12 Nisan 2021 - 29 Şaban 1442 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Âl-i İmrân Suresi 181. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Lekad semi’a(A)llâhu kavle-lleżîne kâlû inna(A)llâhe fakîrun ve nahnu aġniyâun senektubu mâ kâlû ve katlehumu-l-enbiyâe biġayri hakkin venekûlu żûkû ‘ażâbe-lharîk(i)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Andolsun; (bazı sapkın Yahudilerden ve sömürücü zalimlerden) "Kesinlikle Allah fakirdir, biz ise zenginiz" diyenlerin sözlerini Allah işitmektedir. Onların bu sözlerini ve peygamberleri haksız yere öldürmelerini (elbette) yazıp kaydedeceğiz ve: "Yakıcı olan azabı tadın" diyeceğiz.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Andolsun ki Allah yoksuldur, biz zenginiz ama diyenin sözünü işitmiştir Allah. Ne söyledilerse onu da yazacağız, peygamberleri haksız yere öldürmelerini de ve diyeceğiz ki: Tadın yakıcı kavurucu azabı.

Abdullah Parlıyan Meali

Gerçekten, “Allah fakirdir, biz zenginiz” diyen Yahudilerin sözlerini, Allah duymuştur. Onların hem söylediklerini, hem de peygamberleri öldürmek gibi bir haksızlık işlediklerini kaydedeceğiz ve hesap günü onlara diyeceğiz: Tadınız bakalım o yakıcı azabı.

Ahmet Tekin Meali

“Allah fakir, biz zenginiz” diyenlerin sözlerini, andolsun ki, Allah işitmiştir.
Onların bu söylediklerini ve haklı bir sebep ortada yokken peygamberleri öldürmelerini yazıp kaydedeceğiz.
“Tadın, o harlı ateş azabını” diyeceğiz.
*

Ahmet Varol Meali

Şüphesiz Allah: "Allah fakirdir biz ise zenginiz" diyenlerin sözlerini duymuştur. Biz onların sözlerini ve haksız yere peygamberleri öldürmelerini yazacak ve: "Ateşin azabını tadın" diyeceğiz.*

Ali Bulaç Meali

Andolsun; 'Gerçek, Allah fakirdir, biz ise zenginiz' diyenlerin sözlerini Allah işitmiştir. Onların bu sözlerini ve peygamberleri haksız yere öldürmelerini yazacağız ve: 'Yakıcı azabı tadın' diyeceğiz.

Ali Fikri Yavuz Meali

“Allah fakirdir, biz zenginiz”, diyen Yahûdilerin sözünü elbette Allah işitmiştir. O söyledikleri sözü ve haksız yere peygamberleri öldürmelerini (meleklere emrederek) yazacağız ve: “- Tadın o yakıcı ateşin azâbını”, diyeceğiz.

Bahaeddin Sağlam Meali

Kesin olarak Allah: “Allah fakirdir, biz zenginiz” diyenlerin sözünü işitti. Biz onların o dediğini ve haksız yere peygamberleri öldürmelerini yazacağız. Ve: “Ateş azabını(*) tadın” diyeceğiz.*

Bayraktar Bayraklı Meali

Gerçekten, “Allah fakir, biz ise zenginiz” diyenlerin sözünü andolsun ki Allah işitmiştir. Onların dediklerini, haksız yere peygamberleri öldürmeleriyle birlikte yazacağız ve diyeceğiz ki, “Tadın o yakıcı azabı!

Besim Atalay Meali (1962)

«Allah yoksul, biz zenginiz» diyenlerin sözlerini Allah işitti, yazacağız onların hem sözlerini, hem de haksız yere peygamberleri öldürdüklerini; onlara deriz ki: «Tadın yakan azabı!»

Cemal Külünkoğlu Meali

“Allah fakirdir, biz ise zenginiz” diyen (Yahudi)lerin sözünü elbette ki Allah işitmiştir. Onların bu sözlerini ve resulleri haksız yere öldürmelerini kaydediyoruz ve onlara (o kıyamet günü): “Yakıcı olan azabı tadın (bakalım)!” diyeceğiz.*

Diyanet İşleri Meali (Eski)

And olsun ki, Allah: "Allah fakir; biz zenginiz" diyenlerin sözünü işitmiştir. Dediklerini ve haksız yere peygamberleri öldürdüklerini elbette yazacağız, "Yakıcı azabı tadın" diyeceğiz.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Allah; “Şüphesiz, Allah fakirdir, biz zenginiz” diyenlerin sözünü elbette duydu. Onların dediklerini ve haksız yere peygamberleri öldürmelerini yazacağız ve, “Tadın yangın azabını!” diyeceğiz.

