24 Eylül 2023 - 9 Rebiü'l-Evvel 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Âl-i İmrân Suresi 39. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Fenâdet-hu-lmelâ-iketu vehuve kâ-imun yusallî fî-lmihrâbi enna(A)llâhe yubeşşiruke biyahyâ musaddikan bikelimetin mina(A)llâhi veseyyiden vehasûran venebiyyen mine-ssâlihîn(e)

Mihrapta durmuş, namaz kılıyordu ki melekler, gerçekten de Allah, sana Yahya'yı müjdelemededir. O, Tanrıdan gelen sözü tasdik eden bir erdir, uludur, kötülüklerden tamamıyla çekinmiştir, iyilerden ve doğrulardan bir peygamberdir o diye nida etmişti.

O, mihrapta namaz kılarken, melekler ona (kalben şöyle) seslendiler: "Allah, sana (hayırlı bir oğul olarak) Yahya’yı müjdeler. O, Allah’tan olan (kutlu) bir kelimeyi (İsa’yı) doğrulayan, erdemli ve efendi, iffetli ve salihlerden bir peygamberdir."

Bunun üzerine mabedde namaz kılıp dua ederken Melekler ona: “Allah sana kendi katından bir sözün gerçekliğini doğrulayacak, insanlar arasında seçkin bir yere sahip olacak, tam bir iffet sahibi, dürüst ve erdemli bir peygamber olacak olan Yahyâ'nın doğumunu müjdeliyor” diye seslendiler.

Zekeriyya mabette, kıyamda, namaz kılarken melekler ona:
“Allah sana, kendisinden gelen 'ol' emri mûcizesini, Îsâ'nın doğum mûcizesini tasdik eden, görüşüne başvurulan lider, nefsine hâkim, kudretli, dindar, ahlâklı, hayır-hasenat sahibi müslümanlardan, salihlerden bir peygamber olarak Yahyâ'yı müjdeliyor” diye seslendiler.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 3/45; 4/171. “Yahya” ismi, günahın hayatını söndüremediği kimse mânâsı-nadır.

Onun mihrabda namaz kılmakta olduğu sırada melekler kendisine, "Allah sana, Allah katından olan Kelime'yi [6] doğrulayıcı, efendi, kendine hakim ve salihlerden bir peygamber olarak Yahya'yı müjdelemektedir" diye seslendiler.

6.Burada "Allah katından olan Kelime" ile kastedilen Hz. İsa (a.s.)`dır. İsa (a.s.), Allah`ın "ol" kelimesiyle babasız olarak dünyaya geldiğinden bu ş... Devamı..

O mihrapta namaz kılarken, melekler ona seslendi: 'Allah, sana Yahya'yı müjdeler. O, Allah'tan olan bir kelimeyi (İsa'yı) doğrulayan, efendi, iffetli ve salihlerden bir peygamberdir.'

Bunun üzerine, Zekeriyya (Aleyhisselâm) mihrab'da namaz kılmağa durduğu sırada, hemen melekler ona şöyle seslendi; “- Haberin olsun, Allah sana Yahya adlı çocuğu müjdeliyor. O, Allah'dan gelen bir kelimeyi (Hz. Îsa'yı) tasdik edecek, kavminin efendisi olacak, nefsine hâkim bulunacak ve sâlihlerden bir peygamber olacaktır.”

O, mihrapta namaz kılarken, melekler ona şöyle seslendiler: “Allah, Yahya isminde bir çocuğu sana müjdeliyor. O, Allah’ın ol emriyle yaratılan İsayı doğrulayıcı, güçlü, namuslu, peygamber ve yararlılardan olacak.”

Zekeriyyâ mabedde durmuş namaz kılarken, melekler ona şöyle seslendiler: “Allah sana, kendi katından bir sözün gerçekleştiğini doğrulayacak, efendi, iffetli, dürüst ve erdemli bir peygamber olacak olan Yahyâ'yı müjdeliyor.”

