20 Mayıs 2024 - 12 Zi'l-ka'de 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Âl-i İmrân Suresi 41. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Kâle rabbi-c’al lî âye(ten)(s) kâle âyetuke ellâ tukellime-nnâse śelâśete eyyâmin illâ ramzâ(en)(k) veżkur rabbeke keśîran vesebbih bil’aşiyyi vel-ibkâr(i)

Zekeriyya demişti ki: Rabbim, bana bir delil ver. Allah da, insanlarla işaretleşmen ayrı, tam üç gün, konuşmaman onlarla, delildir sana. Çok an Rabbini, akşam ve sabah çağlarında, onun noksan sıfatlardan arı olduğunu söyle demişti.

(Zekeriya:) "Rabbim, (bu konuda) bana bir alâmet (ayet) ver (ve kalbimi itminana eriştir)" deyince (Cenab-ı Hakk): "Sana alâmet; işaretleşme dışında, insanlarla üç gün konuşamamandır (dilinin tutulmasıdır. Buna rağmen kendi içinden) Rabbini çokça zikret ve akşam sabah O’nu tesbih et" buyuruvermişti.

Zekeriyya yalvardı: “Ey Rabbim! Bana bir işaret göster.” Allah buyurdu ki: “Senin işaretin, üç gün insanlara işaretten başka türlü konuşamamandır. Ve böylece Rabbini hiç durmadan an, gece gündüz O'nun sınırsız şanını yücelt.”

Zekeriyya:
“- Rabbim, bana, oğlum olacağına dair bir alâmet ver” dedi. Allah:
“- Senin alâmetin, üç gün insanlarla, işaretle cevap vermenin dışında konuşamamandır. Rabbini çok zikret, Rabbine çok şükret, Rabbine çok çok ibadet et, Rabbinin dinini, şeriatini anlat, akşama doğru ve sabahları erken, onu tesbih et, namaz kıl” buyurdu.

(Zekeriyya) "Ey Rabbim! Bana bir emare göster!" dedi. (Allah) "Senin emaren üç gün süreyle insanlarla işaretle anlaşmak dışında hiç konuşamamandır. Rabbini çokca an; gece ve sabahın erken vakitlerinde tesbih et" dedi.

(Zekeriya) 'Rabbim, bana bir alamet (ayet) ver.' dedi. 'Sana alamet, işaretleşme dışında, insanlarla üç gün konuşmamandır. Rabbini çokça zikret ve akşam sabah O'nu tesbih et.' dedi.

Zekeriyya (Aleyhisselâm): “- Ey Rabbim, zevcemin hamlinden haberdar olabileceğim bir nişan ve alâmeti bana ver.” dedi. Allah şöyle buyurdu: “- Senin (anlıyabileceğin) alâmet ve nişan, insanlara üç gün (el, baş ve göz işaretinde bulunup) söz söyleyememendir. Bununla beraber Rabbini çok an ve akşam sabah tesbih et.”

Zekeriya: “Öyle ise bana bir belirti göster.” dedi. Allah: “Belirtin şudur: Sen üç gün işaret dışında insanlarla konuşamayacaksın. Rabbini çok hatırla. Sabah akşam O’nu tesbih et.”

Zekeriyyâ, “Ey Rabbim! Bana bir alâmet göster” diye yalvardı. Allah buyurdu ki: “Senin için alâmet, insanlara üç gün -işaretten başka- söz söylememendir. Ayrıca Rabbini çok an, sabah akşam tesbih et!”

Dedi: «Tanrım! Benim için bir belge ver», Allah buyurdu ki: «Senin belgen, üç gün için kimseyle konuşmamaklığında, yalnız işaretle anlaşırsın, Tanrını da çok anasın, hemi akşam, hemi sabah teşbih edesin»

Zekeriya: “Ey Rabbim! Bana (çocuğumun olacağına dair) bir işaret göster!” dedi. (Allah) buyurdu ki: “İşaretin şudur; (hasta olmamana rağmen) üç gün boyunca insanlarla işaretleşmek dışında konuşma! Rabbini hiç durmadan an ve gece gündüz O'nu tesbih et!”