Diyanet Vakfı Meali

«Gerçekten Allah fakir, biz ise zenginiz» diyenlerin sözünü andolsun ki Allah işitmiştir. Onların (bu) dediklerini, haksız yere peygamberleri öldürmeleri ile birlikte yazacağız ve diyeceğiz ki: Tadın o yakıcı azabı!  *

Edip Yüksel Meali

"ALLAH fakir, biz ise zenginiz," diyenlerin sözünü ALLAH işitmekte. Söylediklerini ve haksız yere peygamberleri öldürmelerini kaydedeceğiz ve "Yakıcı azabı tadın," diyeceğiz.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Allah, "Şüphesiz Allah fakirdir, biz zenginiz." diyenlerin lafını elbette duymuştur. Onların söylediklerini ve peygamberleri haksız yere öldürmelerini yazacağız ve şöyle diyeceğiz: "Tadın o yakıcı azabı!".

Elmalılı Meali (Orijinal)

Elbette Allah onların: «o herhalde Allah fakırdır, bizler zenginiz» diyenlerin lâkırdılarını işitti, o dediklerini Peygamberleri nâhak yere öldürdüklerile beraber yazacağız da diyeceğiz: tadın bakalım o yangın azabını

Erhan Aktaş Meali

“Allah fakirdir, biz zenginiz.” diyenlerin sözünü, Allah elbette işitmiştir. Hem bu söylediklerini hem de haksız yere nebileri öldürmelerini yazacağız. Ve onlara, “Yakıcı azabı tadın.” diyeceğiz.

Hasan Basri Çantay Meali

«Hakıykat, Allah fakirdir. Biz zenginleriz» diyenlerin lâfını andolsun ki Allah işitmişdir, Söyledikleri (o sözü) haksız yere peygamberleri öldürmeleriyle beraber yazacağız ve diyeceğiz ki: «Tadın o yangın azabını»!

Hayrat Neşriyat Meali

And olsun ki, “Şübhesiz Allah fakirdir, biz ise zengin kimseleriz!”(1) diyenlerin sözünü Allah işitmiştir. Dediklerini ve haksız yere peygamberleri öldürmelerini yazacağız ve(biz de o gün onlara): “Yakıcı azâbı tadın (bakalım)!” diyeceğiz.*

İlyas Yorulmaz Meali

Allah “Allah fakirdir, fakat biz zenginiz” diyenlerin sözlerini işitmiştir. Söyledikleri sözleri ve peygamberleri haksız yere öldürdüklerini kayda geçireceğiz ve onlara “Yakıcı ateşin azabını tadın” diyeceğiz.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Allah; «Allah züğürttür, biz «zenginiz» diyenlerin [¹] sözünü işitmiştir. Onların dediklerini, peygamberleri nahak yere öldürmelerini defter-i âmale yazacağız [²]: Onlara «cayır cayır yakan azabı tadınız» diyeceğiz,

Kadri Çelik Meali

Allah gerçekten de, “Allah fakir; biz zenginiz” diyenlerin sözünü işitmiştir. Dediklerini ve haksız yere peygamberleri öldürdüklerini elbette yazacağız da, “Yakıcı azabı tadın” diyeceğiz.

Mahmut Kısa Meali

“Allah fakirdir, biz ise zenginiz!” diyenlerin sözlerini Allah elbette işitmiştir. Onların, bir Peygamberi öldürmek kadar korkunç bir günah olan bu sözlerini, suç dosyalarında bulunan Peygamberleri haksız yere öldürmeleri vebâlinin hemen yanı başına yazacağız ve Diriliş Günü onlara:
“Ateşin yakıcı azâbını tadın bakalım!” diyeceğiz.

