24 Eylül 2023 - 9 Rebiü'l-Evvel 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Âl-i İmrân Suresi 129. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Veli(A)llâhi mâ fî-ssemâvâti vemâ fî-l-ard(i)(c) yaġfiru limen yeşâu veyu’ażżibu men yeşâ(u)(c) va(A)llâhu ġafûrun rahîm(un)

Allah'ındır göklerde ne varsa ve yeryüzünde ne varsa. Dilediğini yarlıgar, dilediğine azap eder ve Allah yarlıgayıcıdır, rahimdir.

Göklerde ve yerde olanların tümü Allah’ındır. Kimi dilerse (layık görürse) bağışlar, kimi dilerse (müstahak ise) azaplandırır.  Allah Gafûr ve Rahim’dir.

Oysa göklerde ve yerde bulunan herşey Allah'a aittir. O affedilmek isteyeni affeder, azaplandırılmak için gayret edeni de cezalandırır. Allah çok bağışlayan ve merhamet edendir.

Göklerdeki varlıklar ve imkânlar, yerdeki varlıklar ve imkânlar Allah'ındır ve Allah'ın tasarrufundadır. Sünnetine, düzeninin yasalarına uygun olarak, iradesinin tecellisine tâbi, akıllı ve sorumlu kimseleri koruma kalkanına alır, bağışlar, sünnetine, düzeninin yasalarına uygun olarak, iradesinin tecellisine tâbi, akıllı ve sorumlu kimselere ceza da verir. Allah çok bağışlayıcı ve engin merhamet sahibidir.

Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Dilediğini bağışlar, dilediğine de azab eder. Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir.

Göklerde ve yerde olanların tümü Allah'ındır. Kimi dilerse bağışlar, kimi dilerse azablandırır. Allah bağışlayandır, esirgeyendir.

Göklerde ve yerde olan şeylerin hepsi Allah'ındır. Kullarından dilediğini bağışlar ve dilediğine azâp eder. Allah Tealâ çok bağışlayıcı ve merhamet edicidir.

Göklerde ve yerde olan her şey (ve her şeyin idaresi) Allah’ındır. İsterse affeder, isterse azaplandırır. Allah Gafur ve Rahimdir. (Her şey böylece Allah’ın mülkü olduğundan dolayı:)

Oysa göklerde ve yeryüzünde olan her şey Allah'ındır. O, dilediğini affeder, dilediğini cezalandırır. Allah affedicidir; merhametlidir.

Göklerde, yerde bulunan her şey Allahın, dilediğin bağışlar, dilediğin azap eder, Allah bağışlayıcı, Allah yarlıgayıcı

Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ındır. O, dilediğini (iyi niyet ve eyleminden dolayı) affeder, dilediğini de (kötü niyet ve eyleminden dolayı) cezalandırır. Şüphesiz ki Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

Semâvâtda ve arzda ne var ise Allâh’ındır, kimi ister ise afv ider, kime ister ise ’azâb ider. Gafûr ve rahîmdir.

Göklerde olanlar da, yerde olanlar da Allah'ındır. Dilediğini bağışlar, dilediğine azab eder. Allah bağışlayandır, merhamet edendir.*

Göklerdeki her şey ve yerdeki her şey Allah’ındır. O, dilediğini bağışlar, dilediğine azab eder. Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah’ındır. Dilediğini bağışlar dilediğine azap eder. Allah bağışlayandır, merhamet edendir.

Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Allah, çok bağışlayıcı ve çok merhametlidir.

Göklerde ve yerde bulunan her şey ALLAH'ındır. Affedilmeyi hakkedeni affeder, cezayı hakkedeni cezalandırır. ALLAH Bağışlayandır, Rahimdir

Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. Dilediğini bağışlar, dilediğine azab eder. Allah, çok bağışlayan, çok esirgeyendir.

