7 Mayıs 2021 - 25 Ramazan 1442 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Âl-i İmrân Suresi 39. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Fenâdet-hu-lmelâ-iketu vehuve kâ-imun yusallî fî-lmihrâbi enna(A)llâhe yubeşşiruke biyahyâ musaddikan bikelimetin mina(A)llâhi veseyyiden vehasûran venebiyyen mine-ssâlihîn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

O mihrapta namaz kılarken, melekler ona seslendi: "Allah, sana Yahya'yı müjdeler. O, Allah'tan olan (kutlu) bir kelimeyi (İsa'yı) doğrulayan, efendi, iffetli ve salihlerden bir peygamberdir."

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Mihrapta durmuş, namaz kılıyordu ki melekler, gerçekten de Allah, sana Yahya'yı müjdelemededir. O, Tanrıdan gelen sözü tasdik eden bir erdir, uludur, kötülüklerden tamamıyla çekinmiştir, iyilerden ve doğrulardan bir peygamberdir o diye nida etmişti.

Abdullah Parlıyan Meali

Bunun üzerine mabedde namaz kılıp dua ederken Melekler ona: “Allah sana kendi katından bir sözün gerçekliğini doğrulayacak, insanlar arasında seçkin bir yere sahip olacak, tam bir iffet sahibi, dürüst ve erdemli bir peygamber olacak olan Yahyâ'nın doğumunu müjdeliyor” diye seslendiler.

Ahmet Tekin Meali

Zekeriyya mabette, kıyamda, namaz kılarken melekler ona:
“Allah sana, kendisinden gelen 'ol' emri mûcizesini, Îsâ'nın doğum mûcizesini tasdik eden, görüşüne başvurulan lider, nefsine hâkim, kudretli, dindar, ahlâklı, hayır-hasenat sahibi müslümanlardan, salihlerden bir peygamber olarak Yahyâ'yı müjdeliyor” diye seslendiler.
*

Ahmet Varol Meali

Onun mihrabda namaz kılmakta olduğu sırada melekler kendisine, "Allah sana, Allah katından olan Kelime'yi [6] doğrulayıcı, efendi, kendine hakim ve salihlerden bir peygamber olarak Yahya'yı müjdelemektedir" diye seslendiler.*

Ali Bulaç Meali

O mihrapta namaz kılarken, melekler ona seslendi: 'Allah, sana Yahya'yı müjdeler. O, Allah'tan olan bir kelimeyi (İsa'yı) doğrulayan, efendi, iffetli ve salihlerden bir peygamberdir.'

Ali Fikri Yavuz Meali

Bunun üzerine, Zekeriyya (Aleyhisselâm) mihrab'da namaz kılmağa durduğu sırada, hemen melekler ona şöyle seslendi; “- Haberin olsun, Allah sana Yahya adlı çocuğu müjdeliyor. O, Allah'dan gelen bir kelimeyi (Hz. Îsa'yı) tasdik edecek, kavminin efendisi olacak, nefsine hâkim bulunacak ve sâlihlerden bir peygamber olacaktır.”

Bahaeddin Sağlam Meali

O, mihrapta namaz kılarken, melekler ona şöyle seslendiler: “Allah, Yahya isminde bir çocuğu sana müjdeliyor. O, Allah’ın ol emriyle yaratılan İsayı doğrulayıcı, güçlü, namuslu, peygamber ve yararlılardan olacak.”

Bayraktar Bayraklı Meali

Zekeriyyâ mabedde durmuş namaz kılarken, melekler ona şöyle seslendiler: “Allah sana, kendi katından bir sözün gerçekleştiğini doğrulayacak, efendi, iffetli, dürüst ve erdemli bir peygamber olacak olan Yahyâ'yı müjdeliyor.”

Besim Atalay Meali (1962)

O, mihrapta namaz kılmakta iken, «Allah seni, kendi katından gelen bir sözü gerçekleyen, ulusuna başkan, kendini tutabilen, hem de onatlardan bir peygamber olan Yahya ile müjdeler» diye melekler ona ünlemişlerdi

Cemal Külünkoğlu Meali

Bunun üzerine Zekeriya mihrapta namaz kılarken melekler ona seslendi: “(Ey Zekeriya! Allah sana, (şu ihtiyarlık çağında) kendi katından bir sözün gerçekliğini doğrulayacak, insanlar arasında seçkin bir yere sahip olacak, tam bir iffet sahibi, dürüst ve erdemli bir nebî olacak olan Yahya'yı müjdeliyor.” *

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Mabedde namaz kılarken melekler ona seslendiler: "Allah sana Allah'ın emriyle (vücud bulan İsa'yı) tasdik eden, efendi, iffetli, iyilerden bir peygamber olarak Yahya'yı müjdeler".

