1 Temmuz 2022 - 2 Zi'l-Hicce 1443 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Özür !
29.06.2022 tarihi itibarıyla web sitemize bir saldırı vâki olmuş ve üye girişi yapan kullanıcılarımız "Ayet Karşılaştırma" sayfamızda kişiselleştirdikleri sayfalarına ulaşamamışlardır. Üye girişi yapılmadan sayfa görüntülemede bir problem bulunmamaktadır. Görüntülemede sıkıntı yaşayan kullanıcılarımız çıkış yaparak aynı sayfayı görüntüleyebilirler.
Sitemize saldırı yaparak insicâmı bozanların emelleri nedir anlayamıyor, Allah'a havale ediyoruz.
Âl-i İmrân Suresi 101. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Vekeyfe tekfurûne veentum tutlâ ‘aleykum âyâtu(A)llâhi vefîkum rasûluh(u)(k) vemen ya’tesim bi(A)llâhi fekad hudiye ilâ sirâtin mustekîm(in)

Fakat siz nasıl kafir olabilirsiniz ki Allah'ın ayetleri size okunmada, Allah'ın Resulü de içinizde. Kim Allah'a sımsıkı yapışırsa şüphe yok ki o, dosdoğru yola sevk edilmiştir.

Allah’ın ayetleri size okunup dururken, üstelik (sünneti ve sistemiyle) O’nun Peygamberi de aranızda bulunurken, siz (hâlâ) nasıl inkâr edersiniz? Artık her kim Allah(ın dinine) sımsıkı tutunursa, kesinlikle o, dosdoğru yola iletilmiş olacaktır.

Size Allah'ın ayetleri okunurken, üstelik Allah'ın Rasulü de aranızda iken, bu gerçekleri nasıl örtbas edebilirsiniz? Kim Allah'a gönülden sımsıkı bağlanırsa, gerçekten o doğru yola eriştirilmiştir.

Size birliği, karşılıklı sevgiyi, ihtilâftan uzaklaşmayı emreden Allah'ın âyetleri okunurken, Allah'ın Rasulü de aranızda, sünneti, hadisleri elinizde iken, nasıl inkâra, küfre saparsınız? Kim Allah'a, Allah'ın dinine, sımsıkı bağlanır, himayesine sığınırsa, doğru, muhkem, güvenli, mutedil yolu, İslâmî hayatı bulmuş olur.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 57/8-9.

Size Allah'ın ayetleri okunduğu halde ve içinizde O'nun peygamberi varken nasıl inkar edersiniz? Kim Allah'a tutunursa dosdoğru yola iletilmiş olur.

Allah'ın ayetleri size okunuyorken ve O'nun elçisi içinizdeyken nasıl oluyor da inkar ediyorsunuz? Kim Allah'a sımsıkı tutunursa, artık elbette o, dosdoğru olan bir yola iletilmiştir.

Size Allah'ın âyetleri (Kur'an'ı) okunduğu ve içinizde Rasûlü bulunduğu halde nasıl küfredersiniz? Kim Allah'ın dinine sımsıkı tutunursa, o, muhakkak doğru bir yola iletilmiştir.

Üzerinizde Allah’ın ayetleri okunurken, O’nun elçisi sizin içinizde iken, siz nasıl kâfir olursunuz? (Sizden) kim samimi olarak Allah’a bağlanırsa, o, gerçekten, doğru yolu bulmuş demektir.

Size Allah'ın âyetleri okunurken, üstelik Allah'ın Peygamberi de aranızda iken nasıl inkâra saparsınız? Her kim Allah'a bağlanırsa, kesinlikle doğru yola iletilmiştir.

Nice küfredersiniz? Hem Allahın âyetleri size okunmaktadır, onun aranızda peygamberi bulunur, kim Allaha sarılırsa doğru yola iletir

Allah'ın âyetleri size okunduğu ve O'nun resulü (örnek hayatıyla) aranızda olduğu halde nasıl olur da inkâr edersiniz? Kim Allah'a (gönülden bağlanarak, O'nun dinine) sımsıkı sarılırsa, dosdoğru yola ulaştırılmış olur.

Allâh’ın âyâtını okudığınız halde Allâh’ın rasûli içinizde bulundığı halde nasıl kâfir olabilirsiniz? Allâh doğrı yola sevk idecekdir.

Allah'ın ayetleri size okunur, aranızda da Peygamberi bulunurken nasıl inkar edersiniz? Kim Allah'ın Kitabına sarılırsa şüphesiz doğru yola erişir.*

Size Allah’ın âyetleri okunup dururken ve Allah’ın Resûlü de aranızda iken dönüp nasıl inkâr edersiniz? Kim Allah’a sımsıkı bağlanırsa, kesinlikle o, doğru yola iletilmiştir.

