1 Temmuz 2022 - 2 Zi'l-Hicce 1443 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Özür !
29.06.2022 tarihi itibarıyla web sitemize bir saldırı vâki olmuş ve üye girişi yapan kullanıcılarımız "Ayet Karşılaştırma" sayfamızda kişiselleştirdikleri sayfalarına ulaşamamışlardır. Üye girişi yapılmadan sayfa görüntülemede bir problem bulunmamaktadır. Görüntülemede sıkıntı yaşayan kullanıcılarımız çıkış yaparak aynı sayfayı görüntüleyebilirler.
Sitemize saldırı yaparak insicâmı bozanların emelleri nedir anlayamıyor, Allah'a havale ediyoruz.
Âl-i İmrân Suresi 102. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Yâ eyyuhâ-lleżîne âmenû-ttekû(A)llâhe hakka tukâtihi velâ temûtunne illâ veentum muslimûn(e)

Ey inananlar, Allah'tan nasıl sakınmak lazımsa öyle sakının ve ancak Müslüman olarak can verin.

Ey iman edenler! Allah’tan (lafla ve işinize geldiği kadarıyla değil) hakkıyla korkup (Kur’an’ın hükümlerine, Resulüllah’ın sünnetine ve hayat sistemine, kısmen veya tamamen karşı gelmekten ve aykırı hareket etmekten sakının) ve siz (böylece İslamca düşünüp, yaşamak suretiyle) ancak Müslüman olarak ölmeye (bakın).

Siz ey iman edenler! Mutlaka yolunuzu Allah ve kitabıyla bulmaya çalışın ve ancak müslüman olarak can verin.

Ey iman nimetine kavuşanlar, müttakî olmanın bütün icaplarını yerine getirerek, takva esaslarını hayata geçirerek lâyıkı vechile Allah'a sığının, emirlerine yapışarak günahlardan arınıp kendinizi Allah'ın azabından koruyun. Kesinlikle İslâm'ı yaşayan müslüman olarak ruhunuzu teslim edin.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 64/16.

Ey iman edenler! Allah'tan gereği gibi sakının ve ancak Müslümanlar olarak ölün.

Ey iman edenler, Allah'tan nasıl korkup-sakınmak gerekiyorsa öylece korkup-sakının ve siz, ancak müslüman olmaktan başka (bir din ve tutum üzerinde) ölmeyin.

Ey müminler! Gerçek takvâya yaraştığı gibi, Allah'dan korkup sakının ve her halde müslüman olarak can verin.

Ey inananlar! Allah’ın azabından gereği gibi sakının! Sakın Müslüman olmaktan başka bir şekilde ölmeyin.

Ey iman edenler! Allah'a karşı sorumluluğunuzun hakkıyla bilincinde olunuz ve ancak Müslümanlar olarak can veriniz.

Ey inanmış olanlar! Allahtan hakkiyle sakınasınız, ancak, İslâm olarak dünyadan göçesiniz

Ey inananlar! Derin ve katıksız bir imanla Allah'ın istediği şekilde yaşayın (O'nun koyduğu hayat sistemine karşı gelmekten ya da aykırı davranmaktan sakının)! O'na kendinizi yürekten teslim etmeden (hakiki Müslüman olmadan) ölmeyin!

İnsanın yaratılış gayesi, Allah’ın öğretilerine tam teslimiyet gösterereköldükten sonraki hayat için mücadele vermektir. “O’na kendinizi yürekten tesl... Devamı..

Ey îmân idenler Allâh’dan nasıl korkmak câiz ise öyle korkınız, müslüman olmaksızın ölmeyiniz.

Ey inananlar! Allah'tan, sakınılması gerektiği gibi sakının, sizler ancak müslüman olarak can verin.

Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten nasıl sakınmak gerekiyorsa, öylece sakının ve siz ancak müslümanlar olarak ölün.

Ey iman edenler! Allah'tan, O'na yaraşır şekilde korkun ve ancak müslümanlar olarak can verin.  

 Müfessirlere göre «Allah’tan, O’na yaraşır şekilde korkma»nın anlamı, müslümanın, bütün varlığı ile Allah’ın emirlerini yerine getirmeye ve yasakları... Devamı..

İnananlar! ALLAH'ı gereğince dinleyin ve müslümanlar (Tanrı'ya teslim olanlar) olarak ölmeye bakın.

Ey iman edenler! Allah'tan, O'na yaraşır şekilde korkun ve ancak müslümanlar olarak can verin.

Ey o bütün iyman edenler! Allaha nasıl korunmak gerekse öyle korunun, hakkile müttaki olun ve her halde müslim olarak can verin

“Ey iman edenler! Allah için nasıl takvalı olmanız gerekiyorsa öyle takvalı olun. Ve Müslüman olmanın dışında başka bir şekilde ölmeyin.”.

1. Takva, korunmak, önlemek, saklamak demektir. Vahye içtenlikle uyarak, kötü, zararlı şeylere ve tehlikeye karşı korunmak, sakınmak ve kendisini güv... Devamı..

Ey îman edenler, Allahdan nasıl korkmak lazımsa öylece korkun. Sakın siz, müslümanlar (olmak)dan başka (bir sıfatla) can vermeyin.

Ey îmân edenler! Kendisinden nasıl sakınmak gerekiyorsa, Allah'dan öyle sakının(2) ve siz ancak Müslüman kimseler olarak can verin!

(2)Abdullah ibn-i Mes‘ûd (ra), Allah’dan gerektiği şekilde sakınmayı: “O’na âsî olmayıp boyun eğmek, nankör olmayıp şükretmek ve O’nu unutmayarak dâim... Devamı..