Mehmet Türk Meali

Allah: “Şüphesiz Allah fakirdir, biz ise zenginiz.” diyenlerin sözünü kesinlikle işitmiştir.1 Biz onların bu söylediklerini ve Peygamberleri hakları olmadığı halde öldürmelerini de (hesaplarına tek tek) yazacağız2 ve onlara: “Tadın bakalım şu cehennemin azabını!” diyeceğiz.*

Muhammed Esed Meali

“Allah fakirdir, ama biz zenginiz!” diyenlerin 139 sözlerini Allah duymuştur. Onların hem söylediklerini, hem de peygamberleri haksız yere öldürdüklerini 140 kaydedeceğiz ve [Hesap Günü onlara] diyeceğiz: “Tadın bakalım ateşin azabını

Mustafa Çavdar Meali

“Allah fakirdir, biz zenginiz” diyen kimselerin sözünü Allah işitmiştir. Onların hem bu sözlerini hem de haksız yere nebileri öldürmelerini yazacağız ve kendilerine “Yakıp kavuran cehennem azabını tadın bakalım’’ diyeceğiz. 7/156, 16/51...55

Mustafa İslamoğlu Meali

Doğrusu Allah “Allah fakirdir ama biz zenginiz (ha)!” diyenlerin laflarını duymuştur.[693] Onların söyledikleri her şeyi yazacağız; nitekim nebileri haksız yere öldürmelerini (yazdık). Ve (ahirette) diyeceğiz ki: “Tadın yakıp kavuran azabı!*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Andolsun ki Allah Teâlâ, «Şüphe yok Allah fakirdir, bizler ise zenginleriz» diyenlerin sözünü işitmiştir. Elbette o dediklerini ve peygamberleri haksız yere öldürdüklerini yazacağız. Ve, «O yangın azabını tadınız!» diyeceğiz.

Suat Yıldırım Meali

“Allah fakirdir biz ise zenginiz. ” diyenlerin sözlerini Allah elbette işitmiştir. Ama Biz onların dedikleri bu sözü ve peygamberleri haksız yere öldürmelerini yazacağız Ve “Tadın bakalım o yakıcı cezayı! ” diyeceğiz. [2, 245]

Süleyman Ateş Meali

Allah: "Allah fakirdir, biz zenginiz." diyenlerin sözünü işitti. Onların dediklerini ve haksız yere peygamberleri öldürmelerini yazacağız ve: "Yangın azabını tadın!" diyeceğiz.

Süleymaniye Vakfı Meali

"Allah fakir, biz zenginiz!" diyenlerin sözünü, Allah elbette işitti. Söyledikleri sözü ve nebilerini haksız yere öldürmelerini kaydedecek[*] ve bir gün şöyle diyeceğiz: “Şu yangın azabını tadın bakalım!*

Şaban Piriş Meali

Allah, “Allah fakirdir, biz zenginiz” diyen kimselerin sözünü işitmiştir. Onların dediklerini ve haksız olarak peygamberlerini öldürmelerini yazacak ve:-Yangın / ateşin azabını tadın, diyeceğiz.

Ümit Şimşek Meali

“Allah fakir, biz zenginiz” diyenlerin sözünü Allah elbette işitti. Biz onların bu sözünü de, peygamberleri haksız yere öldürmelerini de yazacağız, sonra da onlara diyeceğiz ki: Haydi, tadın bakalım o yakıcı azabı!

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Yemin olsun ki, Allah, "Allah yoksuldur, bizler zenginleriz!" diyenlerin sözünü işitti. Dediklerini de yazacağız, haksız yere peygamberleri öldürmelerini de. Ve şöyle diyeceğiz: "Tadın, yakıp pişiren azabı!"

Eski Anadolu Türkçesi

bayıķ işiddi Tañrı anlaruñ sözin kim eyitiler: “bayıķ Tañrı yoħsuldur daħı biz baylar uz.” yazavuz anı kim eyitiler daħı depeledüklerin peyġamberleri ḥaķsuz daħı eyidevüz “daduñ od 'aźābını.”

Bunyadov-Memmedeliyev

“Allah kasıbdır, biz isə dövlətliyik!” – deyənlərin sözlərini Allah, əlbəttə, eşitdi. (Ya Rəsulum!) Biz onların dediklərini və peyğəmbərləri haqsız yerə öldürdüklərini (mələklər vasitəsilə əməl dəftərlərinə) yazacaq və (qiyamət günü) onlara: “Dadın atəşin əzabını!” – deyəcəyik.

M. Pickthall (English)

Verily Allah heard the saying of those who said, (when asked for contributions to the war): "Allah, forsooth, is poor, and we are rich! We shall record their saying with their slaying of the Prophets wrongfully and We shall say: Taste ye the punishment of burning!

Yusuf Ali (English)

Allah hath heard the taunt of those who say: "Truly, Allah(486) is indigent and we are rich!"- We shall certainly record their word and (their act) of slaying the prophets in defiance(487) of right, and We shall say: "Taste ye the penalty of the Scorching Fire!*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.