26 Şubat 2024 - 16 Şaban 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Âl-i İmrân Suresi 146. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Vekeeyyin min nebiyyin kâtele me’ahu ribbiyyûne keśîrun femâ vehenû limâ esâbehum fî sebîli(A)llâhi vemâ da’ufû vemâ-stekânû(k) va(A)llâhu yuhibbu-ssâbirîn(e)

Nice peygamberler gelip geçti ki onlarla beraber birçok bilginler, savaşa girişti. Onlar, Allah yolunda başlarına gelenlere dayandılar, ne gevşediler, ne zayıflık gösterdiler, ne de boyun eğdiler ve Allah, sabredenleri sever.

 Nice peygamberlerle birlikte birçok Ribbiyyun (Rabbani-bilgin)ler (hikmet ehli gönül erleri) Allah yolunda (Hakk hâkim kılınsın ve zulüm kaldırılsın diye) çarpışmaya girdiler de, (bu uğurda) kendilerine dokunan (büyük sıkıntı ve saldırı)lardan ötürü asla zayıflık ve yılgınlık göstermediler, (zalim ve kâfir güçlere) boyun eğip (işbirliğine tenezzül etmediler). Allah, sabredenleri sever.

Nice peygamberler vardır ki, onlarla birlikte birçok Allah dostları savaştılar. Onlar Allah yolunda çektikleri sıkıntılardan dolayı ne korkuya kapıldılar, ne de zayıf düştüler, ne de kendilerini düşman önünde küçük düşürdüler. Zira Allah her türlü sıkıntı ve zorluklara karşı dirençli davrananları sever.

Nice peygamberlerle birlikte birçok Allah dostları savaştılar. Allah yolunda, İslâmî hayatı yaşarlarken başlarına gelenlerden dolayı yılgınlık göstermediler. Zaafa düşmediler. Boyun eğmediler. Allah sabrederek mücadeleye devam edenleri sever.

Nice peygamberle birlikte kendilerini Rabbin yoluna adamış insanlar çarpıştılar. Onlar Allah yolunda başlarına gelenden dolayı gevşemediler, zayıflığa düşmediler ve boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever.

Nice peygamberle birlikte birçok Rabbani (bilgin)ler savaşa girdiler de, Allah yolunda kendilerine isabet eden (güçlük ve mihnet)den dolayı ne gevşeklik gösterdiler, ne boyun eğdiler. Allah, sabredenleri sever.

Nice Peygamberler vardı ki, beraberlerinde bir çok âlimler savaştı da Allah yolunda başlarına gelenlerden dolayı ümitsizliğe düşmediler, zaaf göstermediler, miskinlik etmediler. Allah sabredenleri sever.

Nice peygamberler vardır ki, nice Rabbani kişiler onlarla beraber savaştılar. Allah yolunda başlarına gelenlerden yılmadılar, zayıflık göstermediler, boyun eğmediler. Ve Allah sabredenleri sever. (Allah kimi severse, onu muvaffak eder.)

Nice peygamberler vardır ki, Allah'ın pek çok sevgili kulu onlarla birlikte savaşmışlar, Allah yolunda başlarına gelenden zerre kadar yılmamış, gevşememiş, boyun eğmemişlerdir. Allah sabredenleri sever.

Nice peygamberlerle, birçok Tanrı erleri birlikte savaştılar, Allahın yolunda başlarına gelen şeyler yüzünden gevşeklik etmediler, arıklığa düşmediler, başlarını eğmediler, Allah sever sabredenleri

Nice nebîler vardır ki, çok sayıda taraftarı kendisi ile birlikte savaştı da Allah yolunda başlarına gelenlerden dolayı gevşemediler, yılmadılar ve zayıflık gösterip (düşmanlarına) boyun eğmediler. Allah sıkıntılara göğüs gerenleri, zorluklar karşısında direnip sabredenleri sever.

Peygamberler ve ümmetleri İslam mücadelesinde çokça çaba sarf etmiş zulme, baskıya, haksızlıklara maruz kalmış hatta savaşlarda yenilgiye uğramış ama ... Devamı..

