17 Ekim 2021 - 11 Rebiü'l-Evvel 1443 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Âl-i İmrân Suresi 130. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Yâ eyyuhâ-lleżîne âmenû lâ te/kulû-rribâ ad’âfen mudâ’afe(ten)(s) vettekû(A)llâhe le’allekum tuflihûn(e)

Ey inananlar, faizi kat kat arttırarak yemeyin, Allah'tan sakının da kurtulun.

Ey iman edenler! (Sakın) Faizi yemeyin, kat kat arttırılmış olarak (insanları sömürmeyin). Ve Allah’tan korkun (da faizci sistemden vazgeçin); umulur ki felaha ve refaha erersiniz.

Ey inananlar! Faizi kat kat artırarak boğazınıza geçirmeyin, yolunuzu Allah ve kitabıyla bulun ki, gerçek mutluluğa erebilesiniz.

Ey iman nimetine kavuşanlar, eklenerek katlanan fâiz geliri, bileşik fâiz geliri yemeyin. Allah'a sığının, emirlerine yapışın, günahlardan arınıp, azaptan korunun ki, kurtuluşa, ebedî nimetlerle mutluluğa eresiniz.*

Ey iman edenler! Kat kat faiz yemeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz.*

Ey iman edenler, faizi kat kat arttırılmış olarak yemeyin. Ve Allah'tan sakının, umulur ki kurtulursunuz.

Ey iman edenler! Fâizi kat kat yemeyin.(1) Allah'dan korkun ki, ahiret azâbından kurtulasınız.

Siz ey müminler! Kat kat artmış olan faizi yemeyiniz. Allah’tan sakının, belki kurtulursunuz.

Ey iman edenler! Faizi kat kat arttırarak yemeyiniz. Allah'tan sakınınız ki kurtuluşa eresiniz.[61]*

Ey inanmış olanlar! Kat kat, arttırarak faiz yemeyin, Allahtan sakınınız, Ola ki kurtulasız

Ey inananlar! Kat kat artırılmış olan faizi sakın yemeyin! (Faiz yemek konusunda) Allah'a karşı gelmekten sakının ki, kurtuluşa eresiniz. *

Ey mü’minler! Malınızı iki misli yapmak içün murâbahaya koyulmayınız, Allâh’dan korkınız felâh bulursunız.

Ey İnananlar! Faizi kat kat alarak yemeyin. Allah'tan sakının ki başarıya erişesiniz.

Ey iman edenler! Kat kat arttırılmış olarak faiz yemeyin. Allah’a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz.[100]*

Ey iman edenler! Kat kat arttırılmış olarak faiz yemeyin. Allah'tan sakının ki kurtuluşa eresiniz.  *

İnananlar, faizi kat kat arttırılmış olarak yemeyin. Başarılı olmak için ALLAH'ı dinleyin.*

Ey iman edenler! Kat kat artırılmış olarak faiz yemeyin. Allah'tan sakının ki kurtuluşa eresiniz.

Ey o bütün iyman edenler! öyle kat kat katlayarak riba yemeyin, Allahdan korkun ki felah bulasınız

Ey iman edenler! Kat kat artırarak riba¹ yemeyin. Allah'a karşı takva sahibi olun. Umulur ki kurtuluşa erersiniz.

Ey îman edenler, ribâyı (faizi) öyle kat kat artırılmış olarak yemeyin Allahdan korkun. Tâki muraadınıza eresiniz.

Ey îmân edenler! Kat kat artırılmış olarak fâizi yemeyin!(3) Ve Allah'dan sakının, tâ ki kurtuluşa eresiniz!*

Ey iman edenler! (Mallarınızı) Artırdıkça artıran faizi yemeyin. Allah dan korunun ki, kurtuluşa eresiniz.

Ey inananlar! Öyle kat kat faiz yemeyin. Allah’tan sakının ki onasınız.

