26 Şubat 2024 - 16 Şaban 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Âl-i İmrân Suresi 197. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Metâ’un kalîlun śümme me/vâhum cehennemu vebi/se-lmihâd(u)

Bu, azıcık bir faydalanmadan ibaret, sonra sığınacakları yer cehennemdir ve orası, ne kötü bir yurttur, ne kötü bir yatak.

(Çünkü bunlarınki) Az bir yararlanmadır. Sonra onların barınma yerleri cehennem olacaktır. O ne kötü bir yataktır (ne dayanılmaz azaptır)!

O gelip geçici bir tatminden ibarettir, ama sonunda varacakları yer cehennemdir. O ne kötü bir yataktır.

Bu azıcık bir dünya zevkidir, gelip geçici tatmindir. Onların mekânları cehennemdir. Orası ne kötü bir varış yeridir, ne kötü bir mekândır.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 10/69-70; 28/61; 31/24; 40/4; 86/17.

Bu az bir yararlanmadır; daha sonra varacakları yer cehennemdir. Orası ne kötü bir yataktır.

(Bu) Az bir yarar(lanma)dır. Sonra bunların barınma yerleri cehennemdir. Ne kötü bir yataktır o!

Kâfirlerin bu halleri çabuk kaybolan az bir zevktir. Sonra varacakları yer cehennem. O, ne kötü döşektir.

Bu, az (ve geçici) bir dünya yaşamıdır. Sonra sığınakları Cehennemdir. Orası ne kötü bir yataktır!

O, gelip geçici bir tatminden ibarettir; ama sonunda varacakları yer cehennemdir. O ne kötü bir meskendir!

Bu, az bir metadır, sonra, ateş durakları, o ne kötü barınak

Onlara verilen bu nimetler geçici bir tatminden/zevkten ibarettir ama sonunda varacakları yer cehennemdir. O, ne kötü bir meskendir.

Bu kısa müddet sürecek bir safâdır, ânların mahalli cehennemdir, ne kadar fenâ bir cây-ı istirahatdır.

196,197. İnkar edenlerin diyar diyar gezip refah içinde dolaşması sakın seni aldatmasın; az bir faydalanmadan sonra onların varacakları yer cehennemdir. O ne kötü duraktır!..

(Onların bu refahı) az bir yararlanmadır. Sonra onların barınağı cehennemdir. Ne kötü bir yataktır orası!

Kısa süren bir faydalanma... Sonra sığınakları cehennem. Ne kötü bir mesken!

Azıcık bir menfaattır o. Sonra onların varacakları yer cehennemdir. O ne kötü varış yeridir!

Bu kısa süreli bir yararlanmadır, sonra cehennemi boylayacaklar; ne kötü bir durak!

Bu, az bir geçimliktir. Sonra onların varacakları yer cehennemdir. Ne kötü bir yataktır orası!

az bir zevk, sonra varacakları Cehennem, ne fena döşek

(Kâfirlerin dünyadaki refahı) az bir faydalanmadır. (Bunlar, basit ve gelip geçici şeylerden ibarettir. Ölümlerinden) sonra gidecekleri yer (ise ebedî) cehennemdir. O (cehennem) ne kötü bir yataktır.

Bu, az bir yararlanmadır. Sonra varacakları yer Cehennem'dir. Orası ne kötü bir yerdir!

Azıcık bir fâidedir (o). Sonunda varıb sığınacakları yer cehennemdir. O, ne kötü yatakdır!.

(Bu, onlar için dünyada) az bir faydalanmadır! Sonra varacakları yer, Cehennemdir. Ve (o,) ne kötü yataktır!(2)

(2)Müslümanlardan bir kısmının: “Kâfirler refah içinde yaşarken, biz zarûret içerisinde açlık çekiyoruz” diye yakınmaları üzerine bu âyet-i celîle nâz... Devamı..

Yaşamalarına az bir zaman verildi, sonra sığınacakları yer cehennemdir, kalacakları yer ne kadar kötü.

Bu kadarı pek az bir gönenmedir. Sonra onların varacakları yer Cehennem olacaktır. O ne kötü yerdir.

Kâfirlerin nimeti değersiz bir metadır. Sonra onların yurtları Cehennemdir. O ne kötü yataktır!