O, mihrapta namaz kılmakta iken, «Allah seni, kendi katından gelen bir sözü gerçekleyen, ulusuna başkan, kendini tutabilen, hem de onatlardan bir peygamber olan Yahya ile müjdeler» diye melekler ona ünlemişlerdi

Bunun üzerine Zekeriya mihrapta namaz kılarken melekler ona seslendi: “(Ey Zekeriya! Allah sana, (şu ihtiyarlık çağında) kendi katından bir sözün gerçekliğini doğrulayacak, insanlar arasında seçkin bir yere sahip olacak, tam bir iffet sahibi, dürüst ve erdemli bir nebî olacak olan Yahya'yı müjdeliyor.” 

Bkz. 6/85, 19/7Zekeriya Peygamber Hz. Meryem’in teyzesinin kocası idi. Hz. Meryem’in Beyt-i Makdis’te sorumluluğunu üstlenmişti. Meryem’e tahsis edile... Devamı..

Mihrâbda du’â ider iken melekler ânı çağırdılar. "Allâh sana kelimetu(A)llah’ı tasdîk idecek olan Yahyâ’nın tevellüd ideceğini bildiriyor, büyük, ’afif ve sâlih bir nebî olacakdır" didiler.

Mabedde namaz kılarken melekler ona seslendiler: "Allah sana Allah'ın emriyle (vücud bulan İsa'yı) tasdik eden, efendi, iffetli, iyilerden bir peygamber olarak Yahya'yı müjdeler".

Zekeriya mabedde namaz kılarken melekler ona, “Allah sana, kendisinden gelen bir kelimeyi (İsa’yı) doğrulayıcı, efendi, nefsine hâkim ve salihlerden bir peygamber olarak Yahya’yı müjdeler” diye seslendiler.

O mâbedde durmuş namaz kılarken melekler ona şöyle seslendiler: “Allah’ın bir kelimesini (Hz. İsâ’yı) tasdik edici, efendi, iffetli ve sâlih kullardan bir peygamber olarak Yahyâ’yı Allah sana müjdeliyor.

Zekeriyya mâbedde durmuş namaz kılarken melekler ona şöyle nida ettiler: Allah sana, kendisi tarafından gelen bir Kelime'yi tasdik edici, efendi, iffetli ve sâlihlerden bir peygamber olarak Yahya'yı müjdeler.  

 Tefsircilerin beyanına göre bu âyette «Kelime» sözü ile kasdedilen kişi Hz. İsa’dır. Nitekim bu sûrenin 45. âyetinde bunun açıkça ifade edildiğini gö... Devamı..

Tapınakta durmuş namaz kılıyorken melekler ona, "ALLAH seni, ALLAH'ın Sözünü doğrulayacak, onurlu, iffetli ve erdemli bir peygamber olan Yahya ile müjdeliyor," diye seslendiler.

Zekeriyya mabedde namaz kılarken melekler ona: "Allah sana, Allah'dan bir kelimeyi doğrulayıcı, efendi, nefsine hakim ve iyilerden bir peygamber olarak Yahya'yı müjdeler." diye ünlediler.

Derken Melâikeler kendisine nida' ettiler, o kalkmış mihrabda namaz kılıyordu: Haberin olsun Allah sana Yahyayı müjdeliyor: Allahdan bir kelimeyi tasdik edecek, hem bir efendi, hem gayez zahid, ve bir Peygamber, salihînden

O (mihrap denen) mabed odasında dua ederken, melekler ona (şöyle) seslendi: “(Ey Zekeriyyâ!) Şüphesiz, Allah sana Yahyâ’yı müjdeler. O, Allah nezdinden bir kelimeyi doğrulayıcı, efendi, nefsine hâkim ve sâlihlerden bir peygamber olacak.”

O¹, mihrapta dikilmiş salat² ederken, melekler: “Allah, seni Yahya ile müjdeliyor, O, Allah'tan gelen kelimeyi tasdik eden, toplumuna öncülük yapan, kendisine sahip olan, iyilerden bir nebi olacak.” diye seslendiler.

1. Zekeriya. 2. Dua ederken.

O, mihrabda durub namaz kılarken melekler ona (şöyle) nida ettir «Gerçek, Allah sana kendisinden bir kelimeyi tasdıyk edici, bir efendi, nefsine haakim ve saalihlerden bir peygamber olmak üzere Yahyâyi müjdeler».

