13 Mayıs 2021 - 1 Şevval 1442 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Âl-i İmrân Suresi 45. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

İż kâleti-lmelâ-iketu yâ meryemu inna(A)llâhe yubeşşiruki bikelimetin minhu-smuhu-lmesîhu ‘îsâ-bnu meryeme vecîhen fî-ddunyâ vel-âḣirati vemine-lmukarrabîn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Hani melekler: "Ey Meryem! Doğrusu Allah kendinden bir kelimeyi (İsa’yı) sana müjdelemektedir. Onun adı Meryem oğlu İsa Mesih'tir. O, dünyada ve ahirette 'seçkin, onurlu, saygındır' ve (Allah'a) yakın kılınan (mukarreb kimselerdendir) ."

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Hani melekler, ya Meryem, gerçekten de Allah seni, kendisinin bir kelimesiyle müjdelemektedir adı da Meryemoğlu Mesih İsa'dır onun ve o, dünyada da kadri yüce bir erdir, ahirette de ve yakınlardandır o.*

Abdullah Parlıyan Meali

O zaman melekler şöyle demişlerdi: “Ey Meryem! Allah kendisinden bir kelime ile seni müjdeliyor, O'nun ismi Meryem oğlu İsa Mesih'tir, bu dünyada da, öteki dünyada da itibarlı, Allah'a yakınlardan biri olacaktır.”

Ahmet Tekin Meali

Hani Melekler Meryem'e:
“Allah sana kendisinden gelen 'ol' emri mûcizesini müjdeliyor. Onun adı Mesih'tir, Meryem'in oğlu Îsâ'dır. Dünyada da âhirette, ebedî yurtta da itibarlıdır, makam sahibidir, yüz akıdır. Allah'a en yakın olanlardan, gözdelerindendir.” demişlerdi.

Ahmet Varol Meali

Hani melekler şöyle söylemişlerdi: "Ey Meryem! Allah seni kendi katından, adı Meryem oğlu İsa Mesih olacak bir 'Kelime' ile müjdelemektedir. O dünyada da, ahirette de üstün şerefe sahip ve Allah'a yakın kimselerden olacaktır."

Ali Bulaç Meali

Hani Melekler, dediler ki: 'Meryem, doğrusu Allah kendinden bir kelimeyi sana müjdelemektedir. Onun adı Meryem oğlu İsa Mesih'tir. O, dünyada ve ahirette 'seçkin, onurlu, saygındır' ve (Allah'a) yakın kılınanlardandır..'

Ali Fikri Yavuz Meali

Melekler: “-Ey Meryem, Allah kendinden bir kelimeyle (bir emirle yaratılacak çocuğu) sana müjdeliyor; ismi, Meryem'in oğlu Mesîh İsa'dır. Dünyada da ahirette de şanı yücedir, hem de Allah'a yakın olanlardan...” demişti.

Bahaeddin Sağlam Meali

O vakit melekler dediler ki: “Ey Meryem! Kendisinden bir kelime (ol) ile yaratılan bir bebeği Allah sana müjdeliyor. İsmi, Meryemoğlu İsa el-Mesih(*) olup dünya ve ahirette itibarlı ve Allah’a yakınlardan olacaktır.*

Bayraktar Bayraklı Meali

O zaman melekler demişlerdi ki: “Ey Meryem! Allah sana kendisinden bir kelimeyi müjdeliyor. Adı, Meryem oğlu Mesîh İsâ'dır; dünyada da, âhirette de itibarlı ve Allah'ın kendisine yakın kıldıklarındandır.”

Besim Atalay Meali (1962)

Hani, melekler: «Ey Meryem! Allah seni, kendi katından gelen bir sözle müjdeliyor, adı Mesih, Meryem oğlu İsa'dır, dünyada da, ahrette de yüze gelendir, yakınlardandır

Cemal Külünkoğlu Meali

Hani melekler şöyle demişti: “Ey Meryem! Allah sana, kendinden bir sözü, adı Meryem oğlu İsa olan Mesihi, dünya ve âhirette şerefli ve Allah'a yakın kılınanlardan olarak müjdeliyor.”*

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Melekler demişti ki: "Ey Meryem! Allah sana, Kendinden bir sözü, adı Meryem oğlu İsa olan Mesihi, dünya ve ahirette şerefli ve Allah'a yakın kılınanlardan olarak müjdeler".