Zekeriya "Yâ rabbi va’dinin nişânesi olmak üzere bir delîl gönder" didi. "İşte insânlara üç gün işâret ile lakırdı söylemek delîldir. Her vakit kesretle rabbin ismini zikr it ve sabah akşam du’â iyle" cevâbı virildi.

"Ya Rabbi! Bana bir alamet ver" dedi, "Alametin, üç gün, işaretle anlaşma dışında insanlarla konuşmamandır; Rabbini çok an, akşam sabah hamd et" dedi.*

Zekeriya, “Rabbim! (çocuğum olacağına dair) bana bir alâmet ver” dedi. Allah da şöyle dedi: “Senin için alâmet, insanlarla üç gün konuşamaman, ancak işaretleşebilmendir. Ayrıca Rabbini çok an, sabah akşam tesbih et.”

“Rabbim, dedi, bana bir alâmet göster.” Şöyle buyurdu: “Senin için alâmet insanlara üç gün ancak işaretle konuşmandır. Rabbini çok an, sabah akşam tesbih et.”

Zekeriyya: Rabbim! (Oğlum olacağına dair) bana bir alâmet göster, dedi. Allah buyurdu ki: Senin için alâmet, insanlara, üç gün, işaretten başka söz söylememendir. Ayrıca Rabbini çok an, sabah akşam tesbih et.

"Rabbim, bana bir alamet ver," dedi. "Alametin, üç gün işaretle anlaşmanın dışında halk ile konuşmamandır. Rabbini çokça an, akşam sabah onu düşün."

İnancın konusunda halka itibar etme; onlar senin için ne diyecekler diye endişelenme.

Zekeriyya: "Rabbim! (oğlum olacağına dair) bana bir alâmet ver" dedi. Allah da buyurdu ki: "Senin için alâmet, insanlara üç gün, işaretten başka söz söyleyememendir. Ayrıca Rabbini çok an, sabah akşam tesbih et".

Yarab! dedi: Bana bir âyet (bir alâmet) yap, buyurdu ki: Ayetin nasa üç gün sade işaretten başka söz söyliyememendir. Bununla beraber rabbını çok zikret ve akşam sabah tesbih eyle

(Zekeriyyâ,) “Rabbim, o hâlde (bu konuda) bana bir alâmet ver” deyince Allah şöyle buyurdu: “Senin alâmetin, işaretle anlaşmanın dışında, insanlarla üç gün konuşamamandır. Rabbini çokça zikret ve akşam sabah tesbih et.”

Ey Rabb'im! Bana, bir ayet yap¹, dedi. O da: “Bunun ayeti, işaret dili dışında insanlarla üç gün konuşmayacak olmandır.² Rabb'ini çokça an, O'nu sabah akşam³ tesbih⁴ et.” dedi.

1- Belirti göster. 2- Dilinin tutulmasıdır. 3-Bütün bir gün boyunca. 4- Her türlü noksanlıktan arındırarak, övgü ile yücelt.

(Zekeriyyâ) söyledi: «Rabbim, bana (bu hususda) bir nişan ver». (Allah) dedi ki: «Senin nişanın sâde bir işâretden başka insanlara üç gün söz söyleyememendir. Bununla beraber Rabbini çok an ve akşam sabah onu tesbîh et».

(Zekeriyyâ) dedi ki: “Rabbim! (Onun geleceğine dâir) bana bir alâmet kıl!” (Rabbiona şöyle) buyurdu: “Senin (ona dâir) alâmetin, insanlarla işâret (ile anlaşman) dışında, üç gün konuşamamandır. Hem Rabbini çok zikret ve akşam sabah (O'nu) tesbîh eyle!”

Zekeriya “Öyle ise bana bir işaret ver” dedi. Allah “İnsanlarla üç gün, işaretleşmenin dışında konuşamaman senin için işaret (ayet) olsun” dedi. Rabbini çokça hatırla ve sabah akşam O nu noksan sıfatlardan tenzih et.