Derken o, ma'bedde namaz kılarken ayakta olduğu bir sırada, melekler ona şöyle nidâ ettiler: “Doğrusu Allah, sana Allah'dan bir kelime (olan Îsâ')yı(2) tasdîk edici, bir efendi, bir iffet sâhibi ve sâlihlerden bir peygamber olarak Yahyâ'yı müjdeliyor!”

(2)Âyet-i kerîmede Allah-ü Teâlâ’nın Hz. Îsâ (as)’ı *****[kelime] diye isimlendirmesi; onu *** yani “Ol!” emri ve kelimesiyle, babası olmaksızın yarat... Devamı..

Zekeriya mescit de ayakta dua ederken melekler ona seslendi “Allah, sana kendinden onaylanmış bir sözle, bağışlayacağı Yahya’yı müjdeliyor. O, toplumda saygı değer, iffetli ve salih ameller işleyen bir peygamber olacak.”

Zekeriya tapınakta durup yalvarırken melekler ona seslendiler: « Gerçekten Allah sana Yahya adında bir çocuğun olacağını müjdeliyor. O Yahya ki Allah’ın « Ol» sözünü doğrulayacaktır, ulusunun başına geçecektir, dürtülerine kapılmaz, doğruluktan ayrılmaz bir peygamber olacaktır.»

Zekeriya mihrapta durup namaz kılar iken melekler [³] ona nida edip «Allah sana kendisinden gelen kelimeyi [⁴] tasdik edici, ulu [⁵], teehhülden çekinir ve sulâhadan [⁶] bir peygamber olmak üzere Yahya/yı müjde eder» dediler.

[3] Veya cemaat melâike cemaati reisi olan Cibril Aleyhisselâm.[4] Allah'ın Kitabını veya İsa Aleyhisselâmı.[5] Veya fıkıh, âlim, halim.[6] Yâni salâh... Devamı..

O mihrapta/mabette (böylece) ayakta dua ederken [yusalli], melekler ona, “Muhakkak ki Allah sana, Allah’tan bir Kelime’yi/İsa’yı doğrulayıcı, saygın bir konumu haiz, nefsine hâkim ve salihlerden bir peygamber olacak Yahya’yı müjdeliyor” diye seslendiler.

(Zekeriyya) Mihrapta namaz kılarken melekler ona, “Allah sana; Allah'tan bir kelimeyi (İsa'yı) onaylayan, önder, çok takvalı ve salihlerden bir peygamber olarak Yahya'yı müjdeler” diye seslendiler.

Derken, Zekeriya mâbette namaza durduğu bir sırada, melekler ona seslendiler:
“Ey Zekeriya! Allah sana şu ihtiyarlık çağında, Yahya adında tertemiz bir çocuğunun olacağını müjdeliyor. Bu çocuk, Allah’ın kelimesini, yani ‘Ol!’ emriyle babasız olarak yaratacağı İsa Mesih’i tasdik edecektir. İhtiyar bir baba ve kısır bir anneden doğmakla, Hz. İsa’nın da —Allah’ın dilemesiyle— babasız doğabileceğini en güzel bir örnek ve canlı bir şâhit olarak fiilen gösterecek, büyüyünce de bizzat Hz. İsa’ya iman edip getirdiklerini onaylayacaktır. O,üzerinde önderlik ve büyüklük vasfını taşıyan bir efendi, son derece iffetli ve seçkin kullar arasında yer alan bir Peygamber olacaktır.”

O ayaktayken Mihrap’ta dua ediyordu; Melekler ona seslendi:
-“Allah, sana Salihler’den bir nebiyy, nefsine hâkim, seyyid ve Allah’tan bir kelimeyi / sözü tasdik edici olarak Yahya’yı müjdeliyor”.

Bir gün mescitte dua ile meşgul iken bir melek gelipkendisine şöyle fısıldadı: " Allah seni Yahya [2] ile müjdeliyor, ileride o, saygın, kendine hakim ve iyi bir Tanrı habercisi kişiliği ile İsa'ya [3] tam destek verecek ".

Zekeriya mihraba durmuş salat-ı ikame ederken melekler O’na, "Allah sana, kendisinden gelen bir kelimeyi doğrulayıcı, efendi, nefsine hâkim ve iyi insanlardan bir Nebi olarak Yahya’yı müjdeler!" diye seslendi.