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Hani melekler şöyle demişti: “Ey Meryem! Allah, seni kendi tarafından bir kelime ile müjdeliyor ki, adı Meryem oğlu İsa Mesih’tir. Dünyada da, ahirette de itibarlı ve Allah’a çok yakın olanlardandır.”

Diyanet Vakfı Meali

Melekler demişlerdi ki: Ey Meryem! Allah sana kendisinden bir Kelime'yi müjdeliyor. Adı Meryem oğlu İsa'dır. Mesîh'tir; dünyada da, ahirette de itibarlı ve Allah'ın kendisine yakın kıldıklarındandır.  *

Edip Yüksel Meali

Melekler demişti ki: "Meryem, ALLAH seni kendisinden bir Söz ile müjdeliyor. Onun adı Meryem oğlu İsa Mesih'dir. Dünyada da ahirette de önderlerdendir ve (Tanrı'ya) yakın olanlardandır.*

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Melekler şöyle demişti: "Ey Meryem! Allah sana kendisinden bir kelimeyi müjdeliyor ki, adı Meryem oğlu İsa Mesih'dir; dünyada da ahirette de itibarlı, aynı zamanda Allah'a çok yakınlardandır.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Melekler dediği vakit: ya Meryem! haberin olsun Allah senin tarafından bir kelime ile müjdeleyor: ismi Mesih İsabni Meryem, Dünya ve Ahırette vecîh olarak hem de mukarrebînden

Erhan Aktaş Meali

Hani melekler: “Ey Meryem! Allah, Kendi tarafından bir kelime¹ ile seni müjdeliyor: İsmi Meryem Oğlu Mesih İsa'dır. Dünyada da ahirette de şeref sahibi, Allah'a çok yakın olanlardandır.” dediler.*

Hasan Basri Çantay Meali

Melekler: «Ey Meryem. Allah, kendinden bir kelimeyi sana müjdeliyor: Adı İsâ, (lakabı) Mesîh, (sıfatı) Meryem oğludur. Dünyâda da, âhiretde de sânı yücedir. (Allaha) çok yakınlardandır da».

Hayrat Neşriyat Meali

Hani melekler demişti ki: “Ey Meryem! Şübhesiz Allah, seni tarafından bir kelimeyle(bir çocukla) müjdeliyor! İsmi, Meryemoğlu Îsâ Mesîh'tir, dünya ve âhirette şereflidir ve Allah'a yakın kılınanlardandır.”

İlyas Yorulmaz Meali

Melekler “Ey Meryem! Allah sana kendinden kararlaştırılmış bir söz olarak, ismi Meryem oğlu İsa Mesih olacak, dünya ve ahirette korunanlardan ve Allaha yakın olanlardan olmak üzere, tertemiz (bir oğlan çocuğunu) müjdeliyor” dediler.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Hani melekler demişlerdi: «Meryem! Allah kendisinden gelen bir kelime ile sana müjde veriyor, adı Mesih, Meryem oğlu İsa/dır. Dünyada ve âhirette itibarlı [¹⁰] dır. Nezd-i Bâride mukarrep olanlardandır.»*

Kadri Çelik Meali

Hani melekler, “Ey Meryem! Allah sana kendisinden bir kelimeyi müjdeliyor. Onun adı Mesih, Meryem oğlu İsa'dır. O, dünyada da ahirette de şanı yüce ve Allah'a yakın kılınanlardandır” demişti.

Mahmut Kısa Meali

Hani melekler, “Ey Meryem!” demişlerdi, “Allah kendi katından göndereceği son derece enteresan, “yok”u “var” eden bir kelimeyle, yani “Ol!” emriyle rahminde yaratacağı bir çocukla seni müjdeliyor ki, adı Meryem oğlu İsa Mesih’tir. Dünyada da, âhirette de çok saygın, çok değerli bir kul ve Allah’a en yakın olanlardan, O’nun hoşnutluğuna ermiş bir Peygamberdir.

Mehmet Okuyan Meali

Hani melekler şöyle demişlerdi: “Ey Meryem! Şüphesiz ki Allah sana kendisinden bir kelimeyi* müjdeliyor ki adı [Mesih] (yani) Meryem oğlu İsadır; dünyada da ahirette de itibarlıdır ve (Allaha) yakın kılınanlardandır.”*

Mehmet Türk Meali

Bir de Melekler ona: “Ey Meryem! Allah sana adı Meryem’in oğlu Îsâ Mesih olan bir kelimeyi müjdeliyor. O dünyada da âhirette de çok şerefli1 ve Allah’a çok yakın kullardandır.”*

Muhammed Esed Meali

O zaman melekler, “Ey Meryem!” demişlerdi, “Allah, Kendisinden bir söz ile sana, Meryem oğlu İsa Mesih adıyla bilinecek, 32 bu dünyada ve öteki dünyada büyük şeref sahibi ve Allah'ın en yakınlarından olacak [bir oğul] müjdeliyor.