Zekeriya dedi: « Ey çalabım! Bana bir belge göster.» Allah buyurdu: « Sana belge şu olsun: Üç gün hiç kimse ile konuşmıyacaksın, ancak kımıltılarla konuşabileceksin. Yalnız çalabını sık sık an, Onu sabah, akşam ulula.»

Zekeriya «Ya Rab! Bana bir alâmet göster ki onunla gebe olduğunu bileyim» dedi. O, «sana alâmet şudur ki üç gün nâs ile konuşamayıp ancak işaret ile konuşabileceksin. Rabbini çok an. O/nu sabah ve akşam tespih et» dedi.

Zekeriya, “Rabbim! Öyleyse bana (bu konuda) bir alâmet [âyet] göster” dedi. Allah da: “Senin alâmetin üç gün boyunca insanlarla işaretleşme dışında konuşamamandır, Rabbini çok an ve akşam sabah O’nun şanını yücelt [sebbih]” dedi.

“Ya Rabbi! Bana bir alamet ver” (ki bu ilmim yakin ve itminana dönüşsün) dedi. Allah “Alametin, üç gün boyunca işaretle anlaşma dışında insanlarla konuşmamandır. Rabbini çok an, akşam sabah tesbih et” dedi.

Zekeriya: “Ey Rabb’im, oğlum olacağına dâir bana bir alâmet göster ki, anlayayım!” dedi. Allah:
“Senin alâmetin şudur ki, hasta olmadığın hâlde, üç gün boyunca dilin tutulacak ve insanlarla ancak işâret diliyle konuşabileceksin. Fakat bu hâlde bile, O’nun ayetlerini sürekli gündemde tutarak Rabb’ini çokça zikredecek, hem kalbinle, hem davranışlarınla O’nun adını yücelterek gece gündüz tesbih edeceksin!” dedi.
Bu arada ilâhî kudret, Meryem’i kutsal göreve hazırlıyordu:

-“Rabbim! Bana bir âyet kıl!” dedi.
-“Senin âyetin üç gün boyunca İnsanlar’la işaret dışında konuşmamandır. Rabbini çokça an! Sabah Erken Vakitler ve Akşamleyin tesbih et!” dedi.

Zekeriyya: " Ya Rab! n'olur bana bir işaret ver. " Melek: " İşaretin, üç gün süreyle insanlara sadece işaretle konuşmak olsun. Bir de sabah akşam Tanrının erişilemez ihtişamını düşün. "

Bunun üzerine Zekeriya, "Rabbim! Çocuğum olacağına dair bana bir alâmet ver!" dedi. Allah da şöyle dedi: "Senin için alâmet, insanlarla üç gün konuşamaman sadece işaretleşebilmendir. Ayrıca Rabbini çok an! Sabah akşam arası yasalarına uyarak yaşa! Sabah akşam Rabbinin huzurunda dur! Günlük hayatının hesabını Rabbinin huzurunda bilgiyle bilinçle ver! Hatalarından tövbe ederek af dile!" Böylece Rabbin Zekeriya’ya güzel bir yol öğretti. Karısı kısır yaşlı bir adamın çocuğunun olması toplumda bir sürü söze neden olacaktı. Toplumu “Ey Zekeriya karın kısır, sen yaşlısın nereden buldun bu çocuğu demeyecekler miydi?” İşte Allah ona üç gün insanlarla konuşma, üç gün boyunca önce bir bebeğinin olacağını kendine içselleştir. Rabbinin gücünü anla! Sonra toplumuna durumla ilgili olarak neler söyleyeceğini düşün! Üç gün tutacağın susma orucu, senin yalan yanlış, gerçek dışı şeyler söylememen içindir. Zekeriya toplumuyla üç gün boyunca konuşmadı. Bu sürede müjdelenen şey gerçekleşti. Karısı hamile kaldı. Zekeriya hem Rabbinin gücüne bir kere daha iman etti, hem toplumuna neler söyleyeceğini düşündü. Rabbinin bu nimeti olmasaydı, Zekeriya toplumunun karşısında çaresizliğe düşebilirdi.