Enbiyâdan bir çoğı gâyet kesretli bir düşmanla muhârebeye mecbûr oldı bununla berâber enbiyâ fisebili(A)llah itdikleri muhârebelerde ’adem-i muvaffakiyete dûçâr oldukları vakit ’ibâdetlerine halel gelmedi za’fa düşmediler ve me’yûs olmadılar. Allâh sebât idenleri sever.

Nice peygamberlerin yanında Rabbe kul olmuş pek çok kimse savaşmıştır. Allah yolunda başlarına gelenlerden ötürü gevşememişler, yılmamışlar ve boyun eğmemişlerdi. Allah, sabredenleri sever.

Nice peygamberler var ki, kendileriyle beraber birçok Allah dostu çarpıştı da bunlar Allah yolunda başlarına gelenlerden yılmadılar, zaafa düşmediler, boyun eğmediler. Allah, sabredenleri sever.

Nice peygamber vardır ki onunla birlikte birçok Allah erleri savaştılar. Allah yolunda başlarına gelenlerden ötürü gevşemediler, yılmadılar, boyun eğmediler. Allah, sabredenleri sever.

Nice peygamberler vardı ki, beraberinde birçok Allah erleri bulunduğu halde savaştılar da, bunlar, Allah yolunda başlarına gelenlerden dolayı gevşeklik ve zaaf göstermediler, boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever.

Nice peygamberler var ki kendilerini Rab'lerine adamış birçok kişi onlarla birlikte savaştı. ALLAH yolunda başlarına gelenden ötürü gevşemediler, yılmadılar, boyun eğmediler. ALLAH direnenleri sever.

Nice peygamberler vardı ki, kendileriyle beraber birçok Allah dostları çarpıştılar; Allah yolunda başlarına gelenlerden yılgınlık göstermediler, zaafa düşmediler, boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever.

nice Peygamber, ma'iyyetinde rübubiyyet aşina bir çok erenler harb ettiler de Allah yolunda başlarına gelenlerden dolayı fütur getirmediler, za'f göstermediler, miskinlik etmediler Allah da sabredenleri sever

Nice peygamberler var ki, birçok rabbânî (ilmi ile amel eden ihlâslı âlim) ler ile birlikte cihat ettiler de Allah yolunda başlarına gelenlerden dolayı yılmadılar, zayıflık göstermediler ve (düşmana asla) boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever.

Nice nebilerle, rabbani¹ olanlar birlikte savaştı. Bunlar, Allah yolunda başlarına gelenlerden dolayı yılmadılar, zayıflık göstermediler ve boyun eğmediler. Allah sabredenleri¹ sever.

1. Kendisini Allah\a adamış olan 2. Yılmayan, usanmayan, tutarlı ve kararlı olan, dayanan ve direnen.

Nice peygamber (gelib geçmişdi ki) maiyyetinde bir çok âlimler muhaarebe etdi de Allah yolunda kendilerine gelen (belâlar) dan dolayı ne gevşeklik, ne za'f göstermediler, (düşmana) boyun da eğmediler. Allah sabr (-u sebat) edenleri sever.

Nice peygamberler vardı ki, berâberlerinde birçok Rabbânî (Rabbe kulluk eden kimse)ler bulunduğu hâlde savaştı(lar). Bununla berâber Allah yolunda başlarına gelenlerdendolayı gevşemediler ve zaafa düşmediler, hem (düşmanlarına) boyun eğmediler!(3) Allah ise, sabredenleri sever.

(3)Mü’minlerin, çektikleri büyük sıkıntılara rağmen îmanda sebât etmeleri hakkında bakınız; (sahîfe 32, hâşiye 1)

Nice peygamberler, kendisiyle beraber Rablerine kulluk eden pek çok insanla birlikte (Allah yolunda) savaştı. Allah yolunda kendilerine isabet eden musibetler karşısında gevşemediler, zaaf göstermediler ve boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever.

Nice peygamberler vardır ki nice üstün kuvvetlerle vuruştular da Allah uğrunda başlarına gelenlerden dolayı ne yıldılar, ne düşkünlük gösterdiler, ne de boyun eğdiler. Allah katlananları sever.

Nice peygamberler vardır ki kendileriyle beraber birçok Allah adamları [⁴] vuruştular; fakat Allah yolunda kendilerine erişen musibetten [⁵] dolayı gevşeklik etmediler, zaaf göstermediler, boyun da eğmediler. Allah katlananları sever.