O (Zekeriya) mabette namaz kılarken [*] melekler (ona şöyle) seslenmişlerdi: “Allah sana kendisi tarafından gelen bir sözü [*] doğrulayıcı, efendi, onurlu ve iyilerden bir peygamber olarak Yahya’yı müjdeliyor.”

Bu buyruk namaz, oruç, zekât, kurban vs. ibadetlerin eski ümmetlerden beri farz olduğunun delillerindendir. Benzer mesajlar: Bakara 2:83, 183; Mâide 5... Devamı..

Zekeriya mescidde namaz kılarken¹ melekler ona: “Allah sana, Allah’tan bir kelime olan (İsa)’yı² tasdik edecek,³ efendi, iffetli⁴ ve salihlerden bir Peygamber olarak, Yahya’yı müjdeliyor.” diye seslendiler.⁵

1 Bu ifâdeden, namazın önceki ümmetlere de farz kılınan bir ibâdet olduğu, anlaşılmaktadır.2 Buradaki, “Allah’tan bir kelime” Hz. Îsâ (a.s) dır. Çünkü... Devamı..

Bunun üzerine, mâbedde dua ederken, melekler ona: “Allah sana, Kendi katından bir sözün gerçekliğini doğrulayacak, ²⁸ insanlar arasında seçkin (bir yere sahip olacak), tam bir iffet sahibi, dürüst ve erdemli bir peygamber olacak olan Yahya[nın doğumun]u müjdeliyor” diye seslendiler.

28 Kelime ifadesinin Kur’an’da çoğunlukla Allah’tan bir tebliğ, yahut Allah’ın iradesinin bir tezahürü veya O’nun vaadi anlamında kullanıldığı (ör. 4:... Devamı..

Mihrapta namaz kılmakta iken, melekler ona seslendiler: “Allah sana, Allah’tan gelen bir kelimeyi tasdik eden, efendi, nefsine hâkim ve iyilerden bir nebi olarak Yahya’yı müjdeliyor!’’ 6/85...89, 19/2...10

Zekeriyya mihrapta ibadet ederken melekler ona seslendiler: “Allah sana, Allah’tan gelen kelâmı doğrulayıcı bir kelime olan,[⁵⁷³] saygın bir konuma sahip, nefsine hakim,[⁵⁷⁴] sâlihlerden bir nebi olacak Yahyâ’yı müjdeliyor.”

[573] Buradaki kelime ile neyin kastedildiği açık değildir. İsa’ya ya da İsa’nın olağandışı doğumuna bir atıf olabileceği gibi (bkz. 45. âyet), Allah’... Devamı..

Mihrapta elpençe divan namaz kılmakta iken, melekler tarafından ona: "Hiç kuşkun olmasın ki, Allah sana -kendi katından olan bir Kelimeyi (İsa a.s.) tasdik edici- efendi, nefsine hakim ve salihlerden bir peygamber olmak üzere Yahya'yı müjdeler" diye nida olundu.

Zekeriyyâ, mabedde duaya durmuş, melekler ona: "Allâh sana, Allah’tan olan bir kelimeyi doğrulayıcı, efendi, nefsine hakim ve iyilerden bir nebi olacak Yahya’yı müjdeler, " diye ünlediler

Zekeriya mihrapta kâim olarak namaz kılmakta iken ona melekler nidâ etti: «Muhakkak Allah Teâlâ sana Allah tarafından olan bir kelimeyi musaddık ve seyyid ve nefsine hakim ve sâlihlerden bir peygamber olmak üzere Yahya'yı müjde eder.»

Zekeriyya mihrapta namaz kılmakta iken melekler kendisine seslenip: “Allah sana, Allah'tan bir kelimeyi tasdik edecek, hem efendi, hem gayet zahid, hem peygamber olacak olan Yahya'yı müjdeler. ” dediler. [3, 45; 4, 171]

Müfessirlerin ekseriyetine göre kelimeden maksat, Hz. Îsâ (a.s.)’dır. Kün (ol) emri ve kelimesiyle, babasız olarak yaratıldığı için böyle denilmiştir.... Devamı..

Zekeriyya, mabedde durmuş namaz kılarken, melekler ona: "Allah sana, Allah'tan bir kelimeyi doğrulayıcı, efendi, nefsine hakim ve iyilerden bir peygamber olacak Yahya'yı müjdeler," diye ünlediler.