Ey iman edenler! Allah’dan nasıl korunmanız gerekiyorsa, öyle kendinizi (Allah’ın azabından) koruyun. Ancak ve ancak Allah’a teslim olmuş (müslüman) olarak ölün.

Ey inananlar! Allah’tan nasıl sakınmak gerekiyorsa öyle sakının. Hem de kendinizi yalnız Allah’a vermiş olarak can verin.

Ey İman edenler! Allah/tan gereği gibi sakının [¹] Ancak müslüman olarak can verin.

[1] Bütün günahlardan sakınıp Allah'a ita'at edin, Allah'ı unutmayın, Allah'a nankörlük etmeyin, Allah yolunda lâyıkı veçhile cihatta bulunun.... Devamı..

Ey inananlar! Allah’a karşı sorumluluk bilincinizi gereği gibi/O’na yaraşır şekilde yerine getiriniz ve ancak O’na teslim olmuş olarak ölünüz.

Ey iman edenler! Allah'tan, sakınılması gerektiği gibi sakının ve sizler ancak Müslüman olarak can verin.

Ey iman edenler! Allah’a karşı, O’nun şânına yaraşır biçimde —ve tabii ki, gücünüz yettiği ölçüde— saygı ve bağlılık gösterin ve ancak O’na yürekten boyun eğen bir Müslüman olarak can verin!Son nefesinize kadar Allah’a boyun eğin, hiçbir zaman O’na teslimiyetten ayrılmayın!

Ey iman edenler!
O’na yaraşır şekilde Allah’tan sakınıp korunun!
Siz ancak müslüman olarak can verin!

Ey inananlar! Allah'a karşı kendinizi olabildiğince sağlama alın ve mutlaka Müslüman olarak can verin.

Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten nasıl sakınmak gerekiyorsa öylece sakının! Müslümanlar olarak ölün! Değilse azaptan kurtulamazsınız.

Ey iman edenler! Allah’a karşı, O’na yakışır şekilde [takvâ]lı (duyarlı) olun! Müslümanlar olmanın dışında ölmeyin!

Ey îmanedenler! Allah’a karşı hata etmekten son derece¹ sakının, mutlaka ve mutlaka Müslümanlar olarak ölün.

1 Yukarıda (حَقَّ تُقَاتِهِ) ifadesi hakkında Peygamberimiz: “Allah’a itaat etmek, asla isyan etmemek, Allah’ı sürekli anmak, asla unutmamak ve Allah’... Devamı..

Siz ey imana ermiş olanlar! Derin bir duyarlıkla Allah’a karşı sorumluluğunuzun hakkıyla bilincinde olun ve O’na kendinizi yürekten teslim etmeden önce ölümün sizi alt etmesine izin vermeyin.

Ey iman edenler, Allah’a karşı gelmekten hakkıyla nasıl sakınılması gerekiyorsa öyle sakının ve Müslüman olmadan sakın öleyim demeyin. 3/193, 2/132, 12/101

Ey (Kur’an’a) iman edenler! Allah’a karşı sorumluluğunuzun gereğini hakkıyla yerine getirin! Ve (Allah’a) tam teslim olmadan can verecekseniz, sakın ölmeyin![⁶³⁵]

[635] Çevirimizin gerekçesi için bkz: 2:132, not 252.

Ey imân etmiş olanlar! Allah Teâlâ'ya bihakkın takvâ ile ittikada bulununuz. Ve siz ancak müslümanlar olduğunuz halde vefat ediniz.

Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten nasıl sakınmak gerekirse öylece sakının! Ona lâyık olduğu tazimi gösterin ve ancak O'na teslim olan Müslüman olarak can verin!

Ey inananlar, Allah'tan, O'na yaraşır biçimde korkun ve ancak müslümanlar olarak ölün.

(Ey Mü'minler) Allâh Te'âlâ'ya hakkıyla ittikâ idiniz (lâyıkı vechile itâ'at ve inkıyâd iyleyiniz) ve ancak müslümân oldığınız halde vefât iyleyiniz (ölünceye kadar dîn-i İslâm'dan dönmeyiniz)

Ey inanıp güvenenler! Allah’tan çekinerek nasıl korunmak gerekiyorsa öyle korunun . Son nefesinize kadar Allah’a teslim olmaya devam edin!"

Ey iman edenler, Allah'tan gerektiği gibi korkup/sakının ve yalnızca (O'na) teslim olarak can verin.

Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten nasıl sakınmak gerekiyorsa öylece sakının ve Müslüman olarak ölün.

Ey iman edenler! Allah'tan, kendisinden korkmaya yaraşır biçimde korkun. Müslümanlar olmanın/Allah'a teslim olmanın dışında bir hal üzere sakın can vermeyin.

iy anlar kim įmān getürdiler! śaķınuñ Tañrı’dan, śaķınmaġınuñ ḥaķķı. daħı ölmeñ, illā siz müsülmānlar-iken.

İy īmān getüren kişiler, Allāhdan ḳorḳuñuz girçekden ḳorḳmaḳ. Daḫı ölmeñüz illā siz Müselmān‐iken.

Ey iman gətirənlər! Allahdan layiqincə qorxun. Yalnız müsəlman olduğunuz halda (müsəlman kimi) ölün!

O ye who believe! Observe your duty to Allah with right observance, and die not save as those who have surrendered (unto Him);

O ye who believe! Fear Allah as He should be(427) feared, and die not except in a state(428) of Islam.

427 Fear is of many kinds: (1) the abject fear of the coward; (2) the fear of a child or an inexperienced person in the face of an unknown danger; (3)... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.