(Zekeriya) “Rabbim! (Bu konuda) bana bir delil ver.” demişti. (Melek) “Senin delilin, işaret (etmen) dışında insanlarla üç gün konuşamamandır.” demişti. Rabbini çok an; akşam sabah (O’nu) [tesbih] et (yücelt)! [*]

İnsan sapasağlam olmasına rağmen, Yüce Allah tarafından konuşamaz hale getirilmekte olduğu gibi, alışılmışın dışında bir yaratmaya da elbette konu edi... Devamı..

(Zekeriya): “Ey Rabbim, (çocuğum olacağına dâir) bana bir mûcize ver.”¹ dedi. (Allah da) Senin mûcizen, insanlarla üç gün (üç gece) işaretleşme dışında konuşamamandır. (Sen, bu arada) Rabbinin adını çokça an ve Onu akşam ve sabah (sürekli olarak) noksan sıfatlardan tenzih et.” buyurdu.²

1 Hz. Zekeriyya (a.s)’ın bu ifâdesi, Hz. İbrahim’in “Bir zamanlar İbrahim: ‘Ey Rabbim! Ölüleri nasıl dirilttiğini bana göster.’ dedi. (Allah da ona:) ... Devamı..

[Zekeriya] yalvardı: “Ey Rabbim! Bana bir işaret göster!” “İşaretin şudur ki,” denildi, “üç gün boyunca yüz işaretleri dışında insanlarla konuşma! ²⁹ Rabbini hiç durmadan an ve gece gündüz O’nun sınırsız şanını yücelt!”

29 Ebû Müslim’e göre (Râzî tarafından kabul görerek nakledilmiştir), Hz. Zekeriya’ya sadece üç gün süresince hiç kimse ile konuşmaması emredilmişti. Y... Devamı..

“Rabbim, bana bir delil ver.” dedi. Allah da: “Senin delilin üç gün, insanlarla işaretle anlaşmak dışında konuşamamandır. Rabbini çokça zikret ve sabah akşam tespih et.” buyurdu. 21/89-90, 30/19-20

(Zekeriyya) yalvardı: “Rabbim! Bana bir delil göster!” (Allah) buyurdu ki: “Senin delilin, insanlarla üç gün boyunca işaret[⁵⁷⁷] dışında konuşamamandır. (Konuşma yerine) Rabbini çok zikret ve sabah-akşam, gündüz-gece O’nu tesbih et![⁵⁷⁸]

[577] Kur’an’da sadece burada gelen remzen ile ifade edilen sembolik dil, jest, mimik ve el yardımıyla işaret diline tekabül etse gerektir. [578] Z... Devamı..

(Bu müjdeye çok sevinen Zekeriyya bu kez) "Ey Rabbim (oğlum olacağına dair) bana bir alamet göster" diye yalvarınca "Senin için alamet; insanlarla üç gün konuşamaz hale gelmen, onlarla ancak işaretle anlaşabilmendir. (Bu süre içinde) Rabbini çok an ve sabah akşam onu tesbih et" buyuruldu. (Melekler Zekeriyya a.s.'ya "Yahya'yı Müjdeledikleri gibi, Meryem'e de "İsa'yı müjdelediler.. Nitekim)

Zekeriya, "Rabbim! (çocuğum olacağına dair) bana bir kanıt ver" dedi. Allah da şöyle dedi: "Senin için kanıt, insanlarla üç gün konuşamaman, ancak işaretleşebilmendir. Ayrıca Rabbini çok an, sabah akşam tesbih et. "

Dedi ki: «Yarabbi! Benim için bir alâmet kıl.» Buyurdu ki: «Senin için alâmet, nâs ile bir işaretten başka üç gün tekellüm edememektir. Maamafih Rabbini çokça zikret ve akşam sabah namaz kı!»