Burada kelime ile, Hz. Îsâ'ya işâret edilmektedir. Başka bir âyette de Hz. Îsâ'dan Allah'ın kelimesi olarak söz edilir. Hz. Yahyâ, onun gerçek peygamb... Devamı..

Zekeriyâ mihrâbda ayak üsti durub du'â itmekde veyâ namâz kılmakda oldığı sırada melâike (Cibrîl 'aleyhisselâm) ona nidâ idüb: Allâh Te'âlâ seni, Allâh'ın kelimesi ('Îsâ'yı) tasdîk idici, kavminin seyyidi ve ulusı, levs ve şehvet ve çirk-i me'âsîden temiz sâlihlerden biri olan Yahyâ ile tebşîr ider didi.

(Meryem’in olduğu) dairede, ayakta namazda iken melekler şöyle seslendiler: "Allah sana, Allah’ın bir sözünü onaylayacak[*]; önder, kendine hâkim ve iyilerden bir nebî olacak olan Yahya’yı müjdeliyor.”

[*] Allah'ın sözü, diğer insanlar gibi Allah'ın "ol" emri ile oluşmaya başlayacak olan İsa aleyhisselamdır.

Mihrapta namaz kılmakta iken, melekler O'na, Allah'ın kendisine Yahya'yı, Allah'tan gelen bir kelimeyi tasdik eden, efendi, nefsine hakim ve iyilerden bir peygamber olarak müjdelediğini söylediler.

Zekeriya mihrapta namaz kılmaktayken melekler ona “Allah seni Yahya ile müjdeliyor,” diye seslendiler. “O Allah'tan bir kelimeyi(11) tasdik edici, kavminin efendisi, nefsine hâkim, salihler zümresinden bir peygamber olacak.”

(11) Az sonra gelecek 45’inci âyetten de anlaşılacağı gibi, Hz. İsa kastediliyor.

Zekeriyya mihrapta durmuş dua ederken/ namaz kılarken, melekler ona şöyle çağırmışlardı: "Allah sana, Allah'tan bir kelimeyi doğrulayıcı bir efendi; nefsine egemen bir benlik, hayır ve barışı sevenlerden bir peygamber olarak Yahya'yı müjdeliyor."

pes ķıġırdı aña firişteler ol durur-iken, namāz ķılur mihrabda: “bayıķ Tañrı muştılar saña yaḥyā’yı girçek dutıcı-y-iken bir sözi ya'nį 'įsā! 'yı Tañrı’dan daħı sever-iken daħı gendüzini 'avratlardan yıġıcı-y-iken daħı peyġamber iken śāliḥlardan.”

Pes ḳıġırdı Ẕekeriyyāya feriştehler ol durmış namāz ḳılur‐iken miḥrābda:Tañrı Ta‘ālā muştılar saña bir oġlan ki adı Yaḥyādur, girçekleyicidür kelimetu’llāhı [ki] ‘Īsādur, daḫı ḳavm ulusı olur, daḫı maḥṣūr olur, ‘avratlaravarmaz, daḫı peyġamber olur ṣāliḥlerden.

(Zəkəriyya) mehrabda (ibadətgahda) ayaq üstə durub namaz qılarkən mələklər ona müraciət edib dedilər: “Allah sənə Özü tərəfindən gələn kəlməni (İsanı) təsdiq edən, (tayfasını) ağa, nəfsinə hakim və əməlisalehlər zümrəsindən bir peyğəmbər olacaq Yəhyanın (dünyaya gələcəyi) xəbərini müjdə verir”.

And the angels called to him as he stood praying in the sanctuary: Allah giveth thee glad tidings of (a son whose name is) John, (who cometh) to confirm a word from Allah, lordly, chaste, a Prophet of the righteous.

While he was standing in prayer in the chamber, the angels called unto him: "(Allah) doth give thee glad tidings of Yahya, witnessing the truth of a Word from Allah(381), and (be besides) noble, chaste, and a prophet,- of the (goodly) company of the righteous."

381 Notice: "a Word from Allah", not "theWord of Allah", the epithet that mystical Christianity uses for Jesus. As stated in 3:59 below, Jesus was cre... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.