Hem Göklerde ne var, Yerde ne varsa hepsi Allahındır: dilediğine mağfiret eder dilediğine azâb, ve Allah gafurdur, rahîmdir

Göklerde ve yerde olanların hepsi (zaman ve mekândan münezzeh olan) Allah’ın (yarattığı varlıklar) dır. Allah dilediği kimseyi (lütfuyla) bağışlar, dilediği kimseye de (adaletiyle muamele ederek cezaya müstahak olduğu için) azap eder. Allah çok bağışlayandır çok merhamet edendir.

Mü’min ya da kâfir bir kul, henüz hayatta iken, yapmış olduğu itikâdî ya da amelî günahlarına kalben, samimi bir şekilde tövbe ederse, tövbe ettiği o ... Devamı..

Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ındır. O dilediğini¹ bağışlar, dilediğine¹ azap eder. Allah Çok Affedici ve Çok Bağışlayıcı'dır.

1- Azabı hak edene azap eder, bağışlanmayı hak edeni bağışlar.

Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allahın. O kimi dilerse yarlığar, kimi dilerse azâblandırır. Allah çok yarlığayıcı, gerçekden esirgeyicidir.

Hem göklerde bulunan ve yerde olan ne varsa Allah'ındır. Dilediğine (kendi lûtfundan) mağfiret eder, dilediğine de (hak ettiği üzere) azâb eder. Çünki Allah, Gafûr (çok bağışlayan)dır, Rahîm (çok merhamet eden)dir.

Gökte ve yerde olanların hepsi Allah’a aittir. Dilediğini bağışlar dilediğine de azap eder. Allah bağışlayan ve merhamet edendir.

Yerlerde, göklerde ne varsa hepsi Allah’ındır. Allah kimi dilerse onu yarlıgar, kimi dilerse onu da azaba uğratır. Allah yarlıgayıcıdır, esirgeyicidir.

Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah/ındır. Allah dilediğini yarlıgar, dilediğini azaba uğratır. Allah gafurdur, rahimdir.

Göklerde olanlar da yerde olanlar da Allah’ındır. O, dilediğini bağışlar, dilediğine de azap eder.³² Çünkü Allah, Gafûr’dur, Rahîm’dir.

32 Buharî, Tirmizî, Nesâî ve İbn Hanbel’e göre, Hz. Peygamber Uhut’ta Mekkeli müşriklerin ileri gelenlerine beddua etti. Yerde yaralanmış bir şekilde ... Devamı..

Göklerde olanlar da yerde olanlar da Allah'ındır. Dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Allah bağışlayandır, merhamet edendir.

Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah’ındır; dilediğini bağışlar, dilediğini cezalandırır. Fakat Allah’ın dilemesi, kulların tercih ve davranışlarına bağlıdır. Öyleyse O’nun bağışlamasına lâyık kullar olmaya çalışın. Unutmayın ki,Allah çok bağışlayıcı, çok merhametlidir.
Uhud’da, kazanmak üzere olduğunuz bir savaşı kaybetmenize sebep olan mal ve ganîmet tutkusu, ekonomik hayatınızda da başınıza belâlar açabilir. Onun için:

Yer’dekiler de, Gökler’dekiler de Allah’ındır.
Dileyeceği kimseyi bağışlar, dileyeceği kimseye azap eder.
Allah rahîm gafûrdür.

Göklerde ve yerde olan her şeyin sahibi Allah'tır: Bu nedenle o, isterse bağışlar, isterse cezalandırır. Çünkü Allah, engin hoşgörülü bir sevgi selidir.

Göklerdeki yerdeki her şey Allah’ındır. Rabbin dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Bağışlama azap etme konusunda hiçbir varlığın denetiminde değildir. Hiç kimse şunu bağışla buna azap et diyemez. Bağışlama veya azap etme konusunda tek otorite Rabbindir! Rabbinin verdiği hükmü kimse bozamaz. Rabbin çok bağışlayan, çok merhamet edendir.

Göklerde ve yerde ne varsa hepsi yalnızca Allah’a aittir. (Allah) dileyeni (layık gördüğünü) bağışlar; dileyene (layık gördüğüne) azap eder. [*] Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir.