Bu çok az bir yararlanmadır ama sonunda varacakları yer cehennemdir. Ne kötü bir yer!..

(Bu) Az bir faydalanmadır, sonra onların varacakları yer cehennemdir. O pek de kötü bir yataktır!

Çünkü onlara verilen bu nîmetler, basit ve gelip geçici bir zevkten ibarettir, sonunda varacakları yer ise, cehennemdir. Orası, ne korkunç bir yataktır!

“Az bir geçimlik; sonrasında onların barınağı Cehennem’dir.
Ne kötü Döşek!”.

Bu yaşantı kısa sürelidir. Onların sonu cehennemdir. Ah ne kötüdür orası!

İnkâr edenlerin dünya hayatını zevkle, eğlenceyle, oyunla oynaşla yaşamalarının süresi çok azdır. Dünya hayatının sonundaki hayatta ise onların barınağı cehennemdir. Cehennem ne kötü bir barınaktır.

Azıcık bir menfaattır (o). Sonra onların barınağı cehennemdir. (Orası) ne kötü bir yataktır!

Bunlar basit dünyalıklardır. Sonra onların barınma yerleri, yatakların en kötüsü olan cehennemdir.

o, gelip geçici bir tatmin[den ibaret]tir, ama sonunda varacakları yer cehennemdir -o, ne kötü bir meskendir!-

Kısa süreli bir geçimlik ve geçici bir yararlanmadır o, sonunda varacakları yer cehennemdir. Orası ne kötü bir meskendir. 6/70, 10/7

O geçici ve uçucu bir hazdır;[⁷¹⁰] sonunda varacakları yer cehennemdir, o ne kötü bir meskendir!

[710] Metâ’ Kur’an’da geçtiği her yerde na‘îmin mukabili olarak dünyevî hazlar için kullanılır ve üç ana niteliği vardır: Dâim olmayan, sâbit olmayan,... Devamı..

Az bir geçimdir o, sonunda varacakları yer ise (bilin ki) cehennemdir, orası ne kötü bir son duraktır!

Bu, az bir geçimdir. Sonra gidecekleri yer, cehennemdir. Ne kötü bir yataktır orası!

Azıcık bir metadır, sonra onların varıp sığınacakları yer cehennemdir ve o ne fena bir yatak!

Pek kısa bir zevk ve eğlenme! Sonra varacakları yer ise cehennem! Orası ne fena bir yataktır! [40, 4; 10, 69-70; 31, 24; 86, 17; 28, 61]

Bu, az bir geçimdir. Sonra gidecekleri yer, cehennemdir. Ne kötü bir yataktır orası!

Bu halleri az bir metâ'dır (Âhiret ni'metlerine nisbeten dünyânın ni'am ve refâhı hiç, ehemmiyetsiz ve az bir şeydir) sonra (öldükleri zamân) onların me'vâ ve meskenleri cehennemdir. Cehennem de ne fenâ bir ikâmetgâhdır.

Bu, kısa süreli yararlanmadır. Sonunda varıp kalacakları yer cehennemdir. Ne kötü yataktır o!

Az bir geçimlik sonra varacakları yer cehennemdir. Orası ne kötü yerleşim yeridir.

Bu pek az bir menfaatten ibarettir; sonra da onların varacağı yer Cehennemdir. O ise ne kötü bir yataktır!

Azıcık bir nimetlenmedir o. Sonra onların varacağı yer cehennem olacaktır. Ne kötü yataktır o!

gönenmekdür az; andan, ŧuraġı yiri ŧamudur. daħı ne yavuz döşekdür ol

Az ni‘met‐ile dünyāda ḫoş geçerler, andan ṣoñra varaçaḳ yirleri cehennemdür.Ne ḳatı yaman döşekdür ol.

Bu, (axirət ne’mətləri ilə müqayisədə) azacıq bir mənfəətdir. Sonra isə onların məskəni Cəhənnəmdir. Ora necə də pis yataqdır!

It is but a brief comfort. And afterward their habitation will be hell, an ill abode.

Little is it for enjoyment: Their ultimate abode is Hell: what an evil bed (To lie on)!


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.