24 Eylül 2023 - 9 Rebiü'l-Evvel 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Âl-i İmrân Suresi 157. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Vele-in kutiltum fî sebîli(A)llâhi ev muttum lemaġfiratun mina(A)llâhi verahmetun ḣayrun mimmâ yecma’ûn(e)

Andolsun ki Allah yolunda öldürülmeniz, yahut ölmeniz, Allah'ın yarlıgaması ve rahmeti, onların topladıklarından hayırlıdır.

 Yemin olsun ki (haklı hizmet ve hareket içindeyken) eğer Allah yolunda öldürülür, ya da ölürseniz; Allah’tan (size ulaşacak) olan bir rahmet ve mağfiret, onların (sizden ayrılanların ve sizi alaya alanların) bütün topladıkları (dünyalıklar)dan çok daha hayırlıdır.

Ve gerçekten Allah yolunda ölür veya öldürülürseniz, unutmayın ki Allah'ın bağışlaması ve rahmeti onların bu dünyada toplayıp yığacaklarından daha hayırlıdır.

Allah yolunda, İslâm uğrunda öldürülür veya ölürseniz, bilin ki, Allah'ın bağışlaması ve rahmeti onların topladıkları dünyalıklardan daha hayırlıdır.

Eğer Allah yolunda öldürülürseniz veya ölürseniz, Allah'ın size lütfedeceği mağfiret ve rahmet onların biriktirdiklerinden daha hayırlıdır.

Andolsun, eğer Allah yolunda öldürülür ya da ölürseniz, Allah'tan olan bir bağışlanma ve rahmet, onların bütün toplamakta olduklarından daha hayırlıdır.

Andolsun, eğer siz Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz, Allah'ın bağışlama ve esirgemesi, onların toplayacakları dünya menfaatından elbette daha hayırlıdır.

Ve eğer Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz, Allah’tan gelecek bir mağfiret ve rahmet, onların topladıklarından daha yararlıdır. (Her şey rahmetin tecellisi olduğundan, o rahmete mazhar olan, her şeye sahip olur.)

Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz, şunu biliniz ki, Allah'ın affı ve rahmeti, onların topladıkları bütün şeylerden daha değerlidir.

Eğer Allah yolunda öldürülürseniz, ya da ölürseniz, Allahın bağışlaması, yarlıgaması, onların topladıkları şeyden daha hayırlıdır

Andolsun ki, Allah yolunda (Hak ve adil düzeni oluşturmak, zulme ve haksızlığa son vermek için) öldürülür ya da ölürseniz, Allah rahmet ve mağfireti, onların (yaşayıp da) toplayacakları (bütün dünyalık) şeylerden daha hayırlıdır.

Burada savaşın kazanılması hâlinde elde edilecek ganimetlere de vurgu yapılıyor. Çünkü Uhud Savaşı'nda okçuların yerlerini terk etmesinde ganimet sevd... Devamı..

Fîsebîli(A)llah muhârebe ider iken maktûl olur iseniz Allâh’ın mağfireti sizin içündir. Bu mağfiret topladığınız zenginliklerden hayırlıdır.

Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz, size Allah'tan onların topladıklarından hayırlı bir mağfiret ve rahmet vardır.

Andolsun, eğer Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz, Allah’ın bağışlaması ve rahmeti onların topladıkları (dünyalıkları)ndan daha hayırlıdır.

Andolsun ki Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz biliniz ki Allah’tan gelecek bir bağışlama ve bir rahmet, onların biriktirdiklerinden daha hayırlıdır.

Eğer Allah yolunda öldürülür ya da ölürseniz, şunu bilin ki, Allah'ın mağfireti ve rahmeti onların topladıkları bütün şeylerden daha hayırlıdır.

ALLAH yolunda ölür yahut öldürülürseniz, ALLAH'ın bağışlaması ve rahmetine kavuşmuş olursunuz ki bu onların tüm topladıklardından daha iyidir.

Eğer Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz, Allah'ın bağışlaması ve rahmeti, (sizin için) onların topladıkları (dünyalıkları)ndan daha hayırlıdır.

celâlim hakkı için: eğer Allah yolunda katlolunur veya ölürseniz her halde sizin için Allahın bir mağfiret ve rahmeti onların Dünyada kalıb toplayacakları şeylerden daha hayırlıdır

Eğer, Allah yolunda (cihat ederken düşman tarafından) öldürülür veya (o yoldayken) ölürseniz, Allah tarafından (kazanacağınız) bağışlanma ve rahmet, onların (yaşayıp da) toplayacakları (bütün dünyalık) şeylerden daha hayırlıdır.

Eğer Allah yolunda ölür veya öldürülürseniz, Allah'tan size bir bağışlama ve bir rahmet vardır. Bilin ki bu, insanların toplayacakları her şeyden daha hayırlıdır.

Andolsun, eğer Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz Allah'ın bir yarlığaması ve esirgemesi onların toplayacakları (bütün) şeylerden (dünyalıklarından) elbet daha hayırlıdır.

Ve şânım hakkı için, eğer Allah yolunda öldürülür veya (o yolda iken) ölürseniz,elbette Allah'dan bir mağfiret ve bir rahmet, onların (dünyada) toplamakta olduklarından daha hayırlıdır!(2)

(2)“Bir nefer, bir saat işkence altında şehîd edilse, öyle bir mertebeyi bulur ki, on sene başkası çalışsa, ancak o mertebeyi bulur. Eğer o nefer şehî... Devamı..

Eğer Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz, Allah’ın sizi bağışlaması ve merhamet etmesi topladığınız her şeyden daha hayırlıdır.

