak için[593] geldim ve size Rabbinizden bir mesaj getirdim: Allah’a karşı sorumluluğunuzu bilin ve bana uyun!

[592] Her nebi kendisinden öncekini tasdik eder (Bkz: 81. âyet, not 73). [593] Bu sûrenin 93. âyeti ışığında açılımı: İsrâiloğullarının kendi kendi... Devamı..

«Ve önümde bulunan Tevrat'ı musaddık olarak ve üzerinize haram kılınmış olan şeylerin bazısını helâl kılmak için (geldim) ve sizlere Rabbinizden bir mûcize getirdim. Artık Allah Teâlâ'dan korkunuz ve bana itaat ediniz.»

Keza ben, benden önceki Tevrat'ı tasdik etmek ve size (Mûsâ şerîatinde) haram kılınan bazı şeyleri mübah kılmak için geldim. Doğrusu ben size Rabbiniz tarafından bir mûcize getirdim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin. ” [43, 63] {KM, Matta 5, 17; 15, 20}

Hz. Mûsâ (a.s.)’dan sonra gelen Benî İsrail peygamberleri, esas itibariyle onun şeriatını uyguladılar. Ancak tâli meselelerde, zamanın ihtiyaçlarını g... Devamı..

(Ben), Benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı olarak ve size haram kılınan bazı şeyleri size helal yapayım diye gönderildim. Size Rabbinizden bir mu'cize getirdim, Allah'tan korkun, bana ita'at edin!

50,51. Ve benden evvel nâzil olan Tevrât'ı tasdîk ider oldığım halde size harâm idilen şeylerden ba'zılarını helâl kılmak içün rabbinizden âyet ve mu'cize ile geldim. Allâh'dan korkub sakınınız, (da'vet iylediğim şeyde) bana itâ'at idiniz... Allâh Te'âlâ benim ve sizin rabbinizdir. Ona 'ibâdet idiniz. İşte sırât-ı müstakîm (doğrı yol) budur diyecekdir didi.

“Önümdeki Tevrat'ı onaylamak[1] ve size haram kılınmış[2] bazı şeyleri helâl kılmak için geldim. Size, Sahibinizin belgesi ile geldim. Artık Allah'tan çekinin de sözümü dinleyin.

[1] Matta İncil'inde İsa'ya ait şöyle bir söz geçer: "Kutsal Yasa'yı (Tevrat'ı) ya da elçilerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Ben... Devamı..

50,51. --Benden önce gelen Tevrat'ı tasdik etmekle beraber size haram edilen şeylerin bir kısmını helal kılmak üzere, Rabbinizden size bir ayet getirdim. Allah'tan korkun ve bana itaat edin! Şüphesiz Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. O'na kulluk edin! doğru yol budur.

Benden önce gönderilen Tevrat'ı doğrulayıcı olarak ve size haram edilmiş olan şeylerden bazılarını helâl kılmak üzere, Rabbinizden bir âyetle size geldim. Allah'tan korkun ve bana itaat edin.

"Tevrat'tan önümde bulunanı doğrulayıcıyım. Size haram kılınmış olanın bir kısmını size helal yapacağım. Rabbinizden bir mucize getirdim size. Artık Allah'tan sakının ve bana itaat edin!"

“daħı girçek dutıcı-y-iken anı kim ileyümdedür, tevrįt. daħı tā ḥelāl eyleyem size, bir nicesin anuñ kim ḥarām olındı size. daħı getürdüm size nişān çalabuñuzdan pes śaķınuñ Tañrı’dan daħı boyun virüñ baña.”

Daḫı girçekleyici‐men benüm ileyümce gelen kitābı ki Tevrātdur, ḥalāleylemeg‐içün men nesnelerüñ kim size ba‘żısını, ol ḥarām oldı üstüñüze.Daḫı geldüm ben size āyetler bile Tañrıñuzdan. Pes ḳorḳuñuz Tañrıdan daḫıbaña uyuñuz.

Məndən əvvəl göndərilmiş Tövratı təsdiq edərək (eyni zamanda orada) sizə haram edilmiş bə’zi şeyləri (dəvə əti, qarın və bağırsaq piyi yemək, şənbə günü işləmək və s.) halal etmək üçün gəldim və sizə Rəbbiniz tərəfindən (peyğəmbərliyimin doğru olduğunu sübut edən) bir mö’cüzə gətirdim. İndi Allahdan qorxun və mənə itaət edin!

And (I come) confirming that which was before me of the Torah, and to make lawful some of that which was forbidden unto you. I come unto you with a sign from your Lord, so keep your duty to Allah and obey me

"´(I have come to you), to attest the Law which was before me. And to make lawful to you part of what was (Before) forbidden to you; I have come to you with a Sign from your Lord. So fear Allah, and obey me.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.