Size Allah'ın âyetleri okunurken, üstelik Allah Resûlü de aranızda iken nasıl inkâra saparsınız? Her kim Allah'a bağlanırsa kesinlikle doğru yola iletilmiştir.

ALLAH'ın ayetleri size okunduğu ve O'nun elçisi aranızda olduğu halde nasıl olur da inkar edersiniz? Kim ALLAH'a sarılırsa dosdoğru yola iletilmiştir

Size Allah'ın âyetleri okunup dururken ve Allah'ın elçisi de aranızda iken nasıl inkâra saparsınız? Kim Allah'a sımsıkı bağlanırsa, kesinlikle doğru yola iletilmiştir.

sizler ise küfre nasıl dönersiniz ki önünüzde Allahın âyetleri okunuyor, içinizde Resulü bulunuyor? halbuki her kim Allaha sıkı tutunursa o, muhakkak bir doğru yola çıkarılmıştır

Allah'ın ayetleri size okunmaktayken, elçisi de aranızda yaşarken, nasıl küfre saparsınız? Kim Allah'a sımsıkı sarılırsa o doğru yola iletilmiştir.

Halbuki siz Allaha nasıl küfreder (Onu inkâr eder) siniz ki karşınızda Allah'ın âyetleri okunub durmakdadır. Onun peygamberi de içinizde, Kim Allaha sımsıkı tutunursa muhakkak ki doğru bir yola iletilmişdir o.

Ve siz, Allah'ın âyetleri kendinize okunurken, hem içinizde peygamberi varken, nasıl inkâr edersiniz?(1) Artık kim Allah'a (O'nun dînine) sımsıkı tutunursa, böylece muhakkak dosdoğru bir yola hidâyet edilmiştir.

(1)“Şimdi, şu Zâtın delâil-i sıdkı ve berâhîn-i nübüvveti (doğruluğunun ve peygamberliğinin delilleri)yalnız mu‘cizâtına münhasır (mu‘cizeleriyle sını... Devamı..

İçinizde Allah’ın elçisi varken ve size Allah’ın ayetleri okunduğu halde, gerçekleri nasıl inkâr ediyorsunuz. Kim Allah’a sımsıkı sarılırsa, mutlaka en doğru yola iletilmiş olur.

Siz nasıl olur da Allah’ı tanımazlık edebilirsiniz ki Allah’ın ayetleri önünüzde okunup durmaktadır, Onun elçisi de aranızda bulunmaktadır? Herkim Allah’a sımsıkı tutunursa doğrusu o doğru yola iletilmiş olur.

Ya siz henüz aranızda Allah/ın âyetleri okunup dururken peygamberi de içinizde yaşarken, nasıl böyle küfür yolunu tutarsınız? Herkim Allah/a sarılırsa doğru yola götürülmüş olur.

Allah’ın ayetleri size okunmakta ve O’nun elçisi de aranızda iken siz nasıl inkâr edersiniz? Kim Allah’a sarılırsa, muhakkak ki o dosdoğru bir yola iletilmiştir.

Allah'ın ayetleri size okunur ve aranızda da peygamberi bulunurken nasıl küfre saparsınız? Kim Allah'a sarılırsa şüphesiz doğru yola iletilmiş olur.

Allah’ın ayetleri size okunup dururken, üstelik O’nun Elçisi de nesilden nesle aktarılacak örnek hayatıyla aranızda olduğu hâlde, bu kadar açık hakîkati nasıl inkâr edebilirsiniz? Şâyet inkârcılığa saplanmak istemiyorsanız, işte size çaresi:
Her kim Allah’a gönülden bağlanarak O’nun kitabına sımsıkı sarılırsa, işte o, dosdoğru yola erdirilmiş demektir. O hâlde;

Allah’ın âyetleri size okunuyorken, O’nun rasûlü de aranızdayken nasıl inkâr edersiniz?
Oysa kim Allah’a tutunursa, kesinlikle doğru bir yola eriştirilmiştir.

Allah'ın âyetleri size okunup dururken, hem de resul aranızda iken, nasıl olur da dininizi terk edebilirsiniz? Halbuki Allah'a sarılan, selamete erer.

Size Allah’ın ayetleri okunup dururken ve Allah’ın Resulü de aranızdayken nasıl gerçekleri inkâr edersiniz? Kim Allah’a sımsıkı bağlanırsa kesinlikle doğru yola iletilmiştir.

Allah’ın ayetleri size [tilavet] edilirken (aktarılırken), Elçisi de aranızdayken nasıl inkâr edersiniz! Kim Allah’a sarılırsa elbette doğru yola ulaştırılmıştır.