Besbelli ki siz Allah uğrunda öldürseniz de, ölseniz de Allah’ın yarlıgaması onların bütün o biriktirdikleri mallardan yeydir.

Allah yolunda öldürülürseniz de, ölseniz de Allah/tan gelen yarlıganma, esirgenme elbet onların topladıkları nimetten daha iyidir.

Eğer Allah yolunda ölür veya öldürülürseniz, biliniz ki, Allah’ın bağışlaması ve rahmeti, onların topladıkları (dünya malından) daha hayırlıdır.

Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz, size Allah'tan, onların topladıklarından daha hayırlı bir mağfiret ve rahmet vardır.

Eğer Allah yolunda şehit düşer veya şehit olmayı arzulayarak ölürseniz, size müjdeler olsun! Çünkü Allah’ın bağışlaması ve rahmeti, insanların dünyada biriktirip yığacakları her şeyden daha hayırlıdır!

And olsun, Allah yolunda öldürülürseniz veya ölürseniz, Allah’tan bir bağışlanma ve toplayacağınız şeylerden daha hayırlı bir rahmet vardır.

Şayet Allah yolunda öldürülür ya da ölürseniz, şunu bilin ki Allah'ın o tatlı yaklaşım ve sevgisi insanların topladığı maldan daha hayırlıdır.

Andolsun! Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz, Allah’ın bağışlaması ve rahmeti onların dünyada kazandıklarından daha hayırlıdır.

Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz, (şunu bilin ki) Allah’ın bağışlaması ve merhameti, onların topladıkları (dünyalıklar)dan elbette hayırlıdır.

Eğer Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz, size Allah’tan gelecek af ve rahmet, onların topladıkları dünya nîmetlerinden daha hayırlıdır.

Ve eğer gerçekten Allah yolunda ölür veya öldürülürseniz, [unutmayın ki] Allah’ın mağfireti ve rahmeti, kişinin ¹²⁰ [bu dünyada] yığabileceği her şeyden daha iyidir:

120 Lafzen, “onların”.

Eğer Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz, Allah’tan gelecek bir bağışlama ve rahmet onların topladıkları dünyalıklardan daha hayırlıdır. 2/154, 3/169

Ve eğer Allah yolunda öldürülür ya da ölürseniz, Allah’tan gelecek rahmet ve mağfiret, onların yığabilecekleri tüm dünyalıklardan daha hayırlıdır.

Andolsun ki, şayet Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz. Allah'ın bağışlaması ve rahmeti, onların topladıkları (mal mülk gibi) bütün şeylerden çok daha hayırlıdır.

Ve eğer Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz, Allah’ın bağışlaması ve rahmeti onların topladıkları (dünyalıkları)ndan daha hayırlıdır.

Ve andolsun ki Allah Teâlâ'nın yolunda öldürülürseniz veya ölürseniz Allah Teâlâ'dan bir mağfiret ve rahmet, onların topladıkları şeylerden hayırlıdır.

Eğer Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz, Bilin ki, Allah tarafından mağfiret ve rahmet, insanların topladıkları bütün mallardan daha hayırlıdır.

Eğer Allah yolunda öldürülür, ya da ölürseniz, Allah'ın bağışlaması ve rahmeti, onların topladıkları(dünya malı)ndan daha hayırlıdır.

Eğer siz (cihâd ve gazâda) katl olunur ve yâhud (eceliniz gelerek) vefât ider iseniz (Allâh'ın rahmet ve mağfiretine nâil olursunuz) Allâh'ın rahmet ve mağfireti onların (kâfirlerin ve münâfıkların) dünyâ hayâtında topladıkları şeylerden (mal ve emlâkdan) hayırlıdır.

Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz Allah’ın bağışlaması ve iyiliği, biriktirebileceğiniz[*] her şeyden hayırlı olur.

[*] Arap edebiyatındaki iltifat sanatı bizde olmadığından meâlde bu sanat yok sayılmıştır. (Bkz. Bakara 2/49'un dipnotu)

Eğer Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz, (kesin olarak bilin ki) Allah'ın mağfiret ve rahmeti onların topladıkları (mallar)dan hayırlıdır.

İster Allah yolunda öldürülün, ister başka şekilde ölün, Allah'tan gelecek bir bağışlanma ve bir rahmet, onların dünyada toplayabilecekleri herşeyden daha hayırlıdır.

Allah yolunda öldürülür yahut ölürseniz, Allah'tan bir bağışlanma ve bir merhamet/bir sevgi onların derleyip topladıklarından çok daha iyidir.

daħı eger depelenesiz Tañrı yolında, yā ölesiz; yarlıġamaķ Tañrı’dan daħı raħmet, yigrekdür andan kim direrler.

Daḫı eger sizi öldürseler ġazālıḳda, Allāh yolında yā ölseñüz TañrıTa‘ālā kereminden yarlıġamaḳ günāhları, daḫı raḥmet eylemek yigrekdür Siz diş[ür]dügüñüz māllardan.

Əgər Allah yolunda öldürülər və ya ölərsinizsə, Allahın sizi bağışlaması və rəhm etməsi şübhəsiz ki, (kafirlərin dünyada) topladıqları şeylərdən (sərvətdən) daha xeyirlidir.

And what though ye be slain in Allah's way or die therein? Surely pardon from Allah and mercy are better than all that they amass.

And if ye are slain, or die, in the way of Allah, forgiveness and mercy from Allah are far better than all they could amass.(470)

470 Notice a beautiful little literary touch here. At first sight you would expect the second person here ("you could amass"), to match the second per... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.