24 Şubat 2021 - 12 Receb 1442 Çarşamba

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Âl-i İmrân Suresi 102. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Yâ eyyuhâ-lleżîne âmenû-ttekû(A)llâhe hakka tukâtihi velâ temûtunne illâ veentum muslimûn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Ey iman edenler! Allah'tan (lafla ve işine geldiği kadarıyla değil) hakkıyla korkup (Kur'an'ın hükümlerine ve Resulüllah'ın sünnetine ve hayat sistemine, kısmen veya tamamen karşı gelmekten ve aykırı hareket etmekten sakının) ve siz (böylece İslamca düşünüp, yaşamak suretiyle) ancak Müslüman olarak ölmeye (bakın).

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Ey inananlar, Allah'tan nasıl sakınmak lazımsa öyle sakının ve ancak Müslüman olarak can verin.

Abdullah Parlıyan Meali

Siz ey iman edenler! Mutlaka yolunuzu Allah ve kitabıyla bulmaya çalışın ve ancak müslüman olarak can verin.

Ahmet Tekin Meali

Ey iman nimetine kavuşanlar, müttakî olmanın bütün icaplarını yerine getirerek, takva esaslarını hayata geçirerek lâyıkı vechile Allah'a sığının, emirlerine yapışarak günahlardan arınıp kendinizi Allah'ın azabından koruyun. Kesinlikle İslâm'ı yaşayan müslüman olarak ruhunuzu teslim edin.*

Ahmet Varol Meali

Ey iman edenler! Allah'tan gereği gibi sakının ve ancak Müslümanlar olarak ölün.

Ali Bulaç Meali

Ey iman edenler, Allah'tan nasıl korkup-sakınmak gerekiyorsa öylece korkup-sakının ve siz, ancak müslüman olmaktan başka (bir din ve tutum üzerinde) ölmeyin.

Ali Fikri Yavuz Meali

Ey müminler! Gerçek takvâya yaraştığı gibi, Allah'dan korkup sakının ve her halde müslüman olarak can verin.

Bahaeddin Sağlam Meali

Ey inananlar! Allah’ın azabından gereği gibi sakının! Sakın Müslüman olmaktan başka bir şekilde ölmeyin.

Bayraktar Bayraklı Meali

Ey iman edenler! Allah'a karşı sorumluluğunuzun hakkıyla bilincinde olunuz ve ancak Müslümanlar olarak can veriniz.

Besim Atalay Meali

Ey inanmış olanlar! Allahtan hakkiyle sakınasınız, ancak, İslâm olarak dünyadan göçesiniz

Cemal Külünkoğlu Meali

Ey inananlar! Derin ve katıksız bir imanla Allah'ın istediği şekilde yaşayın (O'nun koyduğu hayat sistemine karşı gelmekten ya da aykırı davranmaktan sakının)! O'na kendinizi yürekten teslim etmeden (hakiki Müslüman olmadan) ölmeyin!*

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Ey inananlar! Allah'tan, sakınılması gerektiği gibi sakının, sizler ancak müslüman olarak can verin.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten nasıl sakınmak gerekiyorsa, öylece sakının ve siz ancak müslümanlar olarak ölün.

Diyanet Vakfı Meali

Ey iman edenler! Allah'tan, O'na yaraşır şekilde korkun ve ancak müslümanlar olarak can verin.  *

Edip Yüksel Meali

İnananlar! ALLAH'ı gereğince dinleyin ve müslümanlar (Tanrı'ya teslim olanlar) olarak ölmeye bakın.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Ey iman edenler! Allah'tan, O'na yaraşır şekilde korkun ve ancak müslümanlar olarak can verin.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Ey o bütün iyman edenler! Allaha nasıl korunmak gerekse öyle korunun, hakkile müttaki olun ve her halde müslim olarak can verin

Erhan Aktaş Meali

“Ey iman edenler! Allah için nasıl takvalı olmanız gerekiyorsa öyle takvalı olun. Ve Müslüman olmanın dışında başka bir şekilde ölmeyin.”.*

Hasan Basri Çantay Meali

Ey îman edenler, Allahdan nasıl korkmak lazımsa öylece korkun. Sakın siz, müslümanlar (olmak)dan başka (bir sıfatla) can vermeyin.

