28 Ocak 2022 - 25 Cemaziye'l-Ahir 1443 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Âl-i İmrân Suresi 109. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Veli(A)llâhi mâ fî-ssemâvâti vemâ fî-l-ard(i)(c) ve-ila(A)llâhi turce’u-l-umûr(u)

Allah'ındır ne varsa göklerde ve yeryüzünde ve işler, dönüp ona varır.

Göklerde ve yerde olanlar Allah’ındır ve (bütün) işler (mutlaka) Allah’a döndürülüp (durmaktadır. Bir gün sebep perdeleri ortadan kaldırılınca, bu gerçeği herkes anlayacaktır).

Göklerde ve yerde ne varsa, hepsi Allah'ındır. Bütün işler döner dolaşır Allah'a varır.

Göklerdeki varlıklar ve imkânlar, yerdeki varlıklar ve imkânlar Allah'ındır, Allah'ın tasarrufundadır. Bütün planların icra edilerek sonuçlandırıldığı, bütün icraatların, amellerin hesabının sorulduğu tek merci Allah'tır.

Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. İşler de Allah'a döndürülür.

Göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır ve (bütün) işler Allah'a döndürülür.

Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ın yaratığıdır ve bütün işler Allah'a döndürülür (karşılık görür).

Göklerde ve yerde olan her şey O’nundur. Ve bütün işler son olarak O’na döner. (Sebepler perdesi aradan kalkar.)

Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Bütün işler Allah'a döndürülür.

Göklerde de, yerde de olan Allahın, her iş Allaha varır

Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Ve bütün işler Allah'a döndürülür.

Semâvâtda ve ’arzda ne var ise ânındır. Ve kâffe-i umûr âna rücû’ idecekdir.

Göklerde olanlar da, yerde olanlar da Allah'ındır. İşler Allah'a varacaktır.*

Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah’ındır. Bütün işler ancak Allah’a döndürülür.

Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. İşler, dönüp dolaşıp Allah'a varır.

Göklerde ve yerde ne varsa ALLAH'ındır ve tüm işler ALLAH tarafından kontrol edilir

Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. Bütün işler Allah'a döndürülür.

hem Göklerde ne var, Yerde ne varsa hepsi Allahındır, bütün işler de Allaha irca' olunur

Göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır. Ve bütün işler Allah'a döndürülür.

Göklerde ne var, yerde ne varsa (hepsi) Allahın. (Bütün) işler ancak Allâha döndürülür.

Ve göklerde ne var, yerde ne varsa Allah'ındır.(1) (Bütün) işler ise ancak Allah'a döndürülür.

(1)“Mâlik-i Hakīkī’den (mülkün gerçek sâhibinden) gaflet, nefsin fir‘avunluğuna sebeb olur. Evet, taht-ı tasarrufunda (tasarrufu altında) bulunan bütü... Devamı..

Göklerde ve yerde olan her şey Allah’a aittir ve bütün işler Allah’a döndürülür.

Yerlerde, göklerde ne varsa hepsi Allah’ındır. Her işin sonu Allah’a varır.

Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah/ındır. İşler Allah/a dönecek.

Göklerde olanlar da, yerde olanlar da sadece Allah'ındır. İşler Allah'a döndürülür.

Göklerde ve yerde ne varsa, hepsi Allah’ındır; bütün işler Allah’a döndürülecek ve her konuda son sözüO söyleyecek, hükmü de O verecektir! Öyleyse, ey inananlar; ne büyük bir sorumluluk taşıdığınızın dâimâ bilincinde olun:

Yer’dekiler de, Gökler’dekiler de Allah’ındır.
Allah’a döndürülüyor İşler!

Çünkü göklerde ve yerde olan her şey Allah'ındır. Her iş mutlaka Allah'ın onayından geçer.

Göklerdeki yerdeki her şey Allah’ındır. Yaptığınız bütün işlerin hesabını vermek üzere Allah’a döndürülürsünüz. Bilin ki hesabımızdan kimse kaçamaz. Dünyadaki gücü, unvanı, soyu, mevkii makamı, malı mülkü ne olursa olsun! İster Nebi, ister Resul, ister bu unvanlara sahip olmayan insanlar olsun! Hiç kimse hesabımızdan kaçamaz. Herkes mutlaka yeryüzündeki yaşamının hesabını verecek! Herkese adaletle hükmedilecektir.

Göklerde olanlar da yerde olanlar da yalnızca Allah’a aittir. Bütün işler sadece Allah’a döndürülecektir.

Göklerde ve yerde her ne varsa şüphesiz hepsi, Allah’ındır ve (sonunda) bütün işler, Allah’a döndürülür.

Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah’a aittir ve hepsi [asıl kaynağı olan] Allah’a döner.

Göklerde ne varsa, yerde ne varsa Allah’a aittir. Bütün iş ve oluş, önünde sonunda Allah’a döndürülür. 3/129, 57/4

Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah’a aittir; bu yüzden kainattaki her şey Allah’ın yasalarına göre hareket eder.[639]

[639] Zımnen: Ey insan! Bütün bir kâinat Allah’ın yasalarına uyarken, sen Allah’ın tabiat, tarih ve toplum için koyduğu yasaları gözardı ederek nasıl ... Devamı..

Göklerde olan da, yer de olan da Allah Teâlâ'nındır. Ve bütün işler de Allah Teâlâ'ya döndürülür.

Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ındır, ve bütün işler sonunda O'na raci olur, bütün işleri O hükme bağlar.

Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. Bütün işler Allah'a döndürülür.

Göklerde ve yerde olan her şey Allâh Te'âlâ'nın malı, mülki ve mahlûkıdır. Bütün umûr (her iş ve hâl) ona râci' olur.

Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Bütün işler, Allah’a arz edilir.

Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Bütün işler de Allah'a döndürülür.

Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah'ındır; sonunda bütün işler Allah'a döner.

Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. İş ve oluşlar Allah'a döndürülür.

daħı Tañrı’nuñdur ol kim göklerdedür. daħı ol kim yirdedür. daħı Tañrı dapa döner işler.

Tañrınuñdur her ne kim göklerde var‐ısa ve her ne kim yirlerde var‐ısa.Daḫı Tañrı ḥażretinedür barça işler dönmegi.

Göylərdə və yerdə nə varsa, (hamısı) Allaha məxsusdur. Bütün işlər axırda Allaha qayıdacaqdır!

Unto Allah belongeth whatsoever is in the heavens and whatsoever is in the earth; and unto Allah all things are returned.

To Allah belongs all that is in the heavens and on earth: To Him do all questions go back (for decision)(433).

433 Cf. 2:210.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.