Ey iman edenler! Kat kat faiz yemeyin. Allah/tan sakınınız ki felâh bulasınız.

Ey iman edenler! Faizi kat kat alarak yemeyin. Allah'tan sakının, umulur ki kurtuluşa erişirsiniz.

Ey inananlar! Kat kat artırarak fâiz yemeyin! Gerçi azı da, çoğu da haramdır fakat sıkıntıya düşenlere fâizle borç verip, ödemeyi geç yaptığı zaman da fâizini kat kat artırarak tefecilik yapmak, fâizciliğin en çirkinidir. O hâlde, Allah’tan gelen ilkeler doğrultusunda dürüst ve erdemlice bir hayat sürerek fâizin, tefeciliğin her çeşidinden titizlikle sakının ki, birey ve toplum olarak hem dünyada, hem de âhirette kurtuluşa erebilesiniz.

Ey iman edenler!
Kat kat artırılmış Ribâ / Fâiz yemeyin!
Allah’tan sakınıp korunun!
Umulur ki kurtuluşa erersiniz.

Ey iman edenler! Kat kat artırılmış olarak faiz yemeyin! Allah’a karşı [takvâ]lı (duyarlı) olun! Umulur ki kurtulursunuz. [*]*

Ey îman edenler! Sakın malda sürekli katlama demek olan fâizi¹ yemeyin. (Gerçekten) kurtuluşunuzu umabilmek için Allah’a karşı hata etmekten sakının.*

SİZ EY imana ermiş olanlar! Ribâyı kat kat arttırarak boğazınıza geçirmeyin; 97 ama Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun ki mutluluğa erebilesiniz;

Ey iman edenler, kat kat artırarak, faize/haksız kazanca bulaşıp yemeyin. Allah’ın bu yasağına uyun ki, kurtuluşa eresiniz. 2/275...280, 30/39

SİZ ey iman edenler! Faizi kat kat artırarak boğazınıza geçirmeyin;[657] sorumluluk bilincini kuşanın ki mutluluğa erebilesiniz!*

Ey imân edenler! Ribayı kat kat arttırılmış olarak yemeyiniz. Ve Allah Teâlâ'dan korkunuz ki, siz felâha erdirilmiş olabilesiniz.

Ey iman edenler! Kat kat faiz yemeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki felâh bulasınız. [2, 275]*

Ey inananlar, kat kat riba yemeyin, Allah'tan korkun ki, kurtuluşa eresiniz.*

Ey inanıp güvenenler (müminler)! Özelliği kat kat katlanıp artma olan faizi yemeyin[*]. Allah'tan çekinin ki umduğunuza kavuşasınız.*

-Ey iman edenler, kat kat artırılan, faizi yemeyin. Allah'tan korkun ki, kurtuluşa eresiniz.

Ey iman edenler! Kat kat faiz yemeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz.(25)*

Ey iman sahipleri! Ribayı öyle kat kat katlayarak yemeyin. Allah'tan korkun ki kurtuluşa erebilesiniz.

iy anlar kim įmān getürdiler! yimeñ ribāyı, iki ancalar iki anca olınmış daħı śaķınıñ Tañrı’dan. anuñ-içün kim siz ķurtılasız.

İy īmān getüren kişiler, yimeñüz ribāyı birin ikiye artuġa virmek bile. DaḫıAllāhdan ḳorḳuñuz, illā kim siz dünyā ve āḫiret ḫayrına yitişesiz.

Ey iman gətirənlər! Sələmi (borc üzərinə qoyduğunuz faizi) qat-qat artırıb yeməyin. Allahdan qorxun ki, bəlkə, nicat tapasınız!

O ye who believe! Devour not usury, doubling and quadrupling (the sum lent). Observe your duty to Allah, that ye may be successful.

O ye who believe! Devour not usury,(450) doubled and multiplied; but fear Allah. that ye may (really) prosper.(451)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.