13 Nisan 2021 - 30 Şaban 1442 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Âl-i İmrân Suresi 138. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Hâżâ beyânun linnâsi vehuden vemev’izatun lilmuttekîn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Bu (Kur’an), insanlar için bir beyan (apaçık duyuru ve hüküm), müttakiler için de bir hidayet ve öğüt (rehberidir).

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Bu, insanlara açıklamadır ve sakınanları doğru yola sevk etmedir, öğüttür onlara.

Abdullah Parlıyan Meali

Tüm bu haber ve mesajlar insanlara açık bir ders ve yolunu Allah ve kitabıyla bulanlara bir yol gösterici ve bir öğüt olsun.

Ahmet Tekin Meali

Bu, Kur'ân bütün insanlara açıklanarak ilan edilen bir insan hakları bildirisidir. Allah'a sığınıp, emirlerine yapışarak günahlardan arınıp, azaptan korunanlara, kulluk ve sorumluluk şuuruyla, haklarına ve özgürlüklerine sahip çıkarak şahsiyetli davranan, dinî ve sosyal görevlerinin bilincinde olan mü'minlere de bir hidayet rehberi, bir öğüt, sorumluluklarıyla ilgili bir uyarıdır.

Ahmet Varol Meali

Bu, insanlar için bir açıklama, doğru yolu gösteren bir delil ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir öğüttür.

Ali Bulaç Meali

Bu (Kur'an) insanlar için bir beyan sakınanlar için de bir hidayet ve öğüttür.

Ali Fikri Yavuz Meali

İşte Kur'ân-ı Kerimde olan bu kıssalar (vak'alar), bütün insanlar için hak sözü açıklamadır ve Allah'dan korkanlar için de bir öğüttür.

Bahaeddin Sağlam Meali

Bu, insanlara bir açıklamadır, bir yol göstermedir ve muttakiler (sakınanlar) için bir öğüttür.

Bayraktar Bayraklı Meali

Bu, bütün insanlara açık bir ders ve takvâ sahipleri için bir rehber ve bir öğüttür.

Besim Atalay Meali (1962)

İşte bunlar insanlara hem açıklama, hem doğru yol göstermedir, hem de sakınçlara öğüttür

Cemal Külünkoğlu Meali

Bu (Kur'an), bütün insanlara (yönelik) bir açıklama, Allah'ın emirleri doğrultusunda yaşamak isteyenler için bir hidayet ve öğüttür.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Bu Kuran, insanlara bir açıklama, sakınanlara yol gösterme ve bir öğüttür.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Bu (Kur’an), insanlar için bir açıklama, Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve bir öğüttür.

Diyanet Vakfı Meali

Bu (Kur'an), bütün insanlığa bir açıklamadır; takvâ sahipleri için de bir hidayet ve bir öğüttür.

Edip Yüksel Meali

Bu, insanlara bir bildiri, erdemlilere de bir yol gösterici ve öğüttür.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Bu (Kur'ân) insanlar için bir açıklama, Allah'dan gereğince korkanlar için doğru yolu gösterme ve bir öğüttür.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Bu işte umum insanlar için bir beyan ve bilhassa korunacak muttekîler için bir va'z-ü irşaddır

Erhan Aktaş Meali

Bu; insanlar için bir açıklama, muttakiler¹ için bir hidayet² ve öğüttür. *

Hasan Basri Çantay Meali

Bu (Kuran) insanlar için bir beyandır, (fenâlıkdan) sakınanlar için de bir hidâyet bir öğüddür.

Hayrat Neşriyat Meali

Bu (Kur'ân), insanlar için bir açıklama, takvâ sâhibleri için ise bir hidâyet ve bir nasîhattir.(4)*

İlyas Yorulmaz Meali

İşte bu (kitap) insanlar için bir açıklama, yol gösterici rehber ve korunmak isteyenler için bir öğüttür.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Kur/andaki bu haberler halka hakkı beyan etmek, sakınanlara hidayet etmek, öğüt vermektir.

Kadri Çelik Meali

Bu (Kur'an), insanlara bir açıklama, takva sahipleri için de hidayet ve bir öğüttür.

Mahmut Kısa Meali

İşte bu hikmet dolu sözler, tüm insanlığa apaçık bir çağrı; fenâlıklardan sakınıpkorunanlar için de bir yol gösterici ve bir öğüttür.

Mehmet Türk Meali

Bu (Kur’ân) insanlar için bir açıklama, Allah’a karşı hata etmekten sakınanlar için bir rehber ve bir öğüttür.

Muhammed Esed Meali

Bu, bütün insanlara açık bir ders ve Allah'a karşı sorumluluklarının bilincinde olanlar için bir rehber ve bir öğüt [olsun].

Mustafa Çavdar Meali

Bu Kuran, insanlar için hakikati ifade eden bir bildiridir ve sorumlu davrananlar için doğru yol rehberi ve nasihattir. 31/2-3, 17/41

Mustafa İslamoğlu Meali

Bu, bütün insanlığa iletilmiş tarifsiz bir bildiridir[664] ve sorumluluk bilincini kuşananlar için de bir rehber ve öğüttür.*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

İşte bu nâs için bir beyandır, ve muttakîler için de bir hidâyettir, bir nasihattır.

Suat Yıldırım Meali

İşte bu, bütün insanlara yöneltilen bir açıklamadır, Haramlardan korunacak müttakiler için bir hidâyet ve öğüttür.

Süleyman Ateş Meali

Bu, insanlara bir açıklama, korunanlara yol gösterme ve öğüttür.

Süleymaniye Vakfı Meali

Burada anlatılanlar, insanlar için bir açıklama, çekinerek korunanlara doğru yolu gösterme ve bir öğüttür.

Şaban Piriş Meali

-Bu, (bütün) insanlar için açıklama, muttakiler için yol gösterme ve bir öğüttür.

Ümit Şimşek Meali

Bu, bütün insanlar için bir açıklama, takvâ sahipleri için bir hidayet rehberi ve bir öğüttür.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Bu, insanlara bir açıklama, korunup sakınanlara da bir öğüt ve kılavuzdur.

Eski Anadolu Türkçesi

uşbu ya'nį ķur’ān, bellü eylemekdür ādemįler-içün; daħı ŧoġru yoldur; daħı ögütdür şaķınıcılara.

Bunyadov-Memmedeliyev

Bu, (belə əhvalatlar) insanlardan (xalqdan) ötrü (olub keçənlərə dair) bir xəbər, müttəqilərdən ötrü isə hidayət (doğru yola göstəriş) və nəsihətdir.

M. Pickthall (English)

This is a declaration for mankind, a guidance and an admonition unto those who ward off (evil).

Yusuf Ali (English)

Here is a plain statement to men, a guidance and instruction to those who fear Allah.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.