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Zekeriya mabedde namaz kılarken melekler ona, “Allah sana, kendisinden gelen bir kelimeyi (İsa’yı) doğrulayıcı, efendi, nefsine hâkim ve salihlerden bir peygamber olarak Yahya’yı müjdeler” diye seslendiler.

Diyanet Vakfı Meali

Zekeriyya mâbedde durmuş namaz kılarken melekler ona şöyle nida ettiler: Allah sana, kendisi tarafından gelen bir Kelime'yi tasdik edici, efendi, iffetli ve sâlihlerden bir peygamber olarak Yahya'yı müjdeler.  *

Edip Yüksel Meali

Tapınakta durmuş namaz kılıyorken melekler ona, "ALLAH seni, ALLAH'ın Sözünü doğrulayacak, onurlu, iffetli ve erdemli bir peygamber olan Yahya ile müjdeliyor," diye seslendiler.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Zekeriyya mabedde namaz kılarken melekler ona: "Allah sana, Allah'dan bir kelimeyi doğrulayıcı, efendi, nefsine hakim ve iyilerden bir peygamber olarak Yahya'yı müjdeler." diye ünlediler.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Derken Melâikeler kendisine nida' ettiler, o kalkmış mihrabda namaz kılıyordu: Haberin olsun Allah sana Yahyayı müjdeliyor: Allahdan bir kelimeyi tasdik edecek, hem bir efendi, hem gayez zahid, ve bir Peygamber, salihînden

Erhan Aktaş Meali

O¹, mihrapta dikilmiş salat² ederken, melekler: “Allah, seni Yahya ile müjdeliyor, O, Allah'tan gelen kelimeyi tasdik eden, toplumuna öncülük yapan, kendisine sahip olan, iyilerden bir nebi olacak.” diye seslendiler. *

Hasan Basri Çantay Meali

O, mihrabda durub namaz kılarken melekler ona (şöyle) nida ettir «Gerçek, Allah sana kendisinden bir kelimeyi tasdıyk edici, bir efendi, nefsine haakim ve saalihlerden bir peygamber olmak üzere Yahyâyi müjdeler».

Hayrat Neşriyat Meali

Derken o, ma'bedde namaz kılarken ayakta olduğu bir sırada, melekler ona şöyle nidâ ettiler: “Doğrusu Allah, sana Allah'dan bir kelime (olan Îsâ')yı(2) tasdîk edici, bir efendi, bir iffet sâhibi ve sâlihlerden bir peygamber olarak Yahyâ'yı müjdeliyor!”*

İlyas Yorulmaz Meali

Zekeriya mescit de ayakta dua ederken melekler ona seslendi “Allah, sana kendinden onaylanmış bir sözle, bağışlayacağı Yahyayı müjdeliyor. O, toplumda saygı değer, iffetli ve salih ameller işleyen bir peygamber olacak.”

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Zekeriya mihrapta durup namaz kılar iken melekler [³] ona nida edip «Allah sana kendisinden gelen kelimeyi [⁴] tasdik edici, ulu [⁵], teehhülden çekinir ve sulâhadan [⁶] bir peygamber olmak üzere Yahya/yı müjde eder» dediler.*

Kadri Çelik Meali

(Zekeriyya) Mihrapta namaz kılarken melekler ona, “Allah sana; Allah'tan bir kelimeyi (İsa'yı) onaylayan, önder, çok takvalı ve salihlerden bir peygamber olarak Yahya'yı müjdeler” diye seslendiler.

Mahmut Kısa Meali

Derken, Zekeriya mâbette namaza durduğu bir sırada, melekler ona seslendiler:
“Ey Zekeriya! Allah sana şu ihtiyarlık çağında, Yahya adında tertemiz bir çocuğunun olacağını müjdeliyor. Bu çocuk, Allah’ın kelimesini, yani ‘Ol!’ emriyle babasız olarak yaratacağı İsa Mesih’i tasdik edecektir. İhtiyar bir baba ve kısır bir anneden doğmakla, Hz. İsa’nın da —Allah’ın dilemesiyle— babasız doğabileceğini en güzel bir örnek ve canlı bir şâhit olarak fiilen gösterecek, büyüyünce de bizzat Hz. İsa’ya iman edip getirdiklerini onaylayacaktır. O,üzerinde önderlik ve büyüklük vasfını taşıyan bir efendi, son derece iffetli ve seçkin kullar arasında yer alan bir Peygamber olacaktır.”

Mehmet Okuyan Meali

O (Zekeriya) mabette namaz kılarken* melekler (ona şöyle) seslenmişlerdi: “Allah sana kendisi tarafından gelen bir sözü* doğrulayıcı, efendi, onurlu ve iyilerden bir peygamber olarak Yahyayı müjdeliyor.”*

Mehmet Türk Meali

Zekeriya mescidde namaz kılarken1 melekler ona: “Allah sana, Allah’tan bir kelime olan (İsa)’yı2 tasdik edecek,3 efendi, iffetli4 ve salihlerden bir Peygamber olarak, Yahya’yı müjdeliyor.” diye seslendiler.5*

Muhammed Esed Meali

Bunun üzerine, mâbedde dua ederken, melekler ona: “Allah sana, Kendi katından bir sözün gerçekliğini doğrulayacak, 28 insanlar arasında seçkin (bir yere sahip olacak), tam bir iffet sahibi, dürüst ve erdemli bir peygamber olacak olan Yahya[nın doğumun]u müjdeliyor” diye seslendiler.