Hayrat Neşriyat Meali

Ey îmân edenler! Kendisinden nasıl sakınmak gerekiyorsa, Allah'dan öyle sakının(2) ve siz ancak Müslüman kimseler olarak can verin!*

İlyas Yorulmaz Meali

Ey iman edenler! Allahdan nasıl korunmanız gerekiyorsa, öyle kendinizi (Allahın azabından) koruyun. Ancak ve ancak Allaha teslim olmuş (müslüman) olarak ölün.

İsmail Hakkı İzmirli

Ey İman edenler! Allah/tan gereği gibi sakının [¹] Ancak müslüman olarak can verin.*

Kadri Çelik Meali

Ey iman edenler! Allah'tan, sakınılması gerektiği gibi sakının ve sizler ancak Müslüman olarak can verin.

Mahmut Kısa Meali

Ey iman edenler! Allah’a karşı, O’nun şânına yaraşır biçimde —ve tabii ki, gücünüz yettiği ölçüde— saygı ve bağlılık gösterin ve ancak O’na yürekten boyun eğen bir Müslüman olarak can verin!Son nefesinize kadar Allah’a boyun eğin, hiçbir zaman O’na teslimiyetten ayrılmayın!

Mehmet Türk Meali

Ey îmanedenler! Allah’a karşı hata etmekten son derece1 sakının, mutlaka ve mutlaka Müslümanlar olarak ölün.*

Muhammed Esed Meali

Siz ey imana ermiş olanlar! Derin bir duyarlıkla Allah'a karşı sorumluluğunuzun hakkıyla bilincinde olun ve O'na kendinizi yürekten teslim etmeden önce ölümün sizi alt etmesine izin vermeyin.

Mustafa Çavdar Meali

Ey iman edenler, Allah’a karşı gelmekten hakkıyla nasıl sakınılması gerekiyorsa öyle sakının ve Müslüman olmadan sakın öleyim demeyin. 3/193, 2/132, 12/101

Mustafa İslamoğlu Meali

Ey (Kur’an’a) iman edenler! Allah’a karşı sorumluluğunuzun gereğini hakkıyla yerine getirin! Ve (Allah’a) tam teslim olmadan can verecekseniz, sakın ölmeyin![635]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ey imân etmiş olanlar! Allah Teâlâ'ya bihakkın takvâ ile ittikada bulununuz. Ve siz ancak müslümanlar olduğunuz halde vefat ediniz.

Suat Yıldırım Meali

Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten nasıl sakınmak gerekirse öylece sakının! Ona lâyık olduğu tazimi gösterin ve ancak O'na teslim olan Müslüman olarak can verin!

Süleyman Ateş Meali

Ey inananlar, Allah'tan, O'na yaraşır biçimde korkun ve ancak müslümanlar olarak ölün.

Süleymaniye Vakfı Meali

Ey inanıp güvenenler! Allah’tan çekinerek nasıl korunmak gerekiyorsa öyle korunun . Son nefesinize kadar Allah’a teslim olmaya devam edin!"

Şaban Piriş Meali

Ey iman edenler, Allah'tan gerektiği gibi korkup/sakının ve yalnızca (O'na) teslim olarak can verin.

Ümit Şimşek Meali

Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten nasıl sakınmak gerekiyorsa öylece sakının ve Müslüman olarak ölün.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Ey iman edenler! Allah'tan, kendisinden korkmaya yaraşır biçimde korkun. Müslümanlar olmanın/Allah'a teslim olmanın dışında bir hal üzere sakın can vermeyin.

Eski Anadolu Türkçesi

iy anlar kim įmān getürdiler! śaķınuñ Tañrı’dan, śaķınmaġınuñ ḥaķķı. daħı ölmeñ, illā siz müsülmānlar-iken.

Bunyadov-Memmedeliyev

Ey iman gətirənlər! Allahdan layiqincə qorxun. Yalnız müsəlman olduğunuz halda (müsəlman kimi) ölün!

M. Pickthall (English)

O ye who believe! Observe your duty to Allah with right observance, and die not save as those who have surrendered (unto Him);

Yusuf Ali (English)

O ye who believe! Fear Allah as He should be(427) feared, and die not except in a state(428) of Islam.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.