O: “Ya Rabbî, bana oğlum olacağına dair bir alâmet bildirir misin? ” deyince, Allah: “Senin işaretin şudur: “Üç gün müddetle halkla işaretleşme dışında konuşmayacaksın! Rabbini çok zikret, sabah akşam onu tesbih ve tenzih et! ” buyurdu. {KM, Luka 1, 20}

Rabbim, o halde bana (oğlum olacağına dair) bir alamet ver! dedi. (Allah) buyurdu ki: "Senin alametin üç gün insanlarla işaretten başka türlü konuşamamandır; Rabbini çok an, akşam sabah (O'nu) tesbih et!"

(Bunı işidince) Zekeriyâ: Yâ Rabbî bana bunun içün bir 'alâmet göster didi. Melek: Üç gün kimse ile konuşmaman ancak işâretle konuşman senin içün 'alâmetdir. (Üç gün kimseye söz söyleyemeyeceksin ancak remz ve işâretle görişeceksin) O halde oldığın sırada rabbi çok çok zikr it ve akşamları da sabahları da onı tesbîh ve tenzîh iyle didi.

(Zekeriya:) “Sahibim! Benim için bir gösterge belirle!” dedi. Allah: “Göstergen üç gün boyunca insanlarla, işaret dili dışında bir dille konuşamamandır[1]. Sahibini çokça an ve sabah akşam O’na ibadet et.”[2] dedi.

[1] "Konuşamama" diye meal verilmesinin sebebi, bu göstergeyi kendisi için istemesinden dolayıdır. Buraya "konuşmama" şeklinde meal verilemez, çünkü k... Devamı..

-Rabbim, bana bir delil ver, dedi. Allah da:-Senin delilin, üç gün insanlarla işaretle anlaşmak dışında konuşamamandır. Rabbini çokça zikret ve akşam, sabah tesbih et, buyurdu.

Zekeriya, “Rabbim, bana bir alâmet ver” dedi. Allah buyurdu ki: “Alâmetin, üç gün insanlarla işaretten başka bir şekilde konuşmamandır. Yalnız Rabbini çokça an; sabah akşam onu tesbih et.”

Zekeriyya dedi: "Rabbim, bana bir belirti ver!" Allah buyurdu: "Sana belirti şudur: "İnsanlarla üç gün, işaretleşme dışında konuşmayacaksın. Rabbini çok an. Akşam-sabah tespih et!"

eyitti: “iy çalabum'! ķıl benüm içün bir nişān.” eyitti: “nişānuñ oldur kim söylemeyeseñ ādemįlere üç günler illā işaret eylemek. daħı añ çalabuñı çoķ daħı tesbįḥ eyle giceye yaķın daħı irtelemekde.”

Ẕekeriyyā eyitdi: İy Çalabum baña bir ‘alāmet ḳılġıl. Tañrı Ta‘ālā eyitdi:saña ‘alāmet oldur kim ḫalḳa söylemeyesin üç gün illā işāret bile. Daḫı ẕikreyle Çalabuñı çoḳ çoḳ ve tesbīḥ eyle giçelerde ve ṣabāḥlarda.

(Zəkəriyya: ) “Ey Rəbbim! Mənə (zövcəmin hamilə olduğu vaxtı bilmək üçün) bir nişanə göstər”, - dedikdə, (Allah: ) “Sənin nişanən üç günün ərzində adamlarla yalnız işarə ilə (əl, baş və gözlə) danışmaq olacaqdır. O vəziyyətdə belə Rəbbini çox yada sal (zikr et) və səhər-axşam şə’ninə tə’riflər deyib şükür et!” buyurdu.

He said: My Lord! Appoint a token for me. (The angel) said: The token unto thee (shall be) that thou shalt not speak unto mankind three days except by signs. Remember thy Lord much, and praise (Him) in the early hours of night and morning.

He said: "O my Lord! Give me a Sign!" "Thy Sign," was the answer, "Shall be that thou shalt speak to no man for three days but with signals. Then celebrate the praises of thy Lord again and again, and glorify Him in the evening and in the morning."


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.