25 Temmuz 2021 - 15 Zi'l-Hicce 1442 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Âl-i İmrân Suresi 138. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Hâżâ beyânun linnâsi vehuden vemev’izatun lilmuttekîn(e)

Bu (Kur’an), insanlar için bir beyan (apaçık duyuru ve hüküm), müttakiler için de bir hidayet ve öğüt (rehberidir).

Bu, insanlara açıklamadır ve sakınanları doğru yola sevk etmedir, öğüttür onlara.

Tüm bu haber ve mesajlar insanlara açık bir ders ve yolunu Allah ve kitabıyla bulanlara bir yol gösterici ve bir öğüt olsun.

Bu, Kur'ân bütün insanlara açıklanarak ilan edilen bir insan hakları bildirisidir. Allah'a sığınıp, emirlerine yapışarak günahlardan arınıp, azaptan korunanlara, kulluk ve sorumluluk şuuruyla, haklarına ve özgürlüklerine sahip çıkarak şahsiyetli davranan, dinî ve sosyal görevlerinin bilincinde olan mü'minlere de bir hidayet rehberi, bir öğüt, sorumluluklarıyla ilgili bir uyarıdır.

Bu, insanlar için bir açıklama, doğru yolu gösteren bir delil ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir öğüttür.

Bu (Kur'an) insanlar için bir beyan sakınanlar için de bir hidayet ve öğüttür.

İşte Kur'ân-ı Kerimde olan bu kıssalar (vak'alar), bütün insanlar için hak sözü açıklamadır ve Allah'dan korkanlar için de bir öğüttür.

Bu, insanlara bir açıklamadır, bir yol göstermedir ve muttakiler (sakınanlar) için bir öğüttür.

Bu, bütün insanlara açık bir ders ve takvâ sahipleri için bir rehber ve bir öğüttür.

İşte bunlar insanlara hem açıklama, hem doğru yol göstermedir, hem de sakınçlara öğüttür

Bu (Kur'an), bütün insanlara (yönelik) bir açıklama, Allah'ın emirleri doğrultusunda yaşamak isteyenler için bir hidayet ve öğüttür.

Bu Kuran, insanlara bir açıklama, sakınanlara yol gösterme ve bir öğüttür.

Bu (Kur’an), insanlar için bir açıklama, Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve bir öğüttür.

Bu (Kur'an), bütün insanlığa bir açıklamadır; takvâ sahipleri için de bir hidayet ve bir öğüttür.

Bu, insanlara bir bildiri, erdemlilere de bir yol gösterici ve öğüttür.

Bu (Kur'ân) insanlar için bir açıklama, Allah'dan gereğince korkanlar için doğru yolu gösterme ve bir öğüttür.

Bu işte umum insanlar için bir beyan ve bilhassa korunacak muttekîler için bir va'z-ü irşaddır

Bu; insanlar için bir açıklama, muttakiler¹ için bir hidayet² ve öğüttür. *

Bu (Kuran) insanlar için bir beyandır, (fenâlıkdan) sakınanlar için de bir hidâyet bir öğüddür.

Bu (Kur'ân), insanlar için bir açıklama, takvâ sâhibleri için ise bir hidâyet ve bir nasîhattir.(4)*

İşte bu (kitap) insanlar için bir açıklama, yol gösterici rehber ve korunmak isteyenler için bir öğüttür.

Kur/andaki bu haberler halka hakkı beyan etmek, sakınanlara hidayet etmek, öğüt vermektir.

Bu (Kur'an), insanlara bir açıklama, takva sahipleri için de hidayet ve bir öğüttür.

İşte bu hikmet dolu sözler, tüm insanlığa apaçık bir çağrı; fenâlıklardan sakınıpkorunanlar için de bir yol gösterici ve bir öğüttür.

Bu, İnsanlar için bir açıklama, Müttakîler / Sakınıp Korunanlar için bir uyarı ve hidayettir.

Bu (Kur’an), bütün insanlığa bir açıklamadır; [*] [muttakî]ler (duyarlı olanlar) için de bir rehber ve bir öğüttür. [*]*

Bu (Kur’ân) insanlar için bir açıklama, Allah’a karşı hata etmekten sakınanlar için bir rehber ve bir öğüttür.

Bu, bütün insanlara açık bir ders ve Allah'a karşı sorumluluklarının bilincinde olanlar için bir rehber ve bir öğüt [olsun].

Bu Kuran, insanlar için hakikati ifade eden bir bildiridir ve sorumlu davrananlar için doğru yol rehberi ve nasihattir. 31/2-3, 17/41

Bu, bütün insanlığa iletilmiş tarifsiz bir bildiridir[664] ve sorumluluk bilincini kuşananlar için de bir rehber ve öğüttür.*

İşte bu nâs için bir beyandır, ve muttakîler için de bir hidâyettir, bir nasihattır.

İşte bu, bütün insanlara yöneltilen bir açıklamadır, Haramlardan korunacak müttakiler için bir hidâyet ve öğüttür.

Bu, insanlara bir açıklama, korunanlara yol gösterme ve öğüttür.

Burada anlatılanlar, insanlar için bir açıklama, çekinerek korunanlara doğru yolu gösterme ve bir öğüttür.

-Bu, (bütün) insanlar için açıklama, muttakiler için yol gösterme ve bir öğüttür.

Bu, bütün insanlar için bir açıklama, takvâ sahipleri için bir hidayet rehberi ve bir öğüttür.

Bu, insanlara bir açıklama, korunup sakınanlara da bir öğüt ve kılavuzdur.

uşbu ya'nį ķur’ān, bellü eylemekdür ādemįler-içün; daħı ŧoġru yoldur; daħı ögütdür şaķınıcılara.

Bu Ḳur’ān bellü idicidür ḫalḳa doġru yol, daḫı ögütdür Tañrıdan ḳorḳıcıla‐ra.

Bu, (belə əhvalatlar) insanlardan (xalqdan) ötrü (olub keçənlərə dair) bir xəbər, müttəqilərdən ötrü isə hidayət (doğru yola göstəriş) və nəsihətdir.

This is a declaration for mankind, a guidance and an admonition unto those who ward off (evil).

Here is a plain statement to men, a guidance and instruction to those who fear Allah.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.