[4] Veya birçok taraftarları, binlerce cemaat.[5] Öldürülmek, yaralanmak, sıkıntı çekmek gibi.

Nice peygamber vardır ki, kendileriyle beraber birçok Allah erleri [rabbiyyûn] savaşmıştır. Onlar, Allah yolunda başlarına gelenlerden hiç yılmadılar, zaafiyet de göstermediler ve boyun da eğmediler. Çünkü Allah sıkıntılara sabredenleri/göğüs gerenleri sever.

Nice peygamberlerin yanında pek çok Rabbani kimse savaşmıştır. Allah yolunda başlarına gelenlerden ötürü gevşememişler, yılmamışlar ve boyun eğmemişlerdi. Allah, sabredenleri sever.

Nice Peygamberler vardır ki, kendilerini Allah’a adamış birçok hak eriyle birlikte zâlimlere karşı kıyasıya savaştılar da, Allah yolunda çektikleri sıkıntılardan dolayı ne yılgınlığa düştüler, ne gevşeklik gösterdiler, ne de bâtılın önünde boyun eğdiler. Hiç kuşkusuz Allah, zorluklar karşısında direnip sabredenleri sever.

Nice nebiyyler vardır ki onunla birlikte birçok rabbanîler / rabb’e kulluk edenler savaştı.
Allah yolunda başlarına gelenler sebebiyle gevşemediler, zaafiyet göstermediler, boyun eğmediler.
Sabredenler’i Allah sever.

Geçmişte nice Allah dostu, nice tanrı habercisiyle omuz omuza vuruşmuştur. Onlar, Allah yolunda başlarına gelenlerden dolayı hiçbir zaman gevşemediler, pes etmediler, boyun eğmediler. Allah da, dayanıklı kullarını severdi.

Nice Nebiler var ki kendileriyle beraber; Allah’a gönülden bağlı, Allah’ın buyruklarını kendine yol edinen, Allah’ı kendilerine dost edinen iman erleri ile savaştı! Allah yolunda başlarına gelenlerden yılmadılar, zaafa düşmediler, boyun eğmediler. Allah inancında azimli, kararlı, mücadeleci olanları sever.

Nice peygamberler vardı ki beraberinde kendilerini Rablerine adayanlar bulunduğu hâlde savaşmışlardı. Bunlar, Allah yolunda başlarına gelenlerden dolayı gevşeklik göstermemiş, zayıf (aciz) davranmamış ve (düşmanlarına karşı) boyun eğmemişlerdi. Allah (işte böyle) sabredenleri sever. [*]

Yüce Allah müslümanların Hz. Muhammed’i yalnız bırakmayıp onun yanında yer alarak düşmanlarına karşı koymaları gerektiğini hükme bağlamaktadır. Uhud’d... Devamı..

Nice Peygamber, kendilerine îman eden pek çok Allah erleri ile beraber, Allah yolunda; başlarına gelenlerden dolayı yılmadan, gevşemeden ve kimseye de boyun eğmeden, savaştı. Allah (işte böyle) sabredenleri sever.

Nice peygamber, arkasında Allah’a râm olmuş birçok insanla birlikte [O’nun yolunda] savaşmak zorunda kaldı: Onlar, Allah yolunda çektikleri sıkıntılardan dolayı ne korkuya kapıldılar, ne zayıf düştüler ve ne de kendilerini [düşman önünde] küçük düşürdüler, zira Allah sıkıntılara göğüs gerenleri sever;

Nice nebiler vardır ki, Rabbe adanmış kişilerle beraber savaşmışlardır. Onlar, Allah yolunda başlarına gelen musibetler sebebiyle yılgınlığa kapılmadılar gevşemediler, acziyet göstermediler ve boyun eğmediler. Allah, davasında direnip sabredenleri sever. 2/155-156-157

Ve nice nebi, yanındaki Rabbe adanmış bir çok insanla birlikte savaşma durumunda kaldı. Onlar Allah yolunda başlarına gelenlerden dolayı ne yılgınlığa kapıldılar, ne acziyet gösterdiler ne de baş eğdiler: zira Allah direnenleri sever.

Nice peygamberler (gelip geçti ki, onlar) ile beraber olan Rablerine gönülden bağlanan erler canla başla savaştılar da; -Allah yolunda başlarına türlü sıkıntılar gelmesine rağmen- hiç yılmadılar, (düşmana) boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever.