Mustafa Çavdar Meali

Mihrapta namaz kılmakta iken, melekler ona seslendiler: “Allah sana, Allah’tan gelen bir kelimeyi tasdik eden, efendi, nefsine hâkim ve iyilerden bir nebi olarak Yahya’yı müjdeliyor!’’ 6/85...89, 19/2...10

Mustafa İslamoğlu Meali

Zekeriyya mihrapta ibadet ederken melekler ona seslendiler: “Allah sana, Allah’tan gelen kelâmı doğrulayıcı bir kelime olan,[573] saygın bir konuma sahip, nefsine hakim,[574] sâlihlerden bir nebi olacak Yahyâ’yı müjdeliyor.”*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Zekeriya mihrapta kâim olarak namaz kılmakta iken ona melekler nidâ etti: «Muhakkak Allah Teâlâ sana Allah tarafından olan bir kelimeyi musaddık ve seyyid ve nefsine hakim ve sâlihlerden bir peygamber olmak üzere Yahya'yı müjde eder.»

Suat Yıldırım Meali

Zekeriyya mihrapta namaz kılmakta iken melekler kendisine seslenip: “Allah sana, Allah'tan bir kelimeyi tasdik edecek, hem efendi, hem gayet zahid, hem peygamber olacak olan Yahya'yı müjdeler. ” dediler. [3, 45; 4, 171]*

Süleyman Ateş Meali

Zekeriyya, mabedde durmuş namaz kılarken, melekler ona: "Allah sana, Allah'tan bir kelimeyi doğrulayıcı, efendi, nefsine hakim ve iyilerden bir peygamber olacak Yahya'yı müjdeler," diye ünlediler.*

Süleymaniye Vakfı Meali

(Meryem’in olduğu) dairede, ayakta namazda iken melekler şöyle seslendiler: "Allah sana, Allah’ın bir sözünü onaylayacak[*]; önder, kendine hâkim ve iyilerden bir nebî olacak olan Yahya’yı müjdeliyor.”*

Şaban Piriş Meali

Mihrapta namaz kılmakta iken, melekler O'na, Allah'ın kendisine Yahya'yı, Allah'tan gelen bir kelimeyi tasdik eden, efendi, nefsine hakim ve iyilerden bir peygamber olarak müjdelediğini söylediler.

Ümit Şimşek Meali

Zekeriya mihrapta namaz kılmaktayken melekler ona “Allah seni Yahya ile müjdeliyor,” diye seslendiler. “O Allah'tan bir kelimeyi(11) tasdik edici, kavminin efendisi, nefsine hâkim, salihler zümresinden bir peygamber olacak.”*

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Zekeriyya mihrapta durmuş dua ederken/ namaz kılarken, melekler ona şöyle çağırmışlardı: "Allah sana, Allah'tan bir kelimeyi doğrulayıcı bir efendi; nefsine egemen bir benlik, hayır ve barışı sevenlerden bir peygamber olarak Yahya'yı müjdeliyor."

Eski Anadolu Türkçesi

pes ķıġırdı aña firişteler ol durur-iken, namāz ķılur mihrabda: “bayıķ Tañrı muştılar saña yaḥyā’yı girçek dutıcı-y-iken bir sözi ya'nį 'įsā! 'yı Tañrı’dan daħı sever-iken daħı gendüzini 'avratlardan yıġıcı-y-iken daħı peyġamber iken śāliḥlardan.”

Bunyadov-Memmedeliyev

(Zəkəriyya) mehrabda (ibadətgahda) ayaq üstə durub namaz qılarkən mələklər ona müraciət edib dedilər: “Allah sənə Özü tərəfindən gələn kəlməni (İsanı) təsdiq edən, (tayfasını) ağa, nəfsinə hakim və əməlisalehlər zümrəsindən bir peyğəmbər olacaq Yəhyanın (dünyaya gələcəyi) xəbərini müjdə verir”.

M. Pickthall (English)

And the angels called to him as he stood praying in the sanctuary: Allah giveth thee glad tidings of (a son whose name is) John, (who cometh) to confirm a word from Allah, lordly, chaste, a Prophet of the righteous.

Yusuf Ali (English)

While he was standing in prayer in the chamber, the angels called unto him: "(Allah) doth give thee glad tidings of Yahya, witnessing the truth of a Word from Allah(381), and (be besides) noble, chaste, and a prophet,- of the (goodly) company of the righteous."*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.