13 Nisan 2021 - 30 Şaban 1442 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Âl-i İmrân Suresi 34. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Żurriyyeten ba’duhâ min ba’d(in)(k) va(A)llâhu semî’un ‘alîm(un)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Onlar birbirlerinden (türeme, tek) bir zürriyettir. Allah (hakkıyla) İşitendir, (her şeyi) Bilendir.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Birbirlerinden türemiş bir soydur onlar ve Allah duyar, bilir.

Abdullah Parlıyan Meali

Birbirlerinin soyundan olarak. Allah herşeyi işitendir, herşeyi bilendir.

Ahmet Tekin Meali

Bunlar birbirinden gelmiş bir sülâledir. Allah her şeyi işitir, her şeyi hakkıyla bilir.

Ahmet Varol Meali

Bunlar birbirlerinin soylarından gelen bir nesildir. Allah duyandır, bilendir.

Ali Bulaç Meali

Onlar birbirlerinden (türeme) bir zürriyettir. Allah işitendir, bilendir.

Ali Fikri Yavuz Meali

Bu Peygamberlerin hepsi de birbirinden gelme tek zürriyettir. Allah semî'dir= her şeyi işitir, Alîm'dir= her şeyi bilir.

Bahaeddin Sağlam Meali

Bunlar, birbirlerinin nesli olarak gelmişlerdir. (Onun için üstünlüğün yalnız Yahudilerde olması gerekmez.) Allah, (onların “neden bu iş bizde değil” diye itirazlarını) çok iyi bilen ve işitendir. (Kimin dine ihtiyaç hissettiğini çok iyi bilir ve duyar.)

Bayraktar Bayraklı Meali

33,34. Allah birbirinden gelme bir nesil olarak Âdem'i, Nûh'u, İbrâhim ailesi ile İmrân ailesini seçip âlemlere üstün kıldı. Allah işitendir, bilendir.

Besim Atalay Meali (1962)

Bunlar birbirinin nesilleridir, Allah işitir, Allah bilgedir

Cemal Külünkoğlu Meali

Bunlar birbirlerinin soylarından gelen tek bir nesildir. Allah, (her şeyi) hakkıyla işiten, (her şeyi) hakkıyla bilendir.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

33,34. Allah, Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini, İmran ailesini birbirinin soyundan olarak alemlere tercih etti. Allah işitendir, bilendir.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

33,34. Şüphesiz Allah, Âdem’i, Nûh’u, İbrahim ailesini (soyunu) ve İmran ailesini (soyunu) birbirinden gelmiş birer nesil olarak seçip âlemlere üstün kıldı. Allah, her şeyi hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

Diyanet Vakfı Meali

33, 34. Allah birbirinden gelme bir nesil olarak Âdem'i, Nuh'u, İbrahim ailesi ile İmrân ailesini seçip âlemlere üstün kıldı. Allah işiten ve bilendir.  *

Edip Yüksel Meali

Birbirlerinin soyundan olarak... ALLAH İşitir, Bilir.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Bir zürriyet olarak birbirinden gelmişlerdir. Allah her şeyi işitendir, bilendir.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Bir zürriyyet olarak; biribirinden (hep tevhid dininden), ve Allahdır işiden; bilen

Erhan Aktaş Meali

Onlar, birbirlerinden türemiş bir soydur. Allah, Her Şeyi Duyan'dır, Her Şeyi Bilen'dir.*

Hasan Basri Çantay Meali

33,34. Gerçek, Allah Âdemi, Nuhu, İbrahim haanedânını, İmrân ailesini — hepsi de birbirinden (gelme) tek bir zürriyyet olarak — âlemlerin üzerine mümtaz kıldı. Allah hakkıyle işidici, kemâliyle bilicidir.

Hayrat Neşriyat Meali

33,34. Muhakkak ki Allah, Âdem'i, Nûh'u ve İbrâhîm hânedânı ile Âl-i İmrân'ı(İmran kızı Meryem ve Îsâ'yı) birbirinden gelen bir zürriyet olarak âlemler üzerine seçkin kıldı. Allah ise, Semî' (hakkıyla işiten)dir, Alîm (hakkıyla bilen)dir.

İlyas Yorulmaz Meali

Onların bir kısmı, bir kısmının zürriyetindendir. Allah işiten ve her şeyi bilendir.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Onlar bir zürriyet idi, biribirlerinden peyda olmuş idi. [¹] Allah semi/dir, hakkiyle âlimdir.*

Kadri Çelik Meali

(Onlar fazilet ve takva açısından) Birbirinden gelme bir nesildi. Allah şüphesiz işitendir, bilendir.

Mahmut Kısa Meali

Hemde, birbirlerinin soyundan gelen tek bir nesil olarak.
Allah, her şeyi işitendir, bilendir.
Burada adı geçen İmrân, Hz. Meryem’in babasıdır. Hz. Mûsâ’nın babasının adı da İmrân idi ki, burada kastedilen o değildir.
Yahudiler tarafından yalancılıkla suçlanırken, Hıristiyanlarca ilâhlaştırılan İsa Peygamberin gerçek hayat hikâyesine gelince:

Mehmet Türk Meali

33,34. Gerçekten Allah, birbirinin soyundan gelme tek nesil olarak; Âdem’i, Nûh’u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini seçerek, âlemlere üstün kıldı.1 Çünkü O, hakkıyla işitendir, eksiksiz bilendir.*

Muhammed Esed Meali

tek bir soy zinciri halinde. 22 Allah, her şeyi işiten, her şeyi bilendir. 23

Mustafa Çavdar Meali

Birbirinin soyundan gelen nesiller olarak, Allah hakkıyla işiten ve hakkıyla bilendir. 4/1, 37/112-113

Mustafa İslamoğlu Meali

(Bunlar) birbirinin soyundandır: Allah her şeyi işitendir, her şeyi bilendir.

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Bazıları bazılarından bir zürriyet olarak neşet etmiştir. Ve Allah Teâlâ semîdir, alîmdir.

Suat Yıldırım Meali

33, 34. Gerçek şu ki Allah Âdem'i, Nûh'u, İbrâhim ailesi ile İmran ailesini, birbirinden gelen tek zürriyet halinde bütün insanlardan süzüp onlara üstün kılmıştır. Allah semî'dir, alîmdir (her şeyi hakkıyla işitir, mükemmel tarzda bilir). [2, 47; 66, 12] {KM, Çıkış 2, 1; 6, 20; 15, 20}*

Süleyman Ateş Meali

(Bunlar) Birbirinden türeyen nesil(ler)dir. Allah işitendir, bilendir.

Süleymaniye Vakfı Meali

Bunlardan biri diğerinin soyundandır. Dinleyen ve bilen Allah’tır.

Şaban Piriş Meali

33,34. -Allah; Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini (birbirlerinin soyu olarak) toplumlar üzerine seçkin kıldı. Allah, hakkıyla işiten ve hakkıyla bilendir.

Ümit Şimşek Meali

Onlar birbirinden gelen tek bir soy idi. Allah ise herşeyi işiten, herşeyi bilendir.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Birbirinden gelen soylar halinde. Allah, hakkıyla işiten, gereğince bilendir.

Eski Anadolu Türkçesi

döl iken bir nicesi bir niceden. daħı Tañrı işidicidür, bilicidür.

Bunyadov-Memmedeliyev

Onlar biri digərindən törəmiş bir nəsil idilər. Allah eşidəndir, biləndir!

M. Pickthall (English)

They were descendants one of another. Allah is Hearer, Knower.

Yusuf Ali (English)

Offspring, one of the other(374): And Allah heareth and knoweth all things.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.