12 Nisan 2021 - 29 Şaban 1442 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Âl-i İmrân Suresi 48. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Veyu’allimuhu-lkitâbe velhikmete ve-ttevrâte vel-incîl(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

(Allah, Hz. İsa’ya) "Ona Kitabı (yazı yazmayı ve Kur’an’ı), hikmeti, Tevrat’ı ve İncil’i öğretecektir."

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Tanrı ona bilgiyi, hikmeti, Tevrat'ı, İncil'i öğretir.

Abdullah Parlıyan Meali

Allah, o senin oğluna okumayı yazmayı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek.

Ahmet Tekin Meali

Allah ona okuma-yazmayı, kutsal kitaplara vukufu, ilmi, sağlıklı ve ahlâklı yaşama bilgisini, hekimliği, yazılı ve şifahi bilgileri, sünneti içeren Tevrat'ı, İncil'i öğretecek.

Ahmet Varol Meali

"(Allah) ona Kitab'ı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek."

Ali Bulaç Meali

'Ona kitabı, hikmeti, Tevratı ve İncili öğretecek.'

Ali Fikri Yavuz Meali

Allah ona (Hz. Îsa'ya) yazı yazmayı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek.

Bahaeddin Sağlam Meali

Bir de ona kitap ve hikmeti, Tevrat ve İncil’i öğretecektir. İsrailoğullarına Resul olarak şöyle diyecektir: “Ben, Rabbinizden bir mucize ile size geldim: Çamurdan kuş heykelini yaparım. Ona üflediğimde Allah’ın izniyle kuş olur. Allah’ın izniyle âmâ ve abrası(*) iyileştiririm, ölüleri diriltirim. Evlerinizde yediklerinizi ve stok ettiklerinizi size haber veririm.(**)*

Bayraktar Bayraklı Meali

Allah ona okuma-yazmayı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek.

Besim Atalay Meali (1962)

Allah ona kitap, hikmet, Tevrat, İncil öğretir

Cemal Külünkoğlu Meali

(Melekler İsa ile ilgili sözlerine devam ederek:) “Allah ona hem kitabı (okuma-yazmayı) hem hikmeti hem de Tevrat'ı ve İncil'i öğretecektir.”

Diyanet İşleri Meali (Eski)

48,49. Ona Kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek, İsrailoğullarına şöyle diyen bir peygamber kılacak: "Ben size Rabbinizden bir ayet getirdim. Ben size çamurdan kuş gibi bir şey yapıp ona üfleyeceğim, Allah'ın izniyle, hemen kuş olacaktır; anadan doğma körleri, alacalıları iyi edeceğim; Allah'ın izniyle, ölüleri dirilteceğim; yediklerinizi ve evlerinizde sakladıklarınızı da size haber vereceğim. İnanmışsanız bunda size delil vardır".

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Ve Allah ona kitabı, hikmeti, Tevrat ve İncil’i öğretecek.

Diyanet Vakfı Meali

(Melekler, Meryem'e hitaben İsa hakkında sözlerine devam ettiler:) Allah ona yazmayı, hikmeti, Tevrat'ı, İncil'i öğretecek.

Edip Yüksel Meali

"Ona kitabı, bilgeliği, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Allah ona kitab (okuma ve yazmay)ı, hikmeti ve Tevrat ile İncil'i öğretir.

Elmalılı Meali (Orijinal)

ve ona hem kitabet öğretecek hem hikmet hem Tevrat hem İncil

Erhan Aktaş Meali

Allah, Ona Kitap'ı Hikmet'i¹, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek;*

Hasan Basri Çantay Meali

«(Allah) ona yazmayı, hikmeti, Tevrâtı, İncili öğretecek».

Hayrat Neşriyat Meali

(Melekler şöyle dediler:) “Hem (Allah) ona yazmayı, hikmeti, Tevrât'ı ve İncîl'i öğretecek!”