Bu cümle “Allah dilediğini (layık olanı) bağışlar, dilediğine (layık olana) ise azap eder” şeklinde de tercüme edilebilir. Benzer mesajlar: Bakara 2:2... Devamı..

Göklerde ve yerde her ne varsa, şüphesiz hepsi, dilediğini bağışlayan, dilediğini de cezâlandıran Allah’a aittir. Çünkü Allah, çok bağışlayıcıdır, pek de merhamet edicidir.

oysa göklerdeki ve yeryüzündeki her şey Allah’a aittir: O, dilediğini affeder, dilediğini cezalandırır; ve Allah, çok affedicidir, rahmet kaynağıdır. ⁹⁶

96 Bazı sahih Hadisler’de kaydedildiği gibi, Hz. Peygamber, Uhud Savaşı sırasında Putperest Kureyş’in önderlerine beddua etti (Buhârî, Tirmizî, Neseî ... Devamı..

Göklerde ne varsa, yerde ne varsa hepsi Allah’ındır! O, hak edeni bağışlar, hak edeni de cezalandırır. Allah, eşsiz bir bağışlayıcı ve sonsuz merhamet sahibidir. 3/109, 53/31-32

Oysa, göklerdeki ve yeryüzündeki her şey Allah’a aittir; tercih edeni/tercih ettiğini bağışlar, tercih edeni/tercih ettiğini de cezalandırır; ne ki Allah’ın affı da, rahmeti de tarifsizdir.

Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır, dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder, Allah çok bağışlayandır, çok merhametli olandır!

Göklerde ve yerde olanların hepsi Allâh’ındır. (O), dilediğini bağışlar, dilediğine azâbeder, Allâh, çok bağışlayan, çok esirgeyendir.

Ve göklerde ne varsa, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Dilediğine mağfiret eder ve dilediğini muazzeb kılar, ve Allah Teâlâ gafûrdur, rahîmdir.

Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. O dilediğini affeder, dilediğini cezalandırır. Allah gafurdur, rahimdir (çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur).

Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. (O), dilediğini bağışlar, dilediğine azabeder, Allah, çok bağışlayan, çok esirgeyendir.

Göklerde ve yeryüzünde olan her şey Allâh Te'âlâ'nın mülki ve mahlûkıdır. Kullarından dilediğini mağfiret ider ve dilediğini de 'azâb iyler. Allâh mağfiret ididci, kullarına acıyub hallerini merhamet iyleyicidir.

Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah’ındır. O, affı hak edeni affeder, azabı hak edene de azap eder. Bağışlaması çok, iyiliği bol olan Allah’tır.

Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır! dilediğini bağışlar, dilediğini de cezalandırır. Allah, çok bağışlayan ve merhamet edendir.

Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah'ındır. O dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir.

Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah'ındır. Dilediğini/dileyeni affeder; dilediğine/dileyene azap eder. Allah çok affedici, çok merhametlidir.

daħı Tañrı’nuñdur ol kim göklerdedür, daħı ol kim yirdedür yarlıġaya anı kim diler daħı 'aźāb eyleye aña kim diler. daħı Tañrı yarlıġayıcıdur raḥmet ķılıcı.

Daḫı Tañrı Ta‘ālānuñdur her ne kim göklerde var‐ısa ve her ne kim yirdevar‐ısa. Yazuġın baġışlar kimüñ dilese, daḫı ‘aẕāb ider kime dilese. TañrıTa‘ālā yazuḳlar baġışlayıcıdur, raḥmet idicidür.

Göylərdə və yerdə olanlar Allaha məxsusdur. O, istədiyini bağışlar, istədiyinə isə əzab verər. Əlbəttə, Allah bağışlayandır, rəhm edəndir!

Unto Allah belongeth whatsoever is in the heavens and whatsoever is in the earth. He forgiveth whom He will, and punisheth whom He will. Allah is Forgiving, Merciful.

To Allah belongeth all that is in the heavens and on earth. He forgiveth whom He pleaseth and punisheth whom He pleaseth; but Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.