2 Aralık 2021 - 27 Rebiü'l-Ahir 1443 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Âl-i İmrân Suresi 2. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

(A)llâhu lâ ilâhe illâ huve-lhayyu-lkayyûm(u)

Öyle bir Allah'tır ki yoktur ondan başka tapacak; diridir, daimi olarak mahlukatının işlerini tedbir ve her şeyi tasarruf eder.

Allah (O’dur ki) O’ndan başka ilah yoktur. Gerçek hayat sahibidir (her şeye hayat verendir) ve Zatıyla Kâim olup bütün mahlûkatını varlıkta tutan ve yönetendir.

Allah, kendisinden başka gerçek ilah olmayan, her zaman diri, ölümsüz, bütün varlıkların tek yöneteni ve gözeteni gerçek ilahtır.

O Allah'tır, Allah. Hak ilâh yalnızca O'dur. Ebedî hayat ile diri, ölümlü olmaktan uzaktır. Varlık âlemini ayakta tutan ve düzenini elinde bulunduran O'dur.*

Allah, kendinden başka ilah olmayan (ilah)dır. O, sürekli diridir ve yaratıklarını sürekli koruyup gözetendir.

Allah... O'ndan başka ilah yoktur. Diridir, kâimdir.

Allah O Allah'dır ki, kendinden başka hiç bir ilâh yoktur! Ezelî ve ebedî hayat ile bakîdir, zât ve kemâl sıfatları ile her şeye hâkim olup bütün varlıklar onunla kâimdir.

Allah, kendisinden başka ilah olmayan bir Allah’tır. Hayy ve Kayyum’dur. (Diridir. Her şey O’nunla ayakta durur. O kendi kendine yeterlidir.)

Allah, kendinden başka tanrı olmayan, sonsuza kadar diri, hayatın ve varlığın kaynağı ve dayanağı, her şeyi hükmüne, iradesine bağlı kılan yaratıcıdır!

Allah odur, ondan özge Tanrı yoktur, o diridir, o durur

Allah, kendinden başka ilah olmayan (direktiflerine kayıtsız şartsız itaat edilmesi gereken), sonsuza kadar diri, hayatın ve varlığın kaynağı ve dayanağı, her şeyi hükmüne ve iradesine bağlı kılan (bütün varlıkları her daim koruyup gözeten) ve yönetendir!*

Allâh yegâne Allâh’dır, kendinden başka ilâh yokdur, dâimâ zî-hayât ve lâ-yetegayyerdir.

Allah, Ondan başka tanrı olmayan, diri, her an yaratıklarını gözetip durandır.

Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayandır. Diridir, kayyumdur.[82]*

Hayy ve kayyûm olan Allah'tan başka ilâh yoktur.  *

ALLAH: O'ndan başka tanrı yoktur; Diridir, Gözetendir.

Allah, kendisinden başka tanrı olmayan, hayy ve kayyûmdur

Allah, başka Tanrı yok ancak o, hayy o, kayyum o

Allah, kendisinden başka ilah olmayandır. O, Mutlak Diri'dir, Varlığı Yöneten'dir.

Allah o Allahdır ki kendinden başka hiç bir Tanrı yokdur, (O, zatî, ezelî ve ebedî haayat ile) diri (ve baakıy) dir. Zâtiyle, kemâliyle kaaimdir. (Yaratdıklarının her an tedbir-ü hıfzında yegâne haakimdir,her şey onunla kaaimdir).

Allah ki, O'ndan başka ilâh yoktur. (O,) Hayy (ezelî ve ebedî hayat sâhibi olan)dır, Kayyûm (bütün mevcûdât kendisiyle kaim olan)dır.

Allah, kendisinden başka ilah olmayan, sonsuz hayat sahibi, her şeyin yönetimi ve gözetimi elinde olandır.

O Allah ki kendinden başka tanrı yoktur, diri olan da Odur, kendi kendine varolan da yalnız Odur.

Allah ki, ondan başka tapacak yoktur, Hay olan, Kayyum olan O/dur.

Allah, O'ndan başka ilah olmayan, diri ve her an yaratıklarını gözetip durandır.

Allah, kendisinden başka ilâh olmayan ve emirlerine kayıtsız şartsız boyun eğilmesi gereken biricik otorite, eşi ortağı olmayan bir tek İlahtır; Hayy’dır, hayatın biricik kaynağıdır, ölümsüzdür, Kayyûm’dur, bütün varlıkları sürekli olarak koruyup gözeten, yöneten ve yönlendirendir.

Kendisinden başka ilah olmayan Kayyûm Hayy Allah;

Allah (ki) O’ndan başka ilah yoktur. Diridir, hayatı elinde tutandır. [*]*

Allah, kendisinden başka bir ilâh bulunmayan, hep diri ve bütün yarattıklarını sürekli gözetip durandır.

ALLAH, Kendisinden başka ilah olmayan, Sonsuza Kadar Diri, Hayatın ve Varlığın Kaynağı ve Dayanağı olan, Her şeyi Hükmüne, İradesine Bağlı Kılan Yaratıcı!

Allah, kendisinden başka ilah olmayandır! O, hayatın kaynağı ve dayanağıdır. Varlığı gözeten ve denetleyendir. 2/255, 59/22-23-24

ALLAH -ki O’ndan başka ilah yoktur- mutlak diri, hayatın ve varlığın kaynağı ve dayanağıdır.[551]*

Allah Teâlâ ki, O'ndan başka mabûd yoktur, hayy ve kayyum olan O'dur.

Allah o İlâhtır ki Kendinden başka tanrı yoktur. Hay O'dur, kayyûm O'dur. [2, 255]*

Allah ki, O'ndan başka tanrı yoktur, daima diri ve (yaratıklarını) koruyup yöneticidir.

O, Allah: O’ndan başka ilah yoktur; daima diridir, sürekli işinin başındadır.

Allah, kendisinden başka ilah yoktur. Hayat sahibidir. gözeticidir.

Allah ki, Ondan başka tanrı yoktur. O Hayydır(1) Kayyûmdur.(2)*

Allah... İlâh yok O'ndan başka... Hayy'dır O, Kayyûm'dur.

yoķdur Tañrı illā ol; diri hemįşe olıcı.

Ol Tañrı birdür, andan özge Tañrı yoḳdur, ḥayāt‐ı sermedīdür.

Allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur. Əzəli, əbədi varlıq Odur.

Allah! There is no God save Him, the Alive, the Eternal.

Allah. There is no god but He,-the Living, the Self- Subsisting, Eternal(343).*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.