(Sonra) size Allah’ın âyetleri okunup dururken ve Allah’ın Peygamberi de aranızdayken siz, nasıl kâfir olabilirsiniz ki? Kim, Allah’a sımsıkı bağlanırsa o, kesinlikle en doğru yola iletilir.¹

1 Bir gün, Evs ve Hazrec’li sahabeler bir yerde otururlarken yanlarından Şemmas b. Kays adında bir Yahûdî geçer. Onların aralarındaki muhabbeti görünc... Devamı..

Allah’ın mesajları size iletildiği halde ve Elçisi aranızda yaşarken hakikati nasıl inkar edebilirsiniz? Ama Allah’a sımsıkı tutunan, dosdoğru yola ulaştırılmıştır.

Allah’ın ayetleri size okunur ve üstelik onun elçisi/Kuran da aranızda bulunurken, nasıl olurda ayetlere inanmazsınız? Artık kim Allah’a sımsıkı bağlanırsa, şüphesiz o, doğru yoluna yöneltir. 4/174-175, 64/13

(Onlar böyle yapabilirler), ama siz nasıl olur da Allah’ın âyetleri size okunup dururken ve O’nun elçisi aranızdayken inkâra yeltenebilirsiniz? Ne var ki Allah’a sımsıkı yapışan, dosdoğru bir yola yönetilmiş demektir.

Ve nasıl küfre dönersiniz ki, sizlerin üzerinize Allah Teâlâ'nın âyetleri okunuyor, ve aranızda da peygamberi bulunuyor. Artık her kim Allah Teâlâ'ya sığınırsa muhakkak doğru bir yola çıkarılmış olur.

Sizler nasıl küfre dönebilirsiniz ki, önünüzde Allah'ın âyetleri okunuyor, aranızda Allah'ın Resulü bulunuyor? Kim Allah'a gönülden sımsıkı bağlanırsa muhakkak ki o doğru yola konulmuştur. [57, 8-9]

Size Allah'ın ayetleri okunmakta ve O'nun Elçisi de aranızda iken nasıl inkar edersiniz? Kim Allah'a sarılırsa muhakkak ki o, doğru yola iletilmiştir.

(Ey Mü'minler) Size Allâh'ın âyetleri (Kur'ân) okunur ve Rasûlullah içinizde bulunur iken nasıl kürf idersiniz? (Bu hâl son derece şâyân-ı hayretdir) Allâh Te'âlâ'ya sımsıkı tutunan muhakkak doğrı yola hidâyet olunmuşdur.

Siz (inanıp güvendikten sonra) ayetleri nasıl görmezsiniz? Size Allah'ın ayetleri okunmakta ve onun elçisi içinizde bulunmaktadır. Kim Allah'a sıkı sarılırsa, doğru yola girmiş olur.

Allah'ın ayetleri size okunur, aranızda Resulü bulunurken nasıl inkar edersiniz?! Kim Allah'a sımsıkı bağlanırsa o şüphesiz, dosdoğru yola yöneltir.

Size Allah'ın âyetleri okunurken, Allah'ın Resulü de aranızda iken siz nasıl inkâra dönersiniz? Kim Allah'a sığınır ve Ona bağlanırsa, işte o zaman dosdoğru bir yola iletilmiş demektir.

Allah'ın ayetleri size okunuyor, Resulü de aranızda; peki, nasıl küfre sapıyorsunuz? Kim Allah'a sarılırsa dosdoğru yola iletilmiştir o...

daħı nite kāfir olasız, ol ḥalde kim siz, oķınur üzerüñüze Tañrı āyetleri; daħı içünüzdedür yalavacı. daħı her kim śıġınur ise Tañrı’ya bayıķ yol gösterinildi yol dapa doġru.

Daḫı nice kāfir olursız sizüñ üstüñüze oḳurken Tañrı Ta‘ālā āyetleri daḫısizde Tañrı resūli var‐iken? Daḫı kim ṣıġınsa Tañrı Ta‘ālāya pes hidāyet virildiaña doġrı yola.

Sizə Allahın hökmləri oxunduğu və Onun Peyğəmbəri aranızda olduğu halda, siz necə kafir ola bilərsiniz? Allaha (Onun dininə) sığınan şəxs, şübhəsiz ki, doğru yola yönəldilmişdir.

How can ye disbelieve, when Allah's revelations are recited unto you, and His messenger is in your midst? He who holdeth fast to Allah, he indeed is guided unto a right path.

And how would ye deny Faith while unto you are rehearsed the Signs of Allah, and among you Lives the Messenger. Whoever holds firmly to Allah will be shown a way that is straight.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.