1 Temmuz 2022 - 2 Zi'l-Hicce 1443 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Özür !
29.06.2022 tarihi itibarıyla web sitemize bir saldırı vâki olmuş ve üye girişi yapan kullanıcılarımız "Ayet Karşılaştırma" sayfamızda kişiselleştirdikleri sayfalarına ulaşamamışlardır. Üye girişi yapılmadan sayfa görüntülemede bir problem bulunmamaktadır. Görüntülemede sıkıntı yaşayan kullanıcılarımız çıkış yaparak aynı sayfayı görüntüleyebilirler.
Sitemize saldırı yaparak insicâmı bozanların emelleri nedir anlayamıyor, Allah'a havale ediyoruz.
Âl-i İmrân Suresi 107. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Veemmâ-lleżîne-byeddat vucûhuhum fefî rahmeti(A)llâhi hum fîhâ ḣâlidûn(e)

Yüzleri ağaranlara gelince onlar, Allah'ın rahmetindedir, onlar, o rahmette ebedi olarak kalırlar.

(İman, itaat ve istikamet ehli olup) Yüzleri ağaranlar ise, artık onlar Allah’ın rahmetine gark olacaklar, onlar (cennet) içinde de temelli kalacaklardır.

Yüzleri pırıl pırıl olanlara gelince, onlar Allah'ın rahmeti içindedirler ve o rahmet içinde temelli kalıcıdırlar.

Yüzleri ak olanlar ise Allah'ın rahmetine mazhar olmuşlardır. Orada ebedî yaşayacaklar.

Yüzleri ağaranlar ise Allah'ın rahmeti içindedirler. Onlar orada sonsuza kadar kalacaklardır.

Yüzleri ağaranlar ise, artık onlar Allah'ın rahmeti içindedirler, içinde temelli kalacaklardır.

Amma yüzleri ak olanlar, Allah'ın rahmeti içindedirler. Onlar, orada (cennette) ebedî olarak kalacaklardır.

Yüzleri aklananlar ise; onlar Allah’ın rahmeti içindedirler. Onlar o rahmet içinde ebedî kalacaklardır.

Yüzleri ağaranlar ise Allah'ın rahmeti içindedirler. Orada uzun süreli kalacaklardır.

Yüzleri ağaranlar, Allahın rahmetindedirler, orda sonsuz kalırlar

Yüzleri ağaranlar ise Allah'ın rahmeti içindedir. Onlar orada ebedî kalacaklardır.

Lâkin yüzleri ak olanlar Allâh’ın rahmetine nâil ve ilelebed müstefîd olacaklardır.

Yüzleri ağaranlar ise Allah'ın rahmetindedirler. Onlar orada temellidirler.

Yüzleri ağaranlar ise Allah’ın rahmeti içindedirler. Onlar orada ebedî kalacaklardır.

Yüzleri ağaranlara gelince, onlar Allah'ın rahmeti içindedirler; orada ebedî kalacaklardır.

Yüzleri aklananlar ise ALLAH'ın rahmeti içindedir. Orada sürekli kalırlar.

Yüzleri ağaranlara gelince, (onlar) Allah'ın rahmeti içindedirler. Onlar orada ebedî kalacaklardır.

amma yüzleri ak olanlar hep Allahın râhmeti içindeler, onlar onun içinde ebednişinler

Yüzleri ağaranlara gelince, onlar Allah'ın rahmetinin içindedirler ve orada sürekli kalacaklardır.

Yüzleri bembeyaz olanlar ise Allahın rahmeti içindedirler. Onlar bunun içerisinde ebedî kalıcıdırlar.

Yüzleri ağaranlar ise, artık Allah'ın rahmetinde (Cennetinde)dirler. Onlar orada ebedî olarak kalıcıdırlar.

Yüzleri beyazlaşanlara gelince, Allah’ın rahmeti içinde ebedi olarak kalıcıdırlar.

Yüzleri ağaranlar ise Allah’ın esirgeyiciliğine kavuşmuşlardır. Onlar hep Cennet’te kalacaklardır.

Yüzleri ağaranlara gelince onlar Allah/ın rahmetinde [⁵] olup orada dâim kalacaklardır.

[5] Dâr-ı Naimde, Cennette.

Yüzleri ağaranlara gelince, onlar Allah’ın rahmetinde olacaklardır ve orada sürekli kalırlar.

Yüzleri ağaranlar ise Allah'ın rahmetindedirler. Onlar onda temelli kalıcılardır.

Yüzleri ışıl ışıl parlayanlara gelince, onlar da Allah’ın hoşnutluğunu kazanmış bir hâlde, O’nun sonsuz lütuf ve rahmetinin tecellî ettiği cennet bahçelerindedirler. Onlar, sonsuza dek orada kalacaklardır.

Yüzleri ağarmış olanlar da, Allah’ın rahmeti içindedirler; onlar orada sürekli kalacaklardır.

Yüzleri ağaranlar ise yüce Allah'ın sevgi halkasına girmiş demektir, hem de sonsuza kadar kalmak üzere.

Yüzleri ağaranlar Allah’ın rahmeti içindedir. Onlar cennette ebedi kalacaklardır.

Yüzleri ağaranlar ise Allah’ın merhametindedir; onlar orada [ebedî] kalıcıdır.

Yüzleri ağaranlar ise, Allah’ın rahmeti (olan cennetler) içerisinde ebedî kalacaklar.

Nur yüzlülere gelince, onlar Allah’ın rahmet dairesi içinde olacaklar, orayı mesken edineceklerdir.

Yüzleri ağaranlar, Allah’ın rahmetindedirler ve bunlar orada kalıcıdırlar. 10/26, 80/38-39

Fakat yüzü ağaranlar Allah’ın rahmetine garkolacaklar; onlar o rahmette daimi kalacaklar.

Ve amma o kimselerin ki yüzleri ağarmıştır, onlar Allah Teâlâ'nın rahmeti içindedirler. Onlar orada ebedî olarak kalacaklardır.

Yüzü ak olanlar ise Allah'ın rahmetindedirler. Hem de orada ebedî kalacaklardır.

Yüzleri ağaranlar ise Allah'ın rahmeti içindedirler, orada sürekli kalacaklardır.

Yüzleri beyaz olanlar ise (o günde) Allâh Te'âlâ'nın rahmetinde (cennet ve ni'metinde)dirler. Ve o rahmetde ebedî ve dâim kalırlar.

Yüzleri ak olanlar ise Allah'ın verdiği iyilik ve ikramlar içinde olacaklar, onlar orada ölümsüz olarak kalacaklardır.

Yüzleri ak olanlar ise Allah'ın rahmetindedirler, onlar orada ebedidirler.

Yüzleri ağaranlar ise, Allah'ın rahmetindedirler. Onlar ebediyen Cennette kalacaklardır.

Yüzleri ağaranlara gelince, onlar, Allah'ın rahmeti içindedirler. Sürekli ondadır onlar.

daħı ammā anlar kim aġardı yüzleri anlaruñ, Tañrı raḥmeti içinde; anlar anuñ içinde ebed ķalıcılardur.

Ve ammā ol kişiler kim aġardı yüzleri. Pes anlar Tañrı Ta‘ālā raḥmetindehemīşe cennetde ḳalurlar.

Üzü ağ olanlar isə Allahın mərhəməti içərisində olub orada (Cənnətdə) həmişəlik qalacaqlar!

As for those whose faces have been whitened, Lo! in the mercy of Allah they dwell for ever.

But those whose faces will be (lit with) white,- they will be in (the light of) Allah.s mercy: therein to dwell (for ever).


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.