İlyas Yorulmaz Meali

Allah o na kitabı, hüküm vermeyi, Tevratı ve İncili öğretti.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

48, 50. Allah ona Kitap [³] ve Hikmeti [⁴] Tevrat ve İncil-i öğretir, onu İsrail oğullarına peygamber gönderir o, onlara diyecek ki «size Rabbiniz tarafından mucize getirdim. Size çamurdan kuş şekli gibi bir şey yaparım, ona üfürürüm, o da Allah/ın izniyle kuş olur. Anadan doğma körü abraşı iyi ederim. Allah/ın izniyle ölüleri diriltirim. Evlerinizde yediğiniz, biriktirdiğiniz şeyleri size haber veririm. Bunlar da sizin için peygamberliğime dair alâmet vardır. Mü/min iseniz onu anlarsınız. Önümüzdeki Tevrat-ı tasdik ettiğim halde size haram kılınan bâzı şeyleri helâl kılmak için geldim ve Rabbiniz tarafından size başka bir mucize de getirdim. Artık Allah/tan sakının, bana da itaat edin».*

Kadri Çelik Meali

(Allah,) Ona (İsa'ya) kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretir.

Mahmut Kısa Meali

“Allah ona, hem bütün kutsal Kitapların özünü ve ilâhî bilgiyi pratik hayata uygulama yeteneği olan hikmeti, hem de Tevrat’ı ve İncil’i öğretecek.”

Mehmet Türk Meali

“Sonra Allah ona; kitabı,1 hikmeti,2 Tevrât’ı ve İncil’i3 öğretecek.”*

Muhammed Esed Meali

O, senin oğluna 35 (hem) vahyi ve hikmeti öğretecek, (hem de) Tevrat'ı ve İncil'i;

Mustafa Çavdar Meali

Ona kitabı, hikmeti, Tevrat ve İncil’i öğretecektir. 5/110, 16/78

Mustafa İslamoğlu Meali

O, (İsa)ya vahyi[588] ve o vahyi ile doğru hükme varmada kullanılacak yöntemi,[589] Tevrat ve İncil’i öğretecek;*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ve ona kitabeti ve hikmeti ve Tevrat ile İncil'i talim buyuracaktır.

Suat Yıldırım Meali

48, 49. (Melekler Hz. Îsâ hakkında Meryem ile konuşurken onun şu sıfatlarını da ilâve ettiler: ) “Allah ona kitabı (yazmayı), hikmeti, Tevrat ve İncîl'i öğretecektir. Onu İsrailoğullarına resul olarak gönderecek, o da onlara şöyle diyecektir: “Size Rabbiniz tarafından bir mûcizeyle gönderildim: Ben size çamurdan kuş şekline benzer bir şey yapar içine üflerim, o da Allah'ın izniyle hemen kuş oluverir. Keza ben anadan doğma körü ve abraşı iyileştirir, hatta Allah'ın izniyle ölüleri diriltirim. Evlerinizde ne yediğinizi ve biriktirip sakladıklarınızı da bilirim. Eğer inanmaya niyetiniz varsa, elbette bunlarda sizin için alacak dersler vardır. [5, 110; 19, 21. 30] {KM, Markos 7, 32-35; Matta 15, 30; 8, 1-3; Luka 17, 12-14}

Süleyman Ateş Meali

Ona Kitabı, Hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek.

Süleymaniye Vakfı Meali

Allah ona Kitabı, Hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecektir.

Şaban Piriş Meali

48,49. -O'na kitabı, hikmeti Tevrat ve İncil'i öğretecektir ve O'nu İsrailoğullarına peygamber olarak gönderecektir.-Ben size Rabbinizden bir ayet ile geldim. Ben size çamurdan kuş gibi bir şey yapıp ona üfleyeceğim. Allah'ın izniyle, hemen kuş olacaktır. Anadan doğma körleri, alacalıları iyi edeceğim; Allah'ın izniyle, ölüleri dirilteceğim; yediklerinizi ve evlerinizde sakladıklarınızı da size haber vereceğim. Eğer müminolmuş kimseler iseniz bunda sizin için bir delil vardır.

Ümit Şimşek Meali

Allah ona okuyup yazmayı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Ona Kitap'ı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek.

Eski Anadolu Türkçesi

“daħı ögrede aña kitābeti daħı ḥikmeti, daħı tevrįt’i daħı incįl’i.”

Bunyadov-Memmedeliyev

(Allah) ona (İsaya) yazmağı, hikməti, Tövratı və İncili öyrədəcək.

M. Pickthall (English)

And He will teach him the Scripture and wisdom, and the Torah and the Gospel.

Yusuf Ali (English)

"And Allah will teach him the Book and Wisdom, the Law and the Gospel,


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.