Mustafa Çavdar Meali

Melekler demişti ki: “Ey Meryem! Allah seni katından bir kelime ile müjdeliyor; Mesih Meryem oğlu İsa olacak. Dünya’da ve ahirette itibarlı, seçkin ve Allah’a yakınlardan olacak. 3/59, 4/171

Mustafa İslamoğlu Meali

O zaman melekler demişlerdi ki: “Ey Meryem! Allah sana adı Meryem oğlu İsa[584] Mesih olan, dünyada da âhirette de gözde ve (Allah’a) yakınlardan biri olacak O’ndan[585] bir kelimeyi müjdeliyor!*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Vaktâ ki melekler demişlerdi: «Ey Meryem! Şüphesiz Allah Teâlâ sana taraf-ı ilâhisinden bir kelime ile müjde veriyor ki, adı Mesih, Meryem oğlu İsâ'dır. Dünyâda da ahirette de vecih ve mukarrep olanlardandır.»

Suat Yıldırım Meali

Gün geldi, melekler ona: “Meryem! Allah, Kendisi tarafından bir kelime vereceğini sana müjdeliyor. Adı Îsâ, lakabı Mesih, sıfatı Meryem oğludur. Dünyada da âhirette de itibarlı, Allah'a en yakın kullardan olacaktır. [19, 21] {KM, Luka 1, 26-38; Matta 1, 16; Yuhanna 1, 41}*

Süleyman Ateş Meali

Melekler demişti ki: "Ey Meryem, Allah seni, kendisinden bir kelime ile müjdeliyor: Adı Meryem oğlu Îsa Mesih'dir; dünyada da, ahirette de yüzde (şerefli) ve (Allah'a) yakın olanlardandır."

Süleymaniye Vakfı Meali

Yine bir gün melekler Meryem’e dedi ki: “Meryem! Allah sana kendisinden bir söz[*] müjdeliyor. Adı Meryem oğlu İsa Mesih’tir. O, dünyada da ahirette de itibarlıdır ve Allah'a yakın olanlardandır.*

Şaban Piriş Meali

Melekler demişti ki:-Meryem, Allah sana, adı Mesih, Meryem oğlu, İsa dünya ve ahirette itibarlı ve öncülerden/mukarrebinden olacak kendisinden bir kelimeyi (İsa'yı) müjdeliyor.

Ümit Şimşek Meali

Hani, melekler “Ey Meryem,” demişlerdi, “Allah seni kendisinden bir kelime ile müjdeliyor. Onun adı Meryem oğlu Mesih İsa'dır. O dünyada ve âhirette şerefi büyük, Allah'ın yakın kullarındandır.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Bir de, melekler şöyle demişti: "Ey Meryem! Allah seni, kendisinden bir kelimeyle muştuluyor. Adı, Meryem'in oğlu İsa Mesih'tir. Dünya ve âhirette yüz akıdır. Allah'a yaklaştırılanlardandır."

Eski Anadolu Türkçesi

ol vaķt kim eyitti firişteler: “iy meryem! bayıķ Tañrı muştılar saña bir sözi andan; adı anuñ mesįh’dür, 'įsā meryem oġlı yüzlü ḥürmetli-y-iken dünyede daħı āħiretde daħı yaķın olınmışlardan.”

Bunyadov-Memmedeliyev

Mələklər dedilər: “Ya Məryəm! Həqiqətən, Allah Öz tərəfindən bir kəlmə ilə sənə müjdə verir. Onun adı Məryəm oğlu İsa əl-Məsihdir ki, dünyada və axirətdə şanı uca (şərəfli) və (Allaha) yaxın olanlardandır.

M. Pickthall (English)

(And remember) when the angels said: O Mary! Allah giveth thee glad tidings of a word from Him, whose name is the Messiah, Jesus, son of Mary, illustrious in the world and the Hereafter, and one of those brought near (unto Allah).

Yusuf Ali (English)

Behold! the angels said: "O Mary! Allah giveth thee glad tidings of a Word from Him: his name will be Christ Jesus(386), the son of Mary, held in honour in this world and the Hereafter and of (the company of) those nearest to Allah(387).*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.