Nice Nebiler var ki, kendileriyle beraber birçok Allah’a ram olmuş olanlar çarpıştılar; Allâh yolunda başlarına gelenlerden zaafa düşmediler, boyun eğmediler. Allâh sabredenleri sever.

Ve nice peygamberler ile beraber birçok âlimler, savaşta bulundular da Allah yolunda kendilerine isabet eden şeylerden dolayı ne gevşediler ne zaafa düştüler, ne de baş eğdiler. Allah Teâlâ ise sabredenleri sever.

Nice peygamberler gelip geçti ki onlarla beraber, kendisini Allah'a adamış birçok rabbanîler savaştı. Onlar, Allah yolunda başlarına gelen zorluklar sebebiyle asla yılmadılar, zayıflık göstermediler, düşmanlarına boyun da eğmediler. Allah böyle sabırlı insanları sever.

Nice peygamber var ki, kendileriyle beraber birçok erenler çarpıştılar; Allah yolunda başlarında gelenlerden yılmadılar, zayıflık göstermediler, boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever.

Peygamberlerden ne kadarı, kendileriyle berâber bir çok cemâ'atler oldığı halde kıtâl itdiler. Allâh yolunda onlara isâbet iden şeylerden (belâ ve musîbet, gazâ ve cihâddan) izhâr-ı 'acz itmediler. Za'fa düşmediler, düşmana baş eğerek zillet göstermediler. Allâh sabır ile sebât idenleri sever.

Kendilerini Rablerine (Sahiplerine) teslim etmiş çok kişi, nice nebî ile birlikte savaştı. Onlar, Allah yolunda başlarına gelenden ötürü zayıflık göstermediler ve savaşa ara vermediler. Allah, sabredenleri sever.

Nice peygamberler vardır ki onların yanında bir çok rabbani (Rabbine yönelen kimse) savaşmıştır. Allah yolunda başlarına gelen musibetler sebebiyle gevşememişler, zaaf göstermemiş ve boyun da eğmemişlerdir. Allah sabredenleri sever.

Nice peygamberler gelip geçti ki, onlarla birlikte savaşan Allah erleri vardı. Onlar, Allah yolunda başlarına gelen zorluklardan yılmadılar, zaaf göstermediler, düşmana boyun eğmediler. Allah ise sabredenleri sever.

Nice peygamber, beraberinde kendisini Rabb'e adayan birçok kişi bulunduğu halde savaşmıştır. Onlar, Allah yolunda kendilerine gelip çatan zorluklar yüzünden gevşememiş, zayıflık göstermemiş, susup pusmamışlardır. Allah sabredenleri sever.

daħı niçe peyġamber, çalışdı anuñ-ile ile bölükler çoķ. pes sust olmadılar andan ötürü kim irdi anlara Tañrı yolında. daħı ża'if. olmadılar daħı ten urup yürimediler. daħı Tañrı sever ķatlanıcıları.

İy nice nebīler‐ile öldürüldi ġazālıḳda çoḳ Allāha ‘ibādet iden ḳullar. Peskāhil ve ẕelīl olmadılar özlerine yitişen nesne bile ġazālıḳda [Allāh yolın‐da], ża‘īf daḫı olmadılar ya‘nī yumşaḳlıḳ itmediler, miskinlik daḫı eylemediler.Tañrı Ta‘ālā sever ṣabr eyleyicileri.

Neçə-neçə peyğəmbər bir yığın allahpərəstlə (Allah adamı ilə) birlikdə (düşmənə qarşı) vuruşmuşlar. Lakin onlar Allah yolunda çəkdikləri müsibətlərə görə nə zəiflik, nə acizlik göstərmiş, nə də (kafirlərə) boyun əymişlər. Allah səbr edənləri sevər!

And with how many a prophet have there been a number of devoted men who fought (beside him). They quailed not for aught that befell them in the way of Allah, nor did they weaken, nor were they brought low. Allah loveth the steadfast.

How many of the prophets fought (in Allah.s way), and with them (fought) Large bands of godly men? but they never lost heart if they met with disaster in Allah.s way, nor did they weaken (in will) nor give in. And Allah Loves those who